ETMDE SATRANÇ. Atakan KÖKSAL ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETMDE SATRANÇ. Atakan KÖKSAL ÖZET"

Transkript

1 ETMDE SATRANÇ ÖZET Satranç, içinde farklı türde bir çok öge bulunduran, birbirine aykırı bir çok eylerden oluan ve ataklara dayalı bir eitimsel etkinlik olarak kabul edilmektedir. Eitimsel olarak ise, satrancın yaratıcılıı, okumayı, zekayı, muhakeme ve düünme becerilerini gelitirdii görülmektedir. Ayrıca satranç, hayal gücünü de gelitirir. Aratırma sonuçları satrancın örencilerin örenmeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduunu göstermektedir. Bazı ülkeler satrancı eitim programları çerçevesinde ayrı bir ders olarak okutmaktadırlar. Ülkemiz de de satrancım eitim programına girmesi yönünde çalımalar yapılmaktadır. Bu çalımaların ayrı bir ders olarak programa alınması ve örenci geliimine ne düzeyde katkıda bulunduunu belirlemek için Türkiye de de çalımalar yapılmalıdır. Anahtar Sözcükler: Satranç, eitim, bili, zeka geliimi, sözel geliim, düünme becerileri. ABSTRACT Chess includes many characteristics, consisted of many opposites and is accepted as an educational activity based on attacks. For educational purposes, chess improves creativity, reading, IQ, analitical and thinking skills. It also improves imagination. Findings of research point out that chess has a positive influence on student learning. Some countries integrated chess in their educational curriculum as a separate course. Recently, there has been efforts to include chess in the education programs in Turkey as well. More studies needed to determine and to include chess in educational programs as an independent course and to what extend it contributes to student development in Turkey. Keywords: Chess, education, cognition, intelligence development, verbal development, thinking skills. Öretmen, Çankaya Mimar Sinan lköretim Okulu Ankara Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 17

2 Eitimde Satranç ETMDE SATRANÇ Giri Grafik 1. Satranç oyunu. Kralların oyunu veya kral oyunu olarak bilinen satranç, içinde ayrı cinsten birçok öe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok eylerden oluan ve ataklara dayalı bir eitimsel etkinliktir. Kuralları olsa da yaratıcı zeka gerektirir. Hayal gücünü gelitirir. Einstein ın ifade ettii gibi Hayal gücü bilgiden daha deerlidir. te bu yüzden satranç mükemmel bir zihin sporudur. Satranç tarihine kısaca deinecek olursak; satrancın, zamanımızdan en az 4000 yıl önce Mısır'da oynandıına dair bulgular piramitlerdeki kabartmalarda bulunmutur. Yaygın bir kanıya göre, Brahman Sissa adında Hintli bir bilge, bo zamanlarını tavla oynamakla geçiren hükümdarı Balhait i hem eitmek hem de elendirmek için bir sava oyunu bulmutur (M.S. 5. yüzyıl). Bu oyunun yapısını aynen Hint ordusundan almıtır. O zamanki Hint ordusu 4 kısımdan olumaktadır: 1) Filler, 2) Atlılar, 3) Sava arabaları, 4) Yayalar. Brahman Sissa, Sanskrit dilinde 4 demek olan çatur sözcüüyle birletirerek, yeni bulduu sava oyununun adını koymutur: Çaturanga (Olgaç, 2001). Sissa, hükümdarı Balhait e oyunun kurallarını öretmitir. Talar, aaı yukarı imdiki satranç talarına benzemektedir. En kuvvetli ta ordunun komutanı ah yani Kraldı. Vezir de, ahın yanında ayrılmayan danımanıydı, yalnızca çapraz birer kare ilerleyebiliyordu. O günden bugüne 18 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

3 kadar aynı kurallarla oynanan satranç, tarihin çada kültüre en deerli armaanlarından birisidir (Olgaç, 2001). Satrancın Eitim Sistemine Girii Tüm dünyada yapılan aratırmalarla satrancın önemi kabul edilmekte ve eitimdeki gereklilii onaylanmaktadır. Bu bölümde bu aratırmalardan bazıları incelenecektir. Satranç yaklaık 50 yılı bulan bir süredir Rus okullarında ders olarak okutulan ve programın önemli bir parçası olan bir bran olmutur. Satrancın, çocukların problem çözme ve muhakeme yeteneklerine saladıı katkı birçok ülkede yapılan aratırma ve deneylerle ortaya konmutur. Satrancın gerçek önemini ilk fark eden Ruslar olmutur ve satrancı her ya grubuna ders olarak okutmu ve yetenekli oyuncularını gelitirebilmek amacıyla satranç okulları açmılardır (Milat, 2006). Belli bir dönemden sonra Batı Dünyası da satranca hak ettii itibarı göstermi, Avrupa dan sonra ABD ve Kanada da en kapsamlı aratırmaları yaparak satranca eitim sürecinde saygın bir yer ayırmılardır. ABD de California eyaletinde okul sonrası aktivitesi olarak satranç oynanması özendirilmektedir. Okul sonrası satranç projelerinden en önemlisi ise gönüllü anne babaların on bir ya civarındaki çocuklarına satranç oynatmaları olmutur. Berkeley deki okullarda düzenlenen okul sonrası aktivitelerinde ilk satranç ampiyonu Elizabeth Shaughnessy olmutur. Onun satranç projesi Berkeley deki 30 kadar ilkokula yayılmıtır (McDonald, 2006). New York da ise Amerikan Satranç Kurumu Okullarda Satranç projesiyle kurulmutur. Manhattan Satranç Kulübü Amerikan Satranç Kurumuna organizasyonlarda ve okullarda turnuva düzenlenmesinde yardımcı olmutur. Öretmenler akademik baarılarını satrançla gelitiren örenciler olduunu ifade etmilerdir (McDonald, 2006). Amerikan Satranç kulübü tarafından 1990 yılında yayınlanan Palm Raporunda (Shapiro, 2004), ehir merkezinde satrançla tanıan çocuklara eitici yararlarını açıklanmıtır. Palm tarafından hazırlanan 37 sayfalık Palm raporu sonuçları çocuklara yöneliktir. Çünkü satranç onlara öngörüyü, uzun vadeli plan yapmayı ve sürdürmeyi öretmektedir (McDonald, 2006). Satranç öretiminde kurallardan biri bir parçaya dokunulduunda, dokunulan parçayı satranç tahtası üzerinde kuraldıı bir pozisyon olmayacak ekilde hareket ettirmek gerekmektedir. Bu disiplini oyuncular bilir ve talara dokunmadan önce algılayabildikleri en iyi hamleye odaklanmaya çalımaktadırlar (Alexander, 2005). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 19

4 Eitimde Satranç Bir psikolog olan Groot tarafından 1960 yılların öncesinde satrancı eitim aracı olarak dikkat çekmitir. Onun teorisi, ustaların acemi oyunculara göre oyunun farklı yönlerini hafızalarında daha iyi tuttuklarını ve daha iyi organize ettikleri olmutur. Bu yazar çalımasını Rus satranç oyuncuların düünme yetenekleri üzerine yapmıtır ve okullu satranç ustaları ile oyunu yeni örenenler arasında farklı yaklaımlar olduunu gözlemitir. Ona göre ustalar yalnızca hafızalarını deil, çok karıık durumlarda bile birkaç saniyede durumu tanımlayabilmektedirler (Alexander, 2005). Dauvergne (2001) yayınlanmı olan Satranç için durum, çocuklarımızın akıllarını gelitirmek için bir araç gibidir adlı makalesinde unları savunmutur. Satranç: Zekanın IQ deerini artırır. Problem çözme yeteneini destekler, zor ve soyut kararları baımsızca nasıl verileceini öretir. Okumayı, hafızayı, dili, ve matematiksel yetenekleri gelitirir. Zor, yaratıcı ve orijinal fikir üretmeyi salar. Kısa süre altında hızlı ve kesin karar vermeyi salar, bu yetenek de okulda sınav sonuçlarına yardım edebilir. Nasıl mantıklı ve etkili düünüleceini öretir, birçok seçenek arasından en iyisini seçmeyi öretir. Düük baarılı zeki çocukların mükemmellie ulamak ve nasıl çalımalarını gerektiini örenirken, karılatıkları zorlukla mücadele etmelerini salar. Esnek plan yapmanın önemini, konsantre olmanın ve kararın dolaylı sonuçlarını gösterir (McDonald, 2006). John Artise, Chess and Education (Satranç ve Eitim) konulu aratırmasında unları öne sürmektedir: Görsel uyarı herhangi bir dier uyarıdan daha çok hafızayı güçlendirme eilimindedir Satranç hafızayı gerekli alanlarda en çok etkiyi yapan ve hafızayı gelitiren mükemmel bir alıtırma yöntemidir (McDonald, 2006). Frank Chess and Apptitudes (Satranç ve Doal Yetenekler) adlı çalımasında ( ) iyi satranç oynamakla, üç boyutlu, sayısal, idari ve kaıt üstü yeteneklerde belirgin bir korelasyon olduunu göstermitir. Bu da satranca olan yetenek sadece bir iki yetenein sonucu deil, daha fazla sayıda olan ve satranç tahtası baında topluca kullanılan yeteneklerin sonucu olduunu göstermektedir. Satranç bireyin tüm yeteneklerini kullandıı bir oyundur. Aynı zamanda bireyde sayısal ve sözel yetenekleri gelitirdiini gözlemitir. (McDonald, 2006). 20 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

5 yıllarında Hong Kong da Çin Üniversitesinde Wang Fung, satranç oyuncularının matematik ve fen test sonuçlarının %15 oranında gelitirdiini göstermektedir (McDonald, 2006) yılında Chess and Education adlı makalede satrancın oyun gibi insan fikirlerini nasıl gelitirdii öyle açıklamaktadırlar: Bilim adamları insan yeteneinin nasıl gelitii gibi genel sorularla ilgilendik. Aslında, satranç bilisel psikoloji ile yakın ilikili olarak tanımlanmaktadır. Çünkü bili anlamamızın merkezinde yer almaktadır. nsanları bilgi ileme ve bilisel yeteneklerinin sınırını zorlamaya neden olmaktadır, çünkü satranç düünme sürecinde çok önemli bir yer tutar (McDonald, 2006) yılları arasında yine ABD nin Texas Eyaletinde gerçekletirilen aratırmada, 3. ve 5. sınıflar arasında satranç kulübüne katılan örencilerin okuma ve matematik alanlarında, dier örencilerden iki kat daha fazla geliim gösterdii saptanmıtır. Proje Texas Akademik Yetenekleri Deerlendirme Kurulu tarafından desteklenmi ve çalımalar sonunda Texas Eyaletinde satranç ders olarak okutulmaya ve okullar arası satranç ligleri düzenlenmeye balanmıtır. Yine bu proje sayesinde satranç Dallas Texas Üniversitesinde ders olarak okutulmaya balanmıtır (McDonald, 2006). John Christianen ın yürüttüü Satranç ve Kavrama Çalımaları, Belçika da Assenede Belediye Okulunda yürütmütür ( ). Yaları ortalaması 11 olan 20 kiilik örenci grubunu ikiye bölmütür. Tüm örencilere Piaget testler ve PMS testleri vermitir. Testler beinci ve altıncı sınıfın sonlarında uygulamıtır. Deney grubuna 42 saatlik temel satranç dersi verdikten sonra satranç oyuncularında farklı sonuçlar görülmütür. Testler sonunda örencilerde bir yıl içinde baarıları 11 den 16 ya yükselmitir (McDonald, 2006). Ferguson eitimini La Salle Üniversitesinde yapmıtır. Halen Pennsylvania da Bradford daki Amerikan Satranç Okulunun yöneticiliini yapmaktadır. Ferguson birkaç kaynaktan satrancın hafızayı ve tüm akademik performansı gelitirdiini ortaya kanıtlarla koyduunu ileri sürmektedir (Ferguson, 1991). Bu kaynaklardan bir tanesi Belçika okul satranç programıdır (McDonald, 2006). Dr. Ferguson Developing Critical and Creative Thinking Through Chess (Eletirisel ve Yaratıcı Düüncenin Satranç Yoluyla Gelitirilmesi) projesini yılları arasında zeka olarak yetenekli çocukların aratırılması üzerine yapmıtır. Bradfort Eitim Müdürlüü 7., 8. ve 9. sınıf örencilerini katılımcı olarak almıtır. Temel baımsız deikenler satranca yaklaım, bilgisayara yaklaım ve satranç dıı konulara yaklaım olarak belirlenmitir. 32 hafta boyunca her grup haftada bir kez ilgili-etkili bulunmutur. Bu çalımanın ilk yönü eletirisel düünce üzerine olmutur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 21

6 Eitimde Satranç Watson-Glaser Eletirisel Düünce Testi ne satranç grubunda ortalama artı %17.3 olmutur. Çalımanın ikinci bölümü yaratıcı düünce olarak belirlenmitir. Satranç grubu burada da dier gruplara büyük fark atmıtır. En aırtıcı gelime özgünlük konusunda olmutur. Yalnızca yaratıcılıın gelimesi bekleniyordu ancak konuma akıcılıının hiç veya çok az olması beklenirken çok üst düzeyde çıkması çok aırtıcı olmutur (Ferguson, 1995). N.F. Talisina da Kishinev in yöneticiliinde iki yıllık bir çalımayla satranç eitimi almı örencilerde tüm konularda artı gözlenmitir. Öretmenler örencilerin hayal güçleri için hafızalarını gelitirdiklerini yeteneklerini daha iyi organize ettiklerini belirtmilerdir (Moldovya Eitim Bakanlıı, 1985). Venezuelâ deneyi Learning to Think Project (Düünmeyi Örenme Projesi) satrancın Wechsler Çocuklar için Zeka Testi ile ölçülen zeka seviyesini artırıp artırmadıını aratırmak üzere yapılmıtır. Erkekler ve kızlar bir yıldan az bir sürede satranç çalıtıktan sonra zeka düzeylerinde (lq) ciddi artılar gözlenmitir. Çalımanın baarısı satrancı Venezuela da yıllarında satrancı ders programına girmesini salamıtır (Ferguson, 1995). Satrancın örencilerin tüm IQ skorlarını yükselttiini görülmektedir. Çocuklar için kullanılan Wechsler Zeka Ölçeinde Venezuelâ da, 4000 den fazla örenci üzerinde denenen, 4,5 ay sistematik olarak satranç oynayan çocukların çounda IQ skorlarında önemli artı bulunmutur. Burada sosyoekonomik durumları ve kız-erkek karıık gruplar kullanılmıtır. Ama sonuçlarda cinsiyet ya da sosyo-ekonomik durumlarının IQ deerleri ile ilgili bir bulgu bulunmamıtır. Hükümet çok etkilenmi ve Venezuelâ da tüm okullarda satranç ders olarak yılından itibaren okutulmaya balanmıtır (Ferguson, 1995). Çocuk Satranç Olimpiyatları Aratırması: Hafıza Geliimi ve Sözlü Düünme yıllarında M.J. Ryan adlı Okulda tüm 6. sınıf örencilerinin satranç oyununa ve satranç derslerine katılması istenmitir. Çocuklardan hiçbiri daha önceden satranç oynamasını bilmemektedir. Bu deney Ferguson ve dier çalımalardan daha youn olmutur. Bu proje 21 Eylül 1987 den 31 Mayıs 1988 e kadar sürmütür. Baımlı deikenler California Baarı Testleri bölümünden elde edilen Bilisel Yetenekler Hafıza Öntesti ve Sözlü Düünme Öntesti elde edilen test sonuçları olmutur. Farklılık öntest ve sontestlerin t-testle istatistik ölçümü yapılarak elde edilmitir. Katılan sınıfların IQ deerleri 104,6 olarak belirlenmitir. Tüm örencilerden tamamen benzer satranç dersleri almaları istenmitir (ABD Çocuk Satranç Olimpiyatları Öretim Programına göre). Toplam 14 çocuun hepsi (9 u erkek ve 5 i kız) öntesti ve son testi tamamlamıtır. Genellikle 22 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

7 örenciler haftada iki veya üç saat satranç dersi almılar ve günlük dier zamanlarda satranç oynamılardır. Çou örenci okul dıı satranç turnuvalarına katılmıtır. 7 kez Okullarda Satranç ampiyonasında ve iki kez de uluslar arası ampiyonalara katılmılardır. Örencilere uygulanan öntest ve son test sonucunda aaıdaki grafik elde edilmitir (bkz. Gafik 2) (McDonald, 2006). Grafik 2 de görüldüü gibi son testte örencilerin puanları yükselmitir. Grafik. 2. Satranç uygulamaları içeren bir deneysel çalıma sonucu Horgan Chess as a way to Teach Thinking (Düünmeyi Öretme Aracı olarak Satranç) adlı çalımasında satrancı baımsız bir deiken olarak tanımlamıtır. Horgan ilköretim örencilerinin yüksek dereceli oyuncuların arasında yer alması durumunda yetikinler kadar zor ve karmaık problemlerin üstesinden gelebilecei sonucuna varmıtır (McDonald, 2006). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 23

8 Eitimde Satranç Satrancın Okuma Puanları le likisi Margulies The Effect of Chess on Reading Scores: Districk Nine Chess Program Second Year Report adlı 1991 yılındaki çalımasında satranç oynayanların kesin bir ekilde okuma yeteneklerinin arttıını ortaya koymaktadır (McDonald, 2006). Marina da satrançla yapılan deneyde sadece 20 günlük bir satranç eitiminden sonra ciddi ekilde akademik performansın arttıı gözlenmitir. Marina ortaokulu matematik bölümü bakanı Stephenson örencilerinin % 55 inin satranç eitiminden sonra akademik performanslarının arttıını belirtmektedir (McDonald, 2006). New York ta eitimciler Roberto Clemente Okulu raporunda satrancın yalnızca akademik performansı deil aynı zamanda sosyal performansı arttırdıı belirtilmilerdir yılında, okulun özel eitim bölümü yöneticisi olan Brown ve öretmen Florence Mirin özel eitim örencilerinde satrancın akademik çalımaya etkisini aratırmaya balamıtır. Çalımaya baladıklarında yalnızca 15 örenci bu bölüme kayıtlı iken iki yıl sonra bu sayı 398 e yükselmitir. Brown a göre etki olaanüstü olmutur. Ayrıca Brown raporunda unları belirtmitir: Satranç örencilerin yalnızca matematik ve okuma becerilerini gelitirmiyor, aynı zamanda sosyallemelerini de artırıyor. Bizim çalımamız gösteriyor ki satranç oynamaya balayan çocuklarda ders asmalar ve ders dıı tartımalarr % 60 oranında azalmıtır (McDonald, 2006) yıllarında 5 okuldan iki sınıf seçilerek (N=112) örencilere satranç eitimi verilmitir. Satranç programındaki örenciler yıl sonunda önemli okuma skorları elde etmilerdir. Satranç dersleri ile örencilere notlar verilmitir. Kontrol grubuna ise (N=127) temel eitim dersleri verilmitir. Kontrol grubu öretmenleri ise istee balı olarak bo zamanlarında satranç oynamılardır. Ancak, bu bo zamanlarıda örenciler daha çok okuma, matematik veya sosyal çalımalara ayırmılardır. Kontrol grubu böylece satranç grubundan daha çok öretim görüp okumulardır. Son testlerde satranç grubu okumaları kontrol grubundan çok daha etkili olduu gözlenmitir (McDonald, 2006). yi bir öretmenin kullanabilecei en iyi motivasyon araçlarından biri eitici oyunlardır. Çocuklar oyunları sever. Satranç onlara problemleri çözmek için gönüllü olmalarını ve zamanlarını tamamen mantıksal düünmeye harcamalarını salamaktadır. Geleneksel bir sınıfta örenciler 15 dakika oturmaktan sıkılırlar. Satranç problemlerin deiikliini ve kalitesini salar. Langen (1992) in ifade ettii gibi: ortalama bir satranç oyununda ortalama pozisyon vardır. Fakat oyundaki pozisyon asla tekrar etmez bu da örencinin sıkılmasını ve dikkatinin daılmasını önler (McDonald, 2006). 24 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

9 Bazı insanlar tüm satranç oyuncularını donuk ve anti-sosyal kiiler olarak düünür. Aslında bu böyle deildir. Örnein Almanya doumlu matematikçi Emanuel Lasker 21 yaında satranç ustası olmutur den 1921 e kadar 27 yıla yayılan kinci Dünya Satranç ampiyonu olmutur. Satrancın yanı sıra dier oyunları oynamaktan da zevk aldıı ifade edilmektedir. Lasker in ayrıca matematik, ekonomi ve psikoloji ile ilgilenmekten zevk duyduu bilinmektedir. New York ta 1941 yılında 72 yaında ölmütür (Alexander, 2005). Tüm bu bilimsel çalımalara daha bir çok örnekler eklemek mümkündür. Daha kesin sonuçlar için çok daha kapsamlı deneysel çalımalara gereksinim var. Ancak, literatürdeki bu çalımalar ııında diyebiliriz ki; satranç kesinlikle bir eitim aracıdır. Satranç her türlü güce yer vermektedir. Satrançta pratik yapmak için bol miktarda problem vardır. Satranç problem çözeni anında ödüllendirir veya anında cezalandırır. Satranç tam olarak kullanıldıında iyi bir düünce sisteme üretir. Dikkatin bir konu üzerinde toplanması salar Sabırlı olunmasını salar. Yaratıcı ve üretken olmayı salar. nsanları disipline eder. Her ne koulda olursa olsun mücadele etmeyi salar. Zor koullarda doru ve çabuk karar vermeyi salar. Özgüven kazandırır. Bilimsellii ön plana alarak aratırmalar yapmaya yönlendirir. Satranç yüzyıllardır var olmasına ramen eitimde araç olarak kullanılmaya göreli olarak yeni balandı. u an otuz gelimi ülkede zorunlu ders olarak okutulmaktadır.ülkemizde de Milli Eitim Bakanlıı ve Türkiye Satranç Federasyonu Bakanı arasında 2 Haziran 2005 tarihinde yapılan protokolle okullarımızda satranç eitimi verilmesi ve böylece daha fazla örencinin satrançla buluması için okullarda satranç seçmeli ders olarak konularak önemli bir adım atılmıtır. Veli, örenci ve okul idarecilerin satrancın deerini anlamasını beklemeden Bakanlıımızın belki bir adım daha atarak satrancı zorunlu ders olarak koymasının uygun olacaı önerilebilir. Bunlara ek olarak, öncelikle öretmenlere satranç öretilmelidir. Ayrıca, öretmen adaylarının satranç örenebilmeleri için eitim fakülteleri ders programlarına satranç ayrı bir ders olarak yada dier derslerin içine yerletirilerek verilebilir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 25

10 Eitimde Satranç KAYNAKÇA Alexander, D. (2005). Chess in Education. ndirme Tarihi: Artise, J. (2006). Chess and Education. ndirme Tarihi: Benefit of Chess for Youth. ndirme Tarihi: Casablanca, J.R. Satrancın Esasları. Inkilap Yayınevi: stanbul. Dauvergne, P. (2000). The Case for Chess as atool to Develop Our Children s Minds. Tarihi: Ferguson, R. (1995). Chess in Education: Research Summary. Tarihi: Milat, M. (2006). The Role of Chess in Modern Education. ndirme Tarihi: Olgaç, K. (2001). Satranç örenelim. Bilgi yayınevi. 7. Basım. Palm, C. (1990). Chess Improves Academic Performance, derived from New York City Schools Chess Program. BenefitsOfChessInEdScreen2.pdf. ndirme Tarihi: Some Thoughts on the Educational Merits of the Game Chess. Tarihi: The Benefits of Chess in Education mysite.verizon.net/kaech/benefits.html ndirmetarihi: Tarihi: ndirme Tarihi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

11 ndirme Tarihi: ndirme Tarihi: ndirme Tarihi: ndirme Tarihi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 27

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic Achievements and Attitudes toward Science

The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic Achievements and Attitudes toward Science Elementary Education Online, 7(3), 557-568, 2008. lköretim Online, 7(3), 557-568, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects of Reflective Thinking Activities in Science Course on Academic

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries

Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics Achievement in Turkey and European Union Countries Elementary Education Online, 5(2), 75-86, 2006. lköretim Online, 5(2), 61-74 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigation of The Effect of Teacher and Class Characteristics on Mathematics

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ZHNSEL ENGELL ÇOCUKLARDA MÜZK TERAP

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 SAHPLN TOPLAM MALYET YAKLAIMININ SATIN ALMA KARARLARINDA SANAY LETMELER

Detaylı

PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN ETM VE ÖRETM RELIGIOUS EDUCATION IN FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS OF PAKISTAN M. Nur PAKDEMRL

PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN ETM VE ÖRETM RELIGIOUS EDUCATION IN FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS OF PAKISTAN M. Nur PAKDEMRL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN

Detaylı

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) LANGUAGE APPROACH AND TURKISH AWARENESS OF THE ACADEMIC

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

The Effect of Group Guidance Program on the Social Acceptance Levels and Sociometric Status of Adolescents *

The Effect of Group Guidance Program on the Social Acceptance Levels and Sociometric Status of Adolescents * Elementary Education Online, 7(1), 127-140, 2008. lköretim Online, 7(1), 127-140, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Group Guidance Program on the Social Acceptance Levels and

Detaylı