lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi"

Transkript

1 Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi ÖZ: Yapılan aratırmanın amacı aaıda verilen problem cevap aramaktır. lköretim okulu 5.sınıf örencilerinin okuma anlama seviyesini, videonun etkileme düzeyi nedir? Aratırmada deneysel bir yöntem izlenmitir. Veriler 10 ar kiilik deney ve kontrol grupları oluturularak elde edilmitir. Deney grubundaki 10 örenci okuma sırasında kamerayla kaydedilmitir. Kayıtlar 3 ayrı öretmen tarafından izlenerek, oluturan okuma gözlem formlarında örencilerin okuma hataları iaretlenmitir. Örencilere okumalarına ilikin anlama testi uygulanmı ve sonuçlar kaydedilmitir. Daha sonra örencilerin okumaları kayıtlardan izlettirilerek hataları gösterilmitir. Hatalarını izleyen örencilere bir süre sonra tekrar okuma yaptırılmı ve anlama testi tekrar uygulanarak sonuçlar kaydedilmitir. Kontrol grubunda ki örencilere aynı ilemler kamera kayıtsız bir ekilde uygulanmıtır. Sonuçlar kaydedilerek deney ve kontrol grupları arasındaki farkları ortaya çıkartmak için dört farklı istatistiki test kullanılmıtır. Deneysel olarak yapılan bu çalıma sonucunda; okumaları video ile desteklenen örenciler ile bu araçla desteklenmeyen örenciler arasındaki farkın deney grubu örencileri lehine anlamlı olduu bulunmutur. Grupların karılatırılması sonucunda, okuma kayıtlarını izleyen örencilerin izlemeyen örencilere göre anlama düzeyi bakımından daha baarılı olduu belirlenmitir. Anahtar sözcükler: Okuma-Anlama, video The Effect of Video Player on 5 th Graders Reading Comprehension ABSTRACT: The goal of the study is to find out answers to the following problem. What is the level of effect of using video player on reading comprehension of primary school 5 th year students? An analytic method was applied. Findings were conducted by using test and control groups of ten students. 10 students in the test group were recorded with a video camera while they were reading. Records were examined by three teachers and their mistakes in reading were noted on reading-forms. Test group-students were given a reading comprehension test and findings were reported. Then they were given a chance to watch their reading and their mistakes were shown to them. Having watched their mistakes, students were made to read again, the reading comprehension test was reapplied and test scores were written down. The same procedure without video camera records was applied to the control group. Four different statistical test were used to determine the differences between control group and test group. As a result of this analytic study, significant differences were found between the control and test group on behalf of the test group who were supported with video player. As a result of comparison of the groups, the students who watched their reading records were found more successful in reading comprehension than those who didn t do so. Keywords: Reading comprehension, video player Giri nsanı dier canlılardan ayıran dil, insanların üzerinde anlaıp uzlamaya vardıkları ve konuulan kimseler arasında aynı anlamı ifade eden sessel simgeler düzenidir. Yazı ise dili oluturan sessel simgelerin belli sembollerle ifade edilmesidir. Sözel iletiim dediimiz konuma nasıl dinleme eylemini gerektiriyorsa, yazılı iletiim de okumayı gerektirmektedir.

2 lköretim-online 20 Okuma yazılı bir metni mekanik olarak tekrar etmek deil, basılı bir materyalden anlam çıkarmaktır. Tüm örenmeler için gerekli olan okuma yazma ancak anlama gücü ile desteklendii zaman hedefine ulaır. Bireyin okuduunu örenebilmesi için, okuduunu anlaması gerekir. Okuma okuyucunun metni yeniden bir araya getirdii bir süreçtir. Bu süreç hem zihinsel hem de sosyal yönü olan bir iletiim biçimidir. lköretim okullarının temel amacı bu iletiim eklinin örenciye en kısa sürede ve en kalıcı ekilde kazandırılmasıdır. Bu amacın gerçekletirilebilmesi için, insanlıın ilk çalarından beri nasıl öretelim? sorusuna cevap aranmaktadır. üphesiz bu soruya en uygun cevap her dönemde bulunduu sanılır, ancak balayan her yeni dönemde de bir önceki dönemin eksiklikleri tespit edilerek giderilmeye çalıılır. te içinde bulunduumuz bilgi çaında da iletiim teknolojilerinden eitim ortamında yararlanmak kaçınılmaz olmutur. Eitim ve teknoloji, insan yaamını daha verimli hale getirmek için birlikte ie koulmutur. Amaç Bilim ve teknolojideki hızlı gelimeler içinde yaadıımız dünyayı bir bilgi yıını haline getirmitir. nsanların örenmesi gereken bilginin miktarı artmı ve bunun sonucunda daha etkili örenmeöretme yöntemlerinin gelitirilmesi zorunlu hale gelmitir. Okuldaki örenmelerin tamamen dile dayalı olması nedeniyle örencinin ve okulda uygulanan programların baarılı olabilmesi için örencinin dil geliimi, dili kullanma becerisi, okuduklarını en üst düzeyde anlaması gereklidir. çinde bulunduumuz çada, örencinin okuma anlama gücünün gelitirilerek en üst düzeye çıkarılabilmesi için, okumalarının bir takım araçlarla desteklenmesi kaçınılmaz olmutur. Teknolojinin hızla gelitii bir dönemde eitiminde bu gelimenin dıında kalması mümkün deildir. Eitim dünyasında bugüne kadar gelitirilmi en etkili kitle iletiim araçlarından biri televizyondur. Eitim açısından televizyon çok boyutlu ve genel bir iletiim aracıdır. Bugün bir çok ülkede televizyon eitim alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Eitimde televizyon okuma-yazma, yetikinler eitimi, eitim hizmetlerini yaygınlatırma, geleneksel öretim yöntemlerini destekleme amacıyla kullanılmaktadır. Televizyon ve okuma konusunda yapılan aratırmalarda dikkati çeken taraf daha çok televizyonun tek baına kapalı devre yayınların, özel ve normal televizyon programlarının okuma anlamaya etkisi eklindedir. Shaughnessy (1994) yaptıı bir aratırmada, aileler ve öretmenler için, çoçukların televizyon izlemelerinde, izledikleri programların, çoçukların eitimlerine katkıda bulunmak ve örenmenin niteliini arttırmak için yardım önerilerini sıralarken televizyonu oturma odalarında bulunan olumsuz nesne (1) diye niteler. Televizyon çocuklara kontrolsüz olarak izletildii zaman, gerçekten olumsuz bir nesne olmaktadır. Ancak televizyon öretim ortamına dier araçlarla birlikte kontrollü olarak sokulduunda örenmeyi destekleyici bir unsur olacaktır. Televizyonla birlikte kullanılan video, televizyonla bütünleen bir ortam olarak örenmede yeni yöntemler oluturmakta, uzaktan öretim ve bireysel örenme süreçlerinde büyük potansiyele sahip olmaktadır. Yine televizyon ve video ile birlikte kullanılarak eitimi destekleyen bir baka araçta kameradır. Kamera, dı ortamdaki hareketli görüntüleri video kasetlere aktarmaya yarayan dijital bir alıcıdır. Örenmeyi zaman ve mekana baımlı olmaktan kurtaran video ile birlikte kullanılan kamerayla öretim amaçlı çekimler yapılarak sınıf ortamında örenciye izletilmesiyle öretim ortamı daha çekici hale getirilebilir(2,3). Bu konuda yapılan aratırmalar incelendiinde, aratırmaların daha çok normal televizyon yayınlarının okumaya etkilerini aratırdıı görülür. Ancak N.Y.Television Network tarafından yapılan Television and the Classroom (1979) adlı bir çalımada, CBS televizyonu tarafından özel olarak hazırlanmı okuma programlarının baarıları aratırılmıtır. ABD nin New York kentinin

3 lköretim-online 21 deiik okul bölgelerinden seçilen 97 okul ve 7-12 yaları arasındaki 921 üçüncü sınıf örencisi üzerinde yapılan bu çalımada, örenciler için özel olarak hazırlanmı okuma programlarının sınıf ortamında gösterilmesiyle, örencilerin yaratıcı aktiviteler gelitirdii, sınıf tartımalarına katıldıı, anlama-okuma çalımalarını zenginletirdii tespit edilmi ve örencilerin %98 i okuma materyallerinin daha çekici olduunu ve programa devam etmek istediklerini belirtmilerdir(4). Lamiell(1979), Televizyon Okuma Programlarının bir deerlendirmesi adlı çalımasında, öretim yılında Colifornia Test Bürosunun objektif testlerini kullanarak topladıı verileri deerlendirmitir. Televizyon Okuma Programı (TVRP) araçlarını kullanan sınıflarda örenim gören örencilerle, geleneksel eitim yapan sınıflardaki programlara katılan örencileri karılatırmı ve sonuç olarak TVRP nin okuma baarısını artırdıını, sınıf davranılarını gelitirdiini ve okumayı artıran materyallerin yararlı bir set oluturduunu belirtmitir(5). Using Captioned Television To Improve the Reading Proficiency of Language Minority Students (1990), adlı bir aratırma çalımasında, dil örenimi ve okuryazarlıında TV alt yazılarının etkililii aratırılmıtır. Bu aratırmada sınıflar 4 gruba (TV alt yazılı, yalnız TV izleme, Okuma boyunca metin dinleme ve sadece metin kitapları) ayrılmı ve uygulamalardan sonra uygulanan test sonuçları deerlendirildiinde, alt yazılı televizyon izleyerek dil edinmeye çalıan örencilerin oluturduu gruplar ile dier gruplar arasındaki farkın anlamlı olduu sonucuna ulaılmıtır. Televizyonun gerek aile içinde, gerekse eitim ortamında dikkatli kullanılırsa, hem formal eitimde hem de informal eitimde kaliteyi yükseltmek amacıyla kullanılabilir. Öyleki, Yetik ve Seçkin (1994) tarafından yapılan bir aratırma da;televizyonun çounlukla örenmek, dinlenmek, vakit geçirmek, elenmek amacıyla kullanıldıı, televizyonda verilen çocuk bakımıyla ilgili programların çounlukla etkili olduu; bu etkilenmenin de, çocuun bakımı, temizlii-eitimi ve salık problemleri açısından olduu belirtilmitir(6). Cole-Morgan(1985) a göre çocukların örendiklerini hatırlamalarının derecesi, tekrarlamalarının sayısına, örenme hedeflerine, örenilen eye karı ilgilerine balıdır. Bir filmi gördükten sonra akılda kalan eylerin ölçüsü koullara balıdır. Koullar uygun olunca akılda kalan eyler de o kadar çok oluyor. Demek ki gösterilen eyler ne kadar anlamlı ve ilgi çekici olursa, örenme de o kadar fazla olabilir ve çocuklara o kadar daha fazla ey öretilebilir(7). Görmek, insanın en belirgin özelliklerinden merakını kamçılar ve örenmeyi destekler. Yaça küçük olan çocukların hayatında, televizyon izleme bir çeit görsel deneyimdir. Çocuklar görüntüyle birlikte konumayı daha iyi algılarlar. Ancak bu algı düzeyi yaa balı olarak deiiklik göstermektedir. Televizyonun okul öncesi ve okul çaı çocukları için anlamı farklıdır. Okul öncesi çocukları için -okuma yazma bilmediklerinden- televizyon farklı bir anlam taırken, okul çaı çocuklarının okuma yazma bilmeleri nedeniyle daha farklı bir anlam taır. Gördüklerini kitaplarda okuduklarıyla desteklediklerinden daha fazla örenmeleri mümkündür. Wınn,(1978) tarafından yapılan bir çalımada, yalarındaki çocuklara 20 dakikalık bir peri masalı gösterilmi ve çocuklar filmi gördükten sonra öyküyü kavrayıları test edilmitir. Buna göre 4 ya çocuklarının yalnızca %20 sinin öykü çizgisini anladıkları ortaya konurken daha büyük yataki çocukların kavrayılarının oldukça üstün olduu anlaılmıtır. Böylece aratırmacılar u sonuca varmılardır: Okul öncesi çocuklar gördüklerini doru bir ekilde hatırlayamıyorlar ve programda yer alan karakterlerin bazı davranıları neden yaptıklarını doru olarak yorumlayamıyorlar(8). Televizyonun gücü, algısal yönleri nedeniyle bazı durumlarda gerçek yaamdakinden bile güçlüdür. Gerçek yaamda, çevremizde görebildiklerimizin küçük bir bölümünü algılarken, televizyonda

4 lköretim-online 22 görüntünün tüm çerçevesini algılamamız mümkündür. Gerçek yaamda bir akarsuyun kıvrımlarını baktıımız yere balı olarak tam olarak göremeyebiliriz oysa televizyonda akarsuyun kıvrımlarını daha net görmemiz mümkündür. Televizyonun gücünü arttıran bir baka özellii de gözün hareketli nesneleri izleme eiliminden kaynaklanmaktadır. Televizyon ekranındaki nesnelerin hareket halinde olması bireylerin dikkatlerini younlatırmasına neden olmaktadır. Televizyonun bu özelliklerinden yararlanarak eitim ortamına sokulması yıllardır gelitirilerek devam etmektedir. Televizyonun yeni olduu dönemlerde ABD de okuma yazmanın yaygınlatırılması amacıyla televizyon okuma yazma alanına sokulmaya çalıılmıtır. Bir dönem ülkemizde de gösterilen Sesame Street i yapan kurulu, Children s Television Workshop geni imkanlarını okuma baarısızlıı sorununa çevirerek, 30 dakikalık günlük bir program olan, ikinci program dizisi The Electric Company nin yapımını gerçekletirmitir. Bu program fonetik kuralları, harflerin birletirilmesi gibi konulara deinerek büyük çocuklara okumayı öretir. Televizyonu etkin bir ekilde kullanarak sınıf eitimini desteklemek üzere hazırlanmı bir programdır. The Electric Company Amerika daki rahatsız edici ve ciddi okuma problemlerinden yola çıkarak oluturulmutur. Bu programda bir önceki program veya daha önceki programlar kısaca tekrar edilmekte, böylece çocuun konuyu tekrar tekrar hatırlamasına imkan verilmekte ve ustalaması salanmaktadır. Çok sayıda uzmanın katılımıyla hazırlanmı olan bu program, okuma güçlüünün youn olarak yaandıı 2.sınıf örencileri için hazırlanmı ancak uygulamada üçüncü ve dördüncü sınıf örencilerine de yardım ettii gözlenmitir(9). Televizyon için hazırlanan eitsel programlardan bir bakası da okul öncesi çocuklar için hazırlanmı olan Sesame Street tir. Yayına baladıktan sonra ngilizce örenmeye çalıan büyükler tarafından da izlenmeye balanan bu program, yıllarında yapılan deerlendirme sonuçlarına göre küçük izleyicilerine izleme deneyimleri sonucu büyük yararlar salamıtır(10). lköretim okullarında Türkçe öretiminin amaçlarından, milli eitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak: Örencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doru olarak anlama gücü kazandırmak; onlara dinleme, okuma alıkanlık ve zevkini kazandırmak tır(9). üphesiz bu amacın gerçekletirilebilmesi için, öretim ortamının bir takım araçlarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu araçlardan bazıları kamera, video ve televizyondur. Bu araçların Türkçe derslerinde birlikte kullanıldıında yukarıda verilen amaçları daha etkin gelitirecei inancıyla, bu çalımada, kamera, video ve televizyonun, örencinin okuma anlamasını destekleyip desteklemedii aratırılmaya çalıılmıtır. Bu aratırmanın amacı videonun lköretim okulu 5.sınıf örencilerinin okuma anlama seviyesini etkileme düzeyini incelemektir. Yöntem Bu aratırmada görsel iitsel araçlardan video kullanılarak örencilerin okuma anlama düzeylerine bu araçların etkileri aratırılmaya çalıılmıtır. Aratırmada deneysel bir yöntem izlenmitir. Aratırma için veriler, ilköretim okulunun iki ayrı beinci sınıfından ramdom usulle seçilen 10 ar kiilik deney ve kontrol grupları oluturularak elde edilmitir. Deney grubundaki 10 örenci okuma sırasında kamerayla kaydedilmitir. Kayıtlar 3 ayrı öretmen tarafından izlenerek, oluturulan okuma gözlem formlarında örencilerin okuma hataları iaretlenmitir. Örencilerin I. Okumalarından sonra okuma parçasıyla ilgili mini bir anlama testi uygulanmı ve sonuçlar kaydedilmitir. Deney grubuna okutulan parça ve ilgili anlama testi e zamanlı olarak kontrol grubunu oluturan dier sınıf örencilerine de uygulanmıtır. Kontrol grubunu oluturan örencilerin okumaları deney grubunda olduu gibi video kasete kaydedilmitir ve deney grubunu gözleyen, gözlemci öretmenler tarafından izlenerek aynı gözlem formunda okuma hataları iaretlenmitir.

5 lköretim-online 23 Aratırmanın ikinci aamasında deney grubu örencilerinin okumaları kayıtlardan televizyon yardımıyla izlettirilerek hataları gösterilmitir. Hatalarını izleyen örencilere bir süre sonra tekrar okuma yaptırılmı ve okumaları kamera yardımıyla tekrar video kasete kaydedilmitir. Kayıtlar gözlemci öretmenler tarafından tekrar izlenerek ilgili gözlem formu doldurulmutur. Deney grubu örencilerine II. Okumalarından sonra ilgili anlama testi tekrar uygulanmıtır. Bütün bu ilemler kontrol grubu örencilerine kendi okumaları sırasında kaydedilen görüntüleri izlettirilmeden uygulanmı ve sonuçlar deney grubu örencileriyle karılatırılmak üzere kaydedilmitir. Aratırmanın üçüncü bölümünde, kaydedilen sonuçlar, t testi kullanılarak analiz edilmi ve deney ile kontrol grupları arasındaki farklar ortaya çıkarılmıtır. Bulgular ve Yorumlar Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular alt balıklar halinde aaıdaki tablolarda bölüm bölüm gösterilmitir. 1.Deney ve Kontrol Grubu Öntest-Sontest Puanlarının Karılatırılması (anlama düzeyi) Tablo 1 Deney Grubu Öntest-Sontest Puanlarının Karılatırılması Ön test Son test Tablo 1 de görüldüü gibi gözlenen t deeri, tablo t deerinden büyük bulunmutur. Deney grubuna uygulanan öntest ve sontest farkları üzerinden hesaplanan t deeri anlamlı bulunduundan video kullanımının örencilerin anlamalarına etkili olduu söylenebilir. Aynı düzeyde kontrol grubuna uygulanan anlama testi verilerinin analizinde ise kontrol grubu örencilerinin öntest ve sontest puanları arasında elde edilen fark anlamlı bulunmamıtır.(tablo 2) Tablo 2 Kontrol Grubu Öntest-Sontest Puanlarının Karılatırılması Ön test Son test Tablo 3 Deney ve Kontrol Grubu Anlama Düzeyleri N D Hesap t Tablo t P Den.grubu Kont.grubu Tablo 3 te görüldüü gibi gözlenen t deeri tablo t deerinden büyük olduundan grupların arasındaki fark deney grubu lehine anlama düzeyinde anlamlı bulunmutur. Öretimde video kullanımının örencilerin anlama düzeylerini yükselttii söylenebilir. Örenci okuma hatalarını televizyondan tekrar izlediinden bir sonraki okumasını daha dikkatli ve okuma yanlılarını düzelterek okumutur. Dolayısıyla örencinin okuma hatalarını gidererek okuması; onun, metni daha anlamlı okumasını salamı olabilir. Bunun sonucunda da örencinin okuduklarından daha

6 lköretim-online 24 fazla ey anladıı savunulabilir. Rosser(1990) de televizyon izleme ve okuma baarıları arasındaki ilikiyi aratırdıı çalımasında televizyon izlemenin önemini belirlemeyi inceledi. Rosser çalımasında 10 hafta boyunca deiik etnik ve ırktan 21 tane dördüncü sınıf örencisinin televizyon izleme programlarını kaydetti. Çalımanın baında uyguladıı öntest örencilerin eski yıllarda örendii okuma-anlama ve kelime sayılarına uygun olarak düzenlendi. 10 hafta sonunda verilen ikinci test sonuçları birinciyle karılatırıldıında; sonuçlar okuma anlama baarılarındaki artıın istatiksel anlama yaklatıını ve televizyon izleme saatleri ortalamasının periyodik çalıma yönünde anlamada baarı etkilerinin negatif olmadıını gösterdi(12). 2. Deney ve Kontrol Grubu I. ve II. Gözlem Puanlarının Karılatırılması (Okuma Düzeyi) Tablo 4 Deney Grubu I. ve II. Gözlem Sonuçlarının Karılatırılması I. Gözlem II.Gözlem Tablo 4 de görüldüü gibi gözlenen t deeri, tablo t deerinden büyük bulunmutur. Deney grubu örencilerinin birinci ve ikinci okumaları sonucunda doldurulan gözlem formlarının deerlendirilmesi sonucunda I. ve II. Gözlem puanlarının farkları üzerinden hesaplanan t deeri anlamlı bulunduundan video kullanımının örencilerin okuma hatalarını düzeltmede etkili olduu söylenebilir. Aynı düzeyde kontrol grubu okumalarına göre doldurulan gözlem formları puanlarının analizinde ise kontrol grubu örencilerinin birinci okuma ve ikinci okuma puanları arasında elde edilen farkta anlamlı bulunmutur. Ancak grupların okumaları karılatırıldıında farkın deney grubu lehine anlamlı olduu belirlenmitir. Tablo 5 Kontrol Grubu I. ve II. Gözlem Sonuçlarının Karılatırılması I. Gözlem II. Gözlem Tablo 6 Deney ve Kontrol Grubu Gözlem Sonuçlarının Karılatırılması Deney Grubu Kontrol Grubu Tablo 6 da görüldüü gibi gözlenen t deeri tablo t deerinden büyük olduundan grupların arasındaki fark deney grubu lehine okuma düzeyi bakımından anlamlı bulunmutur. Öretimde televizyon, video ve kameranın kullanımının örencilerin okuma düzeylerini yükselttii söylenebilir. Örenci okuma hatalarını televizyondan tekrar izlediinden bir sonraki okumasını daha dikkatli ve okuma yanlılarını düzelterek okumutur. Dolayısıyla örencilerin okuma hatalarını televizyondan izlemelerinin, onların okuma seviyelerini olumlu yönde düzeltmitir. Bu durumda televizyon, video ve kameranın birlikte kullanımının örencilerin okuma anlama düzeylerini olumlu yönde etkiledii savunulabilir.

7 lköretim-online 25 Sonuçlar ve Öneriler lköretim okulu 5.sınıf örencilerinin okuma anlama düzeylerine videonun etkisinin aratırıldıı, bu çalımada; okumalarını, video ve televizyon yardımıyla yeniden izleyen örencilerin anlama düzeylerinde bir artı gözlenirken, okumalarını izlemeyen örencilerin anlama düzeylerindeki artıın anlamlı olmadıı bulunmutur. Gupların karılatırılması sonucunda, okuma kayıtlarını izleyen örencilerin izlemeyen örencilere göre anlama düzeyi bakımından daha baarılı olduu belirlenmitir. Okuma kayıtlarını izleyen ve izlemeyen örenciler arasındaki farkın okuma hatalarını düzeltmeleri bakımından, okuma kayıtlarını izleyen örenciler lehine anlamlı olduu bulunmutur. Benzer ekilde örencilerin olumsuz davranıları da kaydedilerek örencilere uygun ortamlarda izlettirilmeli ve örenciler kendi hatalarını kendileri bulmalıdır. Bu balamda hatalarını kendileri bulan örencilerin davranılarındaki olumsuzlukları da düzeltmeleri daha kolay olacaktır. Bütün örenmelerin temeli olan okuma ve anlamanın etkin olarak öretilebilmesi için okullarımıza kamera, video ve televizyon girmelidir. Bu araçlar için ideal olan her sınıfta sabit olarak bir tane olmasıdır. Ancak ekonomik artlar buna elvermedii için bu araçların hareketli bir sehpa üzerinde taınarak sınıflar arasında dolatırılması mümkün olabilir. Öretmenlere eitim materyali hazırlama yönünde bu araçların kullanımıyla ilgili hizmet içi eitim seminerleri verilmelidir. Okullarımızda kamera kullanarak öretim amaçlı çekimler yapıp bunları video ve televizyon ile sınıf ortamında örencilere izlettirilebilir. Görme ve iitme duyularına hitap eden bu araçlarla eitimin yapılabilmesi için gerekli video kasetler hazırlanarak okullarımıza gönderilmeli ya da her ilde bulunan Eitim Araçları Merkezleri nin bu yöndeki çalımaları arttırılabilir. Özellikle ilköretim okulları birinci sınıflarında geri dönüüm salamak amacıyla okuma hatalarının örencilere gösterilebilmesi için bu araçların kullanımı tevik edilebilir. Kaynakça Shaughnessy, Micheal F.; and Others (1994). Reading And Television: Some Concerns; Some Answers http//: (ED ) Alkan, C.(1997). Eitim Teknolojisi. Anı Yayıncılık, Ankara. Milli Eitim Bakanlıı(1999). Eitim Teknolojisi Kılavuzu. EARGED, Ankara N.Y.Television Network(1979). Television and Classroom: A Special Relationship. BBB18033-Columbia Broadcasting System, nc., New York. http//:www. edrs.com (ED188596) Lamiell- Land, Ann; And Others(1979). An Evaluatıon of the Television Reading Project. Final Report. SYN Pennsylvania state Univ., Universty Park. Coll. of. Education. http//: (ED187301) Yetik, F. ve Seçkin, Nezahat (1994). Kitle letiim Araçlarının Gecekonduda Yaayan Ailelere Etkisi. Çada Eitim, Sayı 198, Ankara (5-10). Cole, L.-John J.B.M. (1985). Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi. (Çev. Belkıs Halim Vassaf), MEB, stanbul Winn, M.(1978).The Plug-In Drug. Seventh Printing, The Viking Press, New York. Children s Television Workshop(1971). The Electric Company. 2. Edition USA Polsky, Richard M.(1974). Getting to Sesame Street Orıgıns of The Children s Television Workshop. USA MEB (1982).Türkçe Eitim Programı. MEB Yayınları, Ankara Rosser, E. (1990). The Relatıonship of Television Viewing to Reading Achievement Master s Thesis, Kean College,. http//: (ED )

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

PORTFOLYO DEERLENDRMENN NSAN SKELET SSTEM KONUSUNDA ÖRENC AKADEMK BAARISI ÜZERNE ETKS

PORTFOLYO DEERLENDRMENN NSAN SKELET SSTEM KONUSUNDA ÖRENC AKADEMK BAARISI ÜZERNE ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 145-162 145 PORTFOLYO DEERLENDRMENN NSAN SKELET SSTEM KONUSUNDA ÖRENC AKADEMK BAARISI ÜZERNE ETKS Dilber BAHÇEC Ahi

Detaylı

Erdoan KARTAL Hatice ÇALAR ÖZTEKE

Erdoan KARTAL Hatice ÇALAR ÖZTEKE lköretim Örencilerinin Okuduklarını Anlama ve Anlatma Düzeylerinin Belirlenmesi Determination of Primary School Students Reading Comprehension and Expression Levels Erdoan KARTAL Hatice ÇALAR ÖZTEKE Özet

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi *

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Baarılarına ve Tutumlarına Etkisi * Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi * The Effect of Humour Usage in Social Science Teaching on Academic Success and Attitude of Students!ahin

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING

LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKOKUMA-YAZMA ÖRETMNDE KULUÇKA DÖNEM EMERGENT LITERACY PERIOD IN EARLY READING AND WRITING Yard. Doç. Dr. Süleyman ÇELENK Abant zzet Baysal Üniversitesi ÖZET lkokuma ve yazma öretiminde,

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK DL VE EDEBYATI

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei

Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Bilisel Stiller le Yabancı Dil Baarısı Arasındaki liki: 8. Sınıf Fransızca Örnei Mehtap Çakan Abant zzet Baysal Üniversitesi, 14100 Bolu ÖZ: Bu aratırmanın amacı Fransızca yı ikinci dil olarak örenen örencilerin

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL

LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 235-246 235 LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 63-77 63 ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı