Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h"

Transkript

1 e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom Feide Spmz 1, Hüseyin Lkdmylı 2, Özgü Ktncıoğlu 3, Yeşim Yıldıım 4, İs Döngel 3 1 Bşkent Ünivesitesi Alny Aştım ve Uygulm Mekezi, Göğüs Cehisi AD, Alny, 2 Bşkent Ünivesitesi Alny Aştım ve Uygulm Mekezi, Göğüs Hstlıklı AD, Alny, 3 Sivs Numune Hstnesi, Göğüs Cehisi Kliniği, Sivs, 4 Acıbdem Kozytğı Hstnesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, İstnbul, Tükiye Özet Amç: Mlign plevl mezotelyom (MPM), gesif lokl invzif kktei oln ftl seyili bi tümö olup, sıklıkl sbest temsı sonucu oluşu. Bu çlışmd MPM tnısı ln 27 olgunun klinik, ptolojik ve dyolojik bulgulını etospektif olk litetü eşliğinde idelemek istedik. Geeç ve Yöntem: Mekezimizde MPM tnısı ln 27 olgu, 14 ü kdın, 13 ü ekek çlışmy lındı. Olgulın 4 üne tnstosik plev biyopsisi ile, 23 üne ise cehi yöntemle (VYTC, tokotomi) ile tnı konuldu. Bulgul: Rdyolojik değelendimede sısı ile 23 ünde (%85.2) plevl klınlşm, 20 sinde (%74.1) plevl effüzyon, 15 inde (%55.6) hcim kybı, 14 ünde (%51.9) plevl nodülsyon, 4 ünde (%14.8) mediystinl shift, biinde (%3.7) pnömotoks, biinde ise (% 3.7) hidopnömotoks tespit edildi. Histoptolojik incelemede 17 (%63) olgunun tiplendimesi ypılmdı. On olgunun ise 5 i (%18.5) epiteloid tip, 4 ü (%14.8) skomtoid tip ve 1 i (%3.7) bifzik tip MPM olk po edildi. Eve I de 3 (%11.1) olgunun otlm yşm süesi 1449 gün, eve II de 6 (%22.2) olgunun otlm yşm süesi 480 gün, eve III de 18 (%66.7) olgunun otlm yşm süesi 214 gün olk tespit edildi. Tnı esnsınd eve IV olgumuz olmdı. Olgulın evesi ile otlm yşm süelei sınd isttistiksel olk nlmlı fk (p = 0.007) sptndı. Sonuç: MPM tnısı için uygun histoptolojik inceleme ve dındn uygun dyolojik evelendime ypılmlıdı. MPM tedvisinde günümüzde multimodlite yklşım öne çıkmkl bilikte hstlığ ilişkin tm kü sğlnmmktdı. Anht Kelimele Mlign Plevl Mezotelyom; Ptoloji; Rdyoloji; Motlite Abstct Aim: Mlignnt pleul mesotheliom is tumo of loclly invsive chcte nd of ftl couse, fequently ising following sbest exposue. In the pesent study we ttempted to etospectively evlute the clinicl, pthologicl, nd diologicl findings of 27 cses dignosed with MPM. Mteil nd Method: 27 cses dignosed with MPM in ou medicl fcility hve been included into the study, 14 femles, nd 13 mles. Of the cses, 4 hve been dignosed bsed on tnsthocic pleul biopsy, nd 23 using sugicl methods (VYTC, thocotomy). Result: Rdiologicl evlution eveled pleul thickening in 23 (85.2%), pleul effusion in 20 (74.1%), volume loss in 15 (55.6%), pleul nodultion in 14 (51.9%), medistinl shift in 4 (14.8%), pneumothox in 1 (3.7%), nd hydopneumothox in 1 (3.7%) of the cses, espectively. Histopthologicl exmintion filed to evel ny typing in 17 (63%) of the cses. On the othe hnd, 5 (18.5%) of the eminde cses wee of the epitheloid type, 4 (14.8%) wee of the scomtoid type, nd 1 (3.7%) ws of the biphsic MPM type. Men suvivl te of the 3 (11.1%) Stge I cses ws 1449 dys, of the 6 (22.2%) Stge II cses ws 480 dys, of the 18 (66.7%) Stge III cses ws 214 dys. We hd no Stge IV cses t the time of dignosis. A sttisticlly significnt diffeence hs been estblished between the Stge nd the men suvivl te of the cses. Discussion: In dignosing MPM, pope histopthologicl exm followed by pope diologicl stging should be cied out. A multimodlity ppoch compises the pesent MPM tetment, but totl cue cnnot be povided. Keywods Mlignnt Pleul Mesotheliom; Pthology; Rdiology; Motlity DOI: /JCAM.544 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2012;3(1):51-5 Coesponding Autho: Feide Spmz, Bşkent Ünivesitesi Alny Aştım ve Uygulm Mekezi, Göğüs Cehisi AD, 07400, Alny, Antly, Tukey. T. : F.: E-Mil: 1 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 51

2 Mlign Mezotelyom // Mlignnt Mesotheliom Giiş Mlign plevl mezotelyom (MPM), gesif lokl invzif kktei oln ftl seyili bi tümö olup, sıklıkl sbest temsı sonucu oluşu. Mezotelyom teimi ilk kez 1921 yılınd Estwood ve Mtin tfındn plevnın pime tümöü için kullnılmıştı [1]. Hstlığın sbest ile ilişkisi ise 1960 d Wgne tfındn tespit edilmişti [2]. Asbestle ilişkisi tnımlnn MPM 60 lı yılld göülme sıklığı bzı ülkelede epidemi denilecek seviyelee kd tış göstemişti li yılld ypıln ysl düzenlemelee ğmen snyileşmekte oln ülkelede hstlığın göülme sıklığındki tış devm etmektedi [3]. Hstlığın insidnsı son yılld süekli olk tmkt ve 2020 yılın kd bu eğilimin süeceği thmin edilmektedi [4,5]. Bu çlışmd MPM tnısı ln 27 olgunun klinik, ptolojik ve dyolojik bulgulını etospektif olk litetü eşliğinde idelemek istedik. Geeç ve Yöntem Mt Eylül 2009 tihlei sınd MPM tnısı ile mekezimizde tkip edilen 27 olgunun dosylı etospektif olk incelendi. Olgulın klinik, dyolojik bulgulı, histoptolojik inceleme sonuç-lı, tnı ve tedvi yöntemlei gözden geçiildi. Çlışmy lınn olgulın dödüne tnstosik plev biyopsisi ile tnı konuldu. Yimi iki olguy Video ydımlı tokoskopik cehi (VYTC) ypıldı. VYTC ile tnı konulmyn 2 olgu ile bilikte toplm 3 olguy tokotomi ile plöektomi ypıldı. VYTC de plevl (diyfgmtik, kostl ve mediystinl plevl) yüzeyleden multipl syıd ve kciğe penkiminden (vissel plev ve pe-ifeik kciğe pnkiml nodülle) önekle lınk kesin tnıy ulşılmıştı. Olgulın evelendiilmesinde Intentionl Mesotheliom Inteest Goup (IMIG) gubu tfındn evize edilen ve 2002 de UICC (Union fo Intentionl Cnce Contol) /AJCC (Ameicn Joint Comittee on Cnce) tfındn kendileine dpte edileek kullnıln TNM sınıflmsı kullnıldı. Bu eveleme sistemine göe; T1 evesi 1 ve 1b olk yılmıştı. T1 d sdece pietl plev tutulumu olup vissel plev tutulumu yoktu. T1b de ise vissel plevd d tutulum olmk üzee, bütün plevl yüzeylede tutulum vdı. T2 de plevl yüzeyin tutulumu ynı sı, kciğe pnkimi ve/vey diyfgm ksı tutulmuş vey bütünleşmiş vissel tümöle oluştuu. T3 evesinde endotosik fsy, mediystinl yğ dokusu ve peikdın tnsmul olmyn tutulumu vdı. Göğüs duvı yumuşk dokulın yyıln nck tm olk ezeke edilebilen solite tümö de T3 olk evelendiilmişti. T4 de ise yygın göğüs duvı tutulumu, peiton diekt tnsdiyfgmtik yyılım, kşı plevnın tutulumu, vetebl kolon diekt yyılım, miyokd ve peikdın iç yüzey tutulumu vdı. Nodl (N) ve metstz (M) sınıflmsı kciğe knseinde olduğu gibi ypılmıştı. Olgulın tnı esnsındki pefomnsı Esten Coopetive Oncology Goup (ECOG) pefomns sklsın göe ypıldı. Bun göe; ECOG 0: Asemptomtik (tm ktif tüm hstlık öncesi ktiviteleini kısıtlm olmksızın ypbili). ECOG 1: Semptomtik fkt tmmen ykt (zolu fiziksel ktivitede kısıtlm v, nck ykt ve hfif işlei ypbili). ECOG 2: Semptomtik, %50 den dh z ytkt geçiebili. ECOG 3: Semptomtik, %50 den dh fzl ytkt geçiebili (kendi bkımını ypmkt zolnı gündüz stleinde %50 sinden fzl ytkt). ECOG 4: Ytlk (kendi bkımını ypmz, tm olk sndlye vey ytğ bğlı) [6]. İsttistiksel nlizde ise SPSS (Sttisticl Pckges fo Socil Sciences) 11.0 fo Windows (Chicgo, IL) isttistik pogmı kullnıldı. Tnımlyıcı isttistik ypılıken uç değele değelendime dışı bıkılk men (otlm) yeine medyn (otnc) değele kullnıldı. Kşılştımld ki ke (χ2) testi kullnıldı. İsttistiksel nlmlılık p <0.05 olk kbul edildi. Bulgul MPM tnısı lmış oln 27 olgunun 14 ü (%51.9) kdın, 13 ü (%48.1) ekek, yş otlmsı ± yıl, medyn yş 71 yıl (44-86 yıl sı) idi. Olgulın 4 üne tnstosik plev biyopsisi ile, 23 üne ise cehi yöntemle ile tnı konuldu. Semptoml; Olgulın hepsinde işthsızlık ve hlsizlik ykınmlı vdı. Anck hiç biinde kilo kybı yoktu. Diğe semptoml sısı ile 18 olgud nefes dlığı (%66.7), 9 (%33.3) olgud sıt ğısı olup, nefes dlığı oln 2 (%7.4) olgud bebeinde öksüük şikyeti de vdı. Olgulın pefomnsı ECOG sklsın göe; 16 olgud ECOG 1, 6 olgud ECOG 2 ve 5 olgud ise ECOG 3 olk değelendiildi. ECOG 1 deki olgulın otlm yşm süeleinin medyn değei 315 gün, ECOG 2 de 486 gün, ECOG 3 de 281 gün olk bulundu. Olgulın ECOG pefomns sklsın göe pefomns duumlı ile otlm yşm süelei sınd isttistiksel olk nlmlı bi fk (p= 0.49) yoktu. Rdyolojik değelendimede; olgulın 23 ünde (%85.2) plevl klınlşm (Resim 1), 20 sinde (%74.1) plevl effüzyon (Resim 2), 15 inde (%55.6) hcim kybı, 14 ünde (%51.9) plevl nodülsyon (Resim 3), 4 ünde (%14.8) mediystinl şift, biinde (%3.7) pnömotoks, biinde ise (%3.7) hido-pnömotoks tespit edildi (Tblo1). Tblo 1. Olgulımızın klinik, dyolojik ve histoptolojik özelliklei Olgu Syısı (n) Kdın 14 (% 51.9) Ekek 13 (% 48.1) Yş Otlmsı (yıl) ± Eveleme Eve I 3 (% 11.1) Eve II 6 (% 22.2 ) Eve III 18 (% 66.7) Eve IV 0 Semptoml Hlsizlik, işthsızlık 27 (%100) Nefes dlığı 18 (%66.7) Sıt ğısı 9 (%33.3) Öksüük 2 (%7.4) Rdyolojik Göüntüleme Plevl klınlşm 23 (% 85.2) Plevl effüzyon 20 (% 74.1) Hemitokst volüm kybı 15 (%55.6) Plevl nodülsyon 14 (% 51.9) Mediystinl shift 4 (%14.8) Pnömotoks 1 (%3.7) Hidopnömotoks 1 (% 3.7) Histolojik Tiplendime Tiplendime ypılmyn 17 (%63) Epiteloid tip 5 ( %18.5) Skomtoid tip 4 (%14. 8) Bifzik tip 1 (%3.7) ECOG pefomns sklsı ECOG 1 16 (%59.3) ECOG 2 6 (%22.2) ECOG 3 5 (%18.5) 2 52 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom Tnı şekli; Olgulın 4 üne (%14.8) tnstosik plev biyopsisi ile 23 ine (%85.2) ise cehi yöntemle tnı konuldu. Cehi yöntemle tnı konuln 23 olgunun 22 sine (%95.7) VYTC ypıldı. VYTC ile tnı konulmyn iki (%4.3) olguy tokotomi ile plöektomi ypılk histoptolojik tnı konuldu. Bi olgud ise nüks spontn pnömotoks nedeniyle ypıln tokotomide insidentl olk piyetl plevd 1 2 mm lik nodülle sptnmsı üzeine plöektomi ypıldı. Tnısı MPM olk polndı. Ltel tokotomi ypıln toplm üç (%11.1) olgumuz plöektomi ile tnı konuldu (Şekil 1) Tnstosik biyopsi ile tnı lmış oln bi olguy loküle plevl effüzyonundn (Resim 4) dolyı steptokinz uygulndıktn son tlk ile plöedez ypıldı ve ynıt lındı. Bu olgud yşm süesinin diğe olgul göe dh uzun olduğu göüldü.. Plevl effüzyonlu 19 olguy 4 gm tlk ile ypıln plöedez bşılı oldu. Tnstosik plev biyopsisi ile tnı lmış oln bi olgud ise kciğe ekspnse olmdığındn ve plevl myisi enfekte olduğu için çık denj ile tkibe lındı. Bi hftlık tkipleinde plevl myi denjı zln ve cilt ltı mfizemi geileyen olgul Heimlich vlf tkılk yktn tkibe lındı... Bu olgul postopetif 15. günde tlk veileek dienlei lındı. Tkip süesinde plevl effüzyonl ilgili soun yşnmdı. Döt olgumuzd dien bölgesinde tümö invzyonu göüldü. Hiçbi olgumuz dyotepi uygulnmdı. Bun ğmen tkip ettiğimiz süe içeisinde 23 olgumuzd göğüs duvı invzyonu d göülmedi. Rdyolojik evelemede eve I de 3 (%11.1) olgunun otlm yşm süesi 1449 gün (yşm süelei 1940 gün, 1449 gün, 443 gün), eve II de 6 (%22.2) olgunun otlm yşm süesi 480 gün, eve III de 18 (%66.7) olgunun otlm yşm süesi 214 gün olk tespit edildi. Tnı esnsınd eve IV olgumuz olmdı (Şekil 2). Olgulın evesi ile otlm yşm süelei sınd isttistiksel olk nlmlı fk (p = 0.007) sptndı. Histoptolojik inceleme; 17 (%63) olgunun tiplendimesi ypılmdı. On olgunun ise tiplendimesi belitilmiş olup 5 i (%18.5) epiteloid tip, 4 ü (%14.8) skomtoid tip ve 1 i (%3.7) bifzik tip MPM olk po edildi. MPM tnısı ln bütün olgul kemotepi öneildi. Bunldn 8 i (%34.5) kemotepiyi kbul etmedi. İki olgu ise geç dönemde kemotepi ldı. Toplm 19 (%65.5) olguy sispltin bzlı kemotepi ejimi (pemethxte vey vinoelbin) uygulndı. Tüm olgulın otlm yşm süesi 315 gün (91-1,940 gün) idi. Kemotepi ln gupt otlm yşm süesi 386 gün iken, kemotepi lmyn gupt otlm yşm süesi 214 gün idi. Kemotepi ln gup ile kemotepi lmyn gup sındki otlm yşm süesine bkıldığınd nlmlı isttistiksel bi fk (p= 0.152) sptnmdı. Olgulın öyküsünü soguldığımızd tmmınd çevesel sbest temsı vdı. Hstlın lınn nmnezleinde bulunduklı bölgede beyz topk bulunduğu nlşılmıştı. Yşmlının bi döneminde (çocukluk ve/vey egenlik) beyz topğı evlein bdn ve sıvsınd hmmdde olk kullnıldığı, nck tık günümüzde kullnmdıklını belitmişle-di. Olgulın hepsi Sivs ili çevesinden gelen hstldı. Bie yıl ile gelen 2 olgunun ise evli olduklı nlşıldı. Şekil 1. MPM tnısınd kullnıln tnı yöntemlei n=3; %11 n=20; %74 n=4; %15 Şekil 2. Olgulın Şekil 2. Olgulın tnı yöntemleine evelee göe göe dğılımı dğılımı. n=18; %67 n=0; %0 Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom Şekil 1. Olgulın tnı yöntemleine göe dğılımı. n=3; %11 n=6; %22 Plevl biyopsi VYTC Tokotomi Eve 1 Eve 2 Eve 3 Eve 4 Sonuç Asbest lifleinin bulunmdığı yelede MPM oldukç ndidi. Ülkemizde sbest muziyetinin nedeni ülkemizin coğfi ypısınd ye ln sbest ve zeolit lifleinin inhlsyonudu. Bus, Küthy, Kony, Kysei, Elzığ, Diybkı, Mlty, Şnlıuf, Adıymn, Sivs, Budu, Afyon, Kııkkle, Denizli, Kysei, Tokt, Amsy, Çnkıı, Çoum, Yozgt, Eskişehi ve Ank illeinin kısl kesimleinde çevesel kökenli sbest temsı ile ilgili hstlığın geliştiği gösteilmişti [7]. MPM etyolojisinde sbest dışınd eionit gibi diğe siliktlın inhlsyonu, intplevl toyum dioksit, insn lökosit ntijen (HLA) B41, B58, DR16 pozitifliği, Simin viüs-40 (SV-40) ve dyotepi öne süülen diğe nedenleden bzılıdı [8,9]. Sivs ili çevesi zengin mden ytklın shipti. Topk ve ky ypısınd sbest ve zeolit bulunmktdı [10]. Bşıbüyük ve kdşlının yptığı çlışmd Sivs t sbest ytklı tespit edilmişti [11]. Hstldn lınn öykülede sbestli topğın Sivs ili çeve yeleşim yeleinin duvlınd özellikle bdn mçlı kieç yeine kullnımının (günümüzde tek edilmiş ols d) uzun yıll devm ettiği nlşılmktdı. Resim 1. Posteio-nteio (PA) kciğe gfide plevl klınlşm. Resim 2. Toks bilgisylı tomoğfi kesitinde plevl effüzyon. Resim 3. Toks bilgisylı tomoğfi kesitinde sol hemitokst nodülsyon gösteen plevl kitlele. Resim 4. Toks bilgisylı tomoğfi kesitinde loküle plevl effüzyon. 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 53

4 Mlign Mezotelyom // Mlignnt Mesotheliom Asbestin neden olduğu hstlıklın gelişmesinde yıl gibi uzun bi ltent peiyot ihtiyç vdı [12,4]. MPM d tümö hem piyetl hem de vissel plevyı tut. Sıklıkl mediystinl diyfm ve göğüs duvı gibi komşu ypıl uznım göstei. Sğklım pime tümöün komşu dokul invzyonun bğlıdı. Günümüzde tümö dokusunun yyılımını ve tedviye ynıtı değelendimede çeşitli göüntüleme yöntemlei kullnılmktdı. Bilgisylı toks tomogfisi tnı, eveleme ve tedviye ynıtın değelendiilmesinde en yygın kullnıln göüntüleme yöntemidi. Plevl klınlşm ve plevl effüzyon MPM nın en sık stlnn dyolojik bulgulıdı. Şhin ve kdşlının yptığı çlışmd 84 MPM lı hstnın dyolojik bulgulı tek tflı plevl klınlşm, plevl nodülsyon vey kitle (%100), plevl effüzyon (%73), mediystinl plevl tutulum %93, volüm kybı (%22) olk bildiilmişti [13]. Bu çlışmd ise olgulın 23 ünde (%79.3) plevl klınlşm, 20 sinde (%69) plevl effüzyon, 14 ünde (%48.3) plevl nodülsyon, 4 ünde (%13.8) mediystinl shift, 15 inde (%51.7) volüm kybı, biinde (%3.4) pnömotoks ve bi olgud (%3.4) ise hidopnömotoks tespit edildi. MPM tnısı genellikle 5-7. dektld konulmktdı. Olgu seimizde hstlığ 6. dektt dh sık stldık. Kdın / ekek onın bkıldığınd; endüstiyel bölgele-den ypıln çlışmld ekeklede dh sık göüldüğü belitilmektedi [14]. Olgulımızd ise kdın / ekek onlı bibiine ykındı ve mesleki sbest temsı tif edilmemişti. Bu duum bize MPM nin mesleki kşılşmdn öte çevesel fktölee bğlı geliştiğini düşündüdü. İlginç olk bie yıl ile tnı ln iki hstnın evli olduklı d nlşıldı. Multiloküle mlign plevl effüzyon ve plevl mezotelyomd intplevl fibinolitik tedvi semptomlı htltmk mcı ile kullnılmktdı [15]. Biz de multiloküle effüzyonu oln mezotelyomlı bi olgumuz intplevl steptokinz uyguldık. Tedviye hızlı ynıt lınıp semptomtik htlm sğlndı. Bu olgu hlen sğ olup, (yşm süesi 1940 gün), ECOG pefoms sklsı (3) ilei idi. MPM evelemede en çok güçlük yşnn tümöleden biidi. Rdyolojik değelendime ynı sı histoptolojik inceleme ile ypıln evelemenin önemi büyüktü. Öncelei Butchd eveleme sistemi (1976) kullnılıken [16], günümüzde TNM sınıflmsı kullnılmktdı. TNM sınıflmsı 1995 yılınd IMIG gup üyesi Rusch ve kdşlı tfındn evize edilmişti ve günümüzde bu eveleme sistemi kullnılmktdı [17]. UICC/AJCC (6th) 2002 yılınd bu eveleme sistemini kendi eveleme sistemleine dpte edeek kbul etti [18,19]. Ypıln çlışmld evelemenin oldukç önemli olduğu göülmüştü [20]. Floes ve kdşlının yptığı çlışmd cehi uygulnn 348 MPM lı hstld lenf nodu istsyonunun sğ klım üzeine etkisi ştıılmış, tek istsyond N2 lenf nodu tutulumu ile biçok istsyond N2 lenf nodu tutulumu sınd sğ klımın fklı olduğunu, bu nedenle yıntılı yeni bi eveleme sistemine ihtiyç duyulduğu vugusu ypmışldı [21]. Çlışmmızd olgulın dyolojik göüntüleme ile bilikte VYTC ile ypıln plevl biyopsi ile UICC /AJCC tfındn kbul edilen TNM eveleme sistemi kullnıldı. Çlışmnın sonucund eve 1 deki olgulın otlm yşm süesi 1449 gün, eve 2 de 480 gün, eve 3 de 214 gündü. Eve 1 de otlm yşm süesi oldukç yüksek iken, olgunun evesi ileledikçe yşm süesinin zlmsı hsss evelendimenin önemini göste-mektedi. Ayıc hstlığ özgün semptomlın v olmmsı eken evede tnıyı zolştımktdı. MPM tedvisinde uzlşı ile kbul göen bi tedvi stnddı yoktu. Günümüzde multimodl tedvile ön pln çıkmktdı. Bu tedvi kpsmınd ekstplevl pnömonektemi, kemotepi ve dyotepi ye lmktdı. Bu tedvide cehi ile tümö mkoskopik çıktılıp, dyotepi ile lokl nüks kontol ltın lınmkt ve kemotepi ile de metstz sıklığını zltıp, mikometstzlın otdn kldıılmsı hedeflenmektedi [22]. Kemotepi uygulmsı tedvi seçeneklei içeisinde önemli bi ye tutmktdı. Tek ilçl ypıln kemotepi ynıtlı oldukç kötü olup, ynıt onlı %0-20 sınd değişmektedi [23,24]. Pemetexed ve sispltin gibi kombinsyondn oluşn kemotepi seçeneği ile otlm sğklımın yklşık 12 y olduğu gösteil-mişti [25]. Snto ve kdşlının yptığı çok mekezli, non-ndomize çlışm, 745 MPM lı olguy pemetexte ile sispltin kombine kemotepisi uygulnmış ve tedviye ynıt onının %26.3 olduğu bildiilmişti [26]. MPM d kemotepinin etkinliği ynı sı, kemotepi ilçlın kşı diencin söz konusu olduğunu bildien çlışml d vdı. Mujoomd ve kdşlınc ypıln bi çlışmd 203 ezeke edilmiş MPM spesimeninin 168 inde in vito olk sispltin, gemsitbin ve vinoelbin etkinliğine bkılmıştı. İlç etkinliklei düşük, ot ve yüksek deeceli dienç olk sınıflndıılmıştı. Çlışmd yüksek/ ot ilç dienci sispltin (%27), gemsitbin (%31), vinoelbin (%59) olk sptnmıştı. Kemotepi ln ile lmyn MPM guplın spesimenleinde ilç dienç onlı sınd isttistiksel bi fk göülmemişti [27]. Biz olgulımız kemotepi öneisinde bulunduk. Kemotepiyi kbul eden olgul Medikl Onkoloji Bölümü nün öneilei ile pemetexed tı sispltin kombinsyonu uygulndı. Kemotepi ln gupt otlm yşm süesinin 386 gün iken, kemotepi lmyn gupt 214 gündü. Çlışmmızd kemotepi ln ve lmyn gup sınd sğ klım ktkı çısındn nlmlı isttistiksel fklılık sptnmdı. Bu duum olsı ilç dienci ve/vey çlışmy lınn olgu syısının zlığın bğlı olbili. Sugbke ve kdşlı 183 MPM lı olguld uyguldıklı ekstplevl pnömonektomi ile (epitelyl lt tip, lenf nodu tutulumu olmyn) komplet ezeksiyon yptıklı hstld otlm yşm süesini 51 y, 5 yıllık sğ klımı ise %46 olk polmışldı. Bu sonuç, ekstplevl pnömonektomi öncesi veilen djuvn kemotepi ve yüksek doz uygulnn dyotepi ile dh iyi sitoedüksiyon elde edilmesine bğlnmıştı [28]. Uygulnn multimodl tedvilee ğmen sğklım süeleinin çok uztılmmsı mezotelyomd fklı tedvi yışlını gündemde tutmktdı. Fotodinmik tedvi yeni yöntemleinden biidi ve ilk kez Pss ve kdşlı tfındn 1980 de kullnılmıştı [29]. Gen tedvisi, hipetemik tepi ve immünotepi gibi çok yeni tedvi seçeneklei ise henüz ştım sfhsınddı [30]. Son yılld cehi ile tümö yükünü zltıp fotodinmik tepi, immünotepi, gen tedvisi ve hipetemik tedviyi kombine eden yyınl litetüde dikkti çekmektedi [31,32]. Kıs bi zmn diliminde tek bi mekezde sptnn olgu syısının yüksekliği, ülkemizdeki mezotelyomlı olgulın geçek syısının ükütücü olduğunu düşündümektedi. Bu motl hstlığın günümüzde klıcı şekilde tedvisi olnksız göünmekte olup, biçok tedvi yöntemi hlen ştım şmsınddı. Bu hstlığın ülkemizin coğfi topk ypısındn kynklndığını dh önce ypılmış biçok çlışm göstemişti. Bizim çlışmmızd d bu çlışmlı destekle niteliktedi. Çeve ve Omn Bknlığı, tıbbi jeologl ve hekimlein otk çlışmsı ile ciddi bi çeve ştımsı ve ysl düzenlemenin ypılmsı kçınılmzdı. Eş zmnlı hlkın hstlığ ilişkin bilinçlendiilmesi geekmektedi. Sonuç olk MPM oldukç kötü seyili, plevl kökenli bi tümö olup sbest tems öyküsü oln bölgelede eksüd özelliğindeki plevl myilede ve / vey plevl klınlşmd yıcı tnıl 4 54 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom sınd kıld tutulmlıdı. Tnı için uygun histoptolojik inceleme ve dındn hsss dyolojik evelendime dikktle ypılmlıdı. Günümüzde MPM tedvisinde multimodlite yklşım öne çıkmkl bilikte hstlığ ilişkin tm kü sğlnmmktdı. Kynkl 1. De Bee E, Ruth SV, Bss P, Rutges EJ, Zondwijk NV, Witkmp AJ, et l. Cytoeductive sugey nd intopetive hypethemic intthocic chemothepy in ptients with mlignnt pleul mesotheliom o pleul metstes of thymom. Chest 2002; 121: Pss HI, Robinson BW, Test JR, Cbone M. Emeging tnsltinl thepies fo mesotheliom. Chest 1999; 116: Boutin C. Activity of intpleul ecombinnt gmm - intefeon in mlignnt mesotheliom. Cnce 1991; 67: Muthy SS, Test JR. Asbestos, chomosoml deletions, nd tumo suppesso gene ltetions in humn mlignnt mesotheliom. J Cell Physiol 1999;180(2): Sugbke DJ, Stuss GM, Lynch TJ, Richds W, Mentze SJ, Lee TH, Coson JM, Antmn KH. Node hs pognostic significnce in the multimodlity thepy of diffuse mlignnt mesotheliom. J Clin Oncol 1993; 11: Oken MM, Ceech RH, Tomey DC, Hoton J, Dvis TE, McFdden ET, et l. Toxicity nd esponse citei of the Esten Coopetive Oncology Goup. Am J Clin Oncol 1982;5: Tuğ T, Tuğ E. Asbest muziyeti ve mlign mezotelyom d etiyoptogenez ve epidemiyolojik özellikle; Tümö süpesö gen ilişkilei. Tukiye Kliniklei J Med Sci 2005; 25: Kkoc Y, Emi S, Bgci T, Demi A, Edem Y, Bis E, et l. Enviomentllyinduced mlignnt pleul mesotheliom nd HLA distibution in Tukey. Int J Tubec Lung Dis 1998; 2: De Rienzo A, To M, Stemn DH, Aksoy F, Albeld SM, Test JR. Detection of SV40 DNA sequences in mlignnt mesotheliom specimens fom the United Sttes, but not fom Tukey. J Cell Biochem 2002; 84: mdenle.pdf 11. Bşıbüyük Z, Ylçın Y, Bozky Ö. Sivs Bölgesi ofiyolitlei ile ilişkili, sbest ytklının mineolojisi. 14. Ulusl Kil Sempozyumu, Bildiile Kitbı, s Köksl D, Bede S. Mlign plevl mezotelyom tedvisi. Tübeküloz ve Toks Degisi 2003; 51(3): Shin AA, Cöplü L, Selçuk ZT, Eyilmz M, Emi S, Akhn O, et l. Mlignnt pleul mesotheliom cused by envionmentl exposue to sbestos o eionite in ul Tukey: CT findings in 84 ptients. Am J Roentgenol 1993; 161(3): Pice B. Anlysis of cuent tends in United Sttes mesotheliom incidence. Am J Epidemiol 1997; 145: Dvies CW, Till ZC, Gleeson FV, Dvies RJ. Intpleul steptokinse in the mngement of mlignnt multiloculted pleul effusions. Chest 1999; 115(3): Albeld SM, Stemn DH, Litzky LA. Mlignnt mesotheliom nd othe pimy pleul tumos. In: Fishmn AP, Elis JA, eds. Fishmn s Pulmony Diseses nd Disodes.3d ed. Phildelphi: McGw-Hill, 1998; Rusch VW. A poposed new intentionl TNM stging system fo mlignnt pleul mesotheliom fom the Intentionl Mesotheliom Inteest Goup. Lung Cnce 1996; 14: UICC. Intentionl Union Aginst Cnce: TNM clssifiction of mlignnt disese. New Yok, NY, Wiley Liss, Gene FL, Pge DL, Fleming Id et l: AJCC Cnce Stging Mnul. New Yok, NY, Spinge Richds WG, Godleski JJ, Yep BY, Coson JM, Chiiec LR, Zellos L, et l. Poposed djustments to pthologic stging of epithelil mlignnt pleul mesotheliom bsed on nlysis of 354 cses. Cnce 2010; 15:116(6): Floes RM, Routledge T, Seshn VE, Dycoco J, Zkowski M, Hith Y, et l. The impct of lymph node sttion on suvivl in 348 ptients with sugiclly esected mlignnt pleul mesotheliom: implictions fo evision of the Ameicn Joint Committee on Cnce stging system. J Thoc Cdiovsc Sug 2008; 136(3): Kug LM, Pss HI, Rusch VW, Kindle HL, Sugbke DJ, Rosenzweig KE, et l. Multicente phse II til of neodjuvnt pemetexed plus cispltin followed by extpleul pneumonectomy nd dition fo mlignnt pleul mesotheliom. J Clin Oncol 2009; 27(18): Boutin C, Schlesse M, Feny C, Astoul P. Mlignnt pleul mesotheliom. Eu Respi J 1998; 12(4): Stemn DH, Kise LR, Albeld SM. Advnces in the tetment of mlignnt pleul mesotheliom. Chest 1999; 116(2): Vogelzng NJ, Rusthoven JJ, Symnowski J, Denhm C, Kukel E, Ruffie P, et l. Phse III study of pemetexed in combintion with cispltin vesus cispltin lone in ptients with mlignnt pleul mesotheliom. J Clin Oncol 2003; 21(14): Sntoo A, O Bien ME, Sthel RA, Nckets K, Bs P, Kthus M, et l. Pemetexed plus cispltin o pemetexed plus cbopltin fo chemonive ptients with mlignnt pleul mesotheliom: esults of the Intentionl Expnded Access Pogm. J Thoc Oncol 2008; 3(7): Mujoomd AA, Tillemn TR, Richds WG, Bueno R, Sugbke DJ. Pevlence Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom of in vito chemothepeutic dug esistnce in pimy mlignnt pleul mesotheliom: Result in cohot of 203 esection specimens. J Thoc Cdiovsc Sug 2010; 140(2): Sugbke DJ, Floes RM, Jklitsch MT, Richds WG, Stuss GM, Coson JM, et l. Resection mgins, extpleul nodl sttus, nd cell type detemine postopetive long-tem suvivl in timodlity thepy of mlignnt pleul mesotheliom: esults in 183 ptients. J Thoc Cdiovsc Sug 1999; 117(1): Pss HI, Tochne Z, DeLney T, Smith P, Fiuf W, Gltstein E, et l. Intopetive photodynmic thepy fo mlignnt mesotheliom. Ann Thoc Sug 1990; 50(4): Adchi Y, Yoshio-Hoshino N, Aoki C, Nishimoto N. VEGF tgeting in mesothelioms using n inteleukin-6 signl inhibito bsed on denovius gene delivey. Anticnce Res 2010; 30(6): Tillemn TR, Richds WG, Zellos L, Johnson BE, Jklitsch MT, Muelle J, et l. Extpleul pneumonectomy followed by intcvity intopetive hypethemic cispltin with phmcologic cytopotection fo tetment of mlignnt pleul mesotheliom: phse II pospective study. J Thoc Cdiovsc Sug 2009; 138(2): Ymd N, Oizumi S, Kikuchi E, Shingw N, Konishi-Skkib J, Ishimine A, et l. CD8+ tumo-infiltting lymphocytes pedict fvoble pognosis in mlignnt pleul mesotheliom fte esection. Cnce Immunol Immunothe 2010; 59(10): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 55

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHemtolojiDerneği Ock-Şubt 2011 Syı 1 İki yd bir yyımlnır. BÜLTENİ THD MİZİN 44. GURUR YILI OKULU ON LADIK TRANSFÜZYONU DA SOLLADIK THO 9 Hemostz Tromboz Uygulmlı Lbortuvr ve THO 10 Trnsfüzyon Tıbbı

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları

Eklamptik Ensefalopatide Vazojenik Ödem: Kranyal MR Bulguları Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 29 (3) 11-15, 2003 Eklmptik Ensefloptide Vzojenik Ödem: Krnyl MR Bulgulrı Özgür ÇAKIR, Nln YILDIRIM, Şehri PUNAR, Müfit PARLAK Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi, Rdyoloji

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı