Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31"

Transkript

1 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER ( )* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION ( ) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi, 1939 ve 1966 yılları arasında Milli Eitim Bakanlıı tarafından çıkarılmıtır. Yaklaık 27 yıl kesintisiz bir ekilde yayım faaliyetini devam ettiren dergi 540 sayı olarak yayımlanmıtır. Eitim biliminin farklı alanlarına ilikin çok sayıda makale ve yazıya yer verilen bu sayılarda sadece yurt içinden deil aynı zamanda yurt dıından da çok sayıda makale ve yazı bulunmaktadır. Toplam 246 çeviri makale ve yazıya yer verilen dergide bunların 78 inin konusunun eitimle ilgili olduu görülmektedir. Konusu eitim olan çeviri makalelerde ise daha çok; öretmenlik meslei, özel eitim, eitimin psikolojik temelleri, eitim-öretim süreci ve mukayeseli eitimle ilgili konulara yer verilmitir. Anahtar Kelimeler: Dergi, lköretim Dergisi, Tercüme, Çeviri Makale, Eitim. Abstract Journal of Primary Education is published from 1936 to 1966bythe Ministry of Education. The jounal being continously published for 27 years, was taken out 540 in number. In these issues being related to many areas of educational sciences, there took place many issues not only from Turkey but also from abroad. In this journal in which 246 translations and articles took place, 78 of these articles are known as related to education as a field. In the translated articles which are related to education there featured some topics more such as comparative education, special education, the psychological basis of education, education- teaching process. Keywords: Journal, Journal of Primary Education, Translation, Translated Article, Education. Bu aratırma Erciyes Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen lköretim Dergisi nin Türk Eitim Hayatındaki Yeri ve Önemi ( ) adlı projeden üretilmitir. Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü

2 I. Giri Bir taraftan biriktirilen, bir taraftan da miras olarak bırakılan medeniyet sürekli ve deiken olanı bünyesinde barındırmakta, kültürel birikimleri aynı anda hem ihraç hem de ithal edebilmektedir. Bunun önemli yollarından biriside tercüme hareketlerinden geçmektedir (Ulukütük, 2010: 250). Çevirinin en önemli ilevi; öteki kültürleri tanımak, öteki ile kendi kültürünü karılatırmak ve dolayısıyla okura yenidünyalar sunmaktır (Naçi, 2007). Çevirilerin yapıldıı alanlardan birisini de dergiler oluturmaktadır. Bilimsel dergiler, aratırma sonuçlarının ilgili alandaki dier aratırmacılarla hızlı biçimde paylaımını mümkün kılan bilimsel iletiimin temel araçlarındandır (Gürses, 2005: 141) ve 1966 yılları arasında yayın faaliyetlerini sürdüren lköretim Dergisi de eitim alanında ortaya çıkan bilgi ve tecrübelerin eitim kamuoyuna duyurulmasında önemli ilevler yerine getirmi dergilerimizden birisidir. Yaklaık 27 yıl kesintisiz bir ekilde yayın faaliyetlerini sürdüren dergi Milli Eitim Bakanlıı tarafından çıkarılmıtır. Toplam 540 sayı olarak yayımlanan dergi 31 ciltte toplanmıtır. Dergide eitim biliminin farklı alanlarına ilikin makale ve yazılar yayınlanmıtır. Dergide sadece yurt içindeki makale ve yazılar deil aynı zamanda yurt dıında yayımlanmı makale ve yazıların çevirisine de yer verilmesi, yurt dıındaki eitim hareketleri konusunda eitim camiasını bilgilendirdii görülmektedir. Dergide toplam 246 çeviri makale ve yazı yayımlanmıtır. Bunlardan sadece 78 tanesinin eitimle ilgili makale ve yazıdan olutuu görülmektedir. Eitimle ilgili çeviri makale ve yazılar içerik açısından deerlendirildiinde ise bunların; öretmenlik meslei, özel eitim, eitimin psikolojik temelleri, eitim-öretim süreci ve mukayeseli eitim çalımaları ilgili olduu görülmektedir. Bu aratırmada da çevirisine yer verilen bu makale ve yazıların genel bir deerlendirilmesi yapılmıtır. II. Öretmenlik Meslei le lgili Çeviri Makaleler Dergide öretmenlik meslei ile ilgili yer verilen çeviri makalelerde; öretmenlerin yararlanabilecei bazı tecrübelere, köy öretmenlerin sahip olması gereken özelliklere, iyi bir öretmen olabilmek için sahip olunması gereken özelliklere ve öretmenlerin manevi deerleri aktarmadaki yeri ve önemine deinilmitir. Niederer (1961: 4), öretmen ve tutumu konusunu ele aldıı makalesinde öretmenlere bazı öneriler getirmektedir. Ona göre öretmenler henüz genç, beden ve ruh bakımından olgunlamamı, fakat hayat hakkı olan örencilerle karı karıya olduunu kesin olarak kabul etmeli, konusuna hâkim olmalı ve dersine iyi bir hazırlık yapmalıdır. Öretmen derse erken gelmeli, 619 okula gelirken yaamı olduu her eyi bir kenara bırakmalıdır. Öretimde mümkün olduu kadar cezaya yer vermemeli, sabırlı ve kendinden emin olmalıdır. Dietz (1943: 1903) ise köy öretmenleri ile ilgili yazısında yeni köy okullarında görev yapacak öretmenlerin pedagojik eitimleri yanında baka konular hakkında da bilgi sahibi olmalarının gerekli olduunu belirtmektedir. Her eyden önce yeni köy öretmeni; köy ve memleket bilgisi, köy psikolojisi, genel köy pedagojisi alanlarında da kendini yetitirmelidir. Briggs (1943: 1651), harp zamanında öretmenlere düen görevleri ele aldıı makalesinde gençlere daimi kıymetleri görmeyi ve takdir etmeyi, maneviyatın yüksek tutulmasının nasıl öretilecei konularında bilgiler vermektedir. Ona göre devlet adamları karılarındaki kitleleri harekete geçirirken onların hislerine hitap etmektedirler. Hisler geçicidir. Oysa öretmenlerin karılarında harekete geçirilmesi gereken kitle deil örenciler vardır. Bu nedenle Briggs e göre öretmenler kürsüden konuan bir hatip gibi olmamalıdır. Çünkü öretmenin amacı, kısa ömürlü his binası kurmak yerine salam temelli, insanın hayatı boyunca devam edecek bir mantık binası kurmaktır. Bundan dolayı öretmenler tarihe, vakalara, bilimsel incelemelere dayanarak ve büyük kelimelerden kaçınarak bir mantıki manevi bina kurmalıdır. Ona göre okullar ite bu yüzden milli ve demokratik ahlakımızın kurulmasında önemli bir yere sahiptir. Dergide öretmenlerin örenme-öretme süreçlerinde yararlanabilecekleri tecrübelere de yer verilmitir. Lane (1955: 5-6), okullarda 5, 6 ve 7 yalarında ki çocuklara nelerin yaptırılabileceini kendi tecrübelerinden hareketle açıklamıtır. O, makalesinde örencilere yaptırılabilecek etkinlikleri; toplumsal yaam, tabiat incelemesi, dil geliimi, estetik geliimi, pratik sanat geliimi ve hüner kazandırma alanlarında belirtmitir. III. Özel Eitimle lgili Çeviri Makaleler Dergide özel eitimle ilgili yer verilen çeviri makalelerde; iitme güçlüünün çocuklar üzerindeki etkileri, bazı Avrupa ülkelerindeki özel eitim uygulamaları, zihinsel engelli çocukların eitimi, ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri, üstün zekâlı çocukların eitimi gibi konulara deinilmitir. Fisher (1956: 5) iitme güçlüünün çocuklar üzerinde yarattıı sorunları ele aldıı makalesinde öretmenlerin sınıflarında iitme güçlüü yaayan örenci olup olmadıını belirleyebilmesi için 12 soru hazırlamıtır. Eer bu testte yer alan 12 sorunun cevabının büyük çounluu evet ise çocukların iitme kaybı olduu anlamı çıkmaktadır. Ona göre sınıfında iitme güçlüü yaayan öretmenlerin bazı görevleri

3 vardır. Eer sınıfında iitme sorunundan dolayı çekingen örenciler varsa her eyden önce öretmenin bu çocukların güvenini kazanması ve onları konuturması gerekmektedir. Fisher, iitme kaybı sorununun çocukta ortaya çıkardıı en önemli sorunlardan birisinin de çocukta aaılık duygusunun olduu belirtmektedir. Öretmenin bu çocuklara yaklaarak aaılık duygusunu yenmelerini salaması gerekmektedir. Ona öretmen ayrıca bu çocuklara karı oldukça sabırlı olmalı, anlayamadıkları yerleri tekrar tekrar anlatabilmelidir. Dergide, Viyana da iitme ve görme engelli bireylerin eitsel ve ruhsal sorunlarıyla ilgilenen Löwereld (1944: 2064) in mesleki tecrübelerine de yer verilmitir. Mykelebust (1955: 12-13) iitme engelli çocukların ihtiyaçlarını ele aldıı aratırmasında tüm çocukların bazı ortak ihtiyaçlarından söz etmektedir. Bütün çocuklar efkat görmek, güvende olmak, sevilmek, ailelerinin bir parçası olmak, baarılı olmak ve övülmek isterler. Bu ortak ihtiyaçları çoaltmak mümkündür. Ona göre bu ihtiyaçlar açısından iitme engelli çocukların dier çocuklardan bir farkı yoktur. Fark, aynı olan bu ihtiyaçların karılanması biçimidir. Bu da onun eitiminin daha kati, daha esaslı ve daha somut bir yolla yapılmasını gerekli kılmaktadır. Mykelebust makalesinde; baarılı olma, ailenin bir parçası olma gibi ihtiyaçların nasıl karılanacaını örneklerle açıklamaktadır. Çeviri makalelerde, iitme kaybı olan çocuklar yanında ele alınan konulardan birisi de zihinsel engelli çocuklar olmutur. Resnick (1958: 12) tarafından yazılan makalede zihinsel engelli çocuklarla ilgili sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilmitir. Zihinsel engelli çocukların eitimlerinin nereye kadar mümkün olduu, niçin daha fazla disiplin sorununa neden oldukları, bu çocukların davranılarının ıslah edilebilmesi için nelerin yapılması gerektii, nelerin öretilebilecei ve öretimin daha etkili hale getirilebilmesi için nelerin yapılması gerektii ele alınan balıca sorunlar olmutur. Resnick, zihin bakımından geri olan çocukların özellikle sınıf rehber öretmenleri için bir sorun oluturduunu ifade etmekte ve bunların örenme sürecinde baarılı olabilmesi için bazı öneriler getirmektedir. Bu çocuklar tam anlamı ile genelleme yapamadıkları için onlara hayattan çok sayıda örneklerin verilmesi, öretim sürecinde daha fazla duyuya hitap edilmesi, her fırsatta onlara da bir eyler yapma fırsatının salanması, sınıfta yapılacak olan ilerin onların ilgileriyle ilikilendirilmesi, aır örenen çocukların baarı duygusunu tadabilmeleri içinel faaliyet ve ilerinde çalımalarının salanması, normal çocuklara göre daha fazla temrin ve ileme ihtiyaç duymaları, beenilme ve takdir edilme ihtiyaçlarının giderilmesi, baka çocukların baarıları ile deil daha çok bu çocukların kendi baarıları ile yarıtırılması, öretim konularının 620 örenci seviyesine uygun hale getirilmesi bu önerilerden bazılarıdır. Dergide bazı Avrupa ülkelerinde özel eitim alanında görülen uygulamalar hakkında da bilgiler verilmektedir. Peter Stafford un (1958: 7) çevirisine yer verilen makalesinde, Danimarka da iitme güçlüü olan çocuklar sorunu ele alınmıtır. Stafford, Danimarka da 1952 yılında ayrılan üç bölge olan Aarhus, Copenhagen ve Odensa ehirlerinde Saır Çocuklar Kliniinin kurulduunu belirtmektedir. Bu tarihe kadar Danimarka da saır çocukların anne ve babaları çocuk bakımevlerine bavurmaktadırlar. Ona göre 1952 yılında saır çocukların %16 sı yeni kurulan klinie bavurmutur yılına kadar ise bu kuruma bavuran çocukların sayısında hızlı bir artı görülmü, saır çocukların %84 ü bu kuruma devam etmitir. Saır çocukların %16 sı ise çocuk bakımevlerine devam etmitir. Stafford, ilk kez 1952 yılında açılmaya balana3377n bu kliniklerin temel amacının doktorların iitme sorununu gördükleri çocukların bir müddet burada gözlem altında tutularak takip edilecek yöntemlerin belirlenmesi olduunu ifade etmektedir. Bu kliniklerde genellikle takip edilen ilk yol çocukların bir yaına girmeden kulaklık takmalarıdır. Ona göre Danimarka da 1000 çocukta 1 kısmi iitme sorunu, çocukta 1 oranında ise aır iitme kaybı olan çocuk dünyaya gelmektedir. Bunun yanında köylerde yaayan ve iitme kaybı olan çocukların anneleri de modern metotlarla bu çocuklara konuma öretebilmek için kliniklerde bir haftalık eitim almaktadırlar. sveç te iitme ve konuma engelli çocukların öretimi ve bakımı sorunu ele alan Johnson (1952: 10), okullarda bu konuda verilen eitim-öretim çalımaları hakkında bilgi vermektedir. Johnson okullarda verilen eitim-öretim yanında sosyal ve dini bakım hakkında da bilgiler vermektedir ve 1951 eitim-öretim yılında ilkokullarda 520, erkek ortaokullarında 60, kızların devam ettii ortaokullarda 56, özel tedavi enstitülerinde de 27 olmak üzere toplam 663 iitme ve konuma engelli örencinin bulunduunu belirten Johnson, okulu bitiren bu örenciler için sosyal ve dini eitim çalımalarının yapıldıını belirmektedir. Bu konuda papaz ve sosyal müavirler görevlendirilmitir. Ülke bu görev için 5 bölgeye ayrılmıtır. Her bölgede 1 papaz ve 1 sosyal müavir bulunmaktadır. Sosyal müavirler; i bulma, çalıma malzemesi ve araç-gereci temin etme konularında iitme ve konuma engelli bireylere yardımcı olmakta, imal edilen ürünlerin pazarlanmasında, resmi kurumlarla ilikilerde destek görevi görmektedirler. Er (1950: 3377), The Elementary School adlı dergiden aldıı, fakat yazarı belli olmayan çeviri makalesinde üstün zekâlı çocukların öretimi sorununu ele almıtır. Makaleye göre bu çocukların en önemli

4 vasıfları; heyecanlı ve fiziksel olarak da salıklı olmalarıdır. Bu çocuklar zaman zaman çevrelerine isyan etseler de sorun onların zekâlarından deil, çevrenin elverisizliindedir. Düünme süreçleri normal çocuklardan farklı olan bu çocukların farkı hızlı düünmeleri deil, gösterdikleri maharetlerdedir. Bir konunun öretiminde dier çocuklar gibi fazla tekrara gerek duymazlar. Onlara birkaç sınıf terfi ettirmek yerine yapılacak en akıllı i düündürücü sorular sormaktır. Üstün zekâlı çocuklar düünce yönünden yaıtlarından daha ileri olduklarından yaça büyüklerle arkadalık ederler. Makalede üstün zekâlı çocukların öretimi konusu örneklerle açıklanmaktadır. IV. Eitimin Psikolojik Temelleri le lgili Çeviri Makaleler Eitimin psikolojik temelleri ile ilgili çevirisine yer verilen makalelerde; geliimi etkileyen faktörler, örencilerin ders dıında farklı ilerde çalımaları, örenme güçlüü, uyum sorunu olan örenciler, ahlak eitimi, çocukların dünya görüleri, çocuk eitimde kullanılan yöntemler, ailelerin deien disiplin anlayıları, zekâ testleri, örencilerin geliimlerin sosyal dersler açısından ele alınması, örenilecek olan konuya ilginin çekilmesi, çocuklarda görülen fiziksel ve ruhsal sorunlar, okullarda disiplin uygulamaları hakkında bilgi verilmitir. Künkel (1942: 1517), geliimi etkileyen faktörlerden kalıtım ve çevre konusunu ele aldıı makalesinde geliimde bunlardan herhangi birisinden ziyade her ikisinin de etkili olduunu örneklerle açıklamaktadır. Ona göre geliimde sadece çevre etkili olsaydı insanlar aynı muhit içinde yaadıkları kiilere benzerlerdi. Eer geliimde sadece kalıtım etkili olsaydı o halde her familya, her ırk sürekli olarak benzerfertler meydana getirirdi. Künkel, bu nedenle eitim iiyle megul olan kiilerin kalıtım ve çevrenin geliimdeki etkilerini iyi bilmesi ve ona göre yöntem gelitirmesi gerektiini belirtmektedir. Örencilerin kalıtımla getirdikleri özelliklerin baında zekâ gelmektedir. Bliven (1955: 2-3), zekâ testlerini ele aldıı çalımasında zekânın zamanla deiip deimedii ve zekâ testlerinin zekânın tam ölçüsü olup olmadıı gibi konularda bilgi vermektedir. Ona göre zekâ testlerinin zekânın tam olarak ölçüsü olup olmayacaı konusu zekâdan ne anlaıldıı ile ilgilidir. Durum ne olursa olsun teste gösterilen baarılar ile sonradan zekâ kabiliyeti isteyen görevler arasında itiraza imkân vermeyen bir nispet göz çarpmaktadır. Testler; hafıza, lügat, düünme yetisi ve matematik anlayıı gibi konularda bize bilgi vermektedirler. Lane (1958b) ise zekâ geliiminin öretmenler tarafından genellikle zekâ testleriyle veya baarı testleriyle elde edilen sonuçlar olarak kabul etseler de henüz zekanın 621 herkesi tatmin edebilecek bir tarifinin yapılamadıını belirtmektedir. Dergide derslerin öretimi ve çocukların geliimleri arasındaki ilikiyi ele alan aratırmalara da yer verilmitir. Bu aratırmalardan birisi de Piaget e aittir. Piaget (1963), tabii bilimlerin ilkörenimi hakkında yazmı olduu makalesinde çocukta fen bilgisi kavramlarının hangi psikolojik kanuna uygun olarak gelitii yönündeki bilgiler yanında, örenim amaçları, çocukta düünce türleri, müfredat programları ve öretim metodu hakkında bilgilere yer verilmitir. Michaelis (1955: 8-9), çocukların geliimini sosyal dersler açısından deerlendirdii makalesinde sosyal derslerdeki konuların çocukların geliim özellikleri açısından ele alınmasının oldukça yeni olduu belirtmektedir. Ona göre çok yakın bir zamana kadar tarih, corafya ve dier sosyal derslerde daha çok ders kitaplarını, bu konudaki otorite fikirleri ve ders programlarının çizdii konuları öretme biçiminde yapılıyordu. Bu anlayı sosyal derslerin çocukların yaamlarının bir parçası olmasının önündeki en büyük engellerden birisini oluturmaktadır. Michaelis makalesinde ayrıca sosyal dersler bakımından çocuklarda görülen geliim özelliklerini farklı yalar açısından deerlendirmitir. Dergide yurt dıında bulunan bazı klinik ve okulların çalımaları hakkında bilgiler de verilmektedir. Makalesinde Viyana Psikolojik Danıma Kliniklerini tanıtan Schenk (1952: 6), daha önceleri dersi anlayamayan, dolayısıyla baarısız olan çocuklara öretmenin verdii hüküm genellikle tembel, aptal gibi ifadelerken özellikle gelien psikoloji ile beraber örenme güçlüünün sadece zekâdan deil, fiziksel, fikri gibi daha birçok sebepten kaynaklanabileceinin anlaılmaya balandıını belirtmektedir. Örenme güçlüü ile ilgili ilgili sorunların belirlenmesi ve önüne geçilebilmesi için Viyana da 1948 yılından itibaren tamamen uzmanların gözetim ve denetiminde psikolojik danıma kliniklerinin açıldıını ifade eden Schenk, çounluu erkek olmak üzere bu kliniklere 700 örencinin bavurduunu, bunlardan %50 sinin örenme güçlüü, %25 inin davranı bozukluu ve %15 ininde de davranı ve örenme bozukluu sorunu bulunduunu dile getirmektedir. Geriye kalan örenciler ise geliimi yavalatan bazı sorunlara sahiptir. E. Hamdi Akman (1953: 12 ), Notre-Dama de Mantaincourt Okulu nun yapmı olduu baarılı çalımalarla ilgili hazırlamı olduu raporun tercümesine yer vermitir. Okulun iki yıllık süre içinde çok baarılı uygulamalara yer verildii belirtilen raporda, yapılan deiikliin temel amacının çocukların yaama ve çalıma artlarının deitirilmesi olduu ifade edilmitir. Bu amacı gerçekletirilmesi için yapılan çalımalar ise; eitim-öretimin çocukların özelliklerine

5 uydurma, çocuun yaadıı sosyal çevre içinde iyi bir ekilde tanınması, çocukların bilinç ve iradelerini olgunlatırarak onları ileride alacakları rollere uygun eitim vermek ve yaratıcı bir ekilde yetitirerek kendi kendilerine çalıarak baarılı olabilecek seviyeye getirilmesi olarak ifade edilmitir. Kendisi aynı zamanda Paris te bir tıp profesörü olan Heuyer (1955: 4), çocukların okula olan intibak sorunlarının belirlenebilmesi için bir takım tehis metotları üzerinde çalımıtır. Bu metotları; pedagojik, psikolojik ve psikiyatrik metot olarak üçe ayıran Heuyer, pedagojik metodun esasını; anormal kabul edilen çocuun okulda kazandıı bilgilerin toplamını bulmak, sonra da normal kabul edilen çocukların bilgilerini toplayarak bunları mukayese etmek ve anormal çocuun ne kadar geri olduu konusunda bir fikir vermesidir. Çünkü ona göre zihni açıdan geri kalmanın kontrolü için kazanılan bilgi, en önemli araçlardan birisidir. Valiere (1954: 6-7), uyum problemi yaayan örenciler için Paris ehir merkezinde bulunan bir okulda yapılan çalımalara yer verdii makalesinde, çocukların büyük bir kısmının zekâ seviyeleri normal, hatta bu çocukların %80 inin zekâ seviyelerinin normalin üstünde olmasına ramen dersleri anlamakta zorluk çektiini belirtmektedir. Ona göre birçok örencinin sadece notlarına bakarakzekâları hakkında karar vermek hatalı bir yaklaımdır. Çünkü çocuun ruhunun ihtiyacı, gelimesi, çevresine karı gösterdii gizli tepkiler çou zaman okuldaki davranıları üzerinde etkili olmaktadır. Valiere, her ne kadar okullarda beden eitimi dersine yer verilse de duygusal ve karakter geliimi anlamında okullarda bir ey yapılmadıını belirtmektedir. O, yeni kurulmaya balanan psiko-pedegojik enstitülerin bu ihtiyacı karılamada önemli etki gösterdiini ifade etmektedir. Çeviri makalelerde ele alınan konulardan birisi de ahlaki eitimdir. Emil Channel (1954: 6), ilkokullarda ahlak eitimi konusunu ele aldıı makalesinde ahlakın pratikler, dersler ve örneklerle örenileceine vurgu yapmakta, bu konuda öretmenlere önemli görevler dütüünü ifade etmektedir. Ona göre ahlak konusunda öretmenler iyi bir model olmalıdır. Çünkü öretmenin çocuklara kazandıracaı ahlaki davranılara öncelikle kendisinin sahip olması inandırıcılık açısından gereklidir. Ahlaki eitimde örneklerin tek baına yeterli olamayacaını ifade eden Channel, görünüte kusursuz olan birisinin gerçekte bencil ve ehvet dükünü birisi olabileceini dile getirmektedir. Bu nedenle ona göre derin bir fazilete sahip olmaksızın faziletli görünen bir adam iyilik, doruluk ve kanaatkârlık dersi veremez. Örencilerinde sempati, saygı ve hayranlık uyandıran öretmenlerin bu konuda karısına herhangi bir zorluk çıkmamaktadır. 622 Gölkıyı (1951: 4261), yazarı belli olmayan çeviri makalede okullarda verilen ahlak eitimi hakkında bilgiler vermektedir. Okullarda verilen ahlak eitiminin istenen seviyede olmadıı belirtilen bu makalede; ezberlenmi güzel sözlerin ve ahlaki prensiplerin, ahlakla ilgili bir okuma parçasının okunuu sırasında örencilere bir anne ve baba gibi ihtarda bulunmanın ahlaki eitimde çok ie yaramadıı belirtilmektedir. Makaleye göre örencilerin iç âlemini, ruhunu örenip tanıma gayreti içinde bulunmadıkça iyi bir sonuç alınamayacaı belirtilmekte, eitim ve öretimin çocuun hayatına yön verecek bir kuvvet haline gelebilmesi için de örencinin yaayarak örenmesine imkân verilmesi gerekmektedir. Örencilerin dürüst ve terbiyeli davranması için bu hareketleri her gün bilfiil tekrarlaması gerekmektedir. Makalede Pestalozzi nin sadece ahlak eitimi deil, okuldaki her türlü öretim çalımasında; öretilmek istenen konuya karı çocukta ilgi uyandırmak, öretilen eyi tekrar ettirmek ve derse çocuun daha önce örendikleri sezi ve yaayıları derinletiren bir mahiyet verilmesi gerektii ifade edilmitir. Muzaffer erif Baolu (1939: 133) tarafından çevrilen ve yazarının ismi belirtilmeyen makalede çocukların dünya görüleri hakkında bilgiler verilmitir. Makalede çocukların hayat artları ve kültür farklılıklarının onların dünya görülerine etki ettikleri belirtilmi, deiik kültürleri inceleyen Amerikalı Margaret Mead in mukayeseli aratırmalarında Piaget in çocukların dünya görüleri hakkındaki bilgilerinin tenkit edildii ifade edilmitir. Çocukların gerçek anlamda dünya görülerine ve bir felsefeye sahip olmadıkları belirtilen bu makalede aynı zamanda düüncelerini de bir sistem etrafında toplayamadıkları dile getirilmekte, çocukların düünce safhalarının üç aaması; realizm, animizm ve artificialism hakkında bilgiler verilmektedir. Okullarda en çok tartıılan konulardan birisi de disiplin sorunudur. Dergide iyi bir disiplinin nasıl salanması gerektiine ilikin makale bulunmaktadır. Bailey (1949: 3460), iyi bir disiplin için gerekli olan bazı prensipler üzerinde durmaktadır. Her eyden önce okullarda ceza olarak ödev verilmemelidir. Çünkü ödev ceza deil ödül olarak deerlendirilmelidir. Teneffüs ve okul çıkılarında çocuklar ceza olarak kesinlikle alıkonmamalıdır. Bunun yanında Bailey okullarda iyi bir disiplin için; öretmenin intizamsızlıa sebep olacak durumlardan kaçınması, cezaların tüm örenciler karısında deil gizli olarak verilmesi, çocukların mutlu olabilecei bir örenme ortamının hazırlanması, öretmenin çocukların güvenini kazanması, derslerin planlı bir ekilde yapılması, sabırlı davranılması, örencilerle sadece derste deil ders dıında da ilgilenilmesi gibi önerilerde getirmektedir.

6 Sheviako (1960: 7), gerçekte disiplinden ne anlaılması gerektii konusuna deinmektedir. Ona göre disiplin bencil bir disiplin anlayıından ziyade hürriyet, adalet ve eitlik esasına dayanmalıdır. nsanları aaılayan bir disiplin deil onların kıymetleri ve haklarını tanıyan bir disiplin talep edilmelidir. taat üzerine kurulan disiplin yerine içten gelen bir disiplin istenmelidir. Ayrıca bakalarının söz yerine belirli bir amaç üzerine kurulan bir disiplin anlayıı öngörülmektedir. Butterworth (1957: 2-4) ise disiplinin genellikle iki ekilde anlaıldıını belirtmektedir. Bazılarına göre disiplin kızılcık sopası olarak görülmektedir. Bazılarına göre ise ibirlii ve demokratik yaayı yolu ile salam ve kıymetli imkânlar salayan modern telakkidir. Ona göre öretmenler disiplini baarılı bir öretim için mutlaka dikkate almadırlar. Chatelain (1962: 3), cezacı disiplin ancak çocukların pasif olarak görüldüü okullarda kullanıldıını belirtmektedir. Toprak (1960: 2), yazarının ismi verilmeyen çeviri makalesinde her anne-babanın eitimden öncelikle çocuklarının geleceini temin etme amacı taıdıını belirtmektedir. Ona göre anne-babalar çocuklarının hayatta baarılı olabilecekleri vasıtalarla donatmak isteler de aslında çocuklarını hayata zıt yönde hazırlamaktadırlar. Çünkü onlar; çocuklarının hayal kırıklıına, baarısızlıa ve kötümserlie uramaması veya baarılı bir hayat yaaması için sadece kendi tecrübelerinden hareket etmektedirler. Fakat çada eitim anlayıına göre artık anne-babanın tecrübeleri yeterli gelmemektedir. Çocuk artık eskisi gibi itaat eden deil, örenme sürecinde aktif rol alan bireyler olarak görülmektedir. Chase (1960: 5) de artık toplum hayat boyu örenmeyi ilke olarak kabul ettiine göre okullar da buna göre kendini hazırlamalıdır. Okulların yöneltildii amaçlar açık bir ekilde belli olmalı, bu amaçlarda çocukların aratırma ve tahlil yeteneklerinin gelitirilmesi salanmalıdır. Block (1954: 2-3), çocukların eitim-öretim sürecinde merkeze alınması ile beraber anne-babaların da katı disiplin anlayıını ter etmeye baladıklarını belirmektedir. Fakat bazı anne-babalar bu konuda oldukça ileri gitmekte, çocuklarını tamamen serbest bırakmaktadırlar. Ona göre çocuklar neyin iyi, neyin doru olduunu tam olarak ayırabilecek duyguyla dünyaya gelmemektedirler. Çocuklar büyüdükçe bu tip duygular gelierek mükemmel bir insan uur ve vicdanına sahip olurlar. Öyle ki bu durum onun tüm davranılarının yönlendirilmesinde bir iç kuvvet haline gelmektedir. Block, çocukların iyi bir eitim anlayıı ile idare edildiklerini görmeleri halinde anne-babalarının yanında bir deer taıdıklarını hissedip mutlu olduklarını ifade etmektedir. Hatta ona göre ergenlik döneminde bulunan çocuklar bile sık olarak otoriteye karı gelmelerine ramen zaman zaman denetim altına 623 alınmaktan holanırlar. Ergenlik döneminde bulunan çocuklar kendi kurdukları grup ya da kulüplerde yetikin insanlardan çok daha aır kurallar koyabilmektedirler. Mohler (1948: 3184), makalesinde çocuk eitiminde kullanılabilecek iki tür yöntemden söz etmektedir. Bunlardan birincisi zor kullanmak, ikincisi ise gönüllüktür. Ona göre çocukların sevk ve idaresinde zor kullanmaktan ziyade gönüllük esası daha yaygındır. Örenciler içinde bir kısmının daha iyi diye ayrılması bundandır. Mohler, ölçülü olmak kaydıyla bu yönteme karı olmadıını, fakat bu yöntemde çocukların sadece gayret, intizam sevgisi ve iyi davranı olarak ortaya koyduu ii deil onu iyi bir ekilde tanımanın zorluunun unutulmaması gerektiini belirtmektedir. Ona göre örenci hakkında karar verilirken ölçü olarak yapılan ii deil, bilakis gösterilen gayret esas alınmalıdır. Dergide yer verilen çeviri makalelerde ele alınan konulardan birisi de örencilerde örenilecek olan konuya karı ilginin uyandırılmasıdır. Claparede (1955: 4), çocuklarda ihtiyaç haline getirilmeden kolay kolay hiçbir eyin öretilemeyeceini belirtmektedir. Ona göre çocuklarda ilgi uyandırabilmek için iki çeit araç bulunmaktadır. Bunlardan birincisi dısal güdülerdir. Ödül ve cezalar dısal güdüler çerçevesinde düünülmektedir. kincisi ise içsel güdülenmedir. Bunlar da örenilecek konuya, yapılacak ie karı örencide ihtiyaç oluturma anlamındadır. lgilerin yaa balı olarak deitiini ifade eden Claparede, yaa balı olarak ortaya çıkan bu ilgilerin geçici deil sürekli olması gerektiini belirtmektedir. Berge (1960: 6-7) in ise Paris te vermi olduu konferansa verilen yazıda küçük çocukların üç ihtiyacından söz edilmektedir. Bunlardan birincisi zaruri bir emniyet duygusudur. Eitim ve çevrenin tutarlıı çocukta emniyet duygusunun ortaya çıkmasında etkilidir. kincisi, efkattir. Çocukların her zaman sevgiye ihtiyacı vardır. Fakat bu sevgide hiçbir zaman aırıya gitmemek gerekmektedir. Aırı sevgi, çocukların ahsiyet geliimini olumsuz etkilemektedir. Üçüncüsü ise hareket ve faaliyettir. Çocuu hareket etmede serbest bırakmak, ona cesaret vermek gerekmektedir. Berge, bu konferansında ayrıca; çocuun ne olduu ve ondan nelerin istenebilecei, çocuktan nelerin esirgenebilecei, çocuun tekâmülünün nasıl meydana geldii konularında da bilgiler vermektedir. Çeviri makalelerde ele alınan konulardan birisi de üstün yetenekli örencilerle ilgilidir. Modern eitim sistemlerinin büyük çounluunda üstün kabiliyetli çocuklar için ayrı sınıflar açıldıını dile getiren Lane (1958a: 3), Amerika nın son yıllarda geçirdii reformlarla sınıf tabirinin artık anlamını günden güne kaybettiinin görüldüünü belirtmektedir. Ona göre bir

7 okulun sınıf sisteminden grup sistemine geçmesi için baöretmene önemli görevler dümektedir. Her eyden önce baöretmenin okuldaki öretmenleri çok iyi tanıması, böylelikle hangi örenci grubunda görev yapacaı bilmesi gerekmektedir. Çünkü bir grupta fena bir örenci olarak görülen örenci, baka bir grupta çok iyi bir örenci olarak görülebilmektedir. Her öretmenin grubu ile mümkün olduu kadar uzun yıllar çalıabilmesi, zorunluluk olmadıkça da çocukların grubundan ayrılmamasının salanmasının gerekli olduunu ifade eden Lane, geleneksel eitim sisteminin en kötü özelliklerinden birisinin de öretmenin her sene hatta sömestri tatillerinde sınıfını deitirmesi olarak görmektedir. Çünkü öretmen örencisini tanımaya baladıı zaman baka bir sınıfa ya da okula görevlendirilmektedir. Her çocuun belli balı üç temel htiyacının emniyet, bakalarıyla tanıma ve baarı kazanma olduunu belirten Lane (1959c: 6), çocukların sosyal ve duygusal geliimlerinin salanmasında öretmenlere ipucu anlamında bazı öneriler getirmektedir. Bunlar; çocukların yaça büyük ve ünlü kiilere ilgi göstermeleri, çocukların deiik yerlere ilgi duyması, çocukların tabiata ilgi duyması, çocukların maceralı seyahatlere ilgi duyması, çocukların alet vb. kullanan kiilere karı ilgi duyması, çocukların kendi elleriyle eya yapmaya ihtiyaç duyması, çocukların güzel eylere karı ilgi duyması ve çocukların gizemli eylere karı ilgi duymasıdır. Brezink (1962: 5), çocukluk çaında çok farklı fiziksel ve psikolojik bozuklukların görülebildiini belirttii makalesinde fiziksel bozukluktan kaynaklanan sorunlar yaygın olarak görülse de bunların çok tehlikeli olmadıını belirtmektedir. Ona göre fiziksel bozukluklar kolay bir ekilde belirlenebilirken psikolojik bozukluklar kolayca belirlenememektedir. Çünkü ruhi bozuklukların emareleri konusunda psikologlar ve psikiyatristler arasında tam bir anlama yoktur. Brezink, bununla beraber çocukların davranıları hakkında hüküm vermek için en güvenilir ölçünün, onların içinde bulundukları geliim safhasına uygun fiziksel ve psikolojik kuvvetlerinin ahenkli bir surette inkiafı olabileceini dile getirmektedir. Bu nedenle çocukluk ve gençlik psikolojisinin derinliklerine nüfuz etmek her öretmenin vazifesi olmalıdır. Ona göre eer çocukların psikolojisini tam olarak anlayabilseydik hepimiz iyi bir öretmen olabilirdik. Senior Scholastic (1958: 11) ten çevrilen bir yazıda örencilerin ders dıında dıarıda farklı ilerde çalımaları, olumlu ve olumsuz görü belirtenler tarafından deerlendirilmitir. Örencilerin ders dıı zamanlarda farklı ilerde çalımasını savunanlar bu durumun; mesleki yöneltme ve örencilerin mesleklere alımasını salaması, gençlerde karakter ve sorumluluk 624 duygusunu gelitirmesi, örencilerde baımsızlık duygusunun oluturulması, okulda örenilenlerle hayatta kazanılanların birletirilmesi gibi olumlu gelimelere neden olacaını belirtmektedirler. Örencilerin ders dıı zamanlarda çalımalarını yararlı görmeyenler ise; iki iin bir arada yürüyemeyecei ve iki iinde iyi bir ekilde yapılamayacaı, alınacak iyi bir eitimin ders dıında kazanılan tecrübeye göre daha önemli olması, ders dıında kazanılan i tecrübesinin i dünyasındaki deerinin çok düük olması ve ders dıında ie giden örencilerin mensubu oldukları toplumun ekonomisine zarar vermeleri gibi nedenlerle eletirilerini dile getirmilerdir. Dergide ele alınan konulardan birisi de çocuk filmlerinin onları psikolojilerine olan etkileri ile ilgilidir. Michen (1952: 10-11), makalesinde çocuk filmlerini konu almaktadır. Ona göre yetikinler sinemanın çocuklarla kendileri üstünde aynı etkiyi gösterdiine inanmaktadırlar. Oysa ikisi arasında çok fark vardır. Bu konu ile ilgili Dr. Moal ın Fransa da önemli bir aratırma yaptıını dile getiren Michen, aratırma sonuçları hakkında önemli sonuçlar aktarmaktadır. Bu aratırmaya göre genellikle cinsi meseleler ve hissi komplikasyonların çocuklara 5 yaından ergenlik dönemine kadar derin bir kayıtsızlık ve büyük bir can sıkıntısından baka bir ey kazandırmadıını dile getirmektedir. Her ne kadar 15 yaından sonra kız çocuklar duygusal filmleri tercih ederlerse de aynı yataki erkek çocuklar daha ziyade macera filmlerini tercih etmektedirler. V. Eitim-Öretim Süreci Çeviri makalelerde eitim öretim süreci ile ilgili olarak; öretimin genel prensipleri, bir kavram olarak örenme, etkili bir öretim için gerekli unsurlar, örenme-öretme sürecinde örencilerin gruplandırılması, eitimde baarısızlık sebepleri, farklı derslerin öretim süreçleri, ev ödevleri, öretim sürecinde kullanılabilecek araçlar ve öretimi etkileyen faktörler gibi konulara deinilmitir. Çeviri makalelerde örenme-öretme süreci ile ilgili olarak ele alınan konulardan birisini de öretim konusu oluturmaktadır. Anderson (1961: 9-10), dergide çevirisine yer verilen makalesinde öretimin genel prensipleri hakkında bilgi vermektedir. Öretimde örencinin ilgi ve isteinin oldukça önemli olduunu dile getiren Anderson, örenmenin aktif çalıma ile kazanıldıını belirtmekte, örencilerin kendi tecrübeleri ve örenilen konunun hayata yakın olması durumlarında daha iyi örendiklerini belirtmektedir. Ayrıca ona göre genelleme ve soyut kavramları öretmek için gerçek madde kullanılmalı veya örencinin daha önce örenmi olduu kavramlar ile yeni kavramlar arasında ba kurulmalıdır.krassingg (1961: 10-11) ise etkili bir öretim için pedagojik

8 atmosferin önemine vurgu yapmaktadır. O, makalesinde okul atmosferi, atmosferin içten yaratılması, pedagojik atmosferin gereklilii gibi konular üzerinde durmutur. Ona göre eski okul anlayıı ter edilmeli, okulun her odası pedagojik bir atmosfere sahip olmalıdır. Korku ve endieye yer verilmeyen yeni okulda örenci güven duygusu içinde olmalıdır. Bunun yanında iyi bir pedagojik atmosfere sahip okullarda öretmenlerin baskısı en aza indirgenmitir. Öretimin etkililiinin arttırılmasında dikkate alınması gereken konulardan birisi de örencilerin gruplandırılması olarak ifade edilmitir. lkokul öretmenlerini ilgilendiren en önemli konulardan birisinin de örencilerin gruplandırılması ii olduunu belirten Lane (1958c: 3-4), örencilerin gruplandırılması ile örenme-öretme sürecini daha verimli yürütebilmek için örencilerin i ve çalıma grupları halinde çalımalarını ifade ettiini belirtmektedir. Ona göre örencilerin her biri farklı özellikler göstermeleri ile öretmenlerin örencilerini çok iyi tanıması gerekmektedir. Öretmenlerin örencilerin bireysel farklılıklarına karı takındıı tavırsa gerçekçi olmasını gerektiini Lane, her örencinin en üst seviyeye gelememesini üzülmemesi gerektiini ifade etmekte, asıl tehlikenin aır örenen çocuklara çok zaman ayırırken üstün zekâlı çocukların ihmal edilmesi olarak görmektedir. Öretmen gruplama iinde ilk dikkat edecei konulardan birisi de içinde çalıtıı idare tarzıdır. Lane, bu yönetim iyimser, gelenek ve göreneklerden kendisini kurtarabilen bir yönetim deilse öretmenlerin gruplama iinde baarısız olacaklarını belirtmektedir. Çünkü ona göre, okul yönetimi ile ilgili sorunlar tam olarak çözülemedikçe eitim-öretimin örencilerin ilgi ve ihtiyacına göre ayarlanması söz konusu olamamaktadır. Weyrich (1961: 10) ise iyi idare edilen grup çalımalarının önemli yararlar saladıını belirtmektedir. Ona göre iyi idare edilen gruplarda çocuklar sorumluluk duygusu kazanmakta, toplum duygusu verilmekte ve gelitirilmekte, örenciler kendine güvenmektedirler. Witak (1961: 4-5) ise grupla çalıma etkinliklerini yaratıcı eitimin bir vasıtası olarak deerlendirmektedir. Burr (1962: 7), grup çalımalarının etkili bir ekilde gerçekletirilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bilgi vermektedir. Ona göre iyi bir grup çalıması kendi kendine meydana gelen bir olay olmayıp birden gelimez. Öretmen tarafından gelitirilmesi, desteklenmesi ve tevik edilmesi gerekmektedir. Böyle bir faaliyet, anlayılı bir öretmenin çocuklarda grup fikrini gelitirecek yaratıcı usullerle çalıtıı bir çevrede geliir. Ona göre grup çalımalarında kullanılabilecek bazı ilkeler bulunmaktadır. Bunlar; iyi bir grup çalımasının çocukların anlayabilecei amaçlardan hareket etmesi, grup üyelerinin tamamının faaliyetlere 625 katılması, demokratik usullere dayanır, grupça yapılan iler sürekli denetlenmesi, yapılan iin grup üyelerinin tamamı tarafından benimsenmesi gibi ilkelerdir. Selwyn (1957: 13), öretim sürecinde ev ödevlerini konu edindii makalesinde, ev ödevlerinin kaldırılıp kaldırılamayacaı sorununu ele almıtır. Ona göre eskiden örencilerin tek baına bir kenara çekilerek yaptıkları sessiz okuma ve tekrar çalımaları ile daha iyi örendikleri anlayıı artık terkedilmi, örencilerin grup çalımaları ile ders konularını daha iyi örendikleri kabul edilmektedir. Selwyn, ev ödevlerinin kaldırılmasına taraftar olanların en fazla dile getirdikleri iddialarının çocuklara serbest zamanlarında ev ödevleri verilmeseydi onların dersten nefret etmeyecekleri olduunu belirtmektedir. O, bazı aratırmaların çocukların evde tek baına 1 saatte elde ettii kazanımların okulda öretmenin gözetiminde 15 dakika elde edilebildiini belirtmektedir. Yine o, lise örencilerin saatlerce evde ödev yapmaktansa ev ödevlerini okulda yapmak kaydıyla daha fazla ilerleme gösterdiklerini belirtmektedir. Profesör ve öretmenlerden büyük bir kısmının ev ödevlerinin kaldırılmasına taraftar olduunu belirten Selwyn, çocukların dinlenmeye ihtiyacı olması, ev ödevlerinin onları geç yatmaya zorlamasının bu durumun temel gerekçesi olduunu belirtmektedir. Hunter (1948: 3377) ise ev ödevlerine karı çıkanların özellikle çocukların serbest zamanlarını sınırlandırması, çocukların yeterince dinlenememeleri, sabahları yorgun bir ekilde okula gitme gibi nedenler ileri sürdüünü belirtmektedir. Çeviri makalelerde farklı derslerin öretim süreçleri ile ilgili bilgilere yer verilmitir. Falay (1952: 5), 1951 yılında UNESCO tarafından düzenlenen 13 yaından küçük çocukların tarih öretimi ile ilgili komisyon raporunu çevirdii makalesinde tarih öretiminin sorunlarına deinmitir. Raporda XIX. yüzyıl tarih öretiminin genellikle ahlaki vecizeler, atasözleri ezberletmek, karakteri iyi ya da kötü olsun birçok hikâyeyi, anekdotu peri masalı biçiminde yapıldıı, psikolojik aratırmaların ise bu yöntemin çocuklar üzerine derin etkiler bıraktıı belirtilmitir. Oysa rapora göre XX. yüzyılda tarih öretiminin objektif ve daha az hisse dayanması, çocukların daha çok sübjektif kalabilme tabiatlarına aykırıdır. Raporda ayrıca sübjektiflik keyfiyetinden baka tarih öretimini güçletiren bir dier psikolojik etkenin ise zaman kavramının anlaılmasındaki güçlüktür. Öretmenler çocuklara mazi kavramını verirken genellikle eskiden ya da çok eskiden gibi kavramlar kullanmaktadırlar. Oysa rapora göre unutulmamalıdır ki bir önceki sene de çocuk için çok eski bir geçmi sayılabilir. Cooke (1949: 3506), aritmetie yeni balayan örenciler için öretmenlere bazı tavsiyelerde bulunmaktadır. Ona göre öretmen çocukların sayı ile

9 ilgili fikirleri kefetmesine yardım etmelidir. Bu çerçevede çocuklara kazandırılması gereken belli balı kavramlar unlar olmalıdır: - Büyük-küçük, uzun-kısa, daha kısa, daha küçük gibi hacimle baıntılı ölçüleri gösteren kelimeleri anlamak. - Yakın, daha yakın, önce, sonra, yakında, geç, dün gibi zaman balantılı kelimeleri anlamak. - Aır, daha aır, hafif, daha hafif gibi aırlık balantılını gösteren kelimeleri anlamak. - Hızlı, yava, daha hızlı, daha yava gibi hız balantılarını gösteren kelimeleri anlamak. - Tepe, dip, yan, etrafında, yukarı ve aaı gibi pozisyon balantılı kelimeleri anlamak. Dergide aritmetiin farklı derslerde kullanımına ilikin makale de bulunmaktadır. Wilson (1949: 3560), aritmetiin hayat bilgisi dersinde nasıl katkı salayacaını belirttii makalesinde kız ve erkek örencilerin kolayca uygulayabilecekleri aritmetik deneylerinden örnekler vermektedir. Günlük ısı listesi tutmak, para kazanma, bakkal oyunu, süthaneyi ziyaret etmek, mercan balıının beslenmesi, tartmak ve ölçmek, perdeleri ölçmek, limonata yapmak, yaları bulmak, elbise fiyatlarını bulmak bu deneylerden bazılarıdır. Lane (1959a: 13) ise makalesinde ilkokullarda aritmetik öretiminde görülen yenilikler hakkında bilgi vermektedir. Ona göre modern okulda gerçekletirilen birçok faaliyet arasında baıntı vardır. Bunun yanında aritmetik ise dier derslerden baımsız ayrı bir konu olarak ele alınmaktadır. Lane ye göre son yıllarda aritmetik soyut olmaktan çıkarılmı, dier öretim konularıyla badatırılmaya çalıılmaktadır. Bunun yeni okul anlayıında aritmetiin çocukların yaamlarıyla birletirilmesine de çalıılmaktadır. Çünkü Lane (1959b: 4) ye göre hüner haline gelmeyen bilginin hayati deeri yoktur. Hüner ise ancak i, temrin ve alıtırmalardan domaktadır. Ehlers (1948: 3120) müzik öretimi sorununu ele aldıı makalesinde öretmenlere bazı tavsiyeler getirmitir. Örencilerin sıralarda doru bir ekilde oturmalarının çok önemli olduunu ifade eden Ehlers, arkı söyleyemeyen örencilere ön sıralarda, iyi arkı söyleyen örencilere de arka sıralarda yer vermek gerektiini belirtmektedir. yi arkı söyleyenlerde gelime olduu takdirde bunların hemen iyi arkı söyleyen çocuklar arasına oturtulması gerekmektedir. Ona göre müzik öretiminde öretmenin ses güzellii yeterli deildir. Aynı zamanda öretim becerilerinin de iyi olması gerekmektedir. Örenciler doru sesi çıkarabilmesi için iyi bir oturu pozisyonu alması ve nefesini ayarlaması önemlidir. 626 Gölkıyı (1949: 3527), yazarı belli olmayan çeviri makalesinde derslerin sıkıcı olmaktan çıkarılması için nelerin yapılması gerektiini belirtmitir. Öretmenlerin derslerini aynı ses tonu ile anlatmasının genellikle derslerin örenciler için çekilmez hale getirdiini belirten Gölkıyı, aynı ekilde derste kullanılan metotların da sürekli aynı olmamasına dikkat edilmesi gerektiini belirtmektedir. Çünkü örencinin ilgisini çeken sadece bir metot yoktur. Ona göre derslerde ilginç afi ya da duvar kâıtları kullanmak, derse iyi bir girile balamak, derslerde zaman zaman yenilikler yaparak süreci zenginletirmek, sürekli aynı dersten aynı ödevleri vermemek dersin sıkıcı geçmesini önleyecek önemli tedbirlerin baında gelmektedir. Öretim sürecinde kullanılan araç-gereçler çeviri makalelerde ele alınan bir dier konudur. Enç (1948a: ), yazarı belli olmayan, sadece ngilizceden çevrildii belirtilen makalede öretim sürecinde filmlerin kullanılması sorununu ele almaktadır. Ona göre filmler matematikte, kimyada birçok soyut konunun öretilmesinde önemli bir yere sahiptir. Enç, filmlerin bir öretim aracı olarak kullanılmasının özellikle sosyal bilimlerde ders konularının sınırlarını mevcut duruma göre daha da genileterek öretim programını zenginletirdiini belirtmektedir. Dil ve Tarih-Corafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı profesörlerinden Camborde (1940a: 486), ortaöretimde klasik eserlerin okutulması konusunu ele almıtır. Öretimde klasik eserlerin kullanılmasının menfaatten uzak bir kültür vermek olduunun genellikle kabul edilen bir durum olduu belirtilen bu makalede menfaatten uzak öretimden öretmenin örencilerine hayat mücadelelerinde derhal kullanabilecekleri bilgiler yerine zekâlarını olgunlatıracak, görü sahalarını gelitirecek, konular üzerinde daha derin düünmelerini salayacak bir anlayı kazandırmasının vurgulandıı belirtilmektedir. Yani böylelikle örencilere malzeme deil, her yerde kullanabilecekleri çerçeveler, kalıplar verilecektir. Dergide öretim yanında ele alınan bir dier kavram da örenme kavramıdır. Green (1965: 6-7), örenmenin genellikle bilgi ve beceri örenilmesi anlamında kullanıldıını, oysa bunun örenmenin sadece bir parçasını oluturduunu belirtmektedir. Çünkü örenme ürünü kadar örenme süreci ve örenme ürününün bireyin davranıında dourduu etkiler de önemlidir. Bu nedenle o örenmeyi. birey ve çevresi arasındaki etkileimlerin bireyde meydana getirdii deimeler biçiminde tanımlanması gerektiini belirtmektedir. Çeviri makalelerde yeni eitim anlayıı hakkında bilgiler de bulunmaktadır. Modern eitim felsefesi karısında ilkokulu programları ve organizasyon açısından deerlendiren Lane (1954: 4), ilkokul

10 programları ile ilgili olarak; ilkokul programlarının örencilerin edinmesi gereken tüm faydalı deneyimleri kapsaması, ilkokul programını tekil eden tecrübelerin ilkokul örencilerini yakından ilgilendiren tecrübe alanlarından seçilmesi, ilkokul öretmenlerinin yapmı oldukları planların ilköretimin amaçlarını gerçekletirmeye yönelik olarak hazırlanması, ilköretimin amaçlarının ilkokulun tüm sınıflarında aynı derecede göz önünde tutulması öngörülmektedir. lkokulun organize edilmesi ile ilgili olarak da; okulun çocukların geliimlerini salayacak ekilde organize edilmesi, çocukların sınavlara deil sınavların çocuklara uydurulmasının gereklilii üzerinde durulmaktadır. Lane ayrıca modern eitim felsefesine göre okulların; çocukları hayata hazırlaması, çocukların bedenen, fikren, sosyal ve duygu bakımından her yönüyle gelitirilmesi ve içinde bulunulan çevrenin örenmeöretme süreçlerinde dikkate almasını gerekli kıldıını dile getirmektedir. Yauch (1954: 5-6 ), modern okulun özelliklerini anlattıı makalesinde geleneksel eitim ve modern okul arasında mukayese yapmaktadır. Ona göre modern okulda örencilerin karısına konulan bir kürsü bulunmamakta, örenciler için klasik oturma düzeni yerine grup çalımalarına uygun oturma biçimleri uygulanmaktadır. Öretmenler ise çocukları içten sevecek, iinde samimi olacaktır. Öretmenin tatlı ve ho bir sesi olmalı, zarif giyinmelidir. Öretmenin ık giyinmesi çocuklar üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Yauch a göre modern okulda ezberci anlayıa yer yoktur. Yeni okul, örencinin aktif olduu olmalıdır. Dewey (1949: ), ilerlemeci okulların en önemli özelliklerinden birisinin bu okullarda bilginin dıarıdan empoze edilmemesi olarak görmektedir. Ona göre disiplin dı baskılar yerine kiinin kendi kendisine olmalı, kitap ve aızdan yapılan ezberci bir anlayı yerine deneyimlerin, el ilerinin ön plana alınması gerekmektedir. Yeni eitimde eitim ve deneyim arasında içsel bir ba vardır. Eitimde baarısızlıın sebeplerini aratıran Livingston (1954: 10), eitim hakkında fazla bir eyin bilinmediinden söz etmektedir. Eitim hakkında faydasız çok sayıda kitap yazıldıını belirten Livingston, sadece tecrübeli öretmenler grubu tarafından yazılmı kitapların da kütüphaneye girmesini ümit ettiini ifade etmekte ve bu kitaplarında her öretmenin okuyabilecei uzunlukta olmasını istemektedir. Bu kitaplarda eitimin balıca gayesi, örencilerde gelitirilmesi gereken özellikler, yaanan hatalar ve kaçınılabilecek baarısızlıklar hakkında bilgiler bulunmalıdır. Kitap pratik tecrübeye dayalı olmalıdır. Ona göre eskiden örencilere gereinden fazla bilgi verilirdi. Oysa çok sayıda bilgi vermek yerine önce çocukların ilgisi ve motivasyonları dikkate alınmalıdır. 627 Bunun yanında Livingston, öretmenin de sık olarak kendisinin eitim amacına ne kadar ulaabildii konusunda sorgulamalıdır. Eitimin hedefleri konusunda sadece öretmenler deil aynı zamanda örenciler de bilgi sahibi olmalıdır. Haensenberger (1949: 3667), eitimin meyvesi uzun sonra alınabilen bir süreç olduunu belirtmektedir. Buna karı ceza ise etkisi ve sonucu hemen görülebilen bir eydir. Ona göre ceza bu nedenden ötürü emirle yürütülmek istenen bir ite hedefe ulamak için belki de yardımcı bir araç olabilir, asıl eitim iinde bundan daha fazlası umulamaz. Okulda ve evde uygulanan cezadan; ilenen suça uygun yaptırımda bulunma, korkutma ve ıslah amaçlandıını belirten Haensenberger, ceza ekillerini de bedeni ceza, hürriyetten mahrum bırakma cezası ve manevi ceza olmak üzere üçe ayırmaktadır. Ludeman (1948: 3376) örenime etki eden faktörlere yer verdii makalesinde zekâ dıında kalan dier faktörlere deinmitir. Bu faktörleri ev ve okul olmak üzere iki aamada ele alan Ludeman, çocuun beslenmesi, uyku ve dinlenme, ailenin çocua ilgi göstermesi ve okul ile ibirliine girmesi, evin çocuk eitimindeki görevlerini yerine getirmesi evle ilgili faktörler olarak ifade etmektedir. Örencilerin öretmenlerine karı saygı ve sevgi duygusu gelitirmesi, örencilerin mutlu olabilmesi için öretmenin ilgi göstermesi, örencilerin proje vb. faaliyetlerde görev almalarının salanması, örenme sonuçları hakkında örencilerin bilgilendirilmesi ise örenmeye etki eden okul ile ilgili faktörler olarak ele alınmıtır. VI. Mukayeseli Eitim Mukayeseli eitim çalımalarında farklı ülkelerde görülen eitim anlayı ve uygulamaları hakkında bilgilere yer verilmitir. Çeviri makalelerde Avustralya, Danimarka, Kanada, Norveç, sveç, sviçre, Fransa, ngiltere, Belçika, Hollanda, Avusturya ve Çin de eitim anlayı ve uygulamaları ele alınan balıca ülkeler olmutur. Bunun yanında Türkiye ve Amerika arasında eitim alanında görülen ibirlii ele alınan bir dier konu olmutur. Goodwin (1952) makalesinde Avustralya daki eitim-öretim çalımalarından söz etmektedir. Avustralya daki öretim programlarınıntekilat ve idare ilerinin hükümete ait olduunu belirten Goodwin, devletin bunları genel öretim ofisleri aracılııyla denetlediini belirtmektedir. O, devletin parasal olarak destekledii okulların laik karakterde olduunu dile getirdii makalesinde, farklı mezheplere balı ve paralı özel okulların da bulunduunu ifade etmektedir. Devlet okullarında çocukların kalem, kitap vb. ihtiyaçları aileler tarafından karılanmaktadır. Avustralya da okulöncesinden üniversiteye kadar normal geliim

11 çaında olan gençliin eitimiyle genellikle devlet ilgilenmekte, ailelere düen ekonomik görev oldukça sınırlı kalmaktadır. Goodwin, devletin buradaki amacının zengin ya da fakir olsun, ehirli ya da köylü olsun her örenciye eitim imkânı salamak olduunu vurgulamaktadır. Ona göre ülkeye gelen göçmen çocukları da eit haklara sahip olup, okulöncesinden üniversiteye kadar tüm öretim kurumları bu çocuklara açıktır. Goodwinmakalesinde ayrıca okulöncesinden üniversiteye kadar gerçekletirilen eitim-öretim çalımaları hakkında da bilgiler vermektedir. Danimarka da köy okulları sorununu ele alan Forstelarer (1954), okula devam mecburiyeti yerine okuma, belirli bir ölçüde kültürden nasibini alma mecburiyetinin bulunduunu ifade etmekte, köy okullarının iki tipe ayrıldıını belirtmektedir. Bunlardan birinci grup okullar 7 sınıf bir arada eitim gören, birletirilmi sınıflı okullardır. Örenci sayısı 24 ten az olan okullar tek, 40 ve 50 arasında olanlar üç, 60 ve üzeri olan okullar ise dört gruba ayrılmıtır. kinci grupta bulunan ve örenci sayısı oldukça fazla olan okulların çou üç, ortak kısmı (üst) ise dört yıllıktır. Her iki tip okulu bitiren ya arasındaki örenciler için masrafları belediyelerce karılanan merkezi köy okulları bulunmaktadır. Örenciler için daha ekonomik olan bu okullara olan talep çok fazladır yılında çıkan Köy Kanunu na göre bu okulların bir ilii bir de mutfaı bulunmakta, el ii dersi uygulamalı olarak verilmektedir. Mevcudu 200 den fazla olan okulların binası ehir okullarına benzemektedir. Danimarka da köy okullarının gençliin toplanma ve çalıma yeri olduunu belirten Forstelarer, okulu bitirenlerin matematik, Danimarka ve ngiliz dili, ticaret vb. dallarda ikmal kurslarına katıldıını belirtmektedir. Ona göre bu okulların önemli kılan bir dier faktör de yetikinlerin eitimidir. Bu okullar özellikle yetikinlere yönelik akam dersleri ile Danimarka nın kültürel hayatına önemli katkılar yapmaktadırlar. Köy eitimi sorunun ele alındıı bir dier ülke de Avusturya dır. Lang (1954) Avusturya da köy okullarının yeni, müspet bir zihniyetle çalıtıını belirttii makalesinde bu okullarda yeni programların, yeni kitapların ve yeni didaktik materyallerin kullanıldıını ifade etmektedir. Köylerdeki yeni okul anlayıı, aynı zamanda bu okullara uygun pedagojik yayınlarla da desteklenmektedir. Fakat ona göre yeni köy okullarında en dikkat çeken konu, 1947 yılından itibaren yeni eitim ihtiyacına uygun mesleki formasyonunu tam almı öretmenlerin yetitirme kurslarına tabi tutulmasıdır. Bu kurslarda; köy tipi yeni okul, köye göre eitim-öretim, bir ya da iki sınıflı köy okulları, üst sınıflarda eitim ve öretimin özellikleri, çevre psikolojisi, eitim-öretim çalımalarını içinde bulunulan çevreye göre ayarlama, köy özelliklerine uygun öretmen yetitirme konuları ele alınmıtır. 628 Boyesen (1954), Norveç te eitim sistemini anlattıı makalesinde halk eitimi, köy eitimi, ticaret ve teknik eitimi, öretmen eitimi ve yükseköretim kurumları hakkında bilgi vermektedir. Ona göre Norveç te tabiat artları bölge bölge çok farklılık göstermesi nedeniyle kasaba ve köylerdeki ilkokulların da farklı ekillerde organize edilmesi yararlı sonuçlar verecektir. Norveç te halk okullarına oldukça önem verildiini belirten Boyosen, 7 senelik bir eitim veren bu kurumların eitimin temelini oluturduunu ve bütün çocukların okula devamlarının zorunlu tutulduunu belirtmektedir. Norveç te yüksekörenim sistemi bu kurum üzerine bina edilmesi nedeniyle ilkokullara göre daha çok önem verilmektedir. Holzach (1951), Hollanda da eitim-öretim konusunu ele aldıı makalesinde, bu ülkede modern eitimin tam anlamıyla uygulandıını belirtmektedir. O bu makalesinde Hollanda da yükseköretim, ruh salıı ve eitimi, normal geliim gösteremeyen çocuk ve gençlere mahsus yurtlar, eitimi zor çocuklar için kurulan enstitüler ve hayır kurumları hakkında bilgiler vermektedir. Savborg (1949) ise makalesinde sveç okullarındaki yeniliklerden söz etmektedir ve 1946 yılları arasında bir grup uzmanın eitim sisteminin sorunları ile ilgili olarak çalıtıını ve sonuçta sunulan raporun da yine alanında uzman kiiler tarafından elden geçirildiini, eski okulda yararlı bulunan bazı esaslara dokunulmadıını belirtmektedir. Rapora göre okullar iki yıl daha uzatılmalıdır. Çünkü ilkokullarda çocuklar 7 yıl okuduktan sonra 14 yaında henüz modern hayatın kendilerinden istedii eitim ve nitelikleri tam olarak kazanamamaktadırlar. Bunun yanında çocukların 14 yaına kadar moral eitimlerinin tamamlanmaması da bu okulların örenim sürelerini arttırmanın önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Raporda öngörülen ikinci yenilik ise çocukların ikamet yeri ve maddi durumları ne olursa olsun tamamına eitim vermek, hiçbir genci kültürsüz bırakmamaktadır. Üçüncü yenilik ise pratik hayat yolunu seçmi kiileri için mesleki organizasyonlar düzenleme iidir. Dördüncü yenilik sınav sisteminin bireysel farklılıklara göre ayarlanması, beinci olarak da çocukların sadece bilgi almalarının deil örenmeden zevk alan kiiler haline gelebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Raporda en dikkat çekici önerilerden birisi de öretmenlerin sürekli okuyarak kendilerini gelitirmeleridir. Gölkıyı(1950: 4073, sviçre Öretmenler Birlii Gazetesi nden aldıı bir yazıda ngiliz okullarında içtimai hayat hakkında bilgi vermektedir. ngiltere de bulunan okulların iki önemli görevinin eitim ve öretim olduu belirtilen bu makalede ngiliz okullarının çocukları cemiyet hayatı için yetitirmeye çalıtıı, bu nedenle de okulların aynı zamanda içtimai

12 birlikler olduunu dile getirilmektedir. Okullarda çocuklara cemiyetin bir üyesi olduu anlatır ve onda cemiyete karı bir duygu ve anlayı yaratılır. Özel okullarda ise devam serbest olup bu okullar daha çok yatılılık esasına göre çalımaktadır. lkokuldan üniversiteye kadar ücretsiz olan devlet okulları tamamen gündüzlüdür. Makalede ngiliz okulların sosyal hayatları yanında ayrıca bir günlük okul hayatı hakkında da bilgilere yer verilmektedir. Andre Bay (1950: 4010), ngiltere de çocuk edebiyatını konu aldıı makalesinde bir milletin maddi ve manevi salıını ölçmek için kullanılan ölçme araçlarından birisinin de o ülkede çocuk edebiyatının durumu olduunu ifade etmektedir. Bay, makalesinde ngiltere de farklı yazarlarca yazılmı çocuk edebiyatından örnekler vermektedir. Leo (1941: 6) ise Belçika da ilkokullarla ilgili reform çalımalarını konu edindii makalesinde konuya ilikin getirilen öneriler hakkında bilgi vermektedir. Ona göre getirilen önerilerden özellikle öretim sürecinde çevrenin dikkate alınması konusu öne çıkmaktadır. Bu nedenle öretmenlerin görev yaptıı çevreyi iyi bir ekilde incelemeleri beklenmektedir. Bunun yanında öretimin içerii oluturulurken örenci ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınması ve sınıf çalımaları ile yaam arasında baın kurulması reform çalımalarında ele alınan dier konuları oluturmaktadır. Dergide eitim anlayı ve uygulamaları hakkında bilgi verilen dier Avrupa ülkeleri Fransa ve sviçre dir. Cambarde (1940b: ) Fransa da öretmen yetitirme sorununu ele almı, ilkokul öretmeni yetitirme süreci hakkında bilgiler vermitir. Ferriere (1949: ) ise sviçre de yeni eitim hareketlerine deinmitir. Ona göre sviçre okullarında her türlü pedagojik deneyime yer verilmektedir. Coray (1950: 4065), Kanada daki öretim sürecini ele aldıı makalesinde her alanda olduu gibi eitim alanında tam bir hürriyetin olduunu vurgulamaktadır. Bu nedenle genel eitim ve öretim tamamen serbesttir. Ona göre bütün Kanadalılar bundan en iyi ekilde yararlanmaktadır. Kanada da iki tip okulun bulunduunu belirten Coray, Quebek te yayılma gösteren Fransızların okulların birinci tipi, dier illerde yaygın olarak bulunan Anglo-Sakson okulların da ikinci tip okulları oluturduunu ifade etmektedir. O, makalesinde ayrıca Kanada okul tekilatı ve ilköretim kurumları hakkında bilgiler de vermektedir. Ona göre Kanada da uygulanan eitim anlayıı pragmatizm felsefesinin etkisinde olup, bunun programlarda yer alan derslerde açık bir ekilde görüldüünü belirtmektedir. Enç (1948b: 3286), kimden çevrildii belirtilmeyen makalesinde Çin de gerçekletirilen eitim çalımaları 629 hakkında bilgiler vermektedir. Yapılan çalımalar sonunda köylülerin içinde yaadıkları sefalet ve yoksulluun sadece okuma-yazma öreterek deil köylerde modern tarım metotlarını öreterek, onları aracıların elinden kurtaracak kooperatifler kurmasını salayarak ve salık önlemlerine ihtiyaç duyulduu belirtilmitir. Makaleye göre bütün bunların üzerinde bir amaç daha vardır ki o da köylünün kendi kendini yönetme gücünü ve topluluun menfaati için her bireyin yüklenmesi gereken sorumluluk duygusunu arttırıp yaymak. Makalede 1928 yılında sosyal laboratuvarlarında dört farklı cephede hareket gerektiren bir program hazırlandıı belirtilmektedir. Bunlar; öretim, geçim, salık ve kendini yönetmedir. Tompkings (1955: 7-8), Türkiye ve Amerika arasındaki eitim alanındaki ibirliini anlattıı makalesinde yapılan çalımalar hakkında bilgi vermektedir. Ona göre iki ülke arasında sıkı bir eitim ibirlii yapılması keyfiyeti iktisadi, zirai ve askeri alanda görülen ibirliinin bir sonucu olarak görülebilir eitim-öretim döneminde kız ve erkek toplam 900 Türk örencinin Amerikan üniversitelerinde eitim gördüünü belirten Tompkins, tecrübeli ilk ve ortaokul öretmenlerinin de aynı ekilde grup halinde Amerika da çalımalar yaptıını, bu konuya verilen önemin gittikçe arttıını dile getirmektedir. Bunun yanında Türkiye ye uzman da gönderilmi olup, bunlardan birisi de köy eitimi alanında uzman Dr. Kate Wofford tur. Tompkins, iki ülkenin eitim ibirliinin öretim yöntemleri konusunda da önemli yararlar saladıını belirtmektedir. Her sınıfta aynı yöntemi kullanmak yerine farklı yöntemlerin kullanılması ve böylelikle aktif öretimin uygulanması ile ezberci eitim anlayıının terk edilmesi bu çalımaların en önemli hedeflerinden birisi olmutur. Enç (1947: ), yazarı belirtilmeyen çeviri makalesinde Milli Eitim Kurulu tarafından Amerika eitiminin gelimesine hizmet eden 12 kiiden biri olarak gösterilen Booker T. Washington u tanıtmaktadır.washington dan Amerika nın büyük eitimcisi olarak ifade edilen makalede onun için nsanlıın uzun yükseli tarihi içinde pek az kimse bu kadar insana yardım edebilmitir. denilmektedir. Makalede genel olarak Washington un hayatı, eitimci kiilii ve hizmetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Sonuç lköretim Dergisi, yayın faaliyetlerinde bulunduu 27 yıl boyunca sadece Türkçe deil aynı zamanda farklı dillerden makale ve yazılara da yer vermitir. Dergide farklı dillerde makale ve yazılara yer verilmesi, derginin sadece yurt içi deil aynı zamanda yurt dıındaki eitim hareketlerini yakından izlediini göstermektedir. Bu nedenle lköretim Dergisi, yurt dıında görülen eitim

13 hareketleri konusun Türkiye eitim kamuoyunu bilgilendirme görevi de görmütür. Dergide toplam 246 çeviri makale ve yazıya yer verilmitir. Bu makale ve yazılardan 78 tanesi eitimle ilgili yazılmıtır. Geriye kalan 168 çeviri makale ve yazı ise daha çok hikâye, deneme, anı ve konusu eitim olmayan makalelerden olumaktadır. Eitimle ilgili çeviri makale ve yazılar kategorik açıdan deerlendirildiinde bu yazı ve makalelerin; öretmenlik meslei, özel eitim, eitimin psikolojik temelleri, eitim-öretim süreci ve mukayeseli eitimle ilgili olduu görülmektedir. Almanca, Fransızca ve ngilizceden tercüme edilen bu makalelerin daha çok Ahmet Dinçer, E. Hamdi Akman, Halil Ustaolu, Hulusi Gölkıyı, A. Zeki Ökmen ve Osman Faruk Verimer gibi eitimcilerimiz tarafından çevirisinin yapıldıı görülmektedir. Makale ve yazıların en fazla yazıldıı alanlar; eitimin psikolojik temelleri (28) ve eitim-öretim süreci (24) alanlarında olmutur. Eitimin psikolojik temelleri ile ilgili çevirisine yer verilen makalelerde; geliimi etkileyen faktörler, örencilerin ders dıında farklı ilerde çalımaları, örenme güçlüü, uyum sorunu olan örenciler, ahlak eitimi, çocukların dünya görüleri, çocuk eitimde kullanılan yöntemler, ailelerin deien disiplin anlayıları, zekâ testleri, örencilerin geliimlerin sosyal dersler açısından ele alınması, örenilecek olan konuya ilginin çekilmesi, çocuklarda görülen fiziksel ve ruhsal sorunlar, okullarda disiplin uygulamaları hakkında bilgi verilmitir. Çeviri makalelerde eitim öretim süreci ile ilgili makale ve yazılarda ise; öretimin genel prensipleri, bir kavram olarak örenme, etkili bir öretim için gerekli unsurlar, örenme-öretme sürecinde örencilerin gruplandırılması, eitimde baarısızlık sebepleri, farklı derslerin öretim süreçleri, ev ödevleri, öretim sürecinde kullanılabilecek araçlar ve öretimi etkileyen faktörler gibi konulara deinilmitir. Dergide en az çevirisine yer verilen makale ve yazılar öretmenlik meslei (4) ve özel eitim (7) alanında olmutur. Öretmenlik meslei ile ilgili yer verilen çeviri makale ve yazılarda; öretmenlerin yararlanabilecei bazı tecrübelere, köy öretmenlerin sahip olması gereken özelliklere, iyi bir öretmen olabilmek için sahip olunması gereken özelliklere ve öretmenlerin manevi deerleri aktarmadaki yeri ve önemine deinilmitir. Dergide özel eitimle ilgili yer verilen çeviri makalelerde ise; iitme güçlüünün çocuklar üzerindeki etkileri, bazı Avrupa ülkelerindeki özel eitim uygulamaları, zihinsel engelli çocukların eitimi, ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri, üstün zekâlı çocukların eitimi gibi konulara deinilmitir. Mukayeseli eitim çalımalarında farklı ülkelerde görülen eitim anlayı ve uygulamaları hakkında 630 bilgilere yer verilmitir. Mukayeseli eitim ile ilgili çalımalar ülkeler açısından incelendiinde daha çok Avrupa ülkelerinin eitim ve anlayı ve uygulamaları ile ilgili çeviri makalelere yer verildii görülmektedir.çeviri makalelerde Avustralya, Danimarka, Kanada, Norveç, sveç, sviçre, Fransa, ngiltere, Belçika, Hollanda, Avusturya ve Çin de eitim anlayı ve uygulamaları ele alınan balıca ülkeler olmutur. Bunun yanında Türkiye ve Amerika arasında eitim alanında görülen ibirlii ele alınan bir dier konu olmutur. KAYNAKÇA AKMAN, E. Hamdi(1953). Okulculukta Yeni Bir Adım,lköretim,S. 352, s ANDERSON, C. D. (1961). Öretim Üzerine Düünceler, Çev. Suat Bayar, lköretim, S. 480, s BALEY, H. H. (1949). yi bir disiplin nasıl salanmalıdır?, Çev. Ahmet Dinçer, lköretim, 14( ), BAOLU, Muzaffer erif (1939). Çocukların Dünya Görüleri, lköretim, S. 27, s BAY, Andre (1950). ngiltere de Çocuk Edebiyatı, Çev. sa Öztürk, lköretim, S , s BERGE, A. (1960). Çocuum Ne Çabuk Büyüdü, Çev. Mehmet Toprak, lköretim, S. 474, s. 6-7 ve 15. BLVEN, Bruce (1955). Zekâ Testlerine nanmalı mı?, Çev. Halil Ustaolu, lköretim,s. 388, s BLOCK,Donalt A. (1954). Çocuunuzu Disiplin Altına Almaktan Çekinmeyiniz, Çev. brahim Özgür, lköretim, S. 384, s BOYESEN, E. (1954). Norveç te Eitim Sistemi, Çev. Güzide Orhon,lköretim,S. 384, s BREZNK,Wolfgang (1962). Örencilerin Bedeni ve Ruhi Arızları, Çev. Osman Faruk Verimer, lköretim, S. 502, s BRGGS, Thomas H. (1943). Harp Zamanında Öretmenlere Düüne Görev, Çev. Bahadır Dülger, lköretim, S , s BURR, James B. (1962). Grupla Çalımanın Bazı Temel lkeleri, Çev. Ferhan Ouzkan, lköretim, S. 503, s BUTTERWORTH,. (1957). Disiplin, Çev. Cezmi Tahir Berktin, lköretim, S. 451, s CAMBORDE, Jean (1940a). Orta Tedrisatta Klasik Eserlerin Okutulması Meselesi, Çev. Cevdet Perin, lköretim, S. 48, s CAMBORDE, Jean (1940a). Fransa da lkokul Öretmenlerinin Yetime Tarzı ve Öretimdeki Rolleri, Çev. Ali Teoman, lköretim, S. 353, s CHANNEL, Emil (1954). lkokullarda Ahlak Eitimi, Çev. evki Tan ve Nafiz Suner, lköretim,s. 379, s CHASE, Francis S. (1960). Aydın Adam, Çev. Beir Göü, lköretims. 472, s. 5. CHATELAN, François (1962). Disiplin, Çev. Nuri Kodamanolu, lköretim, S. 502, s. 3. CLAPAREDE, Edward (1955). Alakanın Uyanması Meselesi, Çev. M. Baha Arıkan, lköretim, S.394, s COOKE,Ralph J. (1949). Aritmetie Yeni Balayan Çocua Nasıl Yardım Edebiliriz?, Çev. Ahmet Dinçer, lköretim, S , s CORAY,Chiristian (1950). Kanada da Öretim, Çev. E. Hamdi Akman, lköretim, S , s DEWEY, John (1949). Geleneksel ve lerletici Eitim, Çev. E. Hamdi Akman, lköretim, S , s DETZ, Johann Friedrich (1943). Bir eitim topluluu olması bakımından köy, M. Ali Kandemir, lköretim, S , s EHLERS, Henry (1948). Müzik Öretimi, Çev. Ahmet Dinçer, lköretim, S. 254, s ENÇ, Mithat (1947). Booker T. Washington, lköretim, S , s

14 ENÇ, Mithat (1948a). Karatahta Canlanıyor, lköretim, S , s ENÇ, Mithat (1948b). Karatahta Canlanıyor, lköretim, S , s ER, Ömer (1950). Üstün Zekâlı Çocukların Öretimi, lköretim, S , s FALAY, Canan (1952). 13 Yaından Küçük Çocuklara Tarih Öretiminde Karılaılan Güçlükler, lköretim, S. 346, s. 5. FENNER, MildredSandison (1958). yi Bir Öretmen miyim, Çev. A. Zeki Ökmen, lköretim, S. 432, s FERRERE, Adolf (1949). sviçre de Yeni Eitim Hareketleri, Çev. E. Hamdi Akın, lköretim, S , s FSHER, Mac (1956). itme Güçlüü ve Çocuklar Üzerindeki Tesirleri, Çev. A. Zeki Ökmen, lköretim, S. 411, s. 5. FORSTELARER, P. Lasse (1954). Danimarka da Köy Okulları, Çev. Eyüp Hamdi Akman, lköretim, S. 380, s GOODWN, W. P. (1952). Avustralya da Öretim, Çev. E. Hamdi Akman,lköretim, S. 343, s GÖLKIYI, Hulusi (1949). Dersleri Can Sıkıcı ve Yeknesak Olmaktan Kurtarma Yolları, lköretim, S , s GÖLKIYI, Hulusi (1950). Bir ngiliz Okulunda Edindiim zlenimler, lköretim, S , s GÖLKIYI, Hulusi (1951). yi Tavır ve Hareket Eitimi, lköretim, S. 327, s GREEN, Eleonar (1965). Örenme Hakkında, Çev. Mustafa Aslıtürk, lköretim, S. 529, s Gürses, Elif Aytek (2005). Sosyal Bilimler Alanındaki Bilimsel Süreli Yayınlar ve ULAKBM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Sosyal Bilimlerde Süreli yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu (2 Nisan 2005), Ankara. HAENSENBERGER,Max (1949). Ceza ve Eitim, Çev. Hulusi Gölkıyı, lköretim, S , s HEUYER, G. (1955). Okula ntibaksızlıın Tehis Metotları, Çev. Fahri Urasız, lköretim,s. 391, s HOLZACH, E. (1951). Hollanda da Eitim-Öretim, Çev. E. Hamdi Akman, lköretim, S. 322, s HUNTER, Maude W. (1948). Çocuklara Ev Ödevi Verelim mi?, Çev. Ahmet Dinçer, lköretim, S , s JOHNSON, J. (1952). sveç te Saır Dilsizlerin Öretimi ve Bakımı, Çev. M. Kemal Yılmaz, lköretim, S. 329, s KRASSNGG, Albert (1961). Pedagojik Atmosfer, Çev. Osman Faruk Verimer, lköretim, S. 487, s KÜNEL, Friz (1942). stidat ve Muhit, lköretim, S. 115, s LANE, R. Hill (1954). Modern Eitim Felsefesi Karısında lkokul, Çev. Süleyman Adıyaman, lköretims. 377, s LANE, R. Hill (1955). Çocuklar Okulda Ne Yapar, Çev. Süleyman Adıyaman, lköretim, S. 390, s LANE, R. Hill (1958a). Örencilerin Özel Kabiliyetlere Göre Gruplandırılması, Çev. Süleyman Adıyaman, lköretim, S. 441, s LANE, R. Hill (1958b). lkokulda Zekâ Geliimi, Çev. Süleyman Adıyaman, lköretim, S. 451, s. 6. LANE, R. Hill (1958c). Verimi Arttırma Amacıyla Okulun Organize Edilmesi, Çev. Süleyman Adıyaman,lköretim, S. 437, s LANE, R. Hill (1959a). lkokulların Aritmetik Öretimi Anlayıında Gelimeler, Çev. Süleyman Adıyaman, lköretim, S. 460, s. 13. LANE,R. Hill (1959b). lköretimde Hüner ve Alıtırmanın Önemi, Çev. Süleyman Adıyaman, lköretim, S. 461, s. 4 ve 15. LANE, R. Hill (1959c). lkokulda Toplumsal ve Duygusal Geliim, Çev. Süleyman Adıyaman, lköretim, S. 454, s LANG, Ludwig (1954). Avusturya da Köy Okulları, Çev. E. Hamdi Akman, lköretim, S. 371, s. 7. LVNGSTON, Richard (1954). Eitimde Baarısızlıın Sebepleri, Çev. Turhan Ouzkan, lköretim, S. 378, s LÖWERELD,Viktor (1943). Saır-Körlerin Eitimi, Çev. Mithat Enç, lköretim, S , s LUDEMAN, Dean W. W. (1948). Örenime Etki Eden Faktörler, Çev. Ahmet Dinçer, lköretim, S , s MCHAELS, John U. (1955). Sosyal Dersler Yönünden Çocuun Geliimi, Çev. A. Zeki Ökmen, lköretim,s. 394, s MCHEN, Jean Block (1952). Çocuk Filmleri, Çev. Fazıl Bengisu, lköretim, S. 332, s MOHLER, Hona (1948). Eitimde Tutulacak Yol Meselesi, Çev. Hulusi Gölkıyı, lköretim, S , s MYKELEBUST, Helmer R. (1955). Saır Çocuun htiyaçları, Çev. Canan Falay, lköretim, S.433, s NAÇ, Viktoria (2007). Türk Yazınında Yunanca Çeviri Eserlere Yaklaımlar: Alınan Çeviri Kararlarının Deerlendirilmesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. NEDERER,Gerhard (1961). Öretmen ve Tutum, Çev. Osman Faruk Verimer, lköretim, S492, s. 4. PAGET, Jean (1963). Tabii Bilimlerin lkörenimi Hakkında, Çev. Nuri Ersoy, lköretim, S. 511, s RESNCK, Joseph (1958). Geri Zekâlı Çocuklar Problemi, Çev. A. Zeki Ökmen, lköretim, S. 433, s ROLLS, Leo (1941). Belçika da lkokul Islahı, Çev. Selma Topçuolu, lköretim, S. 81, s SAVBORG, Torsten (1949). sveç Okullarında Devrim, Çev. E. Hamdi Akman, lköretim, S , s SCHENK, L. (1952). Viyana Psikolojik Danıma Klinikleri, Çev. E. Hamdi Akman, lköretim, S. 347, s SELWYN, Amy (1957). Ev vazifeleri kaldırılabilir mi?, Çev. Halil Ustaolu, lköretim, S. 415, s. 13. SENOR SCOLASTC (1958). Örenciler bir Taraftan Okula Giderlerken, Okul Dıı Zamanlarda Yerlerine De Gitmeli midirler?, lköretim, S. 434, s STAFFORD, Peter (1958). Danimarka da Saır Çocuklar, Çev. Canan Falay, lköretim, S. 432, s. 7. TOMPKNS, Ellsworth (1955). ki Maarif Arkadaı: Türkiye ve Amerika, Çev. M. Kemal Yılmaz, lköretim, S. 386, s TOPRAK, Mehmet (1960). Terbiye Prensipleri: timat mı? Otorite mi?, lköretim, S. 470, s. 2 ve 4. ULUKÜTÜK, Mehmet (2010). slam Düüncesinde Tercüme Faaliyetleri: Hermeneutik ve Bibliyografik Bir Katkı,. Ü. lahiyat Fakültesi Dergisi, S. 2, s VALERE, Armand (1954). Fena Örenciler Islah Kabul Ediyor, Çev. Halil Ustaolu, lköretim, S. 377, s WEYRCH, Josef (1961). Grup Usulüne Dair, Çev. Osman Faruk Verimer, lköretim, S. 493, s. 10. WLSON,MyrtleBrandon (1949). Hayat Bilgisi Dersinde Aritmetikten Faydalanmak, Çev. Ahmet Dinçer, lköretim, S , s WTAK, August (1961). Yaratıcı Eitimin Vasıtası Olarak Münakaa ve Grup Usulü, Çev. Osman Faruk Verimer, lköretim, S. 494, s YAUCH, Wilbur (1954). yi Okullarımız Var mı?, Çev. Halil Ustaolu, lköretim, S. 369, s. 5-6.

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION

SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION ! "#$#%$#%&$#' #$$ SINIF ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARI VE SANAT ETM TRAINING PROGRAMS FOR CLASSROOM TEACHERS AND ART EDUCATION Aye ÇAKIR LHAN Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi ÖZET Bu

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

9(-('!*&'9&!,.'+31=1!

9(-('!*&'9&!,.'+31=1! "#$# "#$# %&''&()&"&%*+,+-'.). +-+/0'12-&3(45&"(5& +6.,7)4("&%'&5(5& *+".+3418+ 84094+%. 9(-('*&'9&,.'+31=1,7'-:;

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

ALELERN ETM SÜRECNE KATILIMINA YÖNELK MODELLER VE YAKLAIMLAR THE MODELS AND APPROACHES ABOUT THE PARENT INVOVEMENT IN EDUCATION PROCESS

ALELERN ETM SÜRECNE KATILIMINA YÖNELK MODELLER VE YAKLAIMLAR THE MODELS AND APPROACHES ABOUT THE PARENT INVOVEMENT IN EDUCATION PROCESS GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 75-90 75 ALELERN ETM SÜRECNE KATILIMINA YÖNELK MODELLER VE YAKLAIMLAR H.Ömer BEYDOAN G.Ü. Kırehir Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü, Kırehir/TÜRKYE

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Masalları Uyutmak Muhsine Helimolu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, stanbul 2006, ikinci basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çocuk yazınında

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 123-134 123 MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI ebnem KANDL NGEÇ Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik

Detaylı

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

T. C. ÇUKUROVA ÜNVERSES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI

T. C. ÇUKUROVA ÜNVERSES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI T. C. ÇUKUROVA ÜNVERSES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI ÖRETMEN VE VEL GÖRÜLERNE GÖRE FARKLI SOSYOEKONOMK DÜZEYDEK ALELERN LKÖRETM BRNC SINIF ÖRENCLERNN OKUMA YAZMA SÜRECN ETKLEME BÇMNN DEERLENDRLMES

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Qualitative and Quantitative Developments and Evaluations in Preschol between the Foundation

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK DL VE EDEBYATI

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

ERCYES ÜNVERSTESNDE BAARININ ÖLÇÜLMES VE DEERLENDRLMESNE LKN ESASLAR *

ERCYES ÜNVERSTESNDE BAARININ ÖLÇÜLMES VE DEERLENDRLMESNE LKN ESASLAR * SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 11 Sayfa:1 Karar Tarihi: 16.05.2003 2003-2004 Baıl Deerlendirme Not Sistemindeki Deiiklik Hk.2003.011.048- Üniversitemizde Baarının Ölçülmesi ve Deerlendirilmesine likin

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı