Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31"

Transkript

1 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER ( )* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION ( ) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi, 1939 ve 1966 yılları arasında Milli Eitim Bakanlıı tarafından çıkarılmıtır. Yaklaık 27 yıl kesintisiz bir ekilde yayım faaliyetini devam ettiren dergi 540 sayı olarak yayımlanmıtır. Eitim biliminin farklı alanlarına ilikin çok sayıda makale ve yazıya yer verilen bu sayılarda sadece yurt içinden deil aynı zamanda yurt dıından da çok sayıda makale ve yazı bulunmaktadır. Toplam 246 çeviri makale ve yazıya yer verilen dergide bunların 78 inin konusunun eitimle ilgili olduu görülmektedir. Konusu eitim olan çeviri makalelerde ise daha çok; öretmenlik meslei, özel eitim, eitimin psikolojik temelleri, eitim-öretim süreci ve mukayeseli eitimle ilgili konulara yer verilmitir. Anahtar Kelimeler: Dergi, lköretim Dergisi, Tercüme, Çeviri Makale, Eitim. Abstract Journal of Primary Education is published from 1936 to 1966bythe Ministry of Education. The jounal being continously published for 27 years, was taken out 540 in number. In these issues being related to many areas of educational sciences, there took place many issues not only from Turkey but also from abroad. In this journal in which 246 translations and articles took place, 78 of these articles are known as related to education as a field. In the translated articles which are related to education there featured some topics more such as comparative education, special education, the psychological basis of education, education- teaching process. Keywords: Journal, Journal of Primary Education, Translation, Translated Article, Education. Bu aratırma Erciyes Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen lköretim Dergisi nin Türk Eitim Hayatındaki Yeri ve Önemi ( ) adlı projeden üretilmitir. Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü

2 I. Giri Bir taraftan biriktirilen, bir taraftan da miras olarak bırakılan medeniyet sürekli ve deiken olanı bünyesinde barındırmakta, kültürel birikimleri aynı anda hem ihraç hem de ithal edebilmektedir. Bunun önemli yollarından biriside tercüme hareketlerinden geçmektedir (Ulukütük, 2010: 250). Çevirinin en önemli ilevi; öteki kültürleri tanımak, öteki ile kendi kültürünü karılatırmak ve dolayısıyla okura yenidünyalar sunmaktır (Naçi, 2007). Çevirilerin yapıldıı alanlardan birisini de dergiler oluturmaktadır. Bilimsel dergiler, aratırma sonuçlarının ilgili alandaki dier aratırmacılarla hızlı biçimde paylaımını mümkün kılan bilimsel iletiimin temel araçlarındandır (Gürses, 2005: 141) ve 1966 yılları arasında yayın faaliyetlerini sürdüren lköretim Dergisi de eitim alanında ortaya çıkan bilgi ve tecrübelerin eitim kamuoyuna duyurulmasında önemli ilevler yerine getirmi dergilerimizden birisidir. Yaklaık 27 yıl kesintisiz bir ekilde yayın faaliyetlerini sürdüren dergi Milli Eitim Bakanlıı tarafından çıkarılmıtır. Toplam 540 sayı olarak yayımlanan dergi 31 ciltte toplanmıtır. Dergide eitim biliminin farklı alanlarına ilikin makale ve yazılar yayınlanmıtır. Dergide sadece yurt içindeki makale ve yazılar deil aynı zamanda yurt dıında yayımlanmı makale ve yazıların çevirisine de yer verilmesi, yurt dıındaki eitim hareketleri konusunda eitim camiasını bilgilendirdii görülmektedir. Dergide toplam 246 çeviri makale ve yazı yayımlanmıtır. Bunlardan sadece 78 tanesinin eitimle ilgili makale ve yazıdan olutuu görülmektedir. Eitimle ilgili çeviri makale ve yazılar içerik açısından deerlendirildiinde ise bunların; öretmenlik meslei, özel eitim, eitimin psikolojik temelleri, eitim-öretim süreci ve mukayeseli eitim çalımaları ilgili olduu görülmektedir. Bu aratırmada da çevirisine yer verilen bu makale ve yazıların genel bir deerlendirilmesi yapılmıtır. II. Öretmenlik Meslei le lgili Çeviri Makaleler Dergide öretmenlik meslei ile ilgili yer verilen çeviri makalelerde; öretmenlerin yararlanabilecei bazı tecrübelere, köy öretmenlerin sahip olması gereken özelliklere, iyi bir öretmen olabilmek için sahip olunması gereken özelliklere ve öretmenlerin manevi deerleri aktarmadaki yeri ve önemine deinilmitir. Niederer (1961: 4), öretmen ve tutumu konusunu ele aldıı makalesinde öretmenlere bazı öneriler getirmektedir. Ona göre öretmenler henüz genç, beden ve ruh bakımından olgunlamamı, fakat hayat hakkı olan örencilerle karı karıya olduunu kesin olarak kabul etmeli, konusuna hâkim olmalı ve dersine iyi bir hazırlık yapmalıdır. Öretmen derse erken gelmeli, 619 okula gelirken yaamı olduu her eyi bir kenara bırakmalıdır. Öretimde mümkün olduu kadar cezaya yer vermemeli, sabırlı ve kendinden emin olmalıdır. Dietz (1943: 1903) ise köy öretmenleri ile ilgili yazısında yeni köy okullarında görev yapacak öretmenlerin pedagojik eitimleri yanında baka konular hakkında da bilgi sahibi olmalarının gerekli olduunu belirtmektedir. Her eyden önce yeni köy öretmeni; köy ve memleket bilgisi, köy psikolojisi, genel köy pedagojisi alanlarında da kendini yetitirmelidir. Briggs (1943: 1651), harp zamanında öretmenlere düen görevleri ele aldıı makalesinde gençlere daimi kıymetleri görmeyi ve takdir etmeyi, maneviyatın yüksek tutulmasının nasıl öretilecei konularında bilgiler vermektedir. Ona göre devlet adamları karılarındaki kitleleri harekete geçirirken onların hislerine hitap etmektedirler. Hisler geçicidir. Oysa öretmenlerin karılarında harekete geçirilmesi gereken kitle deil örenciler vardır. Bu nedenle Briggs e göre öretmenler kürsüden konuan bir hatip gibi olmamalıdır. Çünkü öretmenin amacı, kısa ömürlü his binası kurmak yerine salam temelli, insanın hayatı boyunca devam edecek bir mantık binası kurmaktır. Bundan dolayı öretmenler tarihe, vakalara, bilimsel incelemelere dayanarak ve büyük kelimelerden kaçınarak bir mantıki manevi bina kurmalıdır. Ona göre okullar ite bu yüzden milli ve demokratik ahlakımızın kurulmasında önemli bir yere sahiptir. Dergide öretmenlerin örenme-öretme süreçlerinde yararlanabilecekleri tecrübelere de yer verilmitir. Lane (1955: 5-6), okullarda 5, 6 ve 7 yalarında ki çocuklara nelerin yaptırılabileceini kendi tecrübelerinden hareketle açıklamıtır. O, makalesinde örencilere yaptırılabilecek etkinlikleri; toplumsal yaam, tabiat incelemesi, dil geliimi, estetik geliimi, pratik sanat geliimi ve hüner kazandırma alanlarında belirtmitir. III. Özel Eitimle lgili Çeviri Makaleler Dergide özel eitimle ilgili yer verilen çeviri makalelerde; iitme güçlüünün çocuklar üzerindeki etkileri, bazı Avrupa ülkelerindeki özel eitim uygulamaları, zihinsel engelli çocukların eitimi, ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri, üstün zekâlı çocukların eitimi gibi konulara deinilmitir. Fisher (1956: 5) iitme güçlüünün çocuklar üzerinde yarattıı sorunları ele aldıı makalesinde öretmenlerin sınıflarında iitme güçlüü yaayan örenci olup olmadıını belirleyebilmesi için 12 soru hazırlamıtır. Eer bu testte yer alan 12 sorunun cevabının büyük çounluu evet ise çocukların iitme kaybı olduu anlamı çıkmaktadır. Ona göre sınıfında iitme güçlüü yaayan öretmenlerin bazı görevleri

3 vardır. Eer sınıfında iitme sorunundan dolayı çekingen örenciler varsa her eyden önce öretmenin bu çocukların güvenini kazanması ve onları konuturması gerekmektedir. Fisher, iitme kaybı sorununun çocukta ortaya çıkardıı en önemli sorunlardan birisinin de çocukta aaılık duygusunun olduu belirtmektedir. Öretmenin bu çocuklara yaklaarak aaılık duygusunu yenmelerini salaması gerekmektedir. Ona öretmen ayrıca bu çocuklara karı oldukça sabırlı olmalı, anlayamadıkları yerleri tekrar tekrar anlatabilmelidir. Dergide, Viyana da iitme ve görme engelli bireylerin eitsel ve ruhsal sorunlarıyla ilgilenen Löwereld (1944: 2064) in mesleki tecrübelerine de yer verilmitir. Mykelebust (1955: 12-13) iitme engelli çocukların ihtiyaçlarını ele aldıı aratırmasında tüm çocukların bazı ortak ihtiyaçlarından söz etmektedir. Bütün çocuklar efkat görmek, güvende olmak, sevilmek, ailelerinin bir parçası olmak, baarılı olmak ve övülmek isterler. Bu ortak ihtiyaçları çoaltmak mümkündür. Ona göre bu ihtiyaçlar açısından iitme engelli çocukların dier çocuklardan bir farkı yoktur. Fark, aynı olan bu ihtiyaçların karılanması biçimidir. Bu da onun eitiminin daha kati, daha esaslı ve daha somut bir yolla yapılmasını gerekli kılmaktadır. Mykelebust makalesinde; baarılı olma, ailenin bir parçası olma gibi ihtiyaçların nasıl karılanacaını örneklerle açıklamaktadır. Çeviri makalelerde, iitme kaybı olan çocuklar yanında ele alınan konulardan birisi de zihinsel engelli çocuklar olmutur. Resnick (1958: 12) tarafından yazılan makalede zihinsel engelli çocuklarla ilgili sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilmitir. Zihinsel engelli çocukların eitimlerinin nereye kadar mümkün olduu, niçin daha fazla disiplin sorununa neden oldukları, bu çocukların davranılarının ıslah edilebilmesi için nelerin yapılması gerektii, nelerin öretilebilecei ve öretimin daha etkili hale getirilebilmesi için nelerin yapılması gerektii ele alınan balıca sorunlar olmutur. Resnick, zihin bakımından geri olan çocukların özellikle sınıf rehber öretmenleri için bir sorun oluturduunu ifade etmekte ve bunların örenme sürecinde baarılı olabilmesi için bazı öneriler getirmektedir. Bu çocuklar tam anlamı ile genelleme yapamadıkları için onlara hayattan çok sayıda örneklerin verilmesi, öretim sürecinde daha fazla duyuya hitap edilmesi, her fırsatta onlara da bir eyler yapma fırsatının salanması, sınıfta yapılacak olan ilerin onların ilgileriyle ilikilendirilmesi, aır örenen çocukların baarı duygusunu tadabilmeleri içinel faaliyet ve ilerinde çalımalarının salanması, normal çocuklara göre daha fazla temrin ve ileme ihtiyaç duymaları, beenilme ve takdir edilme ihtiyaçlarının giderilmesi, baka çocukların baarıları ile deil daha çok bu çocukların kendi baarıları ile yarıtırılması, öretim konularının 620 örenci seviyesine uygun hale getirilmesi bu önerilerden bazılarıdır. Dergide bazı Avrupa ülkelerinde özel eitim alanında görülen uygulamalar hakkında da bilgiler verilmektedir. Peter Stafford un (1958: 7) çevirisine yer verilen makalesinde, Danimarka da iitme güçlüü olan çocuklar sorunu ele alınmıtır. Stafford, Danimarka da 1952 yılında ayrılan üç bölge olan Aarhus, Copenhagen ve Odensa ehirlerinde Saır Çocuklar Kliniinin kurulduunu belirtmektedir. Bu tarihe kadar Danimarka da saır çocukların anne ve babaları çocuk bakımevlerine bavurmaktadırlar. Ona göre 1952 yılında saır çocukların %16 sı yeni kurulan klinie bavurmutur yılına kadar ise bu kuruma bavuran çocukların sayısında hızlı bir artı görülmü, saır çocukların %84 ü bu kuruma devam etmitir. Saır çocukların %16 sı ise çocuk bakımevlerine devam etmitir. Stafford, ilk kez 1952 yılında açılmaya balana3377n bu kliniklerin temel amacının doktorların iitme sorununu gördükleri çocukların bir müddet burada gözlem altında tutularak takip edilecek yöntemlerin belirlenmesi olduunu ifade etmektedir. Bu kliniklerde genellikle takip edilen ilk yol çocukların bir yaına girmeden kulaklık takmalarıdır. Ona göre Danimarka da 1000 çocukta 1 kısmi iitme sorunu, çocukta 1 oranında ise aır iitme kaybı olan çocuk dünyaya gelmektedir. Bunun yanında köylerde yaayan ve iitme kaybı olan çocukların anneleri de modern metotlarla bu çocuklara konuma öretebilmek için kliniklerde bir haftalık eitim almaktadırlar. sveç te iitme ve konuma engelli çocukların öretimi ve bakımı sorunu ele alan Johnson (1952: 10), okullarda bu konuda verilen eitim-öretim çalımaları hakkında bilgi vermektedir. Johnson okullarda verilen eitim-öretim yanında sosyal ve dini bakım hakkında da bilgiler vermektedir ve 1951 eitim-öretim yılında ilkokullarda 520, erkek ortaokullarında 60, kızların devam ettii ortaokullarda 56, özel tedavi enstitülerinde de 27 olmak üzere toplam 663 iitme ve konuma engelli örencinin bulunduunu belirten Johnson, okulu bitiren bu örenciler için sosyal ve dini eitim çalımalarının yapıldıını belirmektedir. Bu konuda papaz ve sosyal müavirler görevlendirilmitir. Ülke bu görev için 5 bölgeye ayrılmıtır. Her bölgede 1 papaz ve 1 sosyal müavir bulunmaktadır. Sosyal müavirler; i bulma, çalıma malzemesi ve araç-gereci temin etme konularında iitme ve konuma engelli bireylere yardımcı olmakta, imal edilen ürünlerin pazarlanmasında, resmi kurumlarla ilikilerde destek görevi görmektedirler. Er (1950: 3377), The Elementary School adlı dergiden aldıı, fakat yazarı belli olmayan çeviri makalesinde üstün zekâlı çocukların öretimi sorununu ele almıtır. Makaleye göre bu çocukların en önemli

4 vasıfları; heyecanlı ve fiziksel olarak da salıklı olmalarıdır. Bu çocuklar zaman zaman çevrelerine isyan etseler de sorun onların zekâlarından deil, çevrenin elverisizliindedir. Düünme süreçleri normal çocuklardan farklı olan bu çocukların farkı hızlı düünmeleri deil, gösterdikleri maharetlerdedir. Bir konunun öretiminde dier çocuklar gibi fazla tekrara gerek duymazlar. Onlara birkaç sınıf terfi ettirmek yerine yapılacak en akıllı i düündürücü sorular sormaktır. Üstün zekâlı çocuklar düünce yönünden yaıtlarından daha ileri olduklarından yaça büyüklerle arkadalık ederler. Makalede üstün zekâlı çocukların öretimi konusu örneklerle açıklanmaktadır. IV. Eitimin Psikolojik Temelleri le lgili Çeviri Makaleler Eitimin psikolojik temelleri ile ilgili çevirisine yer verilen makalelerde; geliimi etkileyen faktörler, örencilerin ders dıında farklı ilerde çalımaları, örenme güçlüü, uyum sorunu olan örenciler, ahlak eitimi, çocukların dünya görüleri, çocuk eitimde kullanılan yöntemler, ailelerin deien disiplin anlayıları, zekâ testleri, örencilerin geliimlerin sosyal dersler açısından ele alınması, örenilecek olan konuya ilginin çekilmesi, çocuklarda görülen fiziksel ve ruhsal sorunlar, okullarda disiplin uygulamaları hakkında bilgi verilmitir. Künkel (1942: 1517), geliimi etkileyen faktörlerden kalıtım ve çevre konusunu ele aldıı makalesinde geliimde bunlardan herhangi birisinden ziyade her ikisinin de etkili olduunu örneklerle açıklamaktadır. Ona göre geliimde sadece çevre etkili olsaydı insanlar aynı muhit içinde yaadıkları kiilere benzerlerdi. Eer geliimde sadece kalıtım etkili olsaydı o halde her familya, her ırk sürekli olarak benzerfertler meydana getirirdi. Künkel, bu nedenle eitim iiyle megul olan kiilerin kalıtım ve çevrenin geliimdeki etkilerini iyi bilmesi ve ona göre yöntem gelitirmesi gerektiini belirtmektedir. Örencilerin kalıtımla getirdikleri özelliklerin baında zekâ gelmektedir. Bliven (1955: 2-3), zekâ testlerini ele aldıı çalımasında zekânın zamanla deiip deimedii ve zekâ testlerinin zekânın tam ölçüsü olup olmadıı gibi konularda bilgi vermektedir. Ona göre zekâ testlerinin zekânın tam olarak ölçüsü olup olmayacaı konusu zekâdan ne anlaıldıı ile ilgilidir. Durum ne olursa olsun teste gösterilen baarılar ile sonradan zekâ kabiliyeti isteyen görevler arasında itiraza imkân vermeyen bir nispet göz çarpmaktadır. Testler; hafıza, lügat, düünme yetisi ve matematik anlayıı gibi konularda bize bilgi vermektedirler. Lane (1958b) ise zekâ geliiminin öretmenler tarafından genellikle zekâ testleriyle veya baarı testleriyle elde edilen sonuçlar olarak kabul etseler de henüz zekanın 621 herkesi tatmin edebilecek bir tarifinin yapılamadıını belirtmektedir. Dergide derslerin öretimi ve çocukların geliimleri arasındaki ilikiyi ele alan aratırmalara da yer verilmitir. Bu aratırmalardan birisi de Piaget e aittir. Piaget (1963), tabii bilimlerin ilkörenimi hakkında yazmı olduu makalesinde çocukta fen bilgisi kavramlarının hangi psikolojik kanuna uygun olarak gelitii yönündeki bilgiler yanında, örenim amaçları, çocukta düünce türleri, müfredat programları ve öretim metodu hakkında bilgilere yer verilmitir. Michaelis (1955: 8-9), çocukların geliimini sosyal dersler açısından deerlendirdii makalesinde sosyal derslerdeki konuların çocukların geliim özellikleri açısından ele alınmasının oldukça yeni olduu belirtmektedir. Ona göre çok yakın bir zamana kadar tarih, corafya ve dier sosyal derslerde daha çok ders kitaplarını, bu konudaki otorite fikirleri ve ders programlarının çizdii konuları öretme biçiminde yapılıyordu. Bu anlayı sosyal derslerin çocukların yaamlarının bir parçası olmasının önündeki en büyük engellerden birisini oluturmaktadır. Michaelis makalesinde ayrıca sosyal dersler bakımından çocuklarda görülen geliim özelliklerini farklı yalar açısından deerlendirmitir. Dergide yurt dıında bulunan bazı klinik ve okulların çalımaları hakkında bilgiler de verilmektedir. Makalesinde Viyana Psikolojik Danıma Kliniklerini tanıtan Schenk (1952: 6), daha önceleri dersi anlayamayan, dolayısıyla baarısız olan çocuklara öretmenin verdii hüküm genellikle tembel, aptal gibi ifadelerken özellikle gelien psikoloji ile beraber örenme güçlüünün sadece zekâdan deil, fiziksel, fikri gibi daha birçok sebepten kaynaklanabileceinin anlaılmaya balandıını belirtmektedir. Örenme güçlüü ile ilgili ilgili sorunların belirlenmesi ve önüne geçilebilmesi için Viyana da 1948 yılından itibaren tamamen uzmanların gözetim ve denetiminde psikolojik danıma kliniklerinin açıldıını ifade eden Schenk, çounluu erkek olmak üzere bu kliniklere 700 örencinin bavurduunu, bunlardan %50 sinin örenme güçlüü, %25 inin davranı bozukluu ve %15 ininde de davranı ve örenme bozukluu sorunu bulunduunu dile getirmektedir. Geriye kalan örenciler ise geliimi yavalatan bazı sorunlara sahiptir. E. Hamdi Akman (1953: 12 ), Notre-Dama de Mantaincourt Okulu nun yapmı olduu baarılı çalımalarla ilgili hazırlamı olduu raporun tercümesine yer vermitir. Okulun iki yıllık süre içinde çok baarılı uygulamalara yer verildii belirtilen raporda, yapılan deiikliin temel amacının çocukların yaama ve çalıma artlarının deitirilmesi olduu ifade edilmitir. Bu amacı gerçekletirilmesi için yapılan çalımalar ise; eitim-öretimin çocukların özelliklerine

5 uydurma, çocuun yaadıı sosyal çevre içinde iyi bir ekilde tanınması, çocukların bilinç ve iradelerini olgunlatırarak onları ileride alacakları rollere uygun eitim vermek ve yaratıcı bir ekilde yetitirerek kendi kendilerine çalıarak baarılı olabilecek seviyeye getirilmesi olarak ifade edilmitir. Kendisi aynı zamanda Paris te bir tıp profesörü olan Heuyer (1955: 4), çocukların okula olan intibak sorunlarının belirlenebilmesi için bir takım tehis metotları üzerinde çalımıtır. Bu metotları; pedagojik, psikolojik ve psikiyatrik metot olarak üçe ayıran Heuyer, pedagojik metodun esasını; anormal kabul edilen çocuun okulda kazandıı bilgilerin toplamını bulmak, sonra da normal kabul edilen çocukların bilgilerini toplayarak bunları mukayese etmek ve anormal çocuun ne kadar geri olduu konusunda bir fikir vermesidir. Çünkü ona göre zihni açıdan geri kalmanın kontrolü için kazanılan bilgi, en önemli araçlardan birisidir. Valiere (1954: 6-7), uyum problemi yaayan örenciler için Paris ehir merkezinde bulunan bir okulda yapılan çalımalara yer verdii makalesinde, çocukların büyük bir kısmının zekâ seviyeleri normal, hatta bu çocukların %80 inin zekâ seviyelerinin normalin üstünde olmasına ramen dersleri anlamakta zorluk çektiini belirtmektedir. Ona göre birçok örencinin sadece notlarına bakarakzekâları hakkında karar vermek hatalı bir yaklaımdır. Çünkü çocuun ruhunun ihtiyacı, gelimesi, çevresine karı gösterdii gizli tepkiler çou zaman okuldaki davranıları üzerinde etkili olmaktadır. Valiere, her ne kadar okullarda beden eitimi dersine yer verilse de duygusal ve karakter geliimi anlamında okullarda bir ey yapılmadıını belirtmektedir. O, yeni kurulmaya balanan psiko-pedegojik enstitülerin bu ihtiyacı karılamada önemli etki gösterdiini ifade etmektedir. Çeviri makalelerde ele alınan konulardan birisi de ahlaki eitimdir. Emil Channel (1954: 6), ilkokullarda ahlak eitimi konusunu ele aldıı makalesinde ahlakın pratikler, dersler ve örneklerle örenileceine vurgu yapmakta, bu konuda öretmenlere önemli görevler dütüünü ifade etmektedir. Ona göre ahlak konusunda öretmenler iyi bir model olmalıdır. Çünkü öretmenin çocuklara kazandıracaı ahlaki davranılara öncelikle kendisinin sahip olması inandırıcılık açısından gereklidir. Ahlaki eitimde örneklerin tek baına yeterli olamayacaını ifade eden Channel, görünüte kusursuz olan birisinin gerçekte bencil ve ehvet dükünü birisi olabileceini dile getirmektedir. Bu nedenle ona göre derin bir fazilete sahip olmaksızın faziletli görünen bir adam iyilik, doruluk ve kanaatkârlık dersi veremez. Örencilerinde sempati, saygı ve hayranlık uyandıran öretmenlerin bu konuda karısına herhangi bir zorluk çıkmamaktadır. 622 Gölkıyı (1951: 4261), yazarı belli olmayan çeviri makalede okullarda verilen ahlak eitimi hakkında bilgiler vermektedir. Okullarda verilen ahlak eitiminin istenen seviyede olmadıı belirtilen bu makalede; ezberlenmi güzel sözlerin ve ahlaki prensiplerin, ahlakla ilgili bir okuma parçasının okunuu sırasında örencilere bir anne ve baba gibi ihtarda bulunmanın ahlaki eitimde çok ie yaramadıı belirtilmektedir. Makaleye göre örencilerin iç âlemini, ruhunu örenip tanıma gayreti içinde bulunmadıkça iyi bir sonuç alınamayacaı belirtilmekte, eitim ve öretimin çocuun hayatına yön verecek bir kuvvet haline gelebilmesi için de örencinin yaayarak örenmesine imkân verilmesi gerekmektedir. Örencilerin dürüst ve terbiyeli davranması için bu hareketleri her gün bilfiil tekrarlaması gerekmektedir. Makalede Pestalozzi nin sadece ahlak eitimi deil, okuldaki her türlü öretim çalımasında; öretilmek istenen konuya karı çocukta ilgi uyandırmak, öretilen eyi tekrar ettirmek ve derse çocuun daha önce örendikleri sezi ve yaayıları derinletiren bir mahiyet verilmesi gerektii ifade edilmitir. Muzaffer erif Baolu (1939: 133) tarafından çevrilen ve yazarının ismi belirtilmeyen makalede çocukların dünya görüleri hakkında bilgiler verilmitir. Makalede çocukların hayat artları ve kültür farklılıklarının onların dünya görülerine etki ettikleri belirtilmi, deiik kültürleri inceleyen Amerikalı Margaret Mead in mukayeseli aratırmalarında Piaget in çocukların dünya görüleri hakkındaki bilgilerinin tenkit edildii ifade edilmitir. Çocukların gerçek anlamda dünya görülerine ve bir felsefeye sahip olmadıkları belirtilen bu makalede aynı zamanda düüncelerini de bir sistem etrafında toplayamadıkları dile getirilmekte, çocukların düünce safhalarının üç aaması; realizm, animizm ve artificialism hakkında bilgiler verilmektedir. Okullarda en çok tartıılan konulardan birisi de disiplin sorunudur. Dergide iyi bir disiplinin nasıl salanması gerektiine ilikin makale bulunmaktadır. Bailey (1949: 3460), iyi bir disiplin için gerekli olan bazı prensipler üzerinde durmaktadır. Her eyden önce okullarda ceza olarak ödev verilmemelidir. Çünkü ödev ceza deil ödül olarak deerlendirilmelidir. Teneffüs ve okul çıkılarında çocuklar ceza olarak kesinlikle alıkonmamalıdır. Bunun yanında Bailey okullarda iyi bir disiplin için; öretmenin intizamsızlıa sebep olacak durumlardan kaçınması, cezaların tüm örenciler karısında deil gizli olarak verilmesi, çocukların mutlu olabilecei bir örenme ortamının hazırlanması, öretmenin çocukların güvenini kazanması, derslerin planlı bir ekilde yapılması, sabırlı davranılması, örencilerle sadece derste deil ders dıında da ilgilenilmesi gibi önerilerde getirmektedir.

6 Sheviako (1960: 7), gerçekte disiplinden ne anlaılması gerektii konusuna deinmektedir. Ona göre disiplin bencil bir disiplin anlayıından ziyade hürriyet, adalet ve eitlik esasına dayanmalıdır. nsanları aaılayan bir disiplin deil onların kıymetleri ve haklarını tanıyan bir disiplin talep edilmelidir. taat üzerine kurulan disiplin yerine içten gelen bir disiplin istenmelidir. Ayrıca bakalarının söz yerine belirli bir amaç üzerine kurulan bir disiplin anlayıı öngörülmektedir. Butterworth (1957: 2-4) ise disiplinin genellikle iki ekilde anlaıldıını belirtmektedir. Bazılarına göre disiplin kızılcık sopası olarak görülmektedir. Bazılarına göre ise ibirlii ve demokratik yaayı yolu ile salam ve kıymetli imkânlar salayan modern telakkidir. Ona göre öretmenler disiplini baarılı bir öretim için mutlaka dikkate almadırlar. Chatelain (1962: 3), cezacı disiplin ancak çocukların pasif olarak görüldüü okullarda kullanıldıını belirtmektedir. Toprak (1960: 2), yazarının ismi verilmeyen çeviri makalesinde her anne-babanın eitimden öncelikle çocuklarının geleceini temin etme amacı taıdıını belirtmektedir. Ona göre anne-babalar çocuklarının hayatta baarılı olabilecekleri vasıtalarla donatmak isteler de aslında çocuklarını hayata zıt yönde hazırlamaktadırlar. Çünkü onlar; çocuklarının hayal kırıklıına, baarısızlıa ve kötümserlie uramaması veya baarılı bir hayat yaaması için sadece kendi tecrübelerinden hareket etmektedirler. Fakat çada eitim anlayıına göre artık anne-babanın tecrübeleri yeterli gelmemektedir. Çocuk artık eskisi gibi itaat eden deil, örenme sürecinde aktif rol alan bireyler olarak görülmektedir. Chase (1960: 5) de artık toplum hayat boyu örenmeyi ilke olarak kabul ettiine göre okullar da buna göre kendini hazırlamalıdır. Okulların yöneltildii amaçlar açık bir ekilde belli olmalı, bu amaçlarda çocukların aratırma ve tahlil yeteneklerinin gelitirilmesi salanmalıdır. Block (1954: 2-3), çocukların eitim-öretim sürecinde merkeze alınması ile beraber anne-babaların da katı disiplin anlayıını ter etmeye baladıklarını belirmektedir. Fakat bazı anne-babalar bu konuda oldukça ileri gitmekte, çocuklarını tamamen serbest bırakmaktadırlar. Ona göre çocuklar neyin iyi, neyin doru olduunu tam olarak ayırabilecek duyguyla dünyaya gelmemektedirler. Çocuklar büyüdükçe bu tip duygular gelierek mükemmel bir insan uur ve vicdanına sahip olurlar. Öyle ki bu durum onun tüm davranılarının yönlendirilmesinde bir iç kuvvet haline gelmektedir. Block, çocukların iyi bir eitim anlayıı ile idare edildiklerini görmeleri halinde anne-babalarının yanında bir deer taıdıklarını hissedip mutlu olduklarını ifade etmektedir. Hatta ona göre ergenlik döneminde bulunan çocuklar bile sık olarak otoriteye karı gelmelerine ramen zaman zaman denetim altına 623 alınmaktan holanırlar. Ergenlik döneminde bulunan çocuklar kendi kurdukları grup ya da kulüplerde yetikin insanlardan çok daha aır kurallar koyabilmektedirler. Mohler (1948: 3184), makalesinde çocuk eitiminde kullanılabilecek iki tür yöntemden söz etmektedir. Bunlardan birincisi zor kullanmak, ikincisi ise gönüllüktür. Ona göre çocukların sevk ve idaresinde zor kullanmaktan ziyade gönüllük esası daha yaygındır. Örenciler içinde bir kısmının daha iyi diye ayrılması bundandır. Mohler, ölçülü olmak kaydıyla bu yönteme karı olmadıını, fakat bu yöntemde çocukların sadece gayret, intizam sevgisi ve iyi davranı olarak ortaya koyduu ii deil onu iyi bir ekilde tanımanın zorluunun unutulmaması gerektiini belirtmektedir. Ona göre örenci hakkında karar verilirken ölçü olarak yapılan ii deil, bilakis gösterilen gayret esas alınmalıdır. Dergide yer verilen çeviri makalelerde ele alınan konulardan birisi de örencilerde örenilecek olan konuya karı ilginin uyandırılmasıdır. Claparede (1955: 4), çocuklarda ihtiyaç haline getirilmeden kolay kolay hiçbir eyin öretilemeyeceini belirtmektedir. Ona göre çocuklarda ilgi uyandırabilmek için iki çeit araç bulunmaktadır. Bunlardan birincisi dısal güdülerdir. Ödül ve cezalar dısal güdüler çerçevesinde düünülmektedir. kincisi ise içsel güdülenmedir. Bunlar da örenilecek konuya, yapılacak ie karı örencide ihtiyaç oluturma anlamındadır. lgilerin yaa balı olarak deitiini ifade eden Claparede, yaa balı olarak ortaya çıkan bu ilgilerin geçici deil sürekli olması gerektiini belirtmektedir. Berge (1960: 6-7) in ise Paris te vermi olduu konferansa verilen yazıda küçük çocukların üç ihtiyacından söz edilmektedir. Bunlardan birincisi zaruri bir emniyet duygusudur. Eitim ve çevrenin tutarlıı çocukta emniyet duygusunun ortaya çıkmasında etkilidir. kincisi, efkattir. Çocukların her zaman sevgiye ihtiyacı vardır. Fakat bu sevgide hiçbir zaman aırıya gitmemek gerekmektedir. Aırı sevgi, çocukların ahsiyet geliimini olumsuz etkilemektedir. Üçüncüsü ise hareket ve faaliyettir. Çocuu hareket etmede serbest bırakmak, ona cesaret vermek gerekmektedir. Berge, bu konferansında ayrıca; çocuun ne olduu ve ondan nelerin istenebilecei, çocuktan nelerin esirgenebilecei, çocuun tekâmülünün nasıl meydana geldii konularında da bilgiler vermektedir. Çeviri makalelerde ele alınan konulardan birisi de üstün yetenekli örencilerle ilgilidir. Modern eitim sistemlerinin büyük çounluunda üstün kabiliyetli çocuklar için ayrı sınıflar açıldıını dile getiren Lane (1958a: 3), Amerika nın son yıllarda geçirdii reformlarla sınıf tabirinin artık anlamını günden güne kaybettiinin görüldüünü belirtmektedir. Ona göre bir

7 okulun sınıf sisteminden grup sistemine geçmesi için baöretmene önemli görevler dümektedir. Her eyden önce baöretmenin okuldaki öretmenleri çok iyi tanıması, böylelikle hangi örenci grubunda görev yapacaı bilmesi gerekmektedir. Çünkü bir grupta fena bir örenci olarak görülen örenci, baka bir grupta çok iyi bir örenci olarak görülebilmektedir. Her öretmenin grubu ile mümkün olduu kadar uzun yıllar çalıabilmesi, zorunluluk olmadıkça da çocukların grubundan ayrılmamasının salanmasının gerekli olduunu ifade eden Lane, geleneksel eitim sisteminin en kötü özelliklerinden birisinin de öretmenin her sene hatta sömestri tatillerinde sınıfını deitirmesi olarak görmektedir. Çünkü öretmen örencisini tanımaya baladıı zaman baka bir sınıfa ya da okula görevlendirilmektedir. Her çocuun belli balı üç temel htiyacının emniyet, bakalarıyla tanıma ve baarı kazanma olduunu belirten Lane (1959c: 6), çocukların sosyal ve duygusal geliimlerinin salanmasında öretmenlere ipucu anlamında bazı öneriler getirmektedir. Bunlar; çocukların yaça büyük ve ünlü kiilere ilgi göstermeleri, çocukların deiik yerlere ilgi duyması, çocukların tabiata ilgi duyması, çocukların maceralı seyahatlere ilgi duyması, çocukların alet vb. kullanan kiilere karı ilgi duyması, çocukların kendi elleriyle eya yapmaya ihtiyaç duyması, çocukların güzel eylere karı ilgi duyması ve çocukların gizemli eylere karı ilgi duymasıdır. Brezink (1962: 5), çocukluk çaında çok farklı fiziksel ve psikolojik bozuklukların görülebildiini belirttii makalesinde fiziksel bozukluktan kaynaklanan sorunlar yaygın olarak görülse de bunların çok tehlikeli olmadıını belirtmektedir. Ona göre fiziksel bozukluklar kolay bir ekilde belirlenebilirken psikolojik bozukluklar kolayca belirlenememektedir. Çünkü ruhi bozuklukların emareleri konusunda psikologlar ve psikiyatristler arasında tam bir anlama yoktur. Brezink, bununla beraber çocukların davranıları hakkında hüküm vermek için en güvenilir ölçünün, onların içinde bulundukları geliim safhasına uygun fiziksel ve psikolojik kuvvetlerinin ahenkli bir surette inkiafı olabileceini dile getirmektedir. Bu nedenle çocukluk ve gençlik psikolojisinin derinliklerine nüfuz etmek her öretmenin vazifesi olmalıdır. Ona göre eer çocukların psikolojisini tam olarak anlayabilseydik hepimiz iyi bir öretmen olabilirdik. Senior Scholastic (1958: 11) ten çevrilen bir yazıda örencilerin ders dıında dıarıda farklı ilerde çalımaları, olumlu ve olumsuz görü belirtenler tarafından deerlendirilmitir. Örencilerin ders dıı zamanlarda farklı ilerde çalımasını savunanlar bu durumun; mesleki yöneltme ve örencilerin mesleklere alımasını salaması, gençlerde karakter ve sorumluluk 624 duygusunu gelitirmesi, örencilerde baımsızlık duygusunun oluturulması, okulda örenilenlerle hayatta kazanılanların birletirilmesi gibi olumlu gelimelere neden olacaını belirtmektedirler. Örencilerin ders dıı zamanlarda çalımalarını yararlı görmeyenler ise; iki iin bir arada yürüyemeyecei ve iki iinde iyi bir ekilde yapılamayacaı, alınacak iyi bir eitimin ders dıında kazanılan tecrübeye göre daha önemli olması, ders dıında kazanılan i tecrübesinin i dünyasındaki deerinin çok düük olması ve ders dıında ie giden örencilerin mensubu oldukları toplumun ekonomisine zarar vermeleri gibi nedenlerle eletirilerini dile getirmilerdir. Dergide ele alınan konulardan birisi de çocuk filmlerinin onları psikolojilerine olan etkileri ile ilgilidir. Michen (1952: 10-11), makalesinde çocuk filmlerini konu almaktadır. Ona göre yetikinler sinemanın çocuklarla kendileri üstünde aynı etkiyi gösterdiine inanmaktadırlar. Oysa ikisi arasında çok fark vardır. Bu konu ile ilgili Dr. Moal ın Fransa da önemli bir aratırma yaptıını dile getiren Michen, aratırma sonuçları hakkında önemli sonuçlar aktarmaktadır. Bu aratırmaya göre genellikle cinsi meseleler ve hissi komplikasyonların çocuklara 5 yaından ergenlik dönemine kadar derin bir kayıtsızlık ve büyük bir can sıkıntısından baka bir ey kazandırmadıını dile getirmektedir. Her ne kadar 15 yaından sonra kız çocuklar duygusal filmleri tercih ederlerse de aynı yataki erkek çocuklar daha ziyade macera filmlerini tercih etmektedirler. V. Eitim-Öretim Süreci Çeviri makalelerde eitim öretim süreci ile ilgili olarak; öretimin genel prensipleri, bir kavram olarak örenme, etkili bir öretim için gerekli unsurlar, örenme-öretme sürecinde örencilerin gruplandırılması, eitimde baarısızlık sebepleri, farklı derslerin öretim süreçleri, ev ödevleri, öretim sürecinde kullanılabilecek araçlar ve öretimi etkileyen faktörler gibi konulara deinilmitir. Çeviri makalelerde örenme-öretme süreci ile ilgili olarak ele alınan konulardan birisini de öretim konusu oluturmaktadır. Anderson (1961: 9-10), dergide çevirisine yer verilen makalesinde öretimin genel prensipleri hakkında bilgi vermektedir. Öretimde örencinin ilgi ve isteinin oldukça önemli olduunu dile getiren Anderson, örenmenin aktif çalıma ile kazanıldıını belirtmekte, örencilerin kendi tecrübeleri ve örenilen konunun hayata yakın olması durumlarında daha iyi örendiklerini belirtmektedir. Ayrıca ona göre genelleme ve soyut kavramları öretmek için gerçek madde kullanılmalı veya örencinin daha önce örenmi olduu kavramlar ile yeni kavramlar arasında ba kurulmalıdır.krassingg (1961: 10-11) ise etkili bir öretim için pedagojik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AHMET MDHAT EFEND VE FELÂTUN BEY LE RAKIM EFEND ROMANINDA DEERLER ETM AHMET MDHAT EFEND AND VALUES EDUCATION IN THE NOVEL NAMED FELÂTUN BEY ILE RAKIM EFENDI Mehmet ÖZDEMR * Gökçen GÖÇEN ** Öz Bu çalımada

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 TÜRKÇE ÖRETMNDE YAZMA ETM WRITING EDUCATION IN TURKISH TEACHING Ali GÖÇER Özet Örencilerin

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli

Sistem Performansının Kontrolü. Verinin Enformasyona Dönüümü. Veri, Model ve Bilgi. Kaynaklarının. Depolanması. ekil 1: Enformasyon Genel leyi Modeli Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ENFORMASYON KURAMI

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ALE RKETLER: ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA Salih Cem YLEROLU YÜKSEK LSANS

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 KÜRESELLEME-ULUS DEVLET KARITLIININ GERÇEKLKLER GLOBALISATION-NATIONAL STATE CONTRARISM

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Hakları Eğitimi Konusundaki Görüşleri

Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Hakları Eğitimi Konusundaki Görüşleri Okulöncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Hakları Eğitimi Konusundaki Görüleri Views of Preschool Children s Parents about Children s Rights Education Berrin Dinç 1 To cite

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı