Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h"

Transkript

1 e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom Feide Spmz 1, Hüseyin Lkdmylı 2, Özgü Ktncıoğlu 3, Yeşim Yıldıım 4, İs Döngel 3 1 Bşkent Ünivesitesi Alny Aştım ve Uygulm Mekezi, Göğüs Cehisi AD, Alny, 2 Bşkent Ünivesitesi Alny Aştım ve Uygulm Mekezi, Göğüs Hstlıklı AD, Alny, 3 Sivs Numune Hstnesi, Göğüs Cehisi Kliniği, Sivs, 4 Acıbdem Kozytğı Hstnesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, İstnbul, Tükiye Özet Amç: Mlign plevl mezotelyom (MPM), gesif lokl invzif kktei oln ftl seyili bi tümö olup, sıklıkl sbest temsı sonucu oluşu. Bu çlışmd MPM tnısı ln 27 olgunun klinik, ptolojik ve dyolojik bulgulını etospektif olk litetü eşliğinde idelemek istedik. Geeç ve Yöntem: Mekezimizde MPM tnısı ln 27 olgu, 14 ü kdın, 13 ü ekek çlışmy lındı. Olgulın 4 üne tnstosik plev biyopsisi ile, 23 üne ise cehi yöntemle (VYTC, tokotomi) ile tnı konuldu. Bulgul: Rdyolojik değelendimede sısı ile 23 ünde (%85.2) plevl klınlşm, 20 sinde (%74.1) plevl effüzyon, 15 inde (%55.6) hcim kybı, 14 ünde (%51.9) plevl nodülsyon, 4 ünde (%14.8) mediystinl shift, biinde (%3.7) pnömotoks, biinde ise (% 3.7) hidopnömotoks tespit edildi. Histoptolojik incelemede 17 (%63) olgunun tiplendimesi ypılmdı. On olgunun ise 5 i (%18.5) epiteloid tip, 4 ü (%14.8) skomtoid tip ve 1 i (%3.7) bifzik tip MPM olk po edildi. Eve I de 3 (%11.1) olgunun otlm yşm süesi 1449 gün, eve II de 6 (%22.2) olgunun otlm yşm süesi 480 gün, eve III de 18 (%66.7) olgunun otlm yşm süesi 214 gün olk tespit edildi. Tnı esnsınd eve IV olgumuz olmdı. Olgulın evesi ile otlm yşm süelei sınd isttistiksel olk nlmlı fk (p = 0.007) sptndı. Sonuç: MPM tnısı için uygun histoptolojik inceleme ve dındn uygun dyolojik evelendime ypılmlıdı. MPM tedvisinde günümüzde multimodlite yklşım öne çıkmkl bilikte hstlığ ilişkin tm kü sğlnmmktdı. Anht Kelimele Mlign Plevl Mezotelyom; Ptoloji; Rdyoloji; Motlite Abstct Aim: Mlignnt pleul mesotheliom is tumo of loclly invsive chcte nd of ftl couse, fequently ising following sbest exposue. In the pesent study we ttempted to etospectively evlute the clinicl, pthologicl, nd diologicl findings of 27 cses dignosed with MPM. Mteil nd Method: 27 cses dignosed with MPM in ou medicl fcility hve been included into the study, 14 femles, nd 13 mles. Of the cses, 4 hve been dignosed bsed on tnsthocic pleul biopsy, nd 23 using sugicl methods (VYTC, thocotomy). Result: Rdiologicl evlution eveled pleul thickening in 23 (85.2%), pleul effusion in 20 (74.1%), volume loss in 15 (55.6%), pleul nodultion in 14 (51.9%), medistinl shift in 4 (14.8%), pneumothox in 1 (3.7%), nd hydopneumothox in 1 (3.7%) of the cses, espectively. Histopthologicl exmintion filed to evel ny typing in 17 (63%) of the cses. On the othe hnd, 5 (18.5%) of the eminde cses wee of the epitheloid type, 4 (14.8%) wee of the scomtoid type, nd 1 (3.7%) ws of the biphsic MPM type. Men suvivl te of the 3 (11.1%) Stge I cses ws 1449 dys, of the 6 (22.2%) Stge II cses ws 480 dys, of the 18 (66.7%) Stge III cses ws 214 dys. We hd no Stge IV cses t the time of dignosis. A sttisticlly significnt diffeence hs been estblished between the Stge nd the men suvivl te of the cses. Discussion: In dignosing MPM, pope histopthologicl exm followed by pope diologicl stging should be cied out. A multimodlity ppoch compises the pesent MPM tetment, but totl cue cnnot be povided. Keywods Mlignnt Pleul Mesotheliom; Pthology; Rdiology; Motlity DOI: /JCAM.544 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2012;3(1):51-5 Coesponding Autho: Feide Spmz, Bşkent Ünivesitesi Alny Aştım ve Uygulm Mekezi, Göğüs Cehisi AD, 07400, Alny, Antly, Tukey. T. : F.: E-Mil: 1 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 51

2 Mlign Mezotelyom // Mlignnt Mesotheliom Giiş Mlign plevl mezotelyom (MPM), gesif lokl invzif kktei oln ftl seyili bi tümö olup, sıklıkl sbest temsı sonucu oluşu. Mezotelyom teimi ilk kez 1921 yılınd Estwood ve Mtin tfındn plevnın pime tümöü için kullnılmıştı [1]. Hstlığın sbest ile ilişkisi ise 1960 d Wgne tfındn tespit edilmişti [2]. Asbestle ilişkisi tnımlnn MPM 60 lı yılld göülme sıklığı bzı ülkelede epidemi denilecek seviyelee kd tış göstemişti li yılld ypıln ysl düzenlemelee ğmen snyileşmekte oln ülkelede hstlığın göülme sıklığındki tış devm etmektedi [3]. Hstlığın insidnsı son yılld süekli olk tmkt ve 2020 yılın kd bu eğilimin süeceği thmin edilmektedi [4,5]. Bu çlışmd MPM tnısı ln 27 olgunun klinik, ptolojik ve dyolojik bulgulını etospektif olk litetü eşliğinde idelemek istedik. Geeç ve Yöntem Mt Eylül 2009 tihlei sınd MPM tnısı ile mekezimizde tkip edilen 27 olgunun dosylı etospektif olk incelendi. Olgulın klinik, dyolojik bulgulı, histoptolojik inceleme sonuç-lı, tnı ve tedvi yöntemlei gözden geçiildi. Çlışmy lınn olgulın dödüne tnstosik plev biyopsisi ile tnı konuldu. Yimi iki olguy Video ydımlı tokoskopik cehi (VYTC) ypıldı. VYTC ile tnı konulmyn 2 olgu ile bilikte toplm 3 olguy tokotomi ile plöektomi ypıldı. VYTC de plevl (diyfgmtik, kostl ve mediystinl plevl) yüzeyleden multipl syıd ve kciğe penkiminden (vissel plev ve pe-ifeik kciğe pnkiml nodülle) önekle lınk kesin tnıy ulşılmıştı. Olgulın evelendiilmesinde Intentionl Mesotheliom Inteest Goup (IMIG) gubu tfındn evize edilen ve 2002 de UICC (Union fo Intentionl Cnce Contol) /AJCC (Ameicn Joint Comittee on Cnce) tfındn kendileine dpte edileek kullnıln TNM sınıflmsı kullnıldı. Bu eveleme sistemine göe; T1 evesi 1 ve 1b olk yılmıştı. T1 d sdece pietl plev tutulumu olup vissel plev tutulumu yoktu. T1b de ise vissel plevd d tutulum olmk üzee, bütün plevl yüzeylede tutulum vdı. T2 de plevl yüzeyin tutulumu ynı sı, kciğe pnkimi ve/vey diyfgm ksı tutulmuş vey bütünleşmiş vissel tümöle oluştuu. T3 evesinde endotosik fsy, mediystinl yğ dokusu ve peikdın tnsmul olmyn tutulumu vdı. Göğüs duvı yumuşk dokulın yyıln nck tm olk ezeke edilebilen solite tümö de T3 olk evelendiilmişti. T4 de ise yygın göğüs duvı tutulumu, peiton diekt tnsdiyfgmtik yyılım, kşı plevnın tutulumu, vetebl kolon diekt yyılım, miyokd ve peikdın iç yüzey tutulumu vdı. Nodl (N) ve metstz (M) sınıflmsı kciğe knseinde olduğu gibi ypılmıştı. Olgulın tnı esnsındki pefomnsı Esten Coopetive Oncology Goup (ECOG) pefomns sklsın göe ypıldı. Bun göe; ECOG 0: Asemptomtik (tm ktif tüm hstlık öncesi ktiviteleini kısıtlm olmksızın ypbili). ECOG 1: Semptomtik fkt tmmen ykt (zolu fiziksel ktivitede kısıtlm v, nck ykt ve hfif işlei ypbili). ECOG 2: Semptomtik, %50 den dh z ytkt geçiebili. ECOG 3: Semptomtik, %50 den dh fzl ytkt geçiebili (kendi bkımını ypmkt zolnı gündüz stleinde %50 sinden fzl ytkt). ECOG 4: Ytlk (kendi bkımını ypmz, tm olk sndlye vey ytğ bğlı) [6]. İsttistiksel nlizde ise SPSS (Sttisticl Pckges fo Socil Sciences) 11.0 fo Windows (Chicgo, IL) isttistik pogmı kullnıldı. Tnımlyıcı isttistik ypılıken uç değele değelendime dışı bıkılk men (otlm) yeine medyn (otnc) değele kullnıldı. Kşılştımld ki ke (χ2) testi kullnıldı. İsttistiksel nlmlılık p <0.05 olk kbul edildi. Bulgul MPM tnısı lmış oln 27 olgunun 14 ü (%51.9) kdın, 13 ü (%48.1) ekek, yş otlmsı ± yıl, medyn yş 71 yıl (44-86 yıl sı) idi. Olgulın 4 üne tnstosik plev biyopsisi ile, 23 üne ise cehi yöntemle ile tnı konuldu. Semptoml; Olgulın hepsinde işthsızlık ve hlsizlik ykınmlı vdı. Anck hiç biinde kilo kybı yoktu. Diğe semptoml sısı ile 18 olgud nefes dlığı (%66.7), 9 (%33.3) olgud sıt ğısı olup, nefes dlığı oln 2 (%7.4) olgud bebeinde öksüük şikyeti de vdı. Olgulın pefomnsı ECOG sklsın göe; 16 olgud ECOG 1, 6 olgud ECOG 2 ve 5 olgud ise ECOG 3 olk değelendiildi. ECOG 1 deki olgulın otlm yşm süeleinin medyn değei 315 gün, ECOG 2 de 486 gün, ECOG 3 de 281 gün olk bulundu. Olgulın ECOG pefomns sklsın göe pefomns duumlı ile otlm yşm süelei sınd isttistiksel olk nlmlı bi fk (p= 0.49) yoktu. Rdyolojik değelendimede; olgulın 23 ünde (%85.2) plevl klınlşm (Resim 1), 20 sinde (%74.1) plevl effüzyon (Resim 2), 15 inde (%55.6) hcim kybı, 14 ünde (%51.9) plevl nodülsyon (Resim 3), 4 ünde (%14.8) mediystinl şift, biinde (%3.7) pnömotoks, biinde ise (%3.7) hido-pnömotoks tespit edildi (Tblo1). Tblo 1. Olgulımızın klinik, dyolojik ve histoptolojik özelliklei Olgu Syısı (n) Kdın 14 (% 51.9) Ekek 13 (% 48.1) Yş Otlmsı (yıl) ± Eveleme Eve I 3 (% 11.1) Eve II 6 (% 22.2 ) Eve III 18 (% 66.7) Eve IV 0 Semptoml Hlsizlik, işthsızlık 27 (%100) Nefes dlığı 18 (%66.7) Sıt ğısı 9 (%33.3) Öksüük 2 (%7.4) Rdyolojik Göüntüleme Plevl klınlşm 23 (% 85.2) Plevl effüzyon 20 (% 74.1) Hemitokst volüm kybı 15 (%55.6) Plevl nodülsyon 14 (% 51.9) Mediystinl shift 4 (%14.8) Pnömotoks 1 (%3.7) Hidopnömotoks 1 (% 3.7) Histolojik Tiplendime Tiplendime ypılmyn 17 (%63) Epiteloid tip 5 ( %18.5) Skomtoid tip 4 (%14. 8) Bifzik tip 1 (%3.7) ECOG pefomns sklsı ECOG 1 16 (%59.3) ECOG 2 6 (%22.2) ECOG 3 5 (%18.5) 2 52 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom Tnı şekli; Olgulın 4 üne (%14.8) tnstosik plev biyopsisi ile 23 ine (%85.2) ise cehi yöntemle tnı konuldu. Cehi yöntemle tnı konuln 23 olgunun 22 sine (%95.7) VYTC ypıldı. VYTC ile tnı konulmyn iki (%4.3) olguy tokotomi ile plöektomi ypılk histoptolojik tnı konuldu. Bi olgud ise nüks spontn pnömotoks nedeniyle ypıln tokotomide insidentl olk piyetl plevd 1 2 mm lik nodülle sptnmsı üzeine plöektomi ypıldı. Tnısı MPM olk polndı. Ltel tokotomi ypıln toplm üç (%11.1) olgumuz plöektomi ile tnı konuldu (Şekil 1) Tnstosik biyopsi ile tnı lmış oln bi olguy loküle plevl effüzyonundn (Resim 4) dolyı steptokinz uygulndıktn son tlk ile plöedez ypıldı ve ynıt lındı. Bu olgud yşm süesinin diğe olgul göe dh uzun olduğu göüldü.. Plevl effüzyonlu 19 olguy 4 gm tlk ile ypıln plöedez bşılı oldu. Tnstosik plev biyopsisi ile tnı lmış oln bi olgud ise kciğe ekspnse olmdığındn ve plevl myisi enfekte olduğu için çık denj ile tkibe lındı. Bi hftlık tkipleinde plevl myi denjı zln ve cilt ltı mfizemi geileyen olgul Heimlich vlf tkılk yktn tkibe lındı... Bu olgul postopetif 15. günde tlk veileek dienlei lındı. Tkip süesinde plevl effüzyonl ilgili soun yşnmdı. Döt olgumuzd dien bölgesinde tümö invzyonu göüldü. Hiçbi olgumuz dyotepi uygulnmdı. Bun ğmen tkip ettiğimiz süe içeisinde 23 olgumuzd göğüs duvı invzyonu d göülmedi. Rdyolojik evelemede eve I de 3 (%11.1) olgunun otlm yşm süesi 1449 gün (yşm süelei 1940 gün, 1449 gün, 443 gün), eve II de 6 (%22.2) olgunun otlm yşm süesi 480 gün, eve III de 18 (%66.7) olgunun otlm yşm süesi 214 gün olk tespit edildi. Tnı esnsınd eve IV olgumuz olmdı (Şekil 2). Olgulın evesi ile otlm yşm süelei sınd isttistiksel olk nlmlı fk (p = 0.007) sptndı. Histoptolojik inceleme; 17 (%63) olgunun tiplendimesi ypılmdı. On olgunun ise tiplendimesi belitilmiş olup 5 i (%18.5) epiteloid tip, 4 ü (%14.8) skomtoid tip ve 1 i (%3.7) bifzik tip MPM olk po edildi. MPM tnısı ln bütün olgul kemotepi öneildi. Bunldn 8 i (%34.5) kemotepiyi kbul etmedi. İki olgu ise geç dönemde kemotepi ldı. Toplm 19 (%65.5) olguy sispltin bzlı kemotepi ejimi (pemethxte vey vinoelbin) uygulndı. Tüm olgulın otlm yşm süesi 315 gün (91-1,940 gün) idi. Kemotepi ln gupt otlm yşm süesi 386 gün iken, kemotepi lmyn gupt otlm yşm süesi 214 gün idi. Kemotepi ln gup ile kemotepi lmyn gup sındki otlm yşm süesine bkıldığınd nlmlı isttistiksel bi fk (p= 0.152) sptnmdı. Olgulın öyküsünü soguldığımızd tmmınd çevesel sbest temsı vdı. Hstlın lınn nmnezleinde bulunduklı bölgede beyz topk bulunduğu nlşılmıştı. Yşmlının bi döneminde (çocukluk ve/vey egenlik) beyz topğı evlein bdn ve sıvsınd hmmdde olk kullnıldığı, nck tık günümüzde kullnmdıklını belitmişle-di. Olgulın hepsi Sivs ili çevesinden gelen hstldı. Bie yıl ile gelen 2 olgunun ise evli olduklı nlşıldı. Şekil 1. MPM tnısınd kullnıln tnı yöntemlei n=3; %11 n=20; %74 n=4; %15 Şekil 2. Olgulın Şekil 2. Olgulın tnı yöntemleine evelee göe göe dğılımı dğılımı. n=18; %67 n=0; %0 Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom Şekil 1. Olgulın tnı yöntemleine göe dğılımı. n=3; %11 n=6; %22 Plevl biyopsi VYTC Tokotomi Eve 1 Eve 2 Eve 3 Eve 4 Sonuç Asbest lifleinin bulunmdığı yelede MPM oldukç ndidi. Ülkemizde sbest muziyetinin nedeni ülkemizin coğfi ypısınd ye ln sbest ve zeolit lifleinin inhlsyonudu. Bus, Küthy, Kony, Kysei, Elzığ, Diybkı, Mlty, Şnlıuf, Adıymn, Sivs, Budu, Afyon, Kııkkle, Denizli, Kysei, Tokt, Amsy, Çnkıı, Çoum, Yozgt, Eskişehi ve Ank illeinin kısl kesimleinde çevesel kökenli sbest temsı ile ilgili hstlığın geliştiği gösteilmişti [7]. MPM etyolojisinde sbest dışınd eionit gibi diğe siliktlın inhlsyonu, intplevl toyum dioksit, insn lökosit ntijen (HLA) B41, B58, DR16 pozitifliği, Simin viüs-40 (SV-40) ve dyotepi öne süülen diğe nedenleden bzılıdı [8,9]. Sivs ili çevesi zengin mden ytklın shipti. Topk ve ky ypısınd sbest ve zeolit bulunmktdı [10]. Bşıbüyük ve kdşlının yptığı çlışmd Sivs t sbest ytklı tespit edilmişti [11]. Hstldn lınn öykülede sbestli topğın Sivs ili çeve yeleşim yeleinin duvlınd özellikle bdn mçlı kieç yeine kullnımının (günümüzde tek edilmiş ols d) uzun yıll devm ettiği nlşılmktdı. Resim 1. Posteio-nteio (PA) kciğe gfide plevl klınlşm. Resim 2. Toks bilgisylı tomoğfi kesitinde plevl effüzyon. Resim 3. Toks bilgisylı tomoğfi kesitinde sol hemitokst nodülsyon gösteen plevl kitlele. Resim 4. Toks bilgisylı tomoğfi kesitinde loküle plevl effüzyon. 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 53

4 Mlign Mezotelyom // Mlignnt Mesotheliom Asbestin neden olduğu hstlıklın gelişmesinde yıl gibi uzun bi ltent peiyot ihtiyç vdı [12,4]. MPM d tümö hem piyetl hem de vissel plevyı tut. Sıklıkl mediystinl diyfm ve göğüs duvı gibi komşu ypıl uznım göstei. Sğklım pime tümöün komşu dokul invzyonun bğlıdı. Günümüzde tümö dokusunun yyılımını ve tedviye ynıtı değelendimede çeşitli göüntüleme yöntemlei kullnılmktdı. Bilgisylı toks tomogfisi tnı, eveleme ve tedviye ynıtın değelendiilmesinde en yygın kullnıln göüntüleme yöntemidi. Plevl klınlşm ve plevl effüzyon MPM nın en sık stlnn dyolojik bulgulıdı. Şhin ve kdşlının yptığı çlışmd 84 MPM lı hstnın dyolojik bulgulı tek tflı plevl klınlşm, plevl nodülsyon vey kitle (%100), plevl effüzyon (%73), mediystinl plevl tutulum %93, volüm kybı (%22) olk bildiilmişti [13]. Bu çlışmd ise olgulın 23 ünde (%79.3) plevl klınlşm, 20 sinde (%69) plevl effüzyon, 14 ünde (%48.3) plevl nodülsyon, 4 ünde (%13.8) mediystinl shift, 15 inde (%51.7) volüm kybı, biinde (%3.4) pnömotoks ve bi olgud (%3.4) ise hidopnömotoks tespit edildi. MPM tnısı genellikle 5-7. dektld konulmktdı. Olgu seimizde hstlığ 6. dektt dh sık stldık. Kdın / ekek onın bkıldığınd; endüstiyel bölgele-den ypıln çlışmld ekeklede dh sık göüldüğü belitilmektedi [14]. Olgulımızd ise kdın / ekek onlı bibiine ykındı ve mesleki sbest temsı tif edilmemişti. Bu duum bize MPM nin mesleki kşılşmdn öte çevesel fktölee bğlı geliştiğini düşündüdü. İlginç olk bie yıl ile tnı ln iki hstnın evli olduklı d nlşıldı. Multiloküle mlign plevl effüzyon ve plevl mezotelyomd intplevl fibinolitik tedvi semptomlı htltmk mcı ile kullnılmktdı [15]. Biz de multiloküle effüzyonu oln mezotelyomlı bi olgumuz intplevl steptokinz uyguldık. Tedviye hızlı ynıt lınıp semptomtik htlm sğlndı. Bu olgu hlen sğ olup, (yşm süesi 1940 gün), ECOG pefoms sklsı (3) ilei idi. MPM evelemede en çok güçlük yşnn tümöleden biidi. Rdyolojik değelendime ynı sı histoptolojik inceleme ile ypıln evelemenin önemi büyüktü. Öncelei Butchd eveleme sistemi (1976) kullnılıken [16], günümüzde TNM sınıflmsı kullnılmktdı. TNM sınıflmsı 1995 yılınd IMIG gup üyesi Rusch ve kdşlı tfındn evize edilmişti ve günümüzde bu eveleme sistemi kullnılmktdı [17]. UICC/AJCC (6th) 2002 yılınd bu eveleme sistemini kendi eveleme sistemleine dpte edeek kbul etti [18,19]. Ypıln çlışmld evelemenin oldukç önemli olduğu göülmüştü [20]. Floes ve kdşlının yptığı çlışmd cehi uygulnn 348 MPM lı hstld lenf nodu istsyonunun sğ klım üzeine etkisi ştıılmış, tek istsyond N2 lenf nodu tutulumu ile biçok istsyond N2 lenf nodu tutulumu sınd sğ klımın fklı olduğunu, bu nedenle yıntılı yeni bi eveleme sistemine ihtiyç duyulduğu vugusu ypmışldı [21]. Çlışmmızd olgulın dyolojik göüntüleme ile bilikte VYTC ile ypıln plevl biyopsi ile UICC /AJCC tfındn kbul edilen TNM eveleme sistemi kullnıldı. Çlışmnın sonucund eve 1 deki olgulın otlm yşm süesi 1449 gün, eve 2 de 480 gün, eve 3 de 214 gündü. Eve 1 de otlm yşm süesi oldukç yüksek iken, olgunun evesi ileledikçe yşm süesinin zlmsı hsss evelendimenin önemini göste-mektedi. Ayıc hstlığ özgün semptomlın v olmmsı eken evede tnıyı zolştımktdı. MPM tedvisinde uzlşı ile kbul göen bi tedvi stnddı yoktu. Günümüzde multimodl tedvile ön pln çıkmktdı. Bu tedvi kpsmınd ekstplevl pnömonektemi, kemotepi ve dyotepi ye lmktdı. Bu tedvide cehi ile tümö mkoskopik çıktılıp, dyotepi ile lokl nüks kontol ltın lınmkt ve kemotepi ile de metstz sıklığını zltıp, mikometstzlın otdn kldıılmsı hedeflenmektedi [22]. Kemotepi uygulmsı tedvi seçeneklei içeisinde önemli bi ye tutmktdı. Tek ilçl ypıln kemotepi ynıtlı oldukç kötü olup, ynıt onlı %0-20 sınd değişmektedi [23,24]. Pemetexed ve sispltin gibi kombinsyondn oluşn kemotepi seçeneği ile otlm sğklımın yklşık 12 y olduğu gösteil-mişti [25]. Snto ve kdşlının yptığı çok mekezli, non-ndomize çlışm, 745 MPM lı olguy pemetexte ile sispltin kombine kemotepisi uygulnmış ve tedviye ynıt onının %26.3 olduğu bildiilmişti [26]. MPM d kemotepinin etkinliği ynı sı, kemotepi ilçlın kşı diencin söz konusu olduğunu bildien çlışml d vdı. Mujoomd ve kdşlınc ypıln bi çlışmd 203 ezeke edilmiş MPM spesimeninin 168 inde in vito olk sispltin, gemsitbin ve vinoelbin etkinliğine bkılmıştı. İlç etkinliklei düşük, ot ve yüksek deeceli dienç olk sınıflndıılmıştı. Çlışmd yüksek/ ot ilç dienci sispltin (%27), gemsitbin (%31), vinoelbin (%59) olk sptnmıştı. Kemotepi ln ile lmyn MPM guplın spesimenleinde ilç dienç onlı sınd isttistiksel bi fk göülmemişti [27]. Biz olgulımız kemotepi öneisinde bulunduk. Kemotepiyi kbul eden olgul Medikl Onkoloji Bölümü nün öneilei ile pemetexed tı sispltin kombinsyonu uygulndı. Kemotepi ln gupt otlm yşm süesinin 386 gün iken, kemotepi lmyn gupt 214 gündü. Çlışmmızd kemotepi ln ve lmyn gup sınd sğ klım ktkı çısındn nlmlı isttistiksel fklılık sptnmdı. Bu duum olsı ilç dienci ve/vey çlışmy lınn olgu syısının zlığın bğlı olbili. Sugbke ve kdşlı 183 MPM lı olguld uyguldıklı ekstplevl pnömonektomi ile (epitelyl lt tip, lenf nodu tutulumu olmyn) komplet ezeksiyon yptıklı hstld otlm yşm süesini 51 y, 5 yıllık sğ klımı ise %46 olk polmışldı. Bu sonuç, ekstplevl pnömonektomi öncesi veilen djuvn kemotepi ve yüksek doz uygulnn dyotepi ile dh iyi sitoedüksiyon elde edilmesine bğlnmıştı [28]. Uygulnn multimodl tedvilee ğmen sğklım süeleinin çok uztılmmsı mezotelyomd fklı tedvi yışlını gündemde tutmktdı. Fotodinmik tedvi yeni yöntemleinden biidi ve ilk kez Pss ve kdşlı tfındn 1980 de kullnılmıştı [29]. Gen tedvisi, hipetemik tepi ve immünotepi gibi çok yeni tedvi seçeneklei ise henüz ştım sfhsınddı [30]. Son yılld cehi ile tümö yükünü zltıp fotodinmik tepi, immünotepi, gen tedvisi ve hipetemik tedviyi kombine eden yyınl litetüde dikkti çekmektedi [31,32]. Kıs bi zmn diliminde tek bi mekezde sptnn olgu syısının yüksekliği, ülkemizdeki mezotelyomlı olgulın geçek syısının ükütücü olduğunu düşündümektedi. Bu motl hstlığın günümüzde klıcı şekilde tedvisi olnksız göünmekte olup, biçok tedvi yöntemi hlen ştım şmsınddı. Bu hstlığın ülkemizin coğfi topk ypısındn kynklndığını dh önce ypılmış biçok çlışm göstemişti. Bizim çlışmmızd d bu çlışmlı destekle niteliktedi. Çeve ve Omn Bknlığı, tıbbi jeologl ve hekimlein otk çlışmsı ile ciddi bi çeve ştımsı ve ysl düzenlemenin ypılmsı kçınılmzdı. Eş zmnlı hlkın hstlığ ilişkin bilinçlendiilmesi geekmektedi. Sonuç olk MPM oldukç kötü seyili, plevl kökenli bi tümö olup sbest tems öyküsü oln bölgelede eksüd özelliğindeki plevl myilede ve / vey plevl klınlşmd yıcı tnıl 4 54 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom sınd kıld tutulmlıdı. Tnı için uygun histoptolojik inceleme ve dındn hsss dyolojik evelendime dikktle ypılmlıdı. Günümüzde MPM tedvisinde multimodlite yklşım öne çıkmkl bilikte hstlığ ilişkin tm kü sğlnmmktdı. Kynkl 1. De Bee E, Ruth SV, Bss P, Rutges EJ, Zondwijk NV, Witkmp AJ, et l. Cytoeductive sugey nd intopetive hypethemic intthocic chemothepy in ptients with mlignnt pleul mesotheliom o pleul metstes of thymom. Chest 2002; 121: Pss HI, Robinson BW, Test JR, Cbone M. Emeging tnsltinl thepies fo mesotheliom. Chest 1999; 116: Boutin C. Activity of intpleul ecombinnt gmm - intefeon in mlignnt mesotheliom. Cnce 1991; 67: Muthy SS, Test JR. Asbestos, chomosoml deletions, nd tumo suppesso gene ltetions in humn mlignnt mesotheliom. J Cell Physiol 1999;180(2): Sugbke DJ, Stuss GM, Lynch TJ, Richds W, Mentze SJ, Lee TH, Coson JM, Antmn KH. Node hs pognostic significnce in the multimodlity thepy of diffuse mlignnt mesotheliom. J Clin Oncol 1993; 11: Oken MM, Ceech RH, Tomey DC, Hoton J, Dvis TE, McFdden ET, et l. Toxicity nd esponse citei of the Esten Coopetive Oncology Goup. Am J Clin Oncol 1982;5: Tuğ T, Tuğ E. Asbest muziyeti ve mlign mezotelyom d etiyoptogenez ve epidemiyolojik özellikle; Tümö süpesö gen ilişkilei. Tukiye Kliniklei J Med Sci 2005; 25: Kkoc Y, Emi S, Bgci T, Demi A, Edem Y, Bis E, et l. Enviomentllyinduced mlignnt pleul mesotheliom nd HLA distibution in Tukey. Int J Tubec Lung Dis 1998; 2: De Rienzo A, To M, Stemn DH, Aksoy F, Albeld SM, Test JR. Detection of SV40 DNA sequences in mlignnt mesotheliom specimens fom the United Sttes, but not fom Tukey. J Cell Biochem 2002; 84: http://www.mt.gov.t/v1.0/tukiye_mden/mden_potnsiyel_2010/sivs_ mdenle.pdf 11. Bşıbüyük Z, Ylçın Y, Bozky Ö. Sivs Bölgesi ofiyolitlei ile ilişkili, sbest ytklının mineolojisi. 14. Ulusl Kil Sempozyumu, Bildiile Kitbı, s Köksl D, Bede S. Mlign plevl mezotelyom tedvisi. Tübeküloz ve Toks Degisi 2003; 51(3): Shin AA, Cöplü L, Selçuk ZT, Eyilmz M, Emi S, Akhn O, et l. Mlignnt pleul mesotheliom cused by envionmentl exposue to sbestos o eionite in ul Tukey: CT findings in 84 ptients. Am J Roentgenol 1993; 161(3): Pice B. Anlysis of cuent tends in United Sttes mesotheliom incidence. Am J Epidemiol 1997; 145: Dvies CW, Till ZC, Gleeson FV, Dvies RJ. Intpleul steptokinse in the mngement of mlignnt multiloculted pleul effusions. Chest 1999; 115(3): Albeld SM, Stemn DH, Litzky LA. Mlignnt mesotheliom nd othe pimy pleul tumos. In: Fishmn AP, Elis JA, eds. Fishmn s Pulmony Diseses nd Disodes.3d ed. Phildelphi: McGw-Hill, 1998; Rusch VW. A poposed new intentionl TNM stging system fo mlignnt pleul mesotheliom fom the Intentionl Mesotheliom Inteest Goup. Lung Cnce 1996; 14: UICC. Intentionl Union Aginst Cnce: TNM clssifiction of mlignnt disese. New Yok, NY, Wiley Liss, Gene FL, Pge DL, Fleming Id et l: AJCC Cnce Stging Mnul. New Yok, NY, Spinge Richds WG, Godleski JJ, Yep BY, Coson JM, Chiiec LR, Zellos L, et l. Poposed djustments to pthologic stging of epithelil mlignnt pleul mesotheliom bsed on nlysis of 354 cses. Cnce 2010; 15:116(6): Floes RM, Routledge T, Seshn VE, Dycoco J, Zkowski M, Hith Y, et l. The impct of lymph node sttion on suvivl in 348 ptients with sugiclly esected mlignnt pleul mesotheliom: implictions fo evision of the Ameicn Joint Committee on Cnce stging system. J Thoc Cdiovsc Sug 2008; 136(3): Kug LM, Pss HI, Rusch VW, Kindle HL, Sugbke DJ, Rosenzweig KE, et l. Multicente phse II til of neodjuvnt pemetexed plus cispltin followed by extpleul pneumonectomy nd dition fo mlignnt pleul mesotheliom. J Clin Oncol 2009; 27(18): Boutin C, Schlesse M, Feny C, Astoul P. Mlignnt pleul mesotheliom. Eu Respi J 1998; 12(4): Stemn DH, Kise LR, Albeld SM. Advnces in the tetment of mlignnt pleul mesotheliom. Chest 1999; 116(2): Vogelzng NJ, Rusthoven JJ, Symnowski J, Denhm C, Kukel E, Ruffie P, et l. Phse III study of pemetexed in combintion with cispltin vesus cispltin lone in ptients with mlignnt pleul mesotheliom. J Clin Oncol 2003; 21(14): Sntoo A, O Bien ME, Sthel RA, Nckets K, Bs P, Kthus M, et l. Pemetexed plus cispltin o pemetexed plus cbopltin fo chemonive ptients with mlignnt pleul mesotheliom: esults of the Intentionl Expnded Access Pogm. J Thoc Oncol 2008; 3(7): Mujoomd AA, Tillemn TR, Richds WG, Bueno R, Sugbke DJ. Pevlence Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom of in vito chemothepeutic dug esistnce in pimy mlignnt pleul mesotheliom: Result in cohot of 203 esection specimens. J Thoc Cdiovsc Sug 2010; 140(2): Sugbke DJ, Floes RM, Jklitsch MT, Richds WG, Stuss GM, Coson JM, et l. Resection mgins, extpleul nodl sttus, nd cell type detemine postopetive long-tem suvivl in timodlity thepy of mlignnt pleul mesotheliom: esults in 183 ptients. J Thoc Cdiovsc Sug 1999; 117(1): Pss HI, Tochne Z, DeLney T, Smith P, Fiuf W, Gltstein E, et l. Intopetive photodynmic thepy fo mlignnt mesotheliom. Ann Thoc Sug 1990; 50(4): Adchi Y, Yoshio-Hoshino N, Aoki C, Nishimoto N. VEGF tgeting in mesothelioms using n inteleukin-6 signl inhibito bsed on denovius gene delivey. Anticnce Res 2010; 30(6): Tillemn TR, Richds WG, Zellos L, Johnson BE, Jklitsch MT, Muelle J, et l. Extpleul pneumonectomy followed by intcvity intopetive hypethemic cispltin with phmcologic cytopotection fo tetment of mlignnt pleul mesotheliom: phse II pospective study. J Thoc Cdiovsc Sug 2009; 138(2): Ymd N, Oizumi S, Kikuchi E, Shingw N, Konishi-Skkib J, Ishimine A, et l. CD8+ tumo-infiltting lymphocytes pedict fvoble pognosis in mlignnt pleul mesotheliom fte esection. Cnce Immunol Immunothe 2010; 59(10): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 55