Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l"

Transkript

1 e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re l 2.45 GHz EMA ve Pnkes / 2.45 GHz EMR nd Pnces Ahmet Koyu 1, Nuhn Güml 1, Mustf Sygın 1, Alpsln Gökçimen 2, Meltem Özgöçmen 3, Ftm Kılınç 1, Hüseyin Yvuz 4 1 Fizyoloji AD, Süleymn Demiel Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, Ispt, 2 Histoloji ve Embiyoloji AD, Adnn Mendees Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, Aydın, 3 Histoloji ve Embiyoloji AD, Süleymn Demiel Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, Ispt, 4 Biyokimy AD, Süleymn Demiel Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, Ispt, Tükiye A. Koyu, N. Guml, M. Sygin, A. Gokcimen, M. Ozgocmen, F. Kılınc, H. Yvuz. Potective effects of L-Cnitine nd Selenium 2450 MHz Electomgneticdition exposed Pnces Tissue. Cell Membnes nd Fee Rdicl Resech 2010; 2 (1): 48. Özet Amç: Elektomnyetik lnın (EMA) sıçnlın pnkes dokusu üzeindeki fizyoptolojik etkilei; selenyumun (Se) ve L-knitinin (L-k) olü ştıılmıştı. Geeç ve Yöntem: Çlışmd 30 det ekek Wist Albino sıçn kullnıldı. Sıçnl stgele 5 gub yıldı. Gup I: EMA (n=6): 28 gün; 60 dk/ gün 2.45 GHz EMA y muz bıkıldı. Gup II: EMA+Selenyum (n=6): 28 gün; 60 dk/gün 2.45 GHz EMA y muz bıkıldı ve selenyum 1;5 mg/kg/günşıı intpeitonel (i.p.) uygulndı. Gup III- EMA+L-knitin (n=6): 28 gün; 60 dk/gün 2.45 GHz EMA y muz bıkıldı ve L-knitin 100 mg/kg/gün i.p. uygulndı. Gup IV: Shm kontol (n=6): 28 gün 60 dk/gün deney düzeneğinde bıkıldı ve seum fizyolojik 0;5 ml/gün (i.p.) uygulndı. Gup V: Kontol (n=6): Hiçbi uygulm ypılmdn 28 gün ynı çevesel ştld tutuldu. Deney sonund sıçnlın kn dokulındn milz ve lipz enzim düzeylei ve pnkes dokusu histoptolojik olk değelendiildi. Bulgul: Seum milz (p=0.007) ve lipz (p=0.004) düzeyleini incelediğimizde gupl sınd isttistiksel olk nlmlı fk bulunmuştu. Bu pmetele EMA ile ilişkili olk ve Gup I de tmış; Gup II ve III te de nlmlı olk zlmıştı. Histoptolojik değelendimede; pnkes dokusund seöz bezlede dejenesyon (p=0.009) ve vsküle konjesyon (p=0.009) tışı Gup I de isttistiksel olk nlmlı bulunmuştu. Bu pmetele Gup II ve III te de nlmlı olk zlmıştı. Ttışm: EMA ile ilişkili olk meydn gelen pnkes dokusu hsınd selenyumun L-knitine göe dh etkili olduğu oty konmuştu. Anht Kelimele 2;45 GHZ Elektomnyetik Aln; Pnkes; Selenyum; L-Knitin Abstct Aim: Effects of electomgnetic fields (Wi-Fi) on the pncetic tissue of ts nd the ole of selenium nd L-cnitine wee investigted. Mteil nd Method: Thity mle Wist Albino ts wee used in this study. The ts wee divided ndomly into 5 goups. Goup I: EMR (n = 6): 28 dys, 60 min / dy ws exposed to 2.45 GHz EMR. Goup II: EMR + Selenium (n = 6): 28 dys, 60 min / dy ws exposed to 2.45 GHz EMR nd selenium 1.5 mg / kg / ltente dy by intpeitonel (i.p.) Goup III EMR + L-cnitine (n = 6): 28 dys, 60 min / dy wee exposed to 2.45 GHz EMR nd L-cnitine 100 mg / kg / dy by i.p. Goup IV: Shm contol (n = 6): 28 dys 60 min / dy in the expeimentl setup without EMR nd sline 0.5 ml / dy of i.p. ws dministeed. Goup V: Cge contol (n = 6): 28 dys without ny ppliction wee kept unde the sme envionmentl conditions. At the end of the expeiment the ts blood smples wee collected fo mylse nd lipse mesuement nd pnces tissue ws evluted by histopthologiclly. Results: Amylse (p = 0.007) nd lipse (p = 0.004) levels wee found sttisticlly significnt between the goups. These pmetes wee incesed elted to EMR in Goup I nd mylse nd lipse wee significntly decesed in Goup II nd III. Histopthologicl evlution; seous glnds degenetion of the pnces tissue (p = 0.009) nd vscul congestion (p = 0.009) incesed in the goup I. These pmetes wee significntly decesed in goup II nd III. Discussions: EMR cused pncetic tissue dmge nd selenium hs been demonstted potective effect moe thn L-cnitine. Keywods 2.45 GHz Electomgnetic Fields; Pnces; Selenium; L-Cnitine DOI: /JCAM.3656 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Mustf Sygın, Fizyoloji AD, Süleymn Demiel Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Mofoloji Binsi, Çünü, Ispt, Tükiye. T.: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 2.45 GHz EMA ve Pnkes / 2.45 GHz EMR nd Pnces Giiş Günümüzde iletişim çlı ve yygın kullnım lnlın ship elektonik cihzl yşntımızı kolylştımıştı. Son yılld iletişim teknolojisinin çok hızlı gelişmesi ile cep telefonlı ve kblosuz ğl hytımızın önemli bi pçsı hline gelmişti. Kblosuz yeel ln ğlı (WLAN, Wieless Locl Ae Netwoks), iki yönlü geniş bnt vei iletişimi sğlyn, iletim otmı olk fibe optik vey bkı kblo yeine telsiz feknsı (Rdio Fequency, RF) vey kızılötesi ışınlı kullnn ve slon bin vey kmpüs gibi sınılı bi lnd çlışn iletişim ğlıdı[1]. Yşntımız kolylıkl sğlyn bu cihzl bitkım olumsuzluklı d bebeinde getimişti. Doku ve hüce sistemlei ile ypıln çlışmld düşük şiddette elektomnyetik ln (EMA) lnlın uzun sue muz klmnın; biyomolekülleinin (DNA, RNA ve potein) sentezi, hüce bölünmesi, knse oluşumu, hüce yüzeyine it özellikle, membndn klsiyum giiş çıkışı ve bğlnmsı üzeine etkili olduğu gözlenmişti. Biyokimysl ve fizyolojik olk hüce ve dokuld; hücesel solunumun zldığı, homonlın etkilendiği doku ve hücelein homonl cevbının değiştiği, kbonhidt, nükleik sit ve potein metbolizmsının değiştiği, ypısl değişiklikle gözlendiği, fklı ntijenlee kşı immün cevbın etkilendiği gösteilmişti[2]. EMA dlglı ve cihzlın çeveye yydığı EMA nın, biyolojik sistemle ve insnl üzeinde; fiziksel ve nöl steni (hlsizlik), uyku bozukluklı, bş ğısı, miylji (ks ğısı), ekstemitelein dizestezisi (dei ve mukozy yönelik uytılı hissetme yeteneğinde zlm) gibi olumsuz etkilei, ypıln çok syıd deneysel çlışm ile gösteilmişti[3-7]. Selenyum, diybetten kounm ve diybet tedvisinde ştım konusudu. Özellikle EMA kynklı oksidtif stesin insülin dienci ve diybet ptogenezinde olü olbileceği ttışılmktdı. Gluttyon peoksidz enziminin ypısınd bulunn ve güçlü ntioksidn etkisi oln selenyum, pnkes hsın kşı pofilktik olk kullnılbili[8]. L-knitin (L-k), lipid metbolizmsı için oldukç önemlidi. Yğ sidi β-oksidsyonu için düzenleyici kofktö gibi ol oyn. Uzun zincili yğ sitleinin mitokondiyl membndn çil knitin estelei olk geçişine ydımcı olk bi mekik göevi gömektedi. Mitokondi içine yğ sidi tşınmsınd bi zlm olduğund sitozolik tigliseid biikimi olu[9]. Kblosuz ğlın pnkes dokusu üzeine etkilei ve Selenyum (Se), L-knitin (L-k) olünü ştıdığımız çlışmmız pnkes dokusunun eneji metbolizmsı için kilit olü oln bi ogn olmsı ile önem z etmektedi. Geeç ve Yöntem Çlışm gubu Çlışmmızd g ğılığınd, 30 det Wist Albino tüü ekek sıçn kullnıldı. Sıçnl 5 gub yılk çlışm plnı dizyn edildi. Gup I: 28 gün/ 60 dkik 2.45 GHz EMA y muz bıkıldı. Mnyetik ln muziyetini sğlmk için şemd gösteilen şekliyle, monopol nten ve içine nck bi sıçnın sığbileceği büyüklükteki pleksigls kfes kullnılmıştı. Bu gup sıçnl, pleksigls kfes içeisinde 50 mw/kg gücündeki 2.45 GHz feknslı mnyetik ln eşit uzklıkt günde 60 dkik, olmk üzee 4 hft boyunc muz bıkılmışldı. Gup II: EMA+Selenyum (n=6): 28 gün, 60 dk/gün 2.45 GHz EMA y muz bıkıldı ve selenyum 1,5 mg/kg/günşıı intpeitonel (i.p.) uygulndı[10]. Gup III: EMA+L-knitin (n=6): 28 gün, 60 dk/gün 2.45 GHz EMA y muz bıkıldı ve L-knitin 100 mg/kg/gün i.p. uygulndı[10]. Gup IV: Shm kontol gubu (n=6), 28 hft günde 60 dkik deney düzeneğinde bıkıldı ve seum fizyolojik 0,5ml/gün i.p. uygulndı. Bu guptki sıçnl stndt diyet (pellet yem) ile 4 hft süesince beslendi. Diyet kısıtlmsı ypılmdı. İçme suyu olk, 4 hft süesince musluk suyu veildi. Diğe guptki sıçnlın mnyetik ln muz bıkılmsı sısınd d kfesin içine sokulmlındn dolyı stes yşycklı düşünüleek, kontol gubundki sıçnlın d stesi yşmsı mcıyl, bu guptki sıçnl, içine nck bi sıçnın sığbileceği büyüklükteki pleksigls kfesin içeisine sokulk ynı st ve ynı süeyle kfesin içinde mnyetik lndn uzk bi otmd bekletildi. Gup V: Kfes kontol (n=6): Hiçbi uygulm ypılmdn 28 gün ynı çevesel ştld tutuldu. Gupldki sıçnlın otlm ğılıklı, deneye bşlmdn önce g sınd değişmekteydi. Gupl sınd otlm ğılık bkımındn nlmlı bi fk yoktu. He çlışm gubundki sıçnl stndt mevsimsel ışık ve ısı koşullınd (22 o C) bulunduuldu. Sıçnl d libitum yem ve su veildi. He bi sıçnın he gün ynı stte mnyetik ln muz bıkılmsı sğlndı. Dödüncü hftnın sonund, 1 günlük bi dinlenme süecinden son ketmin (90 mg/kg)/xylzin (10mg/kg) i.p. uygulmyl nestezi edildikten son eksnguinizyon ile dekpite edildi. Kn öneklei biyokimy tüpleine nkledildi. Bu önekle 4000 devi/dk d soğutmlı sntifüjde +4 0 C de 5 dk. sntifüj edileek seumlı elde edildi ve C de çlışmy hzı hlde sklndı. Pnkes dokulı çıkılıp, histoptolojik inceleme için %10 luk fomldehit solüsyonun dokunun 10 ktı olck şekilde lındı. Elektomnyetik Aln Uygulnmsı Deney Düzeneği Mnyetik Alnın Uygulnmsı ve Hesplml: EMA kynğı olk 2.45 GHz de çlışn ve 0-1 Wtt çıkış veebilen (CW=Continues Wve) EMA jenetöü kullnılmıştı GHz yım dlg monopol nten ile sıçnl RF elektomnyetik dysyon uygulnmıştı[4]. RF jenetö 1 Wtt güçte çlıştıılk monopol nten ykın lnındki güç yoğunluğunun değişimi Elektomnyetik Kililik Aştım Lbotuı nd hsss bi şekilde ölçülmüştü. Şekilde göüldüğü gibi (Şekil 1) monopol nten ykın lnın muz kln sıçnl otlm spesifik bsobsiyon onı (SAR) olk 50 mw/kg güç yoğunluklu EMA y muz bıkılmışldı. Sıçnl 5,5 cm çpındki plstik tüplee konulmuştu. Plstik tüpün uzunluğu otlm sıçn boyu ile ontılı yklşık 12 cm olk seçilmişti. Tüp içeisine konn sıçnl monopol ntene eşit mesfede tutulmuşl ve hyvnlın heket etmesine izin veilmeksizin ynı dokunun ynı ond EMA y muz klmsı sğlnmıştı GHz ISM Bndı (Wi-Fi Hbeleşme) monopol nteninden yyıln 1 Wtt enejinin soğum hesbı için ntenden eşit uzklıkt tutuln ve ynı nd EMA y muz bıkıln 6 det sıçnın pnkes dokusund bsobe edilen özgül soğum onı (SAR) değelei: 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 2.45 GHz EMA ve Pnkes / 2.45 GHz EMR nd Pnces Bunun için ntene oln mesfele ve doku özelliklei önemlidi. c boşlukt dlg (ışık) hızı, çısl hız, otmın bğıl dielektik sbiti ve otmın bğıl pemebilitesi (=1) di. Boşluk için ve GHz feknsınd sıçn dokulı için, iletkenlik;, özgül ğılık; değelei bilimsel litetüde veilen tbloldn bulunk hesplml ypılmktdı[11]. Biyolojik dokul gibi kyıplı otmld dio fekns dlglı zyıflyk şğıdki yyılm denklemi ile ilelele; Bud dlgnın çısl feknsı, ışık hızı, otmın bğıl dielektik sbiti otmın bğıl mnyetik pemebilitesi, otmın iletkenliğidi. şeklinde veilmişti. Değelendime öncesinde, veilein noml dğılım gösteip göstemediklei Kolmogoov-Siminov ve Shpio-Wilk testlei ile incelendi. İncelenen özelliklein noml dğılım göstediği için gupl sı kşılştıml pmetik testlele ypıldı. Biyokimysl pmetelein gupl göe kşılştıılmsınd tek fktölü vyns nlizi (One Wy ANO- VA) kullnıldı. Fklı oln otlmlı belilemek için LSD testi uygulndı. Vynslı homojen olmyn, önek syısı z oln ölçümlede nonpmetik testleden, Kuskl Wllis ve Mnn Whitney-U testi kullnılmıştı. İsttistiksel nlmlılık değei % 95 güven lığınd p<0.05 olk lındı Monopol 2450 MHz nten bş PVC tüp Otk topk düzlemi gövde Pleksigls tbn kuyuk Bulgul Biyokimysl Anlizle Seum milz düzeylei incelendiğinde; Gup I de gup IV (p=0.013) ve Gup V (p=0.008) e göe isttistiksel olk nlmlı fk vdı. Gup I de milz düzeyleinin ttığı gözlendi. Gup I ile Gup III (p=0.004) sınd isttistiksel olk nlmlı fk sptndı ve Gup III te milz düzeylei nlmlı olk zldığı dikkti çekti. Seum lipz düzeylei incelendiğinde; Gup I de Gup IV (p=0.001) ve Gup V (p=0.001) e göe isttistiksel olk nlmlı fk gözlendi ve Gup I de lipz düzeyleinin ttığı sptndı (Tblo). Tblo. Biyokimysl enzim düzeylei AMİLAZ (n=6) (U/L) Ot±St LİPAZ (n=6) (U/L) Ot±St Gup I (EMA) 2116,00±117,70,b 30,66±11,15 Gup II (EMA+Se) 2156,50±101,11 11,00±4,00 c Şekil GHz elektomnyetik ln muz klm deney düzeneği[12]. Biyokimysl Pmetelein Ölçümü Biyokimysl nlizle için kn öneklei biyokimy tüpleine lındı ve 4000 pm de 5 dkik sntifüj edileek elde edilen seuml küçük posiyonl hlinde eppendof tüplee konuldu. Dh sonsınd seuml voteksleneek (Lbinco L-46 Hollnd) milz ve lipz düzeylei tici kit kullnılk (Beckmn Coulte, ABD) spektofotometik olk otonlizöde ölçüldü. Histoptolojik İncemele Fomldehid içeisine lınn doku öneklei, tespitin dındn tkip posedüüne lındıl. Bu mçl he hyvn it doku öneklei yı tkip ksetleine konuldu. Aksu ltınd 1 st yıknn dokul doku tkip cihzın tkıldı ve geekli ylml ypılk dokulın gece boyunc düşük deeceli lkolleden yüksek deeceli lkollee (%70 den %100 e) geçiileek sulının lınmsı, iki det ksilolden geçiileek yğının lınmsı ve sıck pfine geçiileek doku boşluklın pfin dolmsı sğlndı. Etesi gün sbh dokul pfine gömüleek blokjlı sğlndı. Blokldn 4-5 st soğutulmnı dındn Leic 2155 oty mikotomd 4 µm klınlığınd kesitle lındı ve hemtoksilen eozin ile boynk histoptolojik olk incelendi. İsttiksel Anliz İsttistiksel değelendimele SPSS 15.0 fo Windows (SPSS Inc., Chicgo, IL, USA) pket pogmı kullnılk ypıldı. Guplın tnımlyıcı isttistiklei otlm ve stndt spm (sd) Gup III (EMA+L-Knitin) 1724,66±127,38 c 11,66±5,50 c Gup IV (Shm) 1822,75±77,04 6,00±4,35 Gup V (Kontol) 1768,66±236,62 8,75±3,94 : Kontol gubun göe nlmlı (p<0.05), b: Shm gubun göe nlmlı (p<0.05), c: 2.45 GHz EMA gubun göe nlmlı (p<0.05). Histoptolojik nlizle: Gup I ve Gup II kşılştııldığınd, Gup I de pnkes dokusund seöz bezlede dejenesyon (p=0,009) ve vsküle konjesyon (p=0,009) tışı isttistiksel olk nlmlı bulunmuştu Gup I ve Gup IV kşılştııldığınd; Gup I de pnkes dokusund seöz bezlede dejenesyon (p=0,009) ve vsküle konjesyon (p=0,002) tışı isttistiksel olk nlmlı bulunmuştu Gup I ve Gup V kşılştııldığınd; Gup I de pnkes dokusund seöz bezlede dejenesyon (p=0.002) ve vsküle konjesyon (p=0.002) tışı isttistiksel olk nlmlı bulunmuştu Gup I ve Gup II kşılştııldığınd pnkes dokusund seöz bezlede dejenesyon (p=0.009) ve vsküle konjesyon (p=0.009) Gup I de nlmlı olk tmış ve gup II de zldığı sptnmıştı (Resim 2). Gup I ve Gup III kşılştııldığınd pnkes dokusund seöz bezlede dejenesyon (p=0.026) ve vsküle konjesyon (p=0.026) Gup I de nlmlı olk tmış ve gup III de bu bulgulın gup IV e göe dh z zldığı sptnmıştı (Resim 3). Histoptolojik değelendimede Gup IV ve Gup V te noml pnkes dokusu gözlemlenmektedi (Resim 4, 5). 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 2.45 GHz EMA ve Pnkes / 2.45 GHz EMR nd Pnces Resim 1. Gup I e it pnkes doku kesiti. Seöz bezlede dejenesyon (siyh ok) ve vsküle konjesyon (kımızı ok) (40xH-E). Resim 4. Gup IV e it pnkes doku kesiti. Noml histolojik bulgul gözlemlenmektedi (40xH-E). Resim 2. Gup II ye it pnkes doku kesiti. Histoptolojik bulgul zlmktdı (40xH-E). Resim 5. Gup V e it pnkes doku kesiti. Noml histolojik bulgul gözlemlenmektedi (40xH-E). Resim 3. Gup III e it pnkes doku kesiti. Histoptolojik bulgul kısmen zlmktdı (40xH-E). Ttışm ve Sonuç Pnkes gstointestinl sistemin bi pçsı olk sindiim enzimleini slgıl (ekzokin pnkes) ve ynı zmnd kndki eneji metbolizmsını düzenleyen insülin, glukgon homonlının (endokin pnkes) sekesyonu yp. Kompleks ve kmşık bi ypısı oln pnkest, biçok fktö lezyon ve hs 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine ypbili[13,14]. Pnkestki Lngehns dcıklındn kn glukoz düzeyini egüle eden insülin, glukgon, somtosttin ve pnketik polipeptit slını. Bu homonlın pnkes hsın bğlı olk yetesiz slınımı ile diybetin fklı fomlı oty çıkbili. Bu yüzden EMA nın pnkes dokusu üzeindeki etkisi diybet fizyoptolojisi çıklmk çısındn önemlidi[15,16]. Skui ve k [17] düşük feknslı EMA uyguldıklı glukoz ile stimülsyon sonsı HIT-T15 hüceleinde insülin sekesyonunu ştımışldı. 5 mt EMA nın 50-tiphosphte/denozin 50-difosft, membn depolizsyonu ve sitozolik sebest klsiyum iyon konsntsyonu cılığıyl glukozl stimüle eldilen insülin sekesyonunu zlttığını ve hüce cnlılığını etkilemediğini göstemişledi. Skui ve k [16] bi diğe çlışmlınd hmste kynklı insülin sekesyonu ypn HIT-T15 hüceleine çok düşük feknslı EMA (60 Hz, 5 mt) uygulmışl, hüce yşmı ve fonksiyonunu değelendimişledi. EMA etkisiyle hücelede 5 günde 40 ve 100 mg/dl glukoz tışıyl hüce syısı tışı ve intsellüle insülin konsntsyonu tışını göstemişledi. Fhn ve k [18] Swiss Albino tl 1.5 Tesl EMA 0-3 st süesince uygulmışldı. Deney sonund ypıln histoptolojik değelendimede pnkes dokusund 3 stlik uygulmd pnkest nekotik hücele göstemişledi. Steptozotosinle deneysel diybet modeli oluştuuln sıçnl-

5 2.45 GHz EMA ve Pnkes / 2.45 GHz EMR nd Pnces d E vitmini ve Se un etkileinin ştııldığı çlışmd; milz ktivitesinin kontol ve diybet guplın göe Se, E vitmini vey Se-E vitmini bilikte veilen gupld dh düşük olduğunu göstemişledi [19]. Bizim çlışmmızd d Se veilen gupt milz ktivitesi EMA gubun göe nlmlı olk zlmıştı. Siklospoin kynklı pnkes hsın L-k olünün ştııldığı çlışmd pnketik hs kşı L-k kouyucu olü oty konmuştu[20]. Bi bşk çlışmd Ceulein ile indüklenen kut pnketit oluştuuln tld L-k etkisi ştıılmıştı. Pnkes dokusund histoptolojik olk yygın ödem, vkuolizsyon ve lökosit infiltsyonu gözlemlenmiş ve L-k ın bu bulgulı zlttığını göstemişledi[21]. L-jinin ile indüklenen kut pnketitte tld Se nin etkisi ştıılmıştı. Pnkes dokusund histoptolojik olk yygın ödem oluşmuş ve Se nin bunu zltıtığını göstemişledi[22]. Aştımmızd pnkesın endokin fonksiyonu içeisinde glukoz ve insülin düzeyleinin, pnkes dokusund eneji hemostzisi için önemli oln insülin ve glukgon için immünoektif hücelein ve EMA nın muhtemel etki meknizmsı olk oksidtif stesin değelendiilememesi çlışmnın kısıtlılıklını oluştumktdı. Bu çlışm 2.45 GHz EMA nın pnkes dokusu üzeindeki etkisini ştın litetüdeki z syıdki çlışmdn biidi. Bu çlışmnın sonuçlı EMA y muziyetin pnkes dokusund hs yol çtığını göstemektedi. Se ve L-k bu hsı önlemekte ve kşılştııldıklınd Se nin dh efektif kouduğu bulunmuştu. Günümüzde EMA y muziyetten kounmnın bi yolu yoktu. EMA nın biyolojik dokuldki etkilei doz, mesfe ve muz klınn zmn bğımlı olk oty çıkmktdı. Beslenme lışnlıklının değişmesi ve moden yşmın getidiği sednte yşm tzı ile obezite pevelnsı gideek tmktdı. Bu d bebeinde insülin diencini ve bi sonki bsmk olk t diybet hstlığını gündeme getimektedi. Moden yşmın pçsı hline gelen bu mklede etkileini ştıdığımız EMA shneye çıkınc bu ptolojik süecin hızlnbileceği söylenebili. Bu duumd Se ve l-k içeikli gıdlın kullnımı, bunun ynınd EMA y muziyetten olbildiğince uzk duulmsı öneilebili. Teşekkü: Süleymn Demiel Ünivesitesi Elektonik ve Hbeleşme Mühendisliği Öğetim üyesi Doç. D. Selçuk ÇÖMLEKÇİ ye EMA hesplmlındn dolyı teşekkü edeiz. Kynkl 1. Hdell L, Sge C. Biologicl effects fom electomgnetic field exposue nd public exposue stndds. Biomed Phmcothe 2008; 62(2): Polk C, Postow E, editos. Hndbook of biologicl effects of electomgnetic fields. Second Edition. Floid: CRC Pess; p.1-23, , Hossmnn KA, Hemnn DM. Effects of electomgnetic dition of mobile phones on the centl nevous system. Bioelectomgnetics 2003;24(1): Sygin M, Cliskn S, Khn N, Koyu A, Guml N, Uguz A. Testicul poptosis nd histopthologicl chnges induced by 2.45 GHz electomgnetic field. Toxicol Ind Helth 2011;27(5): De Seze R, Pey PF, Mio L. GSM diocellul telephones do not distub to secetion of ntepituity homones in humns. Bioelectomgnetics 1998;19(5): Selmoui B, Lmbozo J, Touitou Y. Endocine functions in young men exposed fo one night to 50-Hz mgnetic field. A cicdin study of pituity, thyoid nd denocoticl homones. Life Sci 1997; 61(5): Cox DR. Communiction of isk: Helth hzds fom mobile phones. JR Sttist Soc A 2003;166(2): Cheesemn KH, Slte TF. An intoduction to fee dicl biochemisty. Bitish Med Bull 1993; 49(3): Cpldo B, Npoli R, Di Bonito P, Albno G, Sccà L. Cnitine impoves peiphel glucose disposl in non-insulin-dependent dibetic ptients. Dibetes Res Clin Pct 1991;14(3): Tüke Y, Nzıoğlu M, Güml N, Celik O, Sygın M, Cömlekçi S, et l. Selenium nd L-cnitine educe oxidtive stess in the het of t induced by 2.45-GHz dition fom wieless devices. Biol Tce Elem Res 2011;143(3): Fone A, Luengs W, Chebolu S, Bllen M, Bit-Bbik G, Gessne AV, et l. Rdiofequency dosimety fo the Feis-Wheel mouse exposue system. Rdit Res 2006;165(1): Sygın M, Çlışkn S, Güml N, Soydn M, Vul H GHz elektomnyetik dysyonun sıçnlın FSH, LH ve Totl Testosteon seviyeleinde meydn getidiği değişiklikle. SDÜ Tıp Fk Deg 2009;16(4): Yilmz M, Topskl S, Heek O, Ozmen O, Shindun S, Buyukoglu T. et l. Effects of etnecept on sodium tuocholte induced cute pncetitis in ts. Tnsl Res 2009;154(5): Ozmen O, Shindun S, Mo F. Pthologicl nd immunohistochemicl exmintion of the pnces in subcute endosulfn toxicity in bbits. Pnces 2010;39 (3): Skui T, Stke A, Sumi S, Inoue K, Miykoshi J. An extemely low fequency mgnetic field ttenutes insulin secetion fom the insulinom cell line, RIN-m. Bioelectomgnetics 2004; 25(3): Skui T, Yoshimoto M, Koym S, Miykoshi J. Exposue to extemely low fequency mgnetic fields ffects insulin-seceting cells. Bioelectomgnetics 2008;29(2): Skui T, Koym S, Komtsub Y, Jin W, Miykoshi J. Decese in glucosestimulted insulin secetion following exposue to mgnetic fields. Biochem Biophys Res Commun 2005;332(1): Fhn M, Ome MAA, Glnbi ME, Al-Gnim AA, Abdelkeem S, Bush YM. The effects of sttic mgnetic field on t bin, lungs, live, pnces nd blood electolytes. Neuo Quntology 2014;12(2): Çdıcı MŞ, Kkılçık AZ, Dötbudk MY. Deneysel diybette glukoz, lipit değelei, tombosit indekslei ve böbek dokusu üzeine E vitmini ve Selenyumun etkisi. Fıt Ünivesitesi Sğ Bil Tıp Deg 2013;27(1): Xing Y, Pio SG, Zou HB, Jin J, Fng MR, Lei DM, et l. L-cnitine potects ginst cyclospoine-induced pncetic nd enl injuy in ts. Tnsplnt Poc 2013;45(8): Af HM, Hemeid RA, Hssn MI, Abdel-Whb MH, Bdy OA, Hmd FM. Acetyl-L-cnitine meliotes ceulein-induced cute pncetitis in ts. Bsic Clin Phmcol Toxicol 2009;105(1): Hdmn J, Jmd S, Shields C, McMhon R, Redmond HP, Siiwden AK. Intvenous selenium modultes L-ginine-induced expeimentl cute pncetitis. JOP 2005;6(5): How to cite this ticle: Koyu A, Güml N, Sygın M, Gökçimen A, Özgöçmen M, Kılınç F, Yvuz H. Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine. J Clin Anl Med 2015; DOI: /JCAM Finnsl Destek Bu çlışm için hehngi bi finnsl destek lınmmıştı. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. 5 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

yatay Þekil I A) E 1 =E 2 = E 3 B) E 1 <E 2 = E 3 C) E 2 <E 1 < E 3 D) E 3 <E 2 < E 1

yatay Þekil I A) E 1 =E 2 = E 3 B) E 1 <E 2 = E 3 C) E 2 <E 1 < E 3 D) E 3 <E 2 < E 1 S ÜNÝERSÝTE HAZIRI ÖZ-DE-BÝR AINARI ÝZÝ DENEE SINAI A Sou syýsý: 0 nýtlm süesi: 5 dkik Bu testle ilgili ynýtlýnýzý optik fomdki izik bölümüne iþetleyiniz. Doðu ynýtlýnýzýn syýsýndn ynlýþ ynýtlýnýzýn syýsýnýn

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır.

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır. 1 Temel Elektik Kvml Aşğıdki notl, D.J.Giffit s in Elektomnyetik Teoi kitındn lınmıştı. 1- Elektik Aln (E) Yüklü i cisim, fzl elekton vey potonu oln i cisimdi. Cisimdeki u fzl net yükün üyüklüğü, fzl oln

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / GMTİ NM ÇÖZÜMİ eneme -.. 70 70 b desek olu. b Ç ` j cm olduğundn + b b - dı. de 6 @ ot tbnı çizilise benzelik ydımıyl biim bulunu. 6@ ' 6@ olduğundn m^\ h m ^\ h 70c di. ikiz ken üçgen çıktığındn

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır:

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır: 1 Üstel Fonksiyon: >o, 1 ve herhngi bir reel syı olmk üzere f: fonksiyon denir. R fonksiyonun üstel R, f()= 1 2, f()= ve f()= f()= gibi tbnı sbit syı (pozitif ve 1 den frklı) ve üssü 4 değişken oln bu

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

ELEKTRİK ALANI III.2.01.ELEKTRİK ALANI.

ELEKTRİK ALANI III.2.01.ELEKTRİK ALANI. 1 III.. LKTRİK ALANI III..01.. Fiziksel lylın nltımınd klylık sğlnmsı mcıyl ln kvmı geliştiilmişti. İlgilendiğimiz fiziksel ly için seçilen kdinnt sisteminin belili bi nktsın, ynı nd kşılık gelen fiziksel

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU 6 Ü Çözümler. TST 6-,7 ÇÖÜR,6 5. Bir cismin görüntüsünün nerede görüneceğini bkn kişinin bulunduğu yer belirlemez. nin görüntüsü nolu noktd olduğu için her iki gözlemci ynı yerde görür. V 3,5 6. 7 kez

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KMU PERSONEL SEÇME SINVI LİSNS ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ ORTÖĞRETİM MTEMTİK TESTİ ÇÖZÜM KİTPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : TG Mıs DİKKT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ ŞĞID VERİLEN UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ.. Tstli

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız e İme - Newton Knunlrı 2. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlemde Eğrisel

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MKİNLR LBORTUVR DC ŞÖNT JNRTÖR DNY 3504. MÇ: Şönt bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULMLR:. ln kımının şönt bğlı DC jenertörün

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı