E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA"

Transkript

1 E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin younlukla kullanldn, internet üzerinden vergi v.b ödemeler yapmaya halkn güvenip güvenmediini ve e-devlet kullanmn hangi sosyo-ekonomik faktörlerin etkilediini aratrmak için 648 katlmcyla anket aratrmas gerçekletirilmitir. Sonuçlar genel olarak katlmclarn e-devlete olumlu yaklatn ve e-devlet uygulamalarnn effafl ve verimlilii artracan düündüklerini ortaya koymaktadr. Öte yandan e-devlet hizmetlerini kullanarak internet üzerinden ödeme yapmaya katlmclarn yarsndan fazlas güvenmeyeceklerini belirtmilerdir. Bu durum ödemelerde ciddi bir güven sorunu olduunu ortaya çkarmaktadr. Erkek katlmclar ile eitim düzeyi yüksek olanlar e-devlet hizmetlerinden istatistiksel olarak anlaml ekilde daha fazla yararlanmaktadrlar. Genç katlmclar yallara göre interneti çok daha sk kullanmalarna ramen e-devlet hizmetlerinden yararlanma bakmndan iki grup arasnda istatistiksel olarak anlaml bir fark yoktur. ABSTRACT In order to investigate perception of e-government services, how frequently these services are used, if participants trust paying taxes, etc. online, and to analyse which social-economic factors effect use of e-government service a survey is carried out with 648 participants. Majority of participants have positive attitudes towards e- government and they think e-government increases productivity and transparency. On the other hand, more than half of the participants indicated that they would not trust paying tax and other similar payments over the internet, this result indicate that there is an * Sakarya Üniversitesi, 4.4.B.F., Maliye Bölümü. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 191

2 important problem of lack of trust in payment over the internet. Both males and participants with higher education level use e-government services more frequently than others, and this result is statistically significant. While younger participants use internet more frequently, there is no statistically significant difference between these two groups concerning use of e-government services. I. G R Teknolojinin gelimesi ile paralel olarak, daha önce düünülmesi bile zor olan birçok ürün ve hizmet hayatmzn bir parças oluvermektedir. Evimize bir telefon için aylarca beklenen süreçten, daha önceleri cep telefonsuz nasl olupta, idare ettiimizi zor anlayacak bir duruma geldik. Cep telefonlarndan internet eriimi, banka ilemleri, televizyon seyretmek, navigasyon hizmeti almak, vergi borçlarn sorgulamak artk çok olaan alglanabilmektedir. Tüm bu gelimeler üphesiz devlet hizmetlerini de etkilemektedir. Tüm dünyada geleneksel devletten e-devlete doru hzl bir geçi söz konusudur ve Türkiye deki e-devlet hizmetleri de dier ülkelere kyasla hzla ilerlemektedir. Türkiye e-devlet uygulamasnda ciddi ilerlemeler kaydetmitir. Özellikle 2002 den itibaren bir atlm içerisindedir 1. Brown Üniversitesi nin her yl gerçekletirdii çalmaya göre Türkiye e-devlet ülke sralamasnda yaklak 200 ülke arasnda 2006 ylnda 27 olan sralamasn, 2007 de 8.sraya çkarmtr. 2 E-devlet kavram farkl yazarlar tarafndan bazen farkl ekillerde tanmlanabilmektedir. E-devlet Türkiye Biliim =uaras tarafndan devletin vatandalara kar yerine getirmekle yükümlü olduu görev ve hizmetler ile vatandalarn devlete kar olan görev ve hizmetlerinin karlkl olarak elektronik iletiim ve ilem 1 OECD, 2006, E-Devlet Çalmalar Türkiye, Türkçe basm DPT (2007), Demir Çilingir ve 4brahim Kushchu, E-government and m-government: Concurrent Leaps by Turkey mgovlab.org (eriim, ) 2 Darrell, M. West, 2007, Global E-Government, (eriim, ). Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 192

3 ortamlarnda, kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi eklinde tanmlanmtr 3. OECD çalmasnda e-devleti ksaca Daha iyi yönetim amacyla internet bata olmak üzere ve iletiim teknolojilerinin (B4T) kullanm olarak tanmlanmtr 4. Kuran(2005) e-devletin dar ve belirgin bir çerçevede tanmlanmas gerektiini belirttikten sonra e- devlet tanmn u ekilde yapmaktadr; E-devlet yönetimde biliim teknolojilerinin (BT) stratejik kullanm sayesinde bilgi toplumunun ihtiyaçlarna cevap verebilecek, vatanda ve kurumlar (özel ve/veya kamu) ile elektronik ortamda iletiimde bulunarak verimlilii, effafl ve kalknmay salayacak bir yeniden yaplanma modelidir 5 E-devletin faydalar, birçok yazar tarafndan ayrntl olarak tartlmtr 6. Ksaca e-devletin baz faydalarna burada deinirsek; verimlilii artrmas, saydamlk ve etkinlii artrarak yolsuzluklar azaltmas, vatanda ile devlet arasndaki güveni artrmas, maliyetlerde tasarruf salamas gibi birçok örnek verilebilir. Yeni teknolojilerin geliimi ancak bunlarn insanlar tarafndan pozitif alglanarak kabulüne baldr. Örnein, telefonun faydas ancak bunun insanlar tarafndan benimsenerek yaygnlamas ile artar, etrafmzdaki insanlarn telefonlar yoksa telefon hizmetinin bize faydas çok kstl olacaktr 7 (West, s.115). Baz teknolojilerin halk tarafndan benimsenmesi yava yava ve uzun yllar sürmüken, internet ve e-devlet kullanm gibi dier teknolojik gelimelerin benimsenmesi çok hzl olmutur 8. Bu çalmada e-devlet hizmetlerin Türkiye de nasl alglandnn, hangi hizmetlerin younlukla kullanldnn, internet üzerinden vergi v.b ödemeler yapmaya halkn güvenip 3 Türkiye Biliim =uras, E-Devlet Çal'(ma Grubu Raporu, Ankara, (erisim, ). OECD, E-Devlet Çal'(malar' Türkiye, Türkçe basm DPT (2007). 2006, s N. Hüseyin Kuran, Türkiye için e-devlet analiz ve model önerisi, 2005, s Baknz, Arif, Özsar, Bilgi Ekonomisi, Nobel yaynlar, 2007; Darrell, M. West, Digital Government Technology and Public Sector Performance, Princeton University Press, Princeton, West, a.g.e. 2005, s (Baknz; West, a.g.e. 2005) Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 193

4 güvenmediinin ve e-devlet kullanmn hangi sosyo-ekonomik faktörlerin etkilediinin aratrlmas amaçlanmtr. II. L TERATÜR TARAMASI Kamuoyunun e-devlet hakkndaki görülerini aratrmak amacyla çeitli çalmalar yaplmtr. ABD de 2000 ve 2003 yllarnda yaklak 1000 er kiiyle kamuoyu anket aratrlmas yaplmtr. Sonuçlar genel olarak çounluun e-devlete pozitif yaklatn ortaya çkarmtr 9. Bu çalma e-devlet kullanclarnn genel olarak genç, erkek, iyi eitimli ve yüksek maal bireylerden olutuunu ortaya çkarmtr 10. Ülkemizde Kula ve Tatolu (2001) KOB4 lerin internet kullanm üzerine 237 KOB4 ile bir çalma gerçekletirmitir 11. 4nternetin en çok hangi amaçla kullanld ve alglanan avantajlar üzerine younlalan çalmada, KOB4 lerin e-devlet hizmetleri kullanm düzeyleri üzerinde pek durulmamtr. Baka bir çalma Gürler Hazman (2005) tarafndan gerçekletirilmitir 12. E-belediye hizmetleri hakknda halkn bilgi ve farkndalk düzeyini ölçmeyi amaçlayan çalma, 300 kii ile gerçekletirilmitir. Bulunan sonuçlar, katlmclarn e-devlet hizmetlerinden haberdar olma ve kullanm düzeylerinin oldukça düük olduunu bulmutur. Katlmclarn gelir ve eitim düzeyleri ile e- belediye hizmetleri farkndalk düzeyi arasnda doru orantl bir iliki bulunmutur. 9 ( West, a.g.e., 2005, s ) 10 (West, a.g.e. 2005, s.115) 11 Veysel Kula ve Ekrem Tatolu, KOB4 ler Açsndan 4nternet Kullanmnn Avantaj ve Dezavantajlar, Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.iii, s.2, , 12 Gülsüm Gürler Hazman, Afyonkarahisar Belediyesinde e-belediye Uygulamalar ve Yerel Farkndalk Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.vii, s.2, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 194

5 Avustralya hükümeti tarafndan gerçekletirilen bir çalma ülke çapnda 3800 kiiyle gerçekletirilmitir 13. Daha sonra 2000 e- devlet hizmeti faydalancs ile takip eden bir çalma yaplmtr. Genel olarak e-devlet hizmetlerinin alglanan kalitesinin yüksek olduu ve bu tür hizmetlerin büyük ehirlerde yaayan, 50 yan altnda, üniversite eitimli erkekler tarafndan daha fazla kullanld bulunmutur. III. ARATIRMANIN METODOLOJ S VE BULGULAR A) ÖRNEKLEM VE KATILIMCILAR HAKKINDA GENEL B4LG4LER Kiilerin internet kullanm düzeyleri, hangi e-devlet hizmetlerini ne sklkta kullandklar ile alglanan hizmet kalitesi ve bu deikenleri etkileyen faktörleri aratrmak amacyla 648 kiiyle anket çalmas gerçekletirilmitir. Anket yaplacak kiilerin seçiminde ulalabilirlilik kriteri kullanlarak kolaydan örnekleme yaplmtr. Örneklem seçiminin maliyetlerin yükseklii nedeni ile rasgele yaplamam olmas bulunan sonuçlarn Türkiye için genellenmesini engellenmektedir. Buna ramen yaplan anket çalmas ile elde edilen görülerin mümkün olduu ölçüde geneli yanstabilmesi için katlmc saysnn yüksek olmas amaçlanm ve özel eitim verilen örenci anketörlerin yardmyla yaklak 650 kiiyle çalma gerçekletirilmitir. Örencilerin ulatklar farkl katlmclarca doldurulan anketlerin güvenirliliini kontrol etmek üzere katlmclardan telefon numaralar talep edilmitir. Anket sonras baz katlmclarla yaplan telefon görümeleri güvenilirliin yüksek olduunu ortaya koymutur. 13 Australian Government, Department of Finance and Administration, Australians use of and satisfaction with e-government services, Commonwealth of Australia, 2005, data/assets/pdf_file/0009/43848/egovt_services_lowres_8jun.pdf (eriim, ). Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 195

6 Katlmclar hakknda genel bilgiler Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1: Kat&l&mc&lar Hakk&nda Genel Bilgiler Katlmc Says Ya 20 ve alt 648 Ortalama Ya Bayan % ve üzeri Yüzde E0itim lk Orta Lise Üni. Y. Lisans Doktora Yüzde Gelir den Yukar& Yüzde Katlmclar hakknda genel bilgilere bakldnda katlmclarn büyük bir ksmnn ya grubunda ve lise veya üniversite mezunu olduu görülmektedir. Katlmclarn %31 inin geliri YTL arasndayken, yaklak %28 inin geliri 2001 YTL den yüksektir. 196 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

7 B) SORU VE 4FADELERE VER4LEN CEVAPLARIN DAXILIMI Tablo 2 de anketteki soru ve ifadelere verilen cevaplarn dalm görülmektedir. Tablo 2: Soru ve 4fadelere Verilen Cevaplarn Dalm Ne sklkla interneti kullanyorsunuz? (Her gün) sk (Haftada birkaç kere) Ara sra (ayda birkaç kere) Çok az Yüzde Ne sklkla devlet kurumlarnn web sitelerini (bilgi v.s için) ziyaret edersiniz? sk Hiçbir Yüzde Ziyaret ettiiniz resmi kurumlarn web sitelerini genel olarak nasl buluyorsunuz? Çok iyi 4yi Orta Zayf Fikrim Yok Yüzde Online devlet hizmetlerinin (örnein, internet üzerinden vergi beyan) faydal olduu düünüyorum. Katlyoru m Katlmyor um Kararszm Yüzde Bilmiyorum Devletin ileyiinde e-devletin (vatandan devlet ile internet üzerinden bilgi ve hizmet alveriinde bulunmas; örnein internet üzerinden vergi beyannamesi verilmesi) nasl bir etkisi olduunu düünüyorsunuz? Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 197

8 Tablo 2: Soru ve 4fadelere Verilen Cevaplarn Dalm Çok olumlu Olumlu Ne olumlu ne olumsuz Olumsu z Çok olum suz Yüzde E-devletin gelimesiyle devletin daha effaf olacan düünüyorum. Katlyoru m Katlmyor um Kararszm Yüzde Bilmiyorum E-devletin gelimesiyle devletin daha etkin ve verimli olacan düünüyorum. Katlyoru m Katlmyor um Kararszm Yüzde Bilmiyorum Bilmiyorum Resmi dairelere internet üzerinden vergi v.s. gibi ödemeler yapmaya güvenir misiniz? Evet Hayr Yüzde Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

9 Yüzde 4fadelere verilen cevaplarn dalm genel olarak katlmclarn e-devlete pozitif yaklatn, e-devletin effaflk, etkinlik ve verimlilik konularnda faydal olduunu düündüklerini ortaya koymaktadr. Tablo 2 de gösterilen baz ifade ve sorulara verilen dalmlarn grafikle ayrntl bir ekilde incelemek faydal olacaktr. Grafik 1. Ne sklkla interne ti kullanyorsunuz? 52% n=334 50% 40% 30% 24% n=154 20% 10% 12% n=76 8% n=53 5% n=31 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 nternet kullanm 1=Çok k... 5=Hiçbir Zaman Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 199

10 Yüzde Katlmclardan 334 kii (%50 nin biraz üzeri) interneti çok sk (her gün) kullandn ifade ederken, 31 kii yaklak %5 i interneti hiçbir kullanmadn belirtmitir. Grafik 2. Ne sklkla devlet web sitelerini ziyaret edersiniz? 40% n=258 40% 30% 25% n=162 16% 20% 12% n=105 6% n=79 10% n=41 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 E-Devlet kullanm 1=Çok k... 5=Hiçbir Zaman 4nternet kullanm ile kyaslandnda e-devlet kullanm sklnn çok daha düük olduu ortaya çkmaktadr. Yüzde 40 lk bir kesim e-devlet hizmetlerini ara sra (ayda birkaç kere) kullanrken, %25 lik kesim çok az kullandn belirtmitir. Alglanan e-devlet hizmet kalitesini ölçmeyi amaçlayan Ziyaret ettiiniz resmi kurumlarn web sitelerini genel olarak nasl buluyorsunuz? sorusuna verilen cevaplarn dalm Grafik 3 de belirtilmitir. 200 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

11 Yüzde Grafik 3. Resmi kurumlarn web sitelerini nasl buluyorsunuz? 41% n=265 40% 34% n=217 30% 20% 10% n=66 12% n=79 10% 3% n=19 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Algla nan Web Sitesi Kalitesi 1=Çok yi... 4= Za yf 5=Fikrim Yok Genel olarak katlmclar tarafndan alglanan resmi kurumlarn web sitelerinin kalite düzeyi çok yüksek bulunmamaktadr. Katlmclardan sadece % 3 ü bu soruya çok iyi cevabn vermiken, %41 lik kesim orta ve %10 luk bir grupta zayf cevabn vermitir. Bu sonuçlar resmi kurumlarn web sitelerini gelitirmeleri ve sunduklar hizmetleri artrmalar bakmndan kat edecekleri mesafelerin olduunu göstermektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 201

12 Grafik 4. Online devlet hizmetleri faydal. 59% n=380 60% 40% 23% Yüzde n=149 20% 8% n=52 10% n=67 0% Katlyorum Katlmyorum Kararszm Bilmiyorum Yaklak %60 oranndaki katlmc online devlet hizmetlerinin faydal olduunu düünürken, aksini düünenlerin oran sadece %8 dir. 202 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

13 Grafik 5. Devletin i4leyi4inde e-devletin rolü 49% n=314 Yüzde 18% n=114 18% n=115 11% 4% n=25 1% n=6 n=72 Çok Olumlu Olumlu Olumsuz Bilmiyorum Ne olumlu Çok olumsuz Ne olumsuz Devletin ileyiinde e-devletin çok olumlu veya olumlu etkisi olduunu düünenler yaklak %70 dir. Bu oran oldukça yüksektir ve e-devlet harcamalarnn bir anlamda halk tarafndan kabul gördüünü göstermektedir. Ziyaret edilen resmi web sitelerinin kalitesini iyi ve çok iyi bulanlarn oran sadece yaklak %35 dir (baknz, Tablo, 2). Bu orann yükseltilmesi üphesiz hizmet kalitesi bakmndan önemlidir. Ayrca e-devletin gelimesiyle devletin daha effaf, etkin ve verimli olacan düünen katlmc says da çok yüksektir (baknz, Tablo, 2). Burada e-devlet hizmetlerinin geliimi üzerinde önemli bir engel katlmclarn vergi vs. gibi ödemeleri internetten yapmaya kar Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 203

14 gösterdikleri güvensizliktir. =ekil 1 den görülebilecei üzere katlmclardan yardan fazlas bu tür ödemeleri internet üzerinden yapmaya güvenmediklerini belirtmilerdir. ekil 1. Vergi vs. ödemeleri internet üzerinden yapmaya güvenirmisiniz? Güven Ev et Hay r 51,70% 334,0 48,30% 312,0 Bu güven eksikliinin en önemli nedeni bu tür ödemelerin çok yeni balam olmas ve halkn geleneksel metotla yaplan ödemelere olan alkanl olabilir. Nedenlerinden dier biri ise özellikle basnda yer alan ve vergi mahremiyetini ihlal eden baz haberler olabilir. Bu tür haberlerde baz önemli siyasi kiilerin mal varl ve özel vergi bilgilerine elektronik ortamda ve yasad ekilde ulaldn belirtilmitir. Verilen e-devlet hizmetlerinin ve internet üzerinden yaplan ödemelerin %100 güvenli ve gizli olmas bu tür hizmetlerin kullanm orann yükseltecei üphesizdir. Yaplan anket çalmasnda hangi e-devlet hizmetlerinin ne sklkta kullanldn aratrmak amacyla katlmclara Tablo 3 de belirtilen konularda interneti ne sklkla kullandklar sorulmutur. 204 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

15 Tablo 3. Farkl E-devlet hizmetlerinin katlmclar arasndaki kullanm skl. Mevzuata(Anayasa, Kanunlar, Kanun hükmünde kararnameler, v.s.) eri(im için; Yüzde Resmi gazeteyi internet ortam'nda takip için; Yüzde Vergi bildirim veya de<erlendirmeleri(e-beyanname, v.s) için; Yüzde ( kurumlar' arac'l'<'yla i( arama hizmetler için; Yüzde Sigorta primleri v.s. gibi konularda bilgiye ula(mak için; Yüzde Trafik ceza puan' ö<renme veya trafik cezas' ödemesi için; Yüzde Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 205

16 Tablo 3. Farkl E-devlet hizmetlerinin katlmclar arasndaki kullanm skl. Motorlu ta('t sorgulamas' veya vergi ödemesi için; Yüzde Nüfus bilgileri, T.C. kimlik numaras' v.s. sorgulamas' için; Yüzde Elektrik, su, do<algaz v.s. borcu ö<renme ya da ödemesi için; Yüzde Merkezi resmi kurumlar'n web sitelerinin adresleri veya telefon numaralar'n' ö<renmek v.s. için; Yüzde Belediye web sitelerinden bilgi edinmek için;, Yüzde Üniversitelerin web sitelerine girmek için; Yüzde Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

17 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 207

18 Grafik 6. E-devlet hizmetlerinin kullanm skl9 Üniversite Belediye Adres Elektrik Fatura Nüfus Motorlu Ta*t Trafik Ceza Sigorta Primi )* arama E-beyanname Resmi Gazete Mevzuat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Çok 208 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

19 En yaygn kullanlan e-devlet hizmeti nüfus bilgileri gibi bilgilere ulamak, üniversitelerin ve belediyelerin web sitelerinden bilgi almak kurumlarn adres ve telefon numaralarna ulama amac ile kullanlmaktadr. Motorlu tat sorgulamas ve vergilerinin ödenmesi ile trafik cezas örenme gibi konularda çok daha az kullanlmaktadr. C) 4NTERNET VE E-DEVLET KULLANIMINI ETK4LEYEN FAKTÖRLER Katlmclar arasnda internet kullanmn hangi sosyoekonomik ve demografik faktörlerin etkilediini aratrmak amacyla regresyon analizi gerçekletirilmitir. Buna göre internet kullanm skln ölçen soruya verilen cevaplarn dalm ba<'ml' de<i(keni olutururken, cinsiyet, ya, gelir ve eitim düzeyi ve katlmcnn örenci olup olmamas modelin bamsz deikenleridir. Birçok katlmc ankette gelir ksmn doldurmad için ikinci bir regresyon bu deiken çkarlarak gerçekletirilmi, deikenin modelden çkarlp gözlem saysnn artrlmasnn sonuçlarda deiiklik yapp yapmad aratrlmtr. Tablo 4. 4nternet kullanmn etkileyen faktörler Model 1 Model 2 C 2,395 2,204 (8,294)* (8,747)* Cinsiyet 0,046 0,064 (0,475) (0,746) Ya -0,020-0,014 (-3,789)* (-2,931)* Örenci 0,422 0,457 (3,102) * (3,711)* Eitim 0,630 0,640 (11,571)* (13,463)* Gelir 3,13E (2,383)* - R ,269 F 4statistii 39,174 56,458 Gözlem Says Parantez içindeki rakamlar t- istatistiidir. * Yüzde 5 seviyesinde anlaml. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 209

20 Tablo 5 den görülecei üzere birinci modelimizde eitim düzeyi ve gelir düzeyi artkça internet kullanm skl artmaktadr. Cinsiyetin her iki modelde de internet kullanm skl üzerinde istatistiksel anlaml bir etkisi yokken, örenciler örenci olmayanlara oranla interneti daha sk kullanmaktadrlar. Her iki modelde anlaml olan dier bir faktör ise yatr; buna göre, gençler yallara kyasla interneti daha sk kullanmaktadrlar. Tablo 5. E-devlet kullanmn etkileyen faktörler Model 1 Model 2 C 0,967 1,059 (3,155)* (4,112)* Cinsiyet 0,295 0,156 (2,584)* (1,765) Ya -0,002-0,000 (-0,293) (-0,039) Örenci 0,109 0,101 (0,753) (0,805) Eitim 0,464 0,438 (7,932)* (8,919)* Gelir 2,99E (0,215) - R ,120 F 4statistii 13,966 20,790 Gözlem Says Parantez içindeki rakamlar t- istatistiidir. * Yüzde 5 seviyesinde anlaml. E-devlet kullanmn hangi faktörlerin etkilediine baktmzda ise cinsiyet ve eitim 14 gibi iki faktörün önemli olduunu görmekteyiz; eitim düzeyleri yüksek olanlar ile erkek 14 E-devlet hizmetlerini kullanma olaslnn hangi faktörler tarafndan etkilendiini ölçmek amacyla yaplan logit analizinin sonuçlar, e-devlet kullanp kullanmamay istatistiksel olarak anlaml etkileyen tek deikenin eitim düzeyi olduunu ortaya çkarmtr. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 210

21 katlmclar istatistiksel olarak anlaml ekilde e-devlet uygulamalarndan daha fazla yararlanmaktadrlar. Örenciler interneti daha sk kullanmalarna ramen, e-devlet kullanmlar dier katlmclardan istatistiksel olarak anlaml ekilde farkl deildir. Bu durum aslnda beklenen bir sonuçtur, internet kullanmnn eitim ve sosyalleme gibi amaçlarla örenciler arasnda yaygn olduu gözlemlenirken, örencilerin devlet ile ilgili ilikileri dorultusunda yapmas gerekenler, çalanlara oranla çok daha kstldr (vergi, sigorta primi ödemesi. vs.). SONUÇ E-devlet hizmetlerinin alglanan faydasn ve bu tür hizmetleri kullanmn etkileyen faktörleri aratrmak amacyla gerçekletirdiimiz ve yaklak 650 katlmcnn görü bildirdii anket çalmamzn bulgular ABD ve Avusturalya da yaplan çalmalar ile baz paralellikler arz etmektedir. Buna göre; gelir düzeyi yüksek ve eitimli kesim e-devlet hizmetlerinden daha sk yararlanmaktadr. Katlmclar e-devlet hizmetlerini çok yararl algladklarn belirterek bu tür hizmetlerin effafl, verimlilii, etkinlii artrmada faydal olacan düünmektedirler. Buna ramen vergi, vs. gibi ödemelerini internet üzerinden yapmaya katlmclarn yarsndan fazlas güvenmemektedir. Bu durumda bu tür ödemelerde güvenlik tedbirlerinin artrlarak bu konuda halkn bilinçlendirilmesi ve internet ortamnda bulunan bilgilere yetkisiz kiilerin eriiminin tamamen engellenerek bu bilgilerin güvenliinin salanmas çok önemlidir. 4lgili kurumlar tarafndan periyodik aralklarla buna benzer çalmalarn yaplmasn halkn alglad e-devlet hizmet kalitesinin ölçülmesi ve eksikliklerin giderilmesi bakmndan önemli olacaktr. Ayrca, gelir ve eitim düzeyi düük kesiminde bu hizmetlerden yararlanmasn salayacak politikalar gelitirilmelidir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 211

22 KAYNAKÇA AUSTRAL4AN GOVERNMENT, DEPARTMENT OF F4NANCE AND ADM4N4STRAT4ON, Australians use of and satisfaction with e-government services, Commonwealth of Australia, 2005, data/assets/pdf_file/0009/43848/egovt_services_lowres_8jun.pdf (eriim, ). Ç4L4NG4R Demir ve 4brahim KUSHCHU, E-government and m- government: Concurrent Leaps by Turkey mgovlab.org (eriim, ). GÜRLER HAZMAN, Gülsüm, Afyonkarahisar Belediyesinde e- Belediye Uygulamalar ve Yerel Farkndalk Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.vii, s.2, KULA, Veysel ve TATOXLU, Ekrem KOB4 ler Açsndan 4nternet Kullanmnn Avantaj ve Dezavantajlar, Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.iii, s.2, KURAN, N. Hüseyin Türkiye için e-devlet analiz ve model önerisi, OECD, 2006, E-Devlet Çalmalar Türkiye, Türkçe basm DPT (2007). ÖZSAXIR, Arif, Bilgi Ekonomisi, Nobel yaynlar, TÜRK4YE B4L4=4M =URASI, E-Devlet Çal'(ma Grubu Raporu, Ankara, (erisim, ). 212 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007)

23 WEST, Darrell, M. Digital Government Technology and Public Sector Performance, Princeton University Press, Princeton, WEST, Darrell, M., Global E-Government, (eriim, ). Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C. IX,S.1, 2007) 213

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

AFYONKARAHSAR BELEDYESNDE e-beledye UYGULAMALARI VE YEREL FARKINDALIK

AFYONKARAHSAR BELEDYESNDE e-beledye UYGULAMALARI VE YEREL FARKINDALIK AFYONKARAHSAR BELEDYESNDE e-beledye UYGULAMALARI VE YEREL FARKINDALIK Yrd. Doç.Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN * ÖZET Kamu sektöründe bilgi ve iletiim teknolojilerinin geliimi yönetim ekillerini deitirmitir.

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE Yrd.Doç.Dr.uayip ÖZDEMR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Bu çalmada taksitli sat uygulamalar hakknda genel tespitler yaplmtr. Daha sonra iletmelerin taksitli

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ!

COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ! COMPUTER LITERACY LEVELS OF TURKISH-LEARNING FOREIGNERS IN TURKISH TEACHING RESEARCH AND APPLICATION CENTERS: SAMPLES OF ZONGULDAK, GAZ!ANTEP, BOLU TÜRKÇE Ö!RET"M" ARA#TIRMA VE UYGULAMA MERKEZLER"NDE TÜRKÇE

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Motivasyon Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi TOBB ETÜ ktisat Bölümü Stratejik Dü³ünce Enstitüsü, 28 Aralk 2012 Motivasyon Kamu Alm halelerinin Önemi Ara³trma Sorular Kamu Alm

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN *

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN * SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE Cihangir DOAN * Özet Türkiye de Cumhuriyetin bandan itibaren snf öretmeni yetitirilmeye önem verilmi ve günümüzde

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir.

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS *

YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI Prof Dr. Mustafa ERGÜN ** Dr. Süleyman KARATA# *** ÖZET Bu çal mada, fakültelerin kullandklar finansman ile fakültelerin

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

YÖNETM MUHASEBESNDE DEM VE YÖNETM MUHASEBES ETMNN NCELENMES

YÖNETM MUHASEBESNDE DEM VE YÖNETM MUHASEBES ETMNN NCELENMES YÖNETM MUHASEBESNDE DEM VE YÖNETM MUHASEBES ETMNN NCELENMES Yrd. Doç. Dr. Tunç KÖSE ÖZET Bu çalmann amac, ekonomik ve teknolojik gelimelerin yönetim muhasebesine etkilerini ve sonuçlarn açklayabilmek ve

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES Filiz TUTAR * Nurcan KILINÇ ** ÖZET Günümüzde salk hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir parças olup, büyük

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler)

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Örencilerinin GSM Operatörlerine Bal'l'klar' ve Bal'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) Yrd. Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU * ÖZET Bu çal)*mada, mü*teri ba/l)l)/)n)n

Detaylı

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ Yrd.Doç.Dr.Melih BULU *. Hakk ERASLAN * Doç.Dr.Mehmet BARCA ** ÖZET Günümüzün en önemli sosyo-ekonomik etkenine sahip olan endüstrilerden birisi

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER

GÖREN Ö RENC LER N SOSYO-EKONOM K DURUMLARI, BEKLENT LER SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LSELER MÜZK BÖLÜMLERNDE ÖRENM GÖREN ÖRENCLERN SOSYO-EKONOMK DURUMLARI, BEKLENTLER VE BU OKULLARIN ÖRENC BEKLENTLERNE

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

EĞİTİM BİLİMLERİ. Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ ÇIKMIŞ SORULAR EĞİTİM BİLİMLERİ Tamamı Çözümlü Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ 2004 SORULAR 2002 2001 2003 2005 2006 2007 Gelişim Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi Rehberlik Program Geliştirme Öğretim

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER

TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER TÜRK MOB L TELEKOMÜN KASYON P YASALARINDA REKABET VE EBEKE ETK LER Mehmet Karaçuka * ÖZET Enformasyonun üretim sürecinin önemli bir girdisi olduu günümüz ekonomilerinde telekomünikasyon ebekeleri enformasyona

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA

TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA TAM SAYILI DORUSAL PROGRAMLAMA LE GÜCÜ PLANLAMASI VE BR UYGULAMA Doç. Dr. Osman Çevik * ÖZET Bu çalmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir iletmede Tam Sayl Dorusal Programlama yardmyla iletmeye

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı