g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2"

Transkript

1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl Sıtkı Koçmn Ünivesitesi Eğitim ve Aştım Hstnesi Öneği Re l Afiliye Hstne / Afilsyo Hospitl Nzlı Ülge 1, Ecn Bldemi 2, Betül Bttloğlu İnnç 3 1 Sosyl Bilimle Enstitüsü, Muğl Sıtkı Koçmn Ünivesitesi, 2 Biyoisttistik ABD. Muğl Sıtkı Koçmn Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, 3 Aile Hekimliği A.B.D. Muğl Sıtkı Koçmn Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, Muğl, Tükiye Özet Amç: Bu çlışmnın mcı, filisyon uygulnn bi kuum oln, Muğl Sıtkı Koçmn Ünivesitesi Eğitim Aştım Hstnesinde, kliteli ve veimli hizmet veilmesinde, önemli bi yei oln çlışn memnuniyetine etki eden fktölein belilenmesidi. Geeç ve Yöntem: Muğl Sıtkı Koçmn Ünivesitesi Eğitim Aştım Hstnesi, çlışnlın nket uygulndı. Veilei, SPSS pogmınd, güvenililik nlizi, otlm nlizi ve kşılştım nlizi ve tek yönlü vyns (ANOVA) nlizi ile değelendiildi. Bulgul: Aştımd elde edilen veile doğultusund, iş yeinde yşnn sözel, psikolojik ve fiziksel he tülü değişiklik, duygusl tükenme, duysızlşm olmk üzee tükenmişliğin ve memnuniyetsizliğin üzeinde doğudn etkili olduğu sonucun ulşılmıştı. Ayıc bu duum, iş ttmini ve çlışm gücünü de doğudn etkilemektedi. Ttışm: Sğlık çlışnlı sınd, fklı boyut ve düzeylede tükenmişlik sendomu vdı. Dolyısı ile, hstl dh iyi hizmet sunumun, doğudn ktkısı olcğındn, çlışnlın çlışm koşullı ve efhının geliştiilmesine dikkt edilmesi; sğlık çlışnlının kuum ve toplum bkımındn öneminin vugulnmsı ve toplumsl sttüleinin geliştiilmesi için çlışml ypılmsı öneilmektedi. Anht Kelimele Afilisyon; Sğlık İşletmelei; Çlışn Memnuniyeti; Muğl Sıtkı Koçmn Ünivesitesi Abstct Aim: To detemine the fctos of which ffect the employee stisfction nd hs n impotnt ole in giving qulified nd efficient sevise in Muğl Sıtkı Koçmn Univesity Tining nd Resech Hospitl whee ffilition is pplied. Mteil nd Method: Questionnie fom ws mde to Muğl Sıtkı Koçmn Univesity Tining nd Resech Hospitl employees. The dt in the esech tken fom the questionnies wee tnsfeed to SPSS fo nlysis. As sttisticl nlysis; elibility nlysis nd comptive nlysis of the vege one wy nlysis of vince (ANOVA) nlysis ws pefomed. Results: Accoding to esults, vebl, mobbing nd physicl evey kind of effect on bun out dimensions nd unstisfied, emotionl exhustion nd depesonliztion. Additionlly, these conditions, hs diectly effect on job stisfction nd woking coopetion. Discussion: Thee is bun out syndome between helth employees diffeent dimensions nd levels. As esult, contibute diectly to bete ptient sevices will be, it is suggested py ttenion to impove woking conditions nd welfe of helth employees, highlight the impotnce the employees in tems of institutions nd community nd development of socil sttus of employees. Keywods Afilsyo; Helth Businesses; Employee Stisfction; Muğl Sıtkı Koçmn Univesity DOI: /JCAM.3388 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Betül Bttloğlu İnnç, Aile Hekimliği A.B.D. Muğl Sıtkı Koçmn Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, Muğl, Tükiye. T.: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Afiliye Hstne / Afilsyo Hospitl Giiş Sğlık hizmetlei, stndt değildi. Sunuln hizmet, onu sunn kişiye göe değiştiği gibi, zmn içinde ynı kişi düzeyinde de sbit klmz. Sunuln hizmetin klitesi de, bun bğlı olk fklılık göstemektedi [1]. Sğlık çlışnlının, çlışm stlei içeisinde, çok syıd hst ile kşılşmsı, insn hytı ile ilgili önemli kl vemek duumund klmsı, bu klın ciddi sonuçlı ile yüz yüze olmsı, ht ypmktn kçınmy çlışmsı gibi, sıkıntılı ve geginleştiici duumll süekli olk kşı kşıy klmktdıl [2]. Çlışn memnuniyeti konusund ypıln bilimsel ştımlın geçmişi 1930 lu yıll uznmktdı [3]. Çlışn memnuniyeti, bşı, bşının tnınmsı, işin kendisi, soumluluk, büyüme ve ilelemeyi kpsyn, pozitif bi duygusl duumdu [4]. İşletmelede, çlışnlın motivsyonund etkili oln fktölein, dışsl, sosyl ve mddifktöle kd, kendi mçlı için, dh iyi çlışk içsel olk motive olmsı d oldukç önemlidi [5]. Çlışnl, fiziksel, sosyl ve psikolojik güvenliğe de önem veile. Ayıc kuum imjı, kuum içi iletişim, yöneticiye bğlılık, çlışm kdşlın bğlılık, kuum bğlılık d çlışn memnuniyetini etkileyen önemli fktöle olk syılbili. Çlışn memnuniyeti kuumlın bşısınd büyük önem tşımktdı [3]. Kuuml sı işbiliği olk göülen filisyon, insn gücü ve lt ypıy yönelik kynklın veimli kullnılmsıdı. Afilisyon ile ünivesitelede, yönetim ve işletme, eğitim ve ştım kdolının yükü zltılmk istenmekte ve nitelikli insn gücü yetiştimek, yeni bilgile keşfetmek, üetmek, kliteli sğlık hizmeti sunmk, hizmet mliyetleini zltmk, kuuml he konud iyileştime sğlybilmek, kendini ve çlışnlını geliştimesi istenmektedi [6]. Bu bğlmd, ülkemizde, henüz sınılı olk ttışılbilen, kuuml sı filisyonun, nsıl ve ne ölçüde kbul gödüğünün bi değelendimesini ypk, Muğl Sıtkı Koçmn Ünivesitesi Eğitim Aştım Hstnesi çlışnlının, kliteli ve veimli hizmet veilmesinde önemli bi yei oln çlışn memnuniyetine etki eden fktöleinin, ülkemiz veilei itibiyle de ilk olk belilemeyi mçldık. Geeç ve Yöntem Aştım evenini, Muğl Sıtkı Koçmn Eğitim ve Aştım Hstnesinde 657 syılı Devlet Memulı Knunu kpsmınd göev ypn sğlık pesoneli oluştumktdı. Toplm pesonel syısı 1000 olup, bu syı n kütlemizi oluştumuştu. Ypıln hesplml sonucu kbul edilebili öneklem büyüklüğü ise 278 olmuştu. Elde edilen veile ışığınd, söz konusu hstnede, toplm 278 kişiye tihlei sınd çlışn memnuniyeti nketi uygulnmıştı. Etik kuul onyı lınmış ve hst bilgilendiilmiş onm fomlı kişilee çıklnmıştı. Çlışn memnuniyet nketi soulı hzılnıken, ilgili litetüden ve benze ştım metotlındn ylnılmıştı. Anketin hzılnmsındn önce, ön nket ypılmış, ön nket sonucund, sğlık pesonelinin çlıştıklı kuumun filiye bi hstne olk hizmet vemesi sonsı, memnuniyet ve memnuniyetsizlik onlı belilenmeye çlışılmıştı. Alınn ynıtl doğultusund, nket soulının nlşılıp nlşılmdığı sptnk nkete son şekli veilmişti. Çlışn memnuniyet nket fomu; 5 li liket sou tipinde 34 sou, 5 demogfik özellikli toplm 39 soudn oluşmktdı. 5 li liket tipi sould ölçeğin seçeneklei; kesinlikle ktılıyoum (1), ktılıyoum (2), ksızım (3), ktılmıyoum (4), kesinlikle ktılmıyoum (5) şeklinde hzılnmıştı. Anket ştımsı için geekli veile, yüz yüze nket yöntemiyle toplnmıştı. Çlışn memnuniyet nketi, veileinin isttistiksel değelendiilmesi ve güvenililik nlizlei, SPSS fo Windows (Sttisticl Pckge fo Socil Sciencesfo Windows) 20.0 pket pogmınd ypılmıştı. İsttistik veilei; güvenililik nlizi, otlm nlizi ve kşılştım nlizi ve tek yönlü vyns (ANOVA) nlizi, pmetik olmyn testleden iki seçenekli sould Mnn-Whitney U, diğelei için Kuskl Wllis testleiyle ile değelendiildi. Afiliye bi hstne olk hizmet veen Muğl Sıtkı Koçmn Ünivesitesi Eğitim Aştım Hstnesinde çlışn memnuniyet düzeyleini belilemek için geliştiilen 34 sounun Conbch slph ktsyısı 0,715 bulunmuştu. Conbch slph geçelilik, güvenililik değelendimesi, eğitim ve çlışn güvenliği fktöü (0,917); pesonel sındki sounl fktöü (0,788); koodinsyon fktöü (0,622) olk bulunmuştu. Koodinsyon fktöü için sou 14, (Hstne idesi tfındn çlışnlı ödüllendime (teşekkü yzılı, ek ödeme ilve vb..) meknizmlı dh iyi işletilmektedi) çıkıldığınd Conbch slph ktsyısı 0,622 olk elde edilmişti. Bütün Conbch slph ktsyılı 0,6 üzeinde bulunmuş ve nlmlı kbul edilmişti. Çlışn memnuniyeti, fktö nlizinde, fktö syısı denemelei sonucund en iyi denemeyi %45 çıklmyl 3 fktö olk belilenmişti. Bu fktölein Conbch slph değelei; Eğitim ve çlışn güvenliği fktöü (0,917), pesonelin çlıştığı kuuml ilgili sounl fktöü (0,788) ve kuuml sı koodinsyon ve iş tnımı fktöü (0,622) şeklindedi. Bütün değişkenlein hem KlmogovSminov, hem de ShopioWilk testlei, α=0,05 in ltınd olup nomllik vsyımı sğlnmmktdı. Logitmik düzeltme ypıldığınd d nomllik vsyımı sğlnmdığı göülmüştü. Bulgul Çlışmy ktılnlın %79,2 sini Devlet Hstnesinde, %20,8 ini ise Tıp Fkültesinde göev ypn sğlık pesoneli oluştumktdı. Ktılımcılın %61,8 i kdın, %38,2 si ekekti. Ktılımcılın, yş dğılımlının büyük bi bölümünü, yş lığınd (n=130; %46,7) oln sğlık çlışnlı oluştuu. Kuumd çlışm süelei incelendiğinde, %28,7 ile 2-5 yıl çlışnlın, %22,4 ile 16 yıl ve üzei çlışnlın ve en z olk d %14,3 ile yıl sı çlışnlın olduğu göülmektedi. Ktılımcılın meslek dğılımlı ise, % 32,1 ile hemşiele çoğunlukt, %15,7 ile uzmn hekimle ikinci sıklıkt, %4,3 ile teknik pesonel en z kısmı oluştumktdı. Afilisyondn son, hstnenin iş yükünün dh d tmış (%69,8), çlışn pesonel motivsyonunun düşmüş (%55,1), pesonel sındki hoşnutsuzluklın hstl ynsıybildiği (%36,2) tespit edilmişti. Afilisyondn, dh çok devlet hstnesi pesonelinin htsızlığı (%37,5), Devlet hstnesi ve Ünivesite Hstnesi doktolı (%42,6) ve pesoneli (%29,4) sınd bi tkım çekişmelein olduğu, bşhekimliğin koodinsyonu sğlmd zolndığı (%32,6) lınn yüksek yoğunluklu cevpl olk tespit edildi. Pesonel syısının yetesizliğinden fzl mesi ypıldığı (%29,5), pefomns değelendime sisteminden dolyı dh fzl mesi ypılmy çlışıldığı (%40,5), fzl mesi stleinin düzenlenmesinde sıkıntıl olduğu (%57,4), yüksek yoğunlukld göze çpmktdı. İnsn kynklı kullnımının efektif olmdığı (%60,5), hstne idesi tfındn çlışnlı ödüllendime (teşekkü yzılı, ek 2

3 Afiliye Hstne / Afilsyo Hospitl ödeme ilve vb..) meknizmlının iyi işletilmediği (%77,1), çlışnl yönelik hizmet içi eğitimlein yıl içinde sık düzenlenmediği (%48,6), çlışn güvenliği ilgili yeteli eğitimlein (%44,6), ylnmlı /iş kzlını önlemeye yönelik teknik lt ypı oluştuulmsının yetesizliğinin (%34,5), çlışn güvenliği yetesizliğinin (%51,9), sounun çözümü için pesonel ile bilikte çözüm üetilmesi ve önlem lınmsı (%55,0) konusunun, yüksek sıklıktki ykınm sebeplei sınd olduğu göüldü. Çlışıln biimde, çık ve sınılı belilenmiş yzılı bi göev tnımının olmdığı (%51,8) ciddi bi sıkıntı olk tespit edildi. Çlışm meknı ve koşullı ile ilgili düzenlemele ypılıken, göüşlee bşvuulmsının yetesizliği (%5,8), egonomik düzenlemelee dikkt (%4,4) konusu düşük olumlu cevpll bildiildi. Çlışıln biimlede güvenlik önlem tışının (%9,5), hstne yöneticileine sounlın dh ht iletme imknının (%10,2), yönetimin iş yeine it sounll dh fzl ilgileni olmsının (%14,0), yönetimin kuum vizyon, misyon ve klite hedeflei konusund yeteli bilgilendiilmelein (%23,6), işleyiş konusund öneilein dikkte lınmsının (%14,7) yetesizliklei, çlışnlın olumsuz olk bildidiklei koşulldı. Afilisyon dn son, çlıştığı kuumdn yılmyı düşünme (%30,8), filisyon hizmetinin veilmesinin ylı olduğunun düşünülmesinin (%13,2), filisyon hizmeti veen Fkülte/Hstne nin hksızlıkl yol çtığının düşünülmesi (%52,5), filisyon uygulnmsının sistn eğitiminde yetesiz olduğunu düşünme (%35,6) vlığı göüldü. Veilen cevplın cinsiyet değişken nlizleinde, ekekle (Ot: 3,8526, Güven Alığı (GA): 3,6959 4,0093), kdınl (Ot:3,5022, GA: 3,3718 3,6326) onl kuumun filiye bi hstne olk hizmet vemesine eğitim ve çlışn güvenliği çısındn dh olumsuz bkmktdı (sig.=0,001). Pesonelin çlıştığı kuuml ilgili sounlı çısındn kdınlın (Ot: 2,4215, GA: 2,3225 2,5206), ekeklee (Ot: 2,1660, GA: 2,0038 2,3281) onl filisyonun özellikle iş yükü çısındn çeşitli sounl yol çtığını değelendidiklei göülmektedi (sig.=0,002). Devlet Hstnesi ve Tıp Fkültesi çlışnlının, kuum ve yş değişkenleinde nlmlı fklılık tespit edilememişti. Tblo 1 ve 2 de, çlışm yılı ve unvn değişkenleine göe nlizlei göülmektedi Tblo 1. Çlışm yılı değişkenleine göe nlizle Çlışm Yılı Eğitim ve Çlışn Güvenliği Fktöü Pesonelin Çlıştığı Kuuml İlgili Sounl Fktöü 2 Yıldn Az Otlm 3,6522 2,1565 2,9565 Kuuml Ası Koodinsyon ve İş Tnımı Fktöü Güven Alığı 3,4538 3,8506 1,9286 2,3845 2,8549 3, Yıl Otlm 3,6387 2,2882 2,9353 Güven Alığı 3,4316 3,8457 2,1289 2,4476 2,7939 3, Yıl Otlm 3,6639 2,4059 3,1000 Güven Alığı 3,8580 3,9698 2,1553 2,6565 2,8570 3, Yıl Otlm 3,7429 2,1600 2, Yıl ve Üstü çlının eksikliği, güvensizlik, ol belisizliği ve çtışmsı, zmn bskısı, yetenekleini gösteememe, şıı yskl, yöneticileden destek lmm, ekbetin engellenmesi ve çlışnlın tefi ve mesleki gelecek konusund belisizlik yşmlı d, çlışn memnuniyetini etkileyen unsul olk ifde edilebili [11]. Çlışmmız, bu pespektifte, hemen hemen diğe çlışmld d tespit edilmiş çlışn memnuniyetsizliğine sebep oln fktölein, filisyond d tespit edildiğini göstemişti. Bu duum bize, çlışm hytınd, kişilei memnuniyetsizlik ve tükenmişliğe iten sebeplein hemen hemen benze olduğunu d htıltmıştı. Çlışm bulgulımızd d olduğu gibi, göev ve soumluluklının çıkç belitilmemiş olmsı, çlışnlın fklı öğenim düzeyleine ship olm- Kuuskl- Wllıs Test Güven Alığı 3,4424 4,0433 1,9360 2,3840 2,7634 3,0366 Otlm 3,5901 2,5435 3,1087 Güven Alığı 3,3907 3,7895 2,3649 2,7221 2,9851 3,2323 Chi-Sque 4,161 13,541 10,694 Asymp.Sig. 0,385 0,009 0,030 Ttışm Geek fen, geekse sosyl bilimlede, bilimsel ştımld elde edilen veileinçözümlenmesinde ve bulgulın youmlnmsınd isttistik yöntemlei yoğun olk kullnılmktdı [7]. Bu bğlmd, çlışn memnuniyeti ölçümü çısındn kullnıln nket fomunun geçelik ve güveniliği de değelendiileek, dh sonki çlışmld kullnılbilecek yetelikte bulundu. Dünyd filisyon biçok ülkede uygulnmktdı. Ünivesitele, Tıp fkülteleinde sdece eğitim ve ştım kdosu bulunduk, klinik eğitimleini; devlet, vkıf y d özel hstnelede yptımktdı. Ameik Bileşik Devletlei nde, klinik stjl tıp fkültesi hstneleinde vey fkültelein nlşmlı olduğu filiye hstnelede ypılmktdı. Bu işbiliği genellikle biden fzl hstne ile olmktdı [6]. Tükiye de 18 Şubt 2011 tihinde Sğlık Bknlığının yyınldığı yönetmelikle bu uygulm, yüülüğe gimişti. Ünivesite ve Sğlık Bknlığı hstnelei sınd ypıln otk kullnım potokollei ile Rize, Sky, Mm, Ezincn, Ahi Evn, Giesun, Yıldıım Beyzıt, İzmi Ktip Çelebi, İstnbul Medeniyet Ünivesitelei, Odu, Muğl olmk üzee toplm 12 Ünivesite ile Sğlık Bknlığı hstnelei (Devlet hstnesi ve Eğitim Aştım Hstnesi) sınd otk kullnım potokolü ypılmıştı [8]. Çlışmmız, henüz, yeni syılbilecek bi uygulmnın sonuçlını değelendimenin, sonki dıml için bi temel teşkil edebileceği bğlmınd düşünüleek ypılmıştı. T.C. Sğlık Bknlığı, tüm ülkeyi kpsyck sğlık pesoneli memnuniyeti ştımsını ypk, kmu sğlık pesonelinin iş doyumu, motivsyon ve bğlılık tutumlını, sğlıkt dönüşüm pogmı ile ilgili göüşleini ve yıc syıln bu özelliklei etkileyen etmenlei belilemeyi hedeflemişti. Ypıln çlışmnın sonucund; pefomns dylı ek ödeme biinci sıd ele lınmsı geeken konu olk oty çıkmkt, izin kullnm sısınd ek ödeneğin kesilmesi, meslekle sı büyük fklılıklın olmsı ve ek ödemelein geleceğiyle ilgili belisizlik lgısı, bu konudki temel sounl olk tespit edilmişti [9]. Sğlık çlışnlının, iş doyumu ile lgılnn iş stesi çlışmlınd d, iş stesi yüksek ve doyum düşüktü ve dikkti çeken diğe nokt, bütün gupld dışsl doyum punl-ının çok düşük bulunmsıdı. Dışsl doyum punı, kuum politiksı ve yönetimi, denetim şekli, yönetici, çlışm ve st-üst ilişkilei, çlışm koşullı, ücet gibi işin çevesine ilişkin öğeleden oluşmktdı [10]. Bunun ynınd demoktik ve ktılımcı olmyn, hiyeşik, mekeziyetçi ve büoktik bi yönetim nlyışının olmsı, objektif ödüllendime 3

4 Afiliye Hstne / Afilsyo Hospitl Tblo 2. Ünvn değişkenleine göe nlizle Unvn Öğetim Göevlisi Eğitim ve Çlışn Güvenliği Fktöü Pesonelin Çlıştığı Kuuml İlgili Sounl Fktöü Otlm 3,5238 2,3400 2,8333 lı, bzı meslek guplının vdiy sistemi ile çlışıyo olmsı, sğlık sektöünde lt ypı ve yönetsel yetesizlikle, özlük hklı sounlı, uzun çlışm stlei, olumsuz çlışm koşullı, yoğun iş yükü, stes, duygusl destek veme zounluluğu, ğı ve ölümcül hstl bkım veme, uyku düzeninin bozulmsı, tutuln nöbet syısının fzl olmsı sğlık pesonelinin üzeindeki temel stes kynklı ve iş doyumunu etkileyen fktöle olk gösteilmektedi [12]. Bu nedenle yöneticile tfındn öncelikle çlışnl sınd dengeli ve dil bi iş dğılımı ypılmlı, yıc çlışnlın göev tnımlı yzılı olk kyıt ltın lınmlı ve çlışnll iletişim knllı çık tutulmlı diye düşünmekteyiz. Bieysel fktöle çısındn bi değelendime ypıldığınd; kuum için önemli iş ypıyo olmk ve iş kdşlıyl uyumlu çlışm, bölümle sı iyi diylog oldukç etkili oln motivsyon ve memnuniyet kitelei sınddı [13]. Ayıc, filisyondn son, çlışn memnuniyet onlının düşmesi, iki kuumun (Ünivesite Hstnesi-Devlet Hstnesi), bilikte kullnım lt ypısı oluştuulmdn uygulmy geçildiğinin de göstegesi olbileceğini; çoğu çlışnın filisyondn memnun olmk bi yn, filisyonun, eğitim veen ve bilikte kullnımdn çok, bi ele geçime ve hükmetme olk lgılndığı izlenimini ytmıştı. Bu sebeple öncelikle kuum yöneticilei tfındn; filisyonun nlmı, getiilei y ve skınclı ile ilgili uygulnbili bi eğitim süeci hzılnmlı ve düzenlenmeli, slınd he şeyde en temel oln gibi, öncelikle çlışnl dh fzl bilgilendiilmelidi diye düşünmekteyiz. Çünkü, ünivesite hstneleindeki, eğitim ve bilimsel ştımlın, Sğlık Bknlığı hstnelei ile filiye olmlı duumund hstne çlışnlın d ktkı sğlybileceği, eğitim yetelilikleinin kşılnbileceği kl gelmektedi. İş doyumunun tmsı bile söz konusu olbilecekti. İş doyumu, bieyin işi ve işyei hkkındki genel duygu, düşünce klıplı hkkınd fiki veebilecek önemli bi değişkendi. Diğe bi ifde ile iş doyumu, bieyin işyeine yönelik beklentileini ve işine yönelik tutumunu ifde etmektedi. Yni, bieyin iş yşmını, memnuniyet veici bi duum olk lgılmsıdı. İş doyumu denince, işten elde edilen mddi çıkl, çlışnın bilikte çlışmktn zevk ldığı iş kdşlı ve üetim ypmnın sğldığı bi mutluluk kl gelmektedi [14]. Çlışmld, kmu çlışnlını motive eden fktöle olk, ücet tıımı, gelecek güvencesi, yükselme olnğı, iyi ve sğlıklı çlışm koşullı, kendileini gösteme olnğı, üstlele iyi ilişkile kumk, üstlein kendileine dil dvnmsı, üstlece beğenilmek, özel sounl ilgi ve ydım, ögütün üyesi olduğu duygusunu geliştimek gibi motivsyon fktölei olk bulunmuştu [13]. Anck, tüm bunlın ötesinde, bieysel olumsuzluklın ynınd kuumsl olk d iş veimliliğinin ve hizmet klitesinin zlmsı, işten yılmyı düşünme ve yılmld tış, deneyimli pesonelin kybı gibi sonuçl d yol çn bi memnuniyetsizlik [15], çlışnld tükenme kvmının vlığını desteklemektedi. Tükiye ve dünyd ypıln çlışmld, tükenmişlik yşm olsılığı çısındn, sğlık çlışnlı en iskli meslek guplındn biisidi [12]. Algılnn kuumsl destek, kuum çlışnlının kendileini güvende hissetmelei ve ksınd kuumun vlığını hissetmelei önemlidi. He zmn kuumun desteğini ynı bşınd hisseden çlışnl, işleine dh sıkı bğlnckl ve işyeinden yılmyı düşünmeyecekledi. Çlışnlın önei ve şikâyetleinin dinlenmemesi, dikkte lınmmsı, bieylein kbul gömedikleini hissetmeleine, iş etkileşiminden doğn psikolojik nlmın yokluğun neden olbili [16]. Yeni bi koodinsyonun kuuluyo olmsı, kendi sğlık lt ypılı ile dh ekbetçi olmyı tecih eden, filiye sğlık kuuluşlının; kuumsl yönetişim, stndt ve posedüleinin geliştiilmesi, hst güvenliği ve klite yönetimi, pesonel ve yönetim, klinik geliştime, kıyslm (benchmking), pefomns geliştime ve uluslsı keditsyon ile ilgili ydım ihtiyç duybili. Afiliye hstnelede, işte bu noktd, iş biliği ypılck oln kuum iyi seçilmeli ve ihtiyç duyuln kdemelede ypıln nlşmlönce plnlnmlıdı [6]. Göülmektedi ki, dengele çok iyi kuulmlı, filisyon dım tılıken, ydım lmktn kçınılmmlı, tnıtım fliyetleinde kuum ve çlışn yın d ğılık veileek, çlışnl bu tılımın kvtılmsının ynınd, çlışn önem veeek koku ve endişelei gideilmeye çlışılmlı diye düşünmekteyiz. Çünkü, filisyonun, insn gücü ve lt ypıy yönelik kynklın veimli kullnılmsı, veimli koodinsyonu olduğu düşünülüse, bunun oldukç geekli olduğu d htılnı düşüncesindeyiz. Çlışmmızd, koodinsyon yokluğunun ötesinde, bi tkım hoşnutsuz ynsımlın tespit edilmesi, pefomnsı tımk isteyen yöneticilein, çlışnlın tutum ve dvnışlını, zu ve istekleini, fiki ve duygulını ve bunl etki eden fktölei dikkte lmsı geekliliği göülmüştü düşüncesindeyiz. Motive olmyn pesonelin olumlu pefomns göstemesi beklenmemelidi. Çünkü, işyeleinde, işlein yüütülmesinde bilgi kışı önemlidi. Alınn klın iletilmesi, çlışnldn gelen isteklein değelendiilmesi için iletişim knlının çok iyi işlemesi geekmektedi. Anck iletişim sisteminde ksml olus ognizsyond tıknıklıkl meydn geli ve bunun sonucund d işle tm nlmıyl ypılmz. İletişim sistemindeki ksml, ognizsyonld tıknıklıkl neden olu. Kuuml Ası Koodinsyon ve İş Tnımı Fktöü Güven Alığı 3,3121 3,7355 2,0803 2,5997 2,5985 3,0681 Uzmn Hekim Otlm 3,8286 2,2800 2,7750 Güven Alığı 3,5761 4,0811 2,0419 2,5181 2,6249 2,9251 Hemşie Otlm 3,4328 2,3824 3,0118 Güven Alığı 3,2332 3,6324 2,2445 2,5202 2,8916 3,1319 Ebe Otlm 3,5000 2,0800 2,9400 Güven Alığı 3,1859 3,8141 1,7482 2,4118 2,6144 3,2656 Sğlık Memuu Otlm 4,2679 2,0875 3,5375 Güven Alığı 3,9374 4,5984 1,7637 2,4113 3,2250 3,8500 İdi Memu Otlm 3,6238 2,4133 3,0600 Teknik Pesonel Güven Alığı 3,3455 3,9021 2,1452 2,6815 2,9215 3,1985 Otlm 3,5476 2,0000 2,9333 Güven Alığı 3,0308 4,0645 1,4102 2,5898 2,6229 3,2438 Diğe Otlm 3,9206 2,4667 3,1778 KuusklWllıs Test Güven Alığı 3,5182 4,3230 2,0681 2,8652 2,9405 3,4151 Chi-Sque 15,267 8,466 22,942 Asymp.Sig. 0,009 0,132 0,000 4

5 Afiliye Hstne / Afilsyo Hospitl İletişim engellei nedeniyle mçlın iyi nltılmmsı biimle sınd fklılşml neden olbilmektedi. Ognizsyon içindeki, kişilein ve biimlein fklılşmsı ise çtışml, oty çıkn çtışml d bieylein yptıklı işlee ybncılşmsın neden olu [17]. Bu tükenmişlik düzeyinin, sğlık çlışnlınd, çeşitli değişkenlee göe incelenmesinde, cinsiyet ve medeni duum göe memnuniyet punlınd fk yok iken, meslek guplı içeisinde lbotu-nestezi ve öntgen teknisyenleinden oluşn gubun memnuniyet punlı diğe meslek guplın göe düşük bulunmuştu. Hizmet yıllın göe memnuniyet punlı kşılştııldığınd mesleğinin ilk 5 yılınd oln gubun memnuniyet punı dh düşük sptnmıştı. Toplm memnuniyet punlı, çlışm otmınd sözel vey fiziksel şiddet göen ve hizmet-içi eğitimlee ktılmyn, kuumdn yılmyı düşünen, çlışm işleyişinde fikileinin lınmdığını düşünen gupld dh düşük sptnmıştı [16]. Çlışmmızd, çlışm yılı değişkenine göe ypıln nlizlede, pesonelin çlıştığı kuuml ilgili sounlı ve çlışm süesinin 16 yıl ve üstü çlışnlın, kuumun filiye bi kuum olk hizmet vemesine dh olumsuz bktığı değelendiilmişti. Ki bu duum, duygusl tükenme, duysızlşm ve düşük kişisel bşı ile tükenmişliğin komponenti olk değelendiilmişti [18]. Yni, çlışn motivsyon ve desteği yetesiz gözükmektedi. Ayıc, çlışnl dışınd, kuuml, özellikle snyi deviminden son, kâ sğlyn çl olk göülmeye bşlnmıştı. Çlışm etkinliğinin tık, insnı psikolojik ve fiziksel olk ne kd ttmin ettiğinden çok, dh fzl kâ elde etmeye yönelik olk, ne kd veim elde ettidiği dh önemli hle gelmişti. Böylelikle insnın öz etkinliği olk çlışm, insnın v olm lnı olmktn çıkıp insnın istemsiz, zolm bi etkinliği hline gelmişti [19]. Bu yeni oluşn duumun, kişiyi huzusuz etmesi nlşılbili gözükmektedi. Bieyin duygusl çıdn ship olduğu enejiyi yitimesi; onu bilikte çlıştığı ve hizmet sunduğu insnl kşı duysızlştıı, bebeinde kişisel bşı duygusu zlı ve tükenmişlik yşnılmsı kçınılmz bi hâl lı. Pesonelin kendini geliştimesinin desteklenmesi, güçlendiilmesi, işle ilgili kld pesonelin tnınmsı beklenen klite sonuçlının yklnmsı çısındn önemlidi. Sğlık çlışnlı çlıştıklı kuumu benimsemeli ve ognizsyonun pçsı olduklını hissetmelidi. Çünkü sğlık hizmetleinin bel kemiği çlışnlıdı. Afilisyonun, fklı kuumlın eğitim nlyışlınd plellik sğlmk, bilgi ve deneyim lışveişi ypk bilgi gücünün pylşılmsını ve hst yın en iyi şekilde kullnılmsını mümkün kılmk olduğu düşünülüse, söz konusu sounlın çözümünün Muğl Sıtkı Koçmn Ünivesitesi Eğitim Aştım Hstnesinin yın olcğı ve Muğl ilinde henüz yeni oln filisyon uygulmsının geleceği için büyük önem tşımktdı knti oluşmktdı. 3. Doğn S, Ktş A. Ögütsel etiğin çlışn memnuniyetine etkisi üzeine bi ştım. Eciyes Ünivesitesi İİBF Deg 2011;37: Ünln D, Çetinky F, Özyut Ö, Kybşı A. Bi Ünivesite hstnesinde çlışn seketelede iş memnuniyeti. Hcettepe Sğlık Deg 2006;9(1): Kılıç R, Keklik B. Sğlık çlışnlınd iş yşm klitesi ve motivsyon etkisi üzeinde bi ştım. Afyon Koctepe Ünivesitesi İİBF Deg 2012;14(2): Budk M. Özel hstnelein ybncı hstnelele filisyonun genel bkış. Sğlık Düşüncesi ve Tıp Kültüü Pltfomu Deg 2013;26: Kgöz Y, Ekici S. Sosyl bilimlede ypıln uygulmlı ştımld kullnıln isttistiksel teknikle ve ölçekle. CÜ İİBF Deg 2004;5(1): Yükseköğetim Kuulu Bşknlığı, Sğlık Bknlığı, editos. Sğlık Bknlığı ve bğlı kuuluşlın it sğlık tesislei ve ünivesitelee it ilgili biimlein bilikte kullnımı ve işbiliği usul ve esslı hkkınd yönetmelik. Ank: Bknlıkl Pess; 2014.p Akdğ R, edito. Sğlık pesoneli memnuniyet ştımsı. Ank: Opus Bsın Yyın; 2010.p Eşn EE, Yıldıım G, Doğn O, Doğn S. Sğlık çlışnlının iş doyumu ve lgılnn iş stesi ile lındki ilişkinin incelenmesi. Andolu Psikiyti Deg 2013;14: Soysl A. Çlışnld tükenmişlik düzeyinin bzı demogfik değişkenle çısındn incelenmesi: K. Mş Emniyet Müdülüğü nde bi ştım. Kilis 7 Alık Ünivesitesi İİBF Deg 2010;(Özel syı): Ksvun S. Sğlık sektöünde tükenmişlik: Ank dki sğlık bknlığı hstnelei yöneticileinin tükenmişlik düzeylei. HÜ İIBF Deg 2014;32(2): Öztük Z, Dünd H. Ögütsel motivsyon ve kmu çlışnlını motive eden fktöle. CU İİBF Deg 2003;4: Akşit Aşık N. Çlışnlın iş doyumunu etkileyen bieysel ve ögütsel fktöle ile sonuçlın ilişkin kvmsl bi değelendime. Tük İde Deg 2010;467: Şentun L, Gülseven-Kbck B, Ecevit-Alp S, Sbuncu N. Hemodiyliz üniteleinde çlışn hemşielein tükenmişlik düzeyi. Mltepe Ünivesitesi Hemşielik Bilim ve Sntı Deg 2009;2(2): Vul F, Aydın Du A, Fil Ş, Çiftçi S, Toun SD, Ptn R. Sğlık çlışnlınd memnuniyet, kuumd klm ve ögütsel bğlılığ etki eden fktöle. Blıkesi Sğlık Bilimlei Deg 2012;1(3): Etük M. Ognizsyonld çtışm, çtışm nedenlei, çtışmnın yönetimi ve Eciyes Ünivesitesi nde bi nket uygulmsı. Eciyes Ünivesitesi IIBF Deg 1994;11: Kebpçı A, Akyolcu N. Acil biimlede çlışn hemşielede çlışm otmının tükenmişlik düzeyleine etkisi. T J EmegMed 2011;11(2): St S, Ay Ü. Bnk çlışnlının iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleinin incelenmesi. Çukuov Ünivesitesi İİBF Deg 2010;14(2): How to cite this ticle: Ülge N, Bldemi E, İnnç BB. Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn. J Clin Anl Med 2015; DOI: /JCAM Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Şensoy N, Özmen A, Doğn N, Ecn A, Kbeki HS. Afyonkhis il mekezinde biinci bsmk sğlık hizmetleinde hst memnuniyeti ştımsı. J Clin Anl Med 2014;5(1): Sygılı M, Çelik Y. Hstne çlışnlının çlışm otmlın ilişkin lgılı ile iş doyumu düzeylei sındki ilişkinin değelendiilmesi. Hcettepe Sğlık Deg 2011;14(1):

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SYF:1/6 I. YRIYIL DERSLERİ SPY1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ (3 0) KTS:4 BEDEN EĞİTİMİ, VE SPOR KVRMLRINI VE MESLEKİ LNLRINI TNITMK İNSN VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR RSINDKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEK SPY1003

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / TTİ N ÇÖZÜRİ eneme -. +. + + ti. - + + - + + > ise - + - + evp. ^ + ^- ^- +. z z + + + + evp z + -. c- m z z + - + + + z z z ^ ^ evp. çift sı olmlı Ç+ T T. Ştı sğln sdece vdı.. + + lde tne sl sı vdı.

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi İzmi D. Behçet Uz Çocuk Hast. Degisi 20; ():7-0 doi:0.5222/buchd.20.7 Klinik Aaştıma Down sendomlu çocuklaın anneleinin aile işlevleini algılama ve sosyal destek düzeyleinin değelendiilmesi Assessment

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır:

a üstel fonksiyonunun temel özellikleri şunlardır: 1 Üstel Fonksiyon: >o, 1 ve herhngi bir reel syı olmk üzere f: fonksiyon denir. R fonksiyonun üstel R, f()= 1 2, f()= ve f()= f()= gibi tbnı sbit syı (pozitif ve 1 den frklı) ve üssü 4 değişken oln bu

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 9 Hemşielik Öğencileinin Psikolojik Dayanıklılıklaı ve Etkileyen Faktöle Factos Influencing Resilience in Nusing Students Küba GÜNGÖRMÜŞ, Ayşe OKANLI, Tuğçe KOCABEYOĞLU

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı