MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI"

Transkript

1 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI ebnem KANDL NGEÇ Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eitimi ABD Öretim Üyesi Pervin ÜNLÜ Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eitimi ABD Öretim Üyesi Mehmet Fatih TAAR Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi, lköretim Bölümü, Fen Bilgisi Eitimi ABD Öretim Üyesi Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Bu çalımanın amacı momentum ve onu oluturan elementer kavramların örenilme sırasını aratırmaktır. Çalımaya farklı ya gruplarından örenciler katılmıtır eitim öretim yılının bahar döneminin sonunda 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda okuyan toplam 158 örencinin katılımıyla bir uygulama yapılmıtır. Örencilerin sahip oldukları kavramsal hiyerariler, kavramsal iler hakkında yöneltilen açık-uçlu sorulara verdikleri cevapların nitel olarak analiz edilmesi yöntemiyle açıa çıkarılmıtır. Örencilere kütlenin korunumu, hız, momentum sabit olduunda kütle ile hızın orantılı kullanımı ve momentumu içeren gösteri deneyleri yapılmı ve bu deneylere ait sorular yöneltilmitir. Yaları 12 ile 16 arasında deien örencilerin katılımı ile gerçekletirilen çalımada momentum kavramı ile ilgili soruların baarı yüzdesinin dierlerine oranla fazla olduu görülmütür. Bulgular göstermektedir ki, momentum, onu anlamak için gerekli olduu düünülen kütle ve hızın tam olarak bilinmesine ihtiyaç duyulmayan bir kavramdır. O halde, momentum kavramının öretilmesi için hız kavramını öretmek öncelikli olan bir durum deildir. Anahtar Sözcükler: Momentum, hız, kütlenin korunumu, fen eitimi. INVESTIGATING THE LEARNING SEQUENCE OF THE CONCEPT OF MOMENTUM ABSTRACT The purpose of this study was to investigate the learning sequence of the concept of momentum and the elementary concepts that form it. Students from different age groups participated in this study. A total of 158 students from grades 6, 7, 8, 9, and 10 (ages 12-16) participated in this study in the spring semester By utilizing the method of introducing open ended questions about concept tasks and qualitatively analyzing the responses students concept hierarchies were revealed. In-class demonstration experiments were done about conservation of mass, velocity, using mass and velocity proportionately when mass is constant, and momentum. Students were required to answer questions related to each experiment. Results show that success rate in momentum questions are much higher than others. Findings suggest that understanding momentum does not require understanding the concepts of mass and velocity, which is thought to be necessary for understanding momentum. Therefore, teaching velocity prior to teaching momentum is not necessary. Key Words: momentum, velocity, conservation of mass, science education.

2 124 Momentum Kavramının Örenme Geliim /. Kandil ngeç ve dierleri 1. GR Çizgisel momentum kavramı, kütle ve hız gibi temel iki kavramı içeren türetilmi bir niceliktir. Bu sebeple momentumun anlaılması fizik eitimcileri ve hatta psikologların dikkatini çeken bir fenomendir. Lawson ve McDermott (Lawson, 1987: 811) 28 üniversite örencisinin katılımıyla gerçekletirdikleri çalımalarında impuls-momentum ve ienerji kavramlarının ne derece anlaıldıını aratırmılardır. Aratırmada, bu kavramların fizik derslerinde ilenmesine ramen edinilen ezbere bilgilerin gerçek hayatta ortaya çıkan durumlara uygulanmasında yeterli olmadıı, daha derin seviyede bilgi gerektirdii vurgulanmıtır. Güne, ngeç ve Taar (Güne, 2002: 121) öretmen adaylarının momentum ve impulsu tanımlamaları üzerine bir çalıma yapmılardır. Elde edilen bulgular üniversite birinci sınıf örencilerinin bu kavramları tanımlamakta güçlük çektiini göstermektedir. Graham ve Berry (Graham, 1996: 75) sadece momentum ve impuls konularını içeren bir momentum hiyerari anketi gelitirmilerdir. Bu çalımadaki amaç, momentum ve impuls konularının örenilmesi sırasında geçilen aamaları bir örenme hiyerarisi eklinde modellemektir. Çalımaya yalarında ve momentum-impuls konularını derslerinde ilemi olan 549 örenci katılmıtır. Sonuçlara göre çalımaya katılan örenciler dört seviyeye (0, 1, 2, ve 3) ayrılmıtır. Buna göre: 0. seviyedeki örencilerin momentum hakkında ya kafalarının çok karıık olduu ya da kütleyi ihmal ederek tamamen hıza dayalı bir görüe sahip oldukları saptanmıtır. 1. seviyedeki örencilerin ise momentum ve impuls arasındaki iliki veya momentumun korunumu kanunundan habersiz olmalarına ramen momentumla ilgili temel fikirleri özümsedikleri ve ilgili durumları tanıyabildikleri ve hesaplayabildikleri tespit edilmitir. Bununla birlikte bu seviyedeki örenciler momentumu hâlâ bir vektör olarak algılamakta zorlanmaktadır. 2. seviyedeki örenciler örenme modeli hiyerarisinde biraz daha ilerlemi gözükmektedirler. Bu örenciler momentumu bir vektör olarak tanımlayabilmekte ve 1-boyutlu hareket içeren durumlar söz konusu olduunda impuls-momentum denklemini ve momentumun korunumu ilkesini uygulayabilmektedirler. 3. seviyedeki örencilerin momentum kavramını tamamen pekitirmi olduu tespit edilmitir. Bu seviyedeki örenciler

3 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 125 momentumun doası ile birlikte 2-boyutlu durumlar için impuls-momentum denklemini ve momentumun korunumu ilkesini iyi bir ekilde anladıklarını göstermilerdir. Piaget (Piaget, 1950) e göre bilisel örenme, kavramların hiyerarik sırayla örenilmesi eklinde olmaktadır. Böylece kompleks bir kavramın örenilmesi onu oluturan basit kavramların öncelikli örenimini gerektirmektedir. Ancak Raven (1965) yaptıı bir çalıma ile aksine kanıtlar elde etmitir. lkokul çocuklarında momentum kavramı üzerine bir inceleme balıklı bu çalımada momentumu anlamak için gerekli olduu düünülen kavramların kendi içindeki geliim (öncellik / sonralılık) sırası tayin edilmitir. Yaları 5 ilâ 8 arasında deien, anaokulu ve ilkokul 1., 2., 3. sınıfların her birinden yirmier kız ve erkekten oluan toplam 160 örencilik bir grup rasgele seçilerek bu aratırma yapılmıtır. Sonuçlar, çocukların momentum hakkında onu oluturan kavramları anlamaksızın, sezgisel olarak ve bu kavramların ayrı ayrı deil, fakat birlikte nasıl bir etki dourduuna yönelik bir anlayıa en batan sahip olduklarını göstermitir. Burada karmaık (kompleks) kavramın çocuun bilisel düzeyine uygunluu da önemlidir. Buna göre momentum kavramının örenilme süreci psikolojik sıralama olarak adlandırılan momentum madde miktarı korunumu momentum sabitken kütle ve hızın orantılı kullanımı hız sırasını izlemektedir. (Raven: 1965) Momentumun zihinde nasıl yapılandırıldıının aratırıldıı bu tür yararlı çalımaların eski tarihli olması ve devamının gelmemesi dikkat çekici bir konudur. 2. ARATIRMANIN AMACI Çalımanın amacı kütle ve hız kavramlarının oluturduu bir kavram olan momentumun örenme geliim sırasını tayin etmektir. Momentumu anlamak için kütle ve hızın öncelikli olarak bilinmesi gerekir mi? sorusunun cevabı aratırılarak momentum konusundaki öretimin sürecinin belirlenmesi amaçlanmıtır. Bu amaca yönelik, örencilerin hazırbulunuluklarını ölçen 7 etkinlik düzenlenmitir. Etkinlikler sırasıyla kütlenin korunumu, hız, momentum sabit iken kütlenin orantılı kullanımı, momentum sabit iken hızın orantılı kullanımı, momentumun kütleye balılıı ve momentumun hıza balılıı eklindedir. 3. YÖNTEM Momentum kavramı müfredatta 10. sınıfta yer almaktır. Bu sebeple aratırma için 10. sınıflar ve momentum kavramının örenme geliim aamalarını takip edebilmek amacıyla alt sınıflar aratırmaya dahil edilmitir. Aratırmanın yapılacaı sınıflar belirlendikten sonra, örencilerden

4 126 Momentum Kavramının Örenme Geliim /. Kandil ngeç ve dierleri samimi cevaplar alabileceimiz, öretmenleriyle kolay temas kurabileceimiz ve aratırmaya açık olan okullardan seçilen, eitim öretim yılı bahar döneminin sonunda Ankara da örenim gören, 6., 7., 8., 9. ve 10. sınıflarda okuyan toplam 158 örencinin katılımı ile veri toplama ilemi gerçekletirilmitir. (bkz. Çizelge 1). Çizelge 1. Çalımaya katılan örencilerin sınıflara göre yüzde ve sayısal olarak daılımı. Sınıf Örenci Yüzde Sayısı Oranı 6. Sınıf 37 %23 7. Sınıf 33 %21 8. Sınıf 33 %21 9. Sınıf 30 % Sınıf 25 %16 Kavramsal ilerin gelitirilmesi, Raven ın 1965 yılında yapmı olduu çalımadaki deneylerin düzenlenmesi ve sorularının Türkçe ye çevrilmesi eklinde olmutur. Örencilere kütlenin korunumu, hız, momentum sabit olduunda kütle ile hızın orantılı kullanımı ve momentumu içeren gösteri deneyleri yapılmı ve bu deneylere ait sorular yöneltilmitir. Deneylerin yapılma aamasında ve sorularda momentum kelimesi kullanılmamaya dikkat edilmitir. Bu uygulama aaıdaki sıralama takip edilerek gerçekletirilmitir: Birinci soru kaıdının daıtımı, Birinci deneyin yapılıı, Örencilerin nedeni ile birlikte soruyu cevaplandırması, Soru kaıdının toplanması (örencinin sonraki deneylerden etkilenerek cevabını deitirmemesi için), kinci soru kaıdı daıtıldıktan sonra yukarıdaki sıra izlenerek deneylerin tamamlanması. Sorular çoktan seçmeli ve üç seçenekli olacak ekilde hazırlanmıtır. Örencilerden seçeneklerden birini iaretledikten sonra bu seçenei iaretleme nedenini açıklamaları istenmitir. Aratırmaya katılan 158 örencinin bu sorulara verdikleri cevaplar tek tek incelenerek, üç kategoride deerlendirilmitir. Bu kategoriler: [2]: Doru seçenek iaretlenip, açıklaması doru yapılan cevaplar [1]: Doru seçenek iaretlenip, açıklaması yanlı yapılan cevaplar [0]: Yanlı seçenek iaretlenen cevaplar olmak üzere belirlenmitir. Uygulamada yapılan deneylerin kısa bir özeti ve sorular aaıda verilmitir.

5 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) Birinci Deney: Kütlenin Korunumu Aynı miktarda oyun hamuru içeren iki küreden biri, küre eklinden silindire dönütürülmütür. Sarı ÖNCE ÖNCE SONRA Sarı Sarı Sarı ekil 1. Birinci deney SONRA Soru 1: Küre eklinden silindir ekline çevrilen oyun hamuru için aaıdakilerden hangisi dorudur? 1. Silindir küreye göre daha çok hamur içerir. 2. Silindir küreye göre daha az hamur içerir. 3. Silindir küreyle aynı miktarda hamur içerir kinci Deney: Hız Farklı uzunlukta iki yol üzerleri bir kutuyla kapatılarak tünel eklinde hazırlanmıtır. Aynı özelliklere sahip sarı ve kırmızı lardan biri uzun yoldan dieri de kısa yoldan gönderilecek ekilde tünellere sokulmutur. ki nın da aynı anda tünellere girip aynı anda çıkmaları salanmıtır. ekil 2. kinci deney Soru 2: Yapılan deneye göre; ların hızları hakkında aaıdakilerden hangisi dorudur? 1., sarı dan daha hızlıdır. 2. Sarı, kırmızı dan daha hızlıdır. 3. ve sarı nın hızları eittir Üçüncü Deney: Momentum Sabit Tutularak Kütlenin Orantılı Kullanımı bir topla masa üzerindeki bo bir kutuya vurularak kutunun bir miktar kaydırılması salanmıtır. topla yapılan bu deneyin, hız ve kutunun aldıı mesafe aynı kalacak ekilde sarı topla da yapıldıını düünmeleri istenmitir.

6 128 Momentum Kavramının Örenme Geliim /. Kandil ngeç ve dierleri Soru 3: nın kütlesi, sarının kütlesinin 2 katı olan toplar kutuya vurularak kutunun aynı mesafeyi kayması isteniyor. Buna göre; sarı topa (hafif topa) aaıdakilerden hangisini yaparsınız? top V 1. Kütle eklerim. 2. Kütle çıkarırım. 3. Kütlesine hiç dokunmam. ekil 3. Üçüncü deney 3.4. Dördüncü Deney: Momentum Sabit Tutularak Hızın Orantılı Kullanımı 3. deney tekrarlanmıtır. iki engel koyulmutur. Arabaların aynı anda hareket etmeleri salanmı ve ların engellere farklı zamanlarda çarptıı gözlenmitir. Soru 5: Deneye göre, farklı zamanlarda engellere çarpan lar için aaıdakilerden hangisi dorudur? (Kutu içinde 1, 2 veya 3 blok olabilir; yada kutu bo olabilir.) 1. kutu, sarı kutuya göre daha çok blok içerir. 2. kutu, sarı kutuya göre daha az blok içerir. 3. ve sarı kutu aynı miktarda blok içerir. Engel kutu Sarı kutu Engel Soru 4: topun kütlesi, sarı topun kütlesinin 2 katıdır. Deneyde gösterildii gibi kırmızı topun kutuya Engel kutu Sarı kutu Engel aldırdıı mesafeyi, sarı topu kullanarak aldırmak için kırmızıya göre; ekil 4. Beinci deney 1. Daha hızlı yuvarlarım. 2. Daha yava yuvarlarım. 3. Aynı hızda yuvarlarım Beinci Deney: Momentum çinde farklı kütleler bulunan biri sarı dieri kırmızı iki kutu aynı özellikte iki üzerine monte edilmitir. Arabaların arkaları birbiriyle temas haline getirilip her iki dan aynı mesafede olacak ekilde 3.6. Altıncı Deney: Momentum Durgun haldeki sarı ya kırmızı nın çarparak, çarpıma sonrası sarı nın kırmızı nın çarpıma öncesindeki hızı ile hareket ettii gösterilmi ve ların eit kütleye sahip oldukları belirtilmitir.

7 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 129 Soru 6: Duran sarı yla hareketli kırmızı nın birbirleriyle çarpımaları deneyde gösterildii gibidir. Bundan yararlanarak; sarı ya kütle eklenirse, kırmızı nın çarpımadan önceki hızına göre sarı ; 1. Daha hızlı gider. 2. Daha yava gider. 3. Hızları eittir. ekil 5. Altıncı deney 3.7. Yedinci Deney: Momentum 6. deney tekrarlanmıtır. Soru 7: Aynı deneyde bu kez kırmızı ya kütle eklenirse, kırmızı nın çarpımadan önceki hızına göre, bo olan sarı ; Sarı V V = 0 Sarı V V = 0 1. Daha hızlı gider. 2. Daha yava gider. 3. Hızları eittir. 4. BULGULAR VE YORUMLAR cevaplar; [2]: Doru seçenek iaretlenip, açıklaması doru yapılan cevaplar ) her bir örenci için yapılmı, sınıflara ve sorulara göre örenci sayıları Çizelge 2 de verilmitir. Bu çalımanın amacı olan momentum ve onu oluturan kavramların geliim sırasının aratırılması için, çizelgede özetlenen sınıflara göre kategorilerin daılımı sorulara göre tek tek ele alınmıtır. Yukarıda sözü geçen kategoriler not haline dönütürülmü ve bundan sonraki deerlendirme baarı yüzdesi olarak adlandırılmıtır. Birinci soruda aynı miktarda oyun hamuru örencilerin gözü önünde küre eklinden silindir ekline yuvarlandıı halde %100 baarıya hiçbir sınıfta ulaılamamıtır. Baarı yüzdelerinin sınıflara göre daılımı ekil 6 da gösterilmitir. 1.soru sınıf 7.sı nı f 8.sı nı f 9.sı nı f 10.sı nı f ekil 6. Birinci soru için ekil 6. Birinci soru için sınıflara göre baarı yüzdesi Yukarıda bahsedilen kategorilere ayırma ilemi ( [0]: Yanlı seçenek iaretlenen cevaplar; [1]: Doru seçenek iaretlenip, açıklaması yanlı yapılan

8 130 Momentum Kavramının Örenme Geliim /. Kandil ngeç ve dierleri Çizelge 2. a ve sorulara göre kategorilerdeki örenci sayıları S o r u l a r Kategori altında olduu görülmektedir (bkz. ekil 7). Bu durum, çalımanın yapıldıı sınıflardaki örencilerde hız kavramının henüz yerlememi olduunu göstermektedir. 2.soru S ı n ı f l a r 8.Sınıf 7.Sınıf 6.Sınıf sı nı f 7.sı nı f 8.sı nı f 9.sı nı f 10.sı nı f ekil 7. kinci soru için sınıflara göre baarı yüzdesi 9.Sınıf Momentum sabitken kütlenin orantılı kullanımını aratırmak için yapılan üçüncü deneyin ardından sorulan soruya verilen 10.Sınıf cevapların deerlendirilmesi sonucunda baarı yüzdelerinin sınıflara göre daılımı ekil 8 de görülmektedir. Raven ın çalıması göz önüne alındıında 7 yaından itibaren kütlenin korunumu hakkında bir problem olmaması gerekirken; 6. sınıf yani 12 ya grubundan üç örenci bu soruda hatalı seçenei iaretleyip anlamsız açıklama yapmıtır. Bu soru ile ilgili dier sınıflarda yaanan sıkıntı ise, birkaç örencinin küre ile silindirin hacmini karıtırarak hamurun miktarının aynı olduu gerçeini göz ardı etmeleridir. Hız kavramının irdelendii ikinci soruda farklı yolları aynı sürede alan ların hızları sorulmutur. Bu soruya verilen cevapların baarı oranının % 60 ın 3.soru sınıf 7.sınıf 8.sınıf 9.sınıf 10.sınıf ekil 8. Üçüncü soru için sınıflara göre baarı yüzdesi 9.Sınıf dıındaki sınıfların baarı oranı %70 ler civarındadır. 9. sınıfın ise baarısı % 85 e ulamıtır.

9 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) soru ekil 9. Dördüncü soru için sınıflara göre baarı yüzdesi Momentum sabitken hızın orantılı kullanımının aratırıldıı dördüncü soru için üçüncü deney tekrarlanmı ve verilen cevaplar deerlendirilmitir. Bu deerlendirme sonucunda baarı yüzdelerinin sınıflara göre daılımı ekil 9 daki grafikte verilmitir. 5., 6. ve 7. sorular kütle ve hız kavramının birlikte düünülerek cevaplanması gereken türde sorulardır. Yani, momentum kavramının dorudan incelenmesine olanak salamaktadır. Her üç soru da momentum kavramıyla dorudan ilgili olduu halde bu sorulara verilen cevapların daılımı yorum yapmayı kısıtlayıcı ekilde geni bir yelpazeye sahiptir. Bu sorular için baarı yüzdelerinin sınıflara göre daılımları ekil 10, 11 ve 12 de verilmitir. 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf 9.sınıf 10.sınıf sınıf 7.sınıf 8.sınıf 9.sınıf 10.sınıf ekil 10. Beinci soru için sınıflara göre baarı yüzdesi ekil 10. Beinci soru için sınıflara göre baarı yüzdesi 6.soru 6.sı nı f 7.sınıf 8.sı nı f 9.sınıf 10.sınıf ekil 11. Altıncı soru için sınıflara göre baarı yüzdesi 5.soru 7.soru 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf 9.sınıf 10.sınıf ekil 12. Yedinci soru için sınıflara göre baarı yüzdesi

10 132 Momentum Kavramının Örenme Geliim /. Kandil ngeç ve dierleri 5. TARTIMA VE SONUÇ Yukarıda analizi sunulan, yaları 12 ile 16 arasında deien örenciler üzerinde yapılan bu çalıma; Raven ın bata hipotez olarak sunduu fakat deneysel çalıması sonucunda reddetmek zorunda kaldıı mantıkî sıralamanın deil psikolojik sıralamanın momentumun anlaılmasında geçerli olan sıralama olduunu desteklemektedir. Yapılan bu çalımada 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda baarı yüzdelerine göre örenilme sıralanıının kütlenin korunumu, momentum ve hız eklinde olduu görülmütür (bkz. Çizelge 3). Çizelge 3 incelendiinde her sınıf düzeyinde momentum kavramı ile ilgili soruların baarı yüzdesinin hız kavramı ile ilgili soruların baarı yüzdesinden önemli bir oranda fazla olduu görülmektedir. Bu sonuç, momentumun, onu anlamak için gerekli olduu düünülen kütle ve hızın tam olarak bilinmesine ihtiyaç duyulmayan bir kavram olduunu düündürmektedir. Bu çalıma yapılırken günlük hayatta pek kullanılmayan momentum kelimesinden deneylerde ve sorularda hiç bahsedilmemitir. Buna ramen momentum kavramının, aratırmanın yapıldıı örencilerde hız kavramına göre daha iyi yerlemi olduu görülmektedir. Çizelge 3. Kütlenin korunumu, momentum ve hız kavramlarını içeren soruların baarı yüzdelerinin sınıflara göre daılımı Kütlenin korunumu 6.sınıf Baarı %si 7.sınıf Baarı %si 8.sınıf Baarı %si 9.sınıf Baarı %si 10.sınıf Baarı %si Momentum Hız Raven ın yapmı olduu çalımada da iaret ettii gibi momentum, küçük yalarda sezgisel olarak ve günlük deneyimler ile oluan bir kavramdır. O halde momentum kavramının öretilmesi için hız kavramını öretmek öncelikli olan bir durum deildir. Aycan ve Yumuak (2002) ın lise fizik müfredatındaki konuların anlaılma düzeyleri üzerine yaptıkları çalımada, örencilerin anlamada zorlandıkları fizik konuları sıralamasında momentum ilk sıralarda yer almaktadır. Bu yüzden momentum kavramının küçük yalarda sezgisel olarak var olan durumunun bir avantaj olarak, bu kavramın öretilmesinde, balangıç noktası alınarak kullanılması önemli bir katkı salayacaktır. Kütlenin korunumunun, aratırmanın yapıldıı yalardaki örencilerin zihinlerinde yapılanmı ve kavram yanılgısı içermeyen bir konu olduu tespit edilmitir. Bazı psikologların (Elkind, 1961: 219;

11 GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006) 133 Lovell ve Ogilvie, 1960: 109) maddenin korunumu üzerine yapmı oldukları çalımalarda 8 yaına gelindiinde bu kavramın öreniminin %75 oranında tamamlandıı vurgulanmaktadır. Raven ın çalımasında da 8 ya kütlenin korunumu konusunun yerlemeye baladıı ya olarak belirlenmitir. Graham ve Berry nin (Graham, 1996: 77) çalımalarında belirttikleri en alt seviyedeki örencilerde yanlı kavrama sonucu momentumu sadece hıza balı olarak algılama eilimi olduundan bahsedilmektedir. Çizelge 3 te sunulan baarı oranları incelendiinde momentum konusunda % 70 civarında baarı gözlenmektedir. Raven ın ( : 216) çalımasında ise momentum 7-8 yaındaki çocukların neredeyse tamamının doru olarak algıladıkları bir kavram olarak göze batmaktadır. Psikologların yaptıı baka bir çalımada ise hız kavramının geliimi aratırılmı ve 9 yaına kadar çocukların dörtte üçünün bu kavramı doru bir ekilde algılayabildikleri ortaya çıkmıtır (Lovell, Kellett ve Moorhouse, 1962: 101). Tüm bu çalımalar dikkate alındıında momentum kavramının hız kavramından daha önce olutuu göz önünde tutularak bu konunun öretiminin yapılması gereklilii açıkça görülmektedir. Bu aratırmaların sonuçlarının momentum ve daha sonra buna benzer yapılacak çalımaların sonuçlarının fizik öretiminin gelitirilmesi ve oluabilecek kavram yanılgılarına engel olunmasında yararlı olacaı kanaatindeyiz. 6. KAYNAKLAR Aycan,. ve Yumuak, A. (2002). Lise Fizik Müfredatındaki Konuların Anlaılma Düzeyleri Üzerine Bir Aratırma, IV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eitimi Kongresi, Eylül, Ankara. Elkind, D. (1961). Children s Discovery of the Conservation of Mass, Weight and Volume:Piaget Replication Study II, J. Genetic Psychol., 98, Graham, T. ve Berry, J. (1996). A Hierarchical Model of The Development of Student Understanding of Momentum. Int. J. Sci. Educ., 18(1), Güne, P. Ü., ngeç,. K. ve Taar, M. F. (2002). Momentum ve mpuls Kavramlarını Anlama-I: Öretmen Adaylarının Açık Uçlu Sorularla Momentum ve mpulsu Nasıl Tanımladıklarının Belirlenmesi,

12 134 Momentum Kavramının Örenme Geliim /. Kandil ngeç ve dierleri Gazi Eitim Fakültesi Dergisi, 22(3), Lawson, R. A. ve McDermott, L. C. (1987). Student Understanding of the Work-Energy and Impulse- Momentum Theorems. American Journal of Physics 55(9), Piaget, Jean, (1950). The Psychology of intelligence, Harcourt, Brace and World, New York. Raven, R. J. (1965). An investigation Into The Concept of Momentum In Primary School Children, unpublished Ed. D. dissertation, University of California at Lovell, K. Ve Ogilvie, O. (1960). A Study of the Concept of Conservation of Substance in the Junior School Child, Brit. J. Ed. Psychol., 30, Lovell, K., Kellet, V. ve Moorhouse, E. Berkeley, Berkeley, California. Raven, R. J. ( ). The development of the Concept of Momentum in Primary School Children. Journal of Research in Science Teaching. 5, (1962). The Growth of the Concept of Speed: A Comparative Study.J. Child Psychol. Psychiatry, 3,

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ETMDE SATRANÇ. Atakan KÖKSAL ÖZET

ETMDE SATRANÇ. Atakan KÖKSAL ÖZET ETMDE SATRANÇ ÖZET Satranç, içinde farklı türde bir çok öge bulunduran, birbirine aykırı bir çok eylerden oluan ve ataklara dayalı bir eitimsel etkinlik olarak kabul edilmektedir. Eitimsel olarak ise,

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

olmaması, sistemik hastalık öyküsü olmaması, NSA lara karı bilinen allerjisi olmaması, çalıma süresince analjezik etki oluturabilecek herhangi bir medikasyon (antidepresan, analjezik, trankilizan, hipnotik,

Detaylı

9(-('!*&'9&!,.'+31=1!

9(-('!*&'9&!,.'+31=1! "#$# "#$# %&''&()&"&%*+,+-'.). +-+/0'12-&3(45&"(5& +6.,7)4("&%'&5(5& *+".+3418+ 84094+%. 9(-('*&'9&,.'+31=1,7'-:;

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Momentum ve İmpuls Kavramlarını Anlama I: Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Sorularla Momentum ve İmpulsu Nasıl Tanımladıklarının Belirlenmesi

Momentum ve İmpuls Kavramlarını Anlama I: Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Sorularla Momentum ve İmpulsu Nasıl Tanımladıklarının Belirlenmesi Momentum ve İmpuls Kavramlarını Anlama I: Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Sorularla Momentum ve İmpulsu Nasıl Tanımladıklarının Belirlenmesi Understanding the Concepts of Momentum and Impulse I: A Study

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

FEN BLGS ÖRETMENL PROGRAMI BYOLOJ II DERS KONULARININ ÖRETLMESNDE KAVRAM HARTASI KULLANIMININ ÖRENC BAARISI ÜZERNE ETKLER

FEN BLGS ÖRETMENL PROGRAMI BYOLOJ II DERS KONULARININ ÖRETLMESNDE KAVRAM HARTASI KULLANIMININ ÖRENC BAARISI ÜZERNE ETKLER Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 39-49 39 FEN BLGS ÖRETMENL PROGRAMI BYOLOJ II DERS KONULARININ ÖRETLMESNDE KAVRAM HARTASI KULLANIMININ ÖRENC BAARISI

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6 Elementary Education Online, 7(3), 800-813, 2008. lköretim Online, 7(3), 800-813, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory

Detaylı

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları ANKARA ÜNVERSTES BLGSAYAR MÜHENDSL BÖLÜMÜ YÜKSEK LSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları Bölümümüzde yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans Programı, YÖK,

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Geometri Öretiminde Sınıfta Yapılan Etkinlikler ile Öretme- Örenme Sürecinin ncelenmesi

Geometri Öretiminde Sınıfta Yapılan Etkinlikler ile Öretme- Örenme Sürecinin ncelenmesi Elementary Education Online, 7(1), 91-110, 2008. lköretim Online, 7(1), 91-110, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Geometri Öretiminde Sınıfta Yapılan Etkinlikler ile Öretme- Örenme Sürecinin

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ Hasan Şahin KIZILCIK, Bilal GÜNEŞ Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, O.F.M.A.E. Bölümü, Fizik Eğitimi

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students

Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students Elementary Education Online, 5(2), 87-109, 2006. lköretim Online, 5(2), 87-109, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students Mustafa

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN KAYNAYAN SUDAKİ KABARCIKLARIN YAPISINI ANLAMALARI

ÖĞRENCİLERİN KAYNAYAN SUDAKİ KABARCIKLARIN YAPISINI ANLAMALARI 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÖĞRENCİLERİN KAYNAYAN SUDAKİ KABARCIKLARIN YAPISINI ANLAMALARI Yezdan Boz Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

FZK ÖRETM UYGULAMALARINDA KARILAILAN GÜÇLÜKLER

FZK ÖRETM UYGULAMALARINDA KARILAILAN GÜÇLÜKLER FZK ÖRETM UYGULAMALARINDA KARILAILAN GÜÇLÜKLER Ali Rıza AKDENZ Orhan KARAMUSTAFAOLU ** Özet Fizik derslerindeki laboratuvar uygulamaları etkin, anlamlı ve kalıcı bir örenme ortamı oluturduu için fen bilimlerinin

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 Emre Armaan, (earmagan@su.sabanciuniv.edu) Ozan Ayhan, (ozana@su.sabanciuniv.edu) Selim Yannier, (selimy@su.sabanciuniv.edu)

Detaylı