Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h"

Transkript

1 e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği h c s Re l Mhmut Kılıç Hlk Sğlığı Bilim Doktou, Sğlık Yüksekokulu, Bozok Ünivesitesi, Yozgt, Tükiye Özet Amç: Aştımnın mcı, yeteli ve nitelikli doğum öncesi bkım (DÖB) lmyı etkileyen fktölei sptmktı. Geeç ve Yöntem: Kesitsel oln bu ştım, Yozgt il mekezinde bulunn doğumevi (n=645) ile özel hstnede (n=143) ypıldı. Veile, göüşmeci cılığıyl yüz yüze nket uygulnk toplndı. Aştımy, tekil cnlı doğum ypn ve sözlü onm veeek ştımy ktılmyı kbul eden 788 kdın lındı. Veilein nlizinde ki-ke, t testi, ANOVA ve ikili lojistik egesyon nlizi kullnıldı. Bulgul: Annelein %93.4 ü yeteli, %65.7 si ise yeteli-nitelikli DÖB lmıştı. DÖB lnlın üçte ikisi gebeliğin ilk sekiz hftsı içinde, %91.6 sı ise ilk döt yı içinde DÖB lmy bşlmıştı. Sosyl güvencenin olmsı, DÖB lmy eken bşlnmsı ve DÖB hizmetleinden memnun olunmsı, hem yeteli hem de yeteli-nitelikli DÖB lm onını tımktdı. Bu fktölee ek olk, İl ve ilçe mekezinde yşynl ile eşi ünivesite mezunu olnl yeteli-nitelikli DÖB ı dh fzl lmktdı. Ttışm: Tüm gebelein biinci timestide DÖB lmy bşlmsı önemlidi. Gebelee, sosyl güvencesine bkılmksızın yşdığı yede vey en ykın sğlık kuuluşund yeteli ve nitelikli DÖB hizmetlei ücetsiz olk veilmelidi. Anht Kelimele Doğum Öncesi Bkım; Çoklu Anliz; Doğum Slonu Abstct Aim: The im of this study ws to detemine the dequte nd qulity ntentl ce (ANC) nd fctos ffecting. Mteil nd Method: This cosssectionl study ws pefomed in stte (n=645) nd pivte (n=143) hospitls. Dt wee gtheed by questionnie pplied by n inteviewe. 788 women who hd given singleton live bith nd gve vebl consent to pticipte, wee included into the study. The dt wee nlyzed by chi-sque, independent t test, ANOVA nd biny logistic egession. Results: The vst mjoity of mothes (93.4%) eceived dequte ANC, 65.7% of mothes eceived dequte nd qulified ANC. While two-thids of the women begun to eceive ANC in the fist eight weeks of pegnncy, this figue ises to 91.6% in the fist fou months. The existence of socil secuity covege inceses the mothes likelihood of eceiving both dequte ANC nd dequte nd qulified ANC, ely initition of ANC, nd the level of stisfction with the ANC sevices. In ddition to these fctos, the ones who live in distict o povince centes nd the ones whose husbnds e univesity gdutes hve eceived moe dequte nd qulified ANC.Discussion: It is impotnt tht ll pegnnt women must begin to eceive ANC in the fist timeste. All pegnnt women, egdless of socil secuity covege, should be povided with dequte nd qulified ANC sevices fee of chge in the neest helth fcility. Keywods Antentl Ce; Multiple Anlyze; Delivey Rooms DOI: /JCAM.1575 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2014;5(6): Coesponding Autho: Mhmut Kılıç, Bozok Ünivesitesi TOBB Sğlık Yüksekokulu, Edoğn Akdğ Kmpüsü Yozgt, Tukey. T.: GSM: E-Mil: 498 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giiş An ve çocuk sğlığı, toplum sğlığının önemli konulındndı. He yıl dünyd büyük bi çoğunluğu önlenebilen 530 bin nne ölümü ve en z yısı önlenebilen 7 milyon pentl ölüm meydn gelmektedi. Kdınlın yklşık olk %15 i gebelik döneminde vey doğum sısınd çoğu yönetilebilen ve tedvi edilen kompliksyonl yşmktdı. Snyileşmiş ve gelişmekte oln ülkeleden elde edilen knıtl, bşt ebele olmk üzee sğlık pesoneli tfındn veilen nitelikli doğum öncesi bkım hizmetleinin nne ölümleini zlttığını göstemektedi (1). Sğlıklı bi bebek, sğlıklı bi nneden ve iyi yönetilmiş bi gebelik sonucund dünyy gelmektedi. Gebelik süecinin sğlıklı ve güvenli geçebilmesi için yeteli ve nitelikli doğum önce bkım (DÖB) hizmetleine ihtiyç vdı (2). DÖB hizmetleinin mcı; gebelik üzeine olumsuz etkilei olduğu bilinen sğlık sounlı vey hstlıklı (doğudn gebeliğe bğlı olnl dhil) önlemek, zltmk vey tedvi etmek/ yönetmek; kdınl ve ileleine/ eşleine sğlıklı bi gebelik, doğum ve lohuslık dönemi, bebek bkımı ve nne sütü uygulmlı hkkınd geekli bilgilei vemek ve öneilede bulunmktı. Düny Sğlık Ögütü ne (DSÖ) göe sğlıklı bi gebe, gebelik süesince en z 4 kez izlenmelidi (2). Ypıln bi ştımd, yetesiz DÖB lnld peintl motlite dh yüksek iken, nne ölümü, petem doğum ve düşük doğum ğılıklı (DDA) bebek doğumu ile DÖB ın düzeyi sınd önemli bi ilişki olmdığı sptnmıştı (3). Ypıln diğe bi çlışmd, ot düzeyde DÖB lnl ile yeteli DÖB lnld pemtüe ve DDA bebek doğum onlı en düşük seviyede bulunmuştu. Yine bu çlışmd, pemtüe ve DDA bebek doğun nnelein DÖB ı yeteli düzeyden çok dh fzl ldıklı sptnmıştı (4). DÖB syısı, ülkelein geli düzeyine göe değişiklik göstemektedi. Yetesiz syıd DÖB ldığı kbul edilen gebele, yüksek gelili ülkelede otlm kez izleniken, düşük ve ot gelili ülkelede çoğunlukl 5 kez den dh z izlenmektedi. İngiltee de, DÖB gebeliğin ilk hftlınd (idel olk 10 hft içinde) bşlnmsı, kompliksyonu olmyn ve dh önce doğum ypnlın 7 kez, hiç doğum ypmynlın ise 10 kez DÖB lmlı öneilmektedi (5). Tükiye de DÖB lnlın onı gittikçe tmkt olup, bu on 2008 yılınd %92 ye yükselmişti. Tükiye de (2008) idel olk gebelein 10 kez DÖB lmlı tvsiye ediliken, gebelein %73.7 si 4 ve dh fzl kez DÖB lmıştı. DÖB esnsınd en z bi kez olmk üzee, ğılık ölçümü, kn bsıncı ölçümü, id ve kn testleinin ypılmsı, ultsonl kın muyenesi vey fetüs klp sesinin dinlenmesi öneilmektedi (6). Ayıc, Sğlık Bknlığı nın hzılmış olduğu DÖB yönetim ehbeinde, gebelein en z 4 kez izlenmesi geektiği ve he bi izlemde ypılmsı geekenle kpsmlı bi şekilde çıklnmıştı (7). Bu ştımnın mcı, yeteli ve yeteli-nitelikli DÖB lmyı etkileyen fktölei çoklu nliz yöntemiyle sptmktı. Geeç ve Yöntem Bu ştım, kesitsel bi çlışmdı. Yozgt İl mekezinde doğumlın ypıldığı ylnız iki hstne vdı. Aştım, Yozgt Bozok Kdın Doğum ve Çocuk Hstlıklı Hstnesi (n=645) ile Yozgt Özel Şif Hstnesinde (n=143) ypılmıştı. Aştımnın evenini, il mekezindeki hstnelede tekil cnlı doğum ypn kdınl oluştumktdı. Aştımnın öneklemini, ştımnın ypıldığı dönemde hstnede doğum ypnl oluştumktdı. Aştımy lınnl nket uygulmdn önce ştımnın mcı, ştımy ktılıp ktılmmkt özgü olduklı çıklnk sözlü onmlı lınmıştı. Aştımy sözlü onm veeek ktılmyı kbul eden 788 kdın lınmıştı. Aştımnın kuum izni Yozgt Vliliği nden, etik kuul onyı Yozgt Devlet Hstnesi Etik Kuulundn lınmıştı. Veile, ştımcı tfındn hzılnn nket fomunun eğitilmiş göüşmecile cılığı ile dolduulmsıyl toplnmıştı. Göüşmecile, ştımcı tfındn eğitilen hemşielik bölümü üçüncü ve dödüncü sınıf öğencileidi. Anket uygulken, nnelein dinlenmiş ve nkete cevp veebilecek duumd olmsın dikkt edilmişti. Anket fomu, 20 nne üzeinde bi ön uygulm ypıldıktn ve geekli düzeltmele ypıldıktn son uygulnmıştı. Gebelik süesince en z 4 kez izlemi ypılnl yeteli DÖB lmış olk değelendiilmişti (2). Gebelik süesince en z 2 kez kındn ultsonl muyene vey fetüs klp sesinin dinlenmesi (ÇKS), nnenin ğılığının ttılmsı, kn bsıncının ölçülmesi, id ve kn tetkikleinin ypılmsı, 2 doz tetnoz toksid şısının ypılmsı nitelikli DÖB lmış olk değelendiilmişti. Hem yeteli hem de nitelikli DÖB lnl, yeteli-nitelikli DÖB lmış olk değelendiilmişti. Ekonomik duum; iledeki kişi syısı, otuuln evin tipi, ev shipliği, bsının olup olmmsı, kendilik ekonomik duum lgısı ve belitilen geli duumun göe punlm ypılk belilenmişti. Punlın dğılım lığı 6-20 sınd bulunmuş ve 5 eli punll ekonomik duum düşük, ot ve yüksek olk üç gub yılmıştı. Veilein değelendiilmesinde, ki-ke testi, student t testi, ANOVA ve ikili lojistik egesyon nlizi (fowd LR (FLR) modeli) kullnılmıştı (8). Ki-ke testinde önemli bulunn bğımsız değişkenle, FLR modeli ile çoklu nlize lınmış, FLR nlizinde önemli bulunn bğımsız değişkenle egesyon tblosun lınmıştı. Çoklu nlize bğımlı değişken olk, yeteli DÖB (YDÖB) ve yeteli-nitelikli DÖB (YNDÖB) lm duumu lınmıştı. Bğımsız değişkenleden cnlı doğum syısı süekli değişken olk; nnenin yşdığı ye, ekonomik duumu, öğenim duumu, eş öğenim duumu, sosyl güvence, önceki gebeliğin sonlnm biçimi, bebeğe isteyeek gebe klm duumu, gebelikte soun yşm, nnede konik hstlık vlığı, DÖB lmy bşlm hftsı ve DÖB hizmetleinden memnuniyet ktegoik değişken olk lınmıştı. Gebelikte soun yşm ve konik hstlık vlığı nnenin beynı ess lınmıştı. Sonuçl Aştımy ktılnlın %33.6 sı il mekezinde, %35.5 i ilçe mekezinde ve %30.8 i köylede ikmet etmekte, %54.5 i çekidek ile ypısınd, hne hlkı büyüklüğü 5.1±2.2, yş otlmsı 25.7 ± 5.8; en küçük yş 15, en büyük yş 47 di. Aştımy ktıln nnelein %8.9 u sosyl güvencesi olmdığını ve %91.7 si de hehngi bi işte çlışmdığını belitmişti. Annelein %74 ü bu bebeğe isteyeek gebe kldığını ifde etmişti. Annelein %98.9 unun en z bi kez, %93.4 ünün yeteli (%85.9 u 6 kez), %65.7 sinin ise yeteli- nitelikli DÖB ldığı, DÖB lm otncsının 11 kez olduğu sptnmıştı. DÖB lnlın %66.9 u gebeliğin ilk 8 hftsı içinde (%91.6 sı ilk 16 hft içinde) DÖB lmy bşldığını belitmişti (Tblo 1). Kdınlın DÖB lmy bşlm hftsı otlmsı 8.74±5.65 ve otncsı 8 hftdı. 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 499

3 Tblo 1. Demogfik ve sosyoekonomik özelliklee göe DÖB lm duumunun dğılımı (n, %) Özellikle n (%) YDÖB YNDÖB DÖBX±SD Annenin yşdığı ye 785 İl mekezi 264 (33.6) 255 (96.6) 179 (67.8) 13.7±5.7 İlçe mekezi 279 (35.5) 270 (96.8) 215 (77.1) 12.4±5.5 Köy 242 (30.8) 209 (86.4) 122 (50.4) 9.5±5.1 Annenin ekonomik duumu 788 Χ2=29.4, p<0.001 Χ2=41.6, p<0.001 F=37.2, p<0.001 Yüksek 101 (12.8) 98 (97.0) 75 (74.3) 14.0±5.7 Ot 457 (58.0) 438 (95.8) 320 (70.0) 12.4±5.5 Düşük 230 (29.2) 200 (87.0) 123 (53.5) 10.2±5.6 Annenin sosyl güvencesi 786 Χ2=22.1, p<0.001 Χ2=22.3, p<0.001 F=19.6, p<0.001 V 716 (91.1) 678 (94.7) 485 (67.7) 12.3±5.6 Yok 70 (8.9) 56 (80.0) 31 (44.3) 9.2±6.4 Annenin çlışm duumu 784 Χ2=22.3, p<0.001 Χ2=15.6, p<0.001 t=4.3, p<0.001 Çlışıyo 65 (8.3) 61 (93.8) 52 (80.0) 14.3±5.5 Çlışmıyo 719 (91.7) 672 (93.5) 464 (64.5) 11.8±5.7 Annenin öğenim duumu 788 Χ2=0.01, p=0.91 Χ2=6.3, p<0.01 t=3.3, p<0.001 İlkokul 411 (52.2) 371 (90.3) 243 (59.1) 10.6±5.6 İlköğetim 173 (22.0) 164 (94.8) 116 (67.1) 11.7±5.1 Lise ve üzei 204 (25.9) 201 (98.5) 159 (77.9) 14.8±5.5 Eş öğenim duumu 788 Χ2=15.8, p<0.001 Χ2=21.6, p<0.01 F=39.2, p<0.001 İlkokul 269 (34.1) 244 (90.7) 152 (56.5) 10.3±5.3 İlköğetim 143 (18.1) 128 (89.5) 86 (60.1) 10.9±5.2 Lise 256 (32.5) 245 (95.7) 178 (69.5) 13.1±5.8 Ünivesite 120 (15.2) 119 (99.2) 102 (85.0) 14.5±5.4 Annenin yşı 788 Χ2=15.3, p<0.002 Χ2=33.6, p<0.001 F=21.5, p< (14.8) 111 (94.9) 80 (68.4) 11.6± (32.9) 243 (93.8) 168 (64.9) 12.4± (27.5) 199 (91.7) 143 (65.9) 12.1± (15.2) 112 (93.3) 81 (67.5) 11.5± ve üzei 75 (9.5) 71 (94.7) 46 (61.3) 11.5±5.8 Bebeğe isteyeek gebe klm duumu 784 Χ2=1.7, p=0.79 Χ2=1.3, p=0.87 F=0.85, p=0.49 İsteyeek 580 (74.0) 547 (94.3) 397 (68.4) 12.4±5.7 İstemeyeek 204 (26.0) 186 (91.2) 118 (57.8) 10.8±5.5 Χ2=2.4, p=0.12 Χ2=7.5, p<0.01 t=3.3, p<0.001 Toplm b 788 (100.0) 736 (93.4) 518 (65.7) 11.9±5.7 Önceki gebeliğin sonlnm biçimi 788 İlk gebelik 292 (37.1) 283 (96.9) 215 (73.6) 12.7±5.8 Düşük, ölü doğum, kütj 89 (11.3) 85 (95.5) 53 (59.6) 12.5±5.2 Vjinl doğum 268 (34.0) 239 (89.2) 162 (60.4) 11.1±5.7 Sezyen 139 (17.6) 129 (92.8) 88 (63.3) 11.8±5.7 Cnlı doğum syısı 788 Χ2=14.3, p<0.003 Χ2=13.3, p<0.003 F=4.4, p< (44.4) 334 (95.4) 251 (71.7) 12.8± (29.4) 215 (92.7) 146 (62.9) 11.9± (15.0) 112 (94.9) 74 (62.7) 11.6± (11.2) 75 (85.2) 47 (53.4) 9.4±5.3 Gebelikte soun yşm 778 Χ2=12.5, p<0.01 Χ2=12.8, p<0.01 F=8.8, p<0.001 Yşmyn 499 (64.1) 462 (92.6) 323 (64.7) 11.5±5.6 Yşyn 279 (35.9) 264 (94.6) 188 (67.4) 12.8±5.7 Annede konik bi hstlık vlığı 777 Χ2=1.2, p=0.27 Χ2=0.6, p=0.45 t=3.0, p=0.003 Yok 702 (90.3) 658 (93.7) 466 (66.4) 12.1±5.8 V 75 (9.7) 68 (90.7) 43 (57.3) 11.0±5.0 DÖB lmy bşlm hftsı 768 Χ2=1.0, p=0.31 Χ2=2.4, p=0.12 t=0.2, p= hft 514 (66.9) 499 (97.1) 371 (72.2) 13.3± hft 187 (24.3) 178 (95.2) 118 (63.1) 10.3± hft 67 (8.7) 54 (80.6) 26 (38.8) 7.3±4.2 Yeteli DÖB lm duumu; nnenin yşdığı yee, ekonomik duumun, sosyl güvence duumun, öğenim duumun, eşinin öğenim duumun, önceki gebeliğin sonlnm biçimine, cnlı doğum syısın, DÖB lmy bşlm hftsın ve DÖB hizmetleinden memnuniyete göe önemli bulunuken, nnenin çlışm duumun, yşın, bebeğe isteyeek gebe klm duumun, gebelikte soun yşm ve nnede konik bi hstlık olm duumun göe önemli bulunmmıştı (Tblo 1). İsttistiksel olk önemli bulunn değişkenle FLR nlizine lındığınd; yeteli DÖB lm olsılığı; sosyl güvencesi olnld 4.8 ( ) kt, ilk 8 hft ve 9-16 hft içinde DÖB lmy bşlynld sıyl 7.1 ( ) ve 3.1 ( ) kt, DÖB hizmetleinden memnun olnld 2.3 ( ) kt dh fzldı (Tblo 2). Yeteli-nitelikli DÖB lm duumu; nnenin yşdığı ye, ekonomik ve sosyl güvence duumu, nnenin çlışm duumu, eşinin ve kendisinin öğenim duumu, bebeğe isteyeek gebe klm duumu, önceki gebeliğin sonlnm biçimi, cnlı doğum syısı, DÖB lmy bşlm hftsı ve DÖB hizmetleinden memnuniyete göe önemli bulunuken; nne yşı, gebelikte soun yşm ve nnede konik hstlık vlığın göe önemli bi değişiklik göstememişti (Tblo 1). İsttistiksel olk önemli bulunn değişkenle FLR nlizine lındığınd yeteli-nitelikli DÖB lm olsılığı; ilçe mekezleinde yşynld 2.0 ( ) ve sosyl güvencesi olnld 2.0 ( ) kt, eşi ünivesite mezunu olnld 2.8 ( ) kt, ilk 8 ve 9-16 hft içinde DÖB lmy bşlynld sıyl 2.6 ( ) ve 1.9 ( ) kt, DÖB hizmetleinden memnun olnld 1.5 ( ) kt dh fzldı (Tblo 3). Sosyl güvence vlığı, DÖB lmy eken bşlnmsı ve DÖB hizmetleinden memnuniyet, hem yeteli hem de yeteli-nitelikli DÖB lm olsılığını tımktdı. Bu fktölee ek olk, İl ve ilçe 500 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 3

4 DÖB hizmetlei memnuniyeti 766 Χ2=35.1, p<0.001 Χ2=31.6, p<0.001 F=52.5, p<0.001 Memnun oln 583 (76.1) 564 (96.7) 403 (69.1) 12.3±5.3 Ksız/ memnun olmyn 183 (23.9) 166 (90.7) 109 (59.6) 11.5±6.6 mekezinde yşynl ile eşi ünivesite mezunu olnl yetelinitelikli DÖB hizmetini dh fzl lmktdıl (Tblo 1-3). Ttışm Bu çlışmd, yeteli ve yeteli-nitelikli DÖB lmyı etkileyen fktöle çoklu nliz yöntemiyle incelenmişti. Aştım gubundki kdınlın %98.9 unun en z bi kez, %93.4 ünün yeteli, %65.7 sinin ise yeteli-nitelikli DÖB ldığı sptnmıştı (Tblo 1). DÖB lmy bşlm zmnı otlm 8.74 hftdı. Denizli de hstnede doğum ypn nnelein %85.4 ünün, Ank d %71.3 nün yeteli DÖB ldığı sptnmıştı (9, 10). Aştım gubundki nnelein yeteli DÖB lm onı (%93.4), ABD de hekim ve setifiklı ebeden lınn DÖB onı (2010, %93.9) ile benze iken, Tükiye geneli (2008, %73.7 si en z 4 kez) ve Ot Asy (%67.6), Kuzey Afik (%81.5), Ltin Ameik (%82.5) gibi gelişmekte oln ülkeledeki gebelee göe dh yüksekti (6, 11, 12). Hollnd d yeteli DÖB lm onı, ilk kez doğum ypnld %85.3, iki ve dh fzl doğum ypnld %80.1 ve izlem syısı otncsı 12 di (13). Fns d ypıln bi ştımd kdınlın %93.3 nün gebelik süesince en z 4 kez, %72.6 sının ise yd bi kez (yeteli) DÖB ldığı, DÖB lmy bşlm zmnının otlm 12.3 hft olduğu, Finlndiy d (2007) nnelein gebelik süesince otlm 16.5 kez DÖB ldığı ve ilk izleme bşlm zmnının otlm 9.6 hft olduğu sptnmıştı (14, 15). Çin de 2010 yılınd hstnede doğum ypn kdınlın %90.1 inin en z bi kez, yısının (%49.7) yeteli DÖB ldığı sptnmıştı (16). Çlışmmızd yeteli DÖB ln nne onı, ABD, Hollnd ve Fns d ypıln ştım bulgulıyl benzelik göstemektedi. Sosyl güvencesi olnlın, DÖB lmy eken bşlynlın ve DÖB hizmetleinden memnun olnlın dh fzl DÖB ldıklı sptnmıştı (Tblo 2). Yozgt il mekezinde ypıln bi ştımd, ebeden yeteli ve nitelikli DÖB hizmeti lımının nnelein sosyo-demogfik özellikleine göe değişmediği sptnmıştı (17). Denizli de hstnede ypıln bi çlışmd, şehi mekezinde yşynl ile öğenim düzeyi yüksek oln nnelein düzenli olk dh fzl DÖB ldıklı sptnmıştı (9). Çlışmmızd ilk timestide DÖB lmy bşlyn nne onı (%84.6), Hollnd d ilk kez (%85.6) ve iki ve dh fzl doğum ypnll (%80.2) benze, ABD (2008, %70.7), Çin de (2010, %19.7) ve Denizli de hstnede doğum ypnl (%75.0) göe dh yüksek iken, İzmi Bonov d benze bi öneklem gubund ypıln ştımd sptnn on (%90.2) göe dh düşüktü (9, 13, 16, 18, 19). Sonuç olk, ştım gubundki nnelein büyük çoğunluğu yeteli, üçte ikisi ise yeteli ve nitelikli DÖB hizmeti lmktdı. DÖB lmy bşlm zmnı ve sosyl güvence duumu DÖB hizmetleinden ylnmd temel belileyici fktöledi. İlçe mekezinde otum, eşin yükseköğenim gömesi ve DÖB hizmetleinden memnuniyet DÖB hizmeti lımını tın diğe fktöledi. Diğe tftn DÖB hizmetleinin syısı ve niteliği nnenin demogfik, sosyo-ekonomik ve obstetik özellikleinden etkilenmemektedi. Anck sğlıklı bi gebelik dönemi geçimek ve sğlıklı bi bebek doğumk için hem yeteli hem de nitelikli DÖB lınmsı elzemdi. Dolyısıyl bütün gebelee, yeteli ve nitelikli DÖB hizmetlei sosyl güvencesine bkılmksızın yşdıklı yede y d en ykın sğlık kuuluşund ücetsiz olk veilmelidi. Χ2=11.3, p<0.001 Χ2=5.7, p<0.02 t=1.4, p=0.16 Toplm b 788 (100.0) 736 (93.4) 518 (65.7) 11.9±5.7 Tblo 2. Yeteli DÖB lımını etkileyen fktölein lojistik egesyon ile nlizi EXP(B) 95% GA. Bğımsız değişkenle β Sig. Exp(B) Alt Üst Sosyl güvence.000 Yok Ref. 1 V DÖB lmy bşlm hftsı hft hft hft Ref. 1 DÖB hizmetlei memnuniyeti Memnun oln Ksız/ memnun olmyn Ref. 1 Modele lınn bğımsız değişkenle: nnenin yşdığı ye, ekonomik duumu, öğenim duumu, eş öğenim duumu, sosyl güvence, önceki gebeliğin sonlnm biçimi, bebeğe isteyeek gebe klm duumu, cnlı doğum syısı, gebelikte soun yşm, DÖB lmy bşlm hftsı ve DÖB hizmetleinden memnuniyet. Tblo 3. Yeteli-nitelikli DÖB lımını etkileyen fktölein Lojistik egesyon ile nlizi Bğımsız değişkenle EXP(B) 95% GA. β Sig. Exp(B) Alt Üst Annenin yşdığı ye.001 İl mekezi İlçe mekezi Köy Ref. 1 Eş öğenim duumu.015 İlkokul Ref. 1 İlköğetim Lise Ünivesite Sosyl güvence.011 Yok Ref. 1 V DÖB lmy bşlm hftsı hft hft hft Ref. 1 DÖB hizmetlei memnuniyeti.026 Memnun oln Ksız/ memnun olmyn Ref. 1 Modele lınn bğımsız değişkenle: nnenin yşdığı ye, ekonomik duumu, öğenim duumu, eş öğenim duumu, sosyl güvence, önceki gebeliğin sonlnm biçimi, bebeğe isteyeek gebe klm duumu, cnlı doğum syısı, gebelikte soun yşm, DÖB lmy bşlm hftsı ve DÖB hizmetleinden memnuniyet. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 501

5 Kynkl 1. WHO Depment of Mking Pegnncy Sfe. Annul epot 2006: Mking pegnncy sfe. Genev: WHO Pess; 2007.p WHO Depment of Mking Pegnncy Sfe. Povision of effective ntentl ce in: Stndds fo mtenl nd neontl ce. Genev: WHO Pess; 2007.p Dowswell T, Coli G, Duley L, Gtes S, Gülmezoglu AM, Khn-Neelofu D, et l. Altentive vesus stndd pckges of ntentl ce fo low-isk pegnncy. Cochne Dtbse Syst Rev 2010;(10):CD DOI: / CD pub2 4. Kooukin SM, Rimm AA. The Adequcy of Pentl Ce Utiliztion (APN- CU) index to study low bith weight: Is the index bised? J Clin Epidemiol 2002;55(3): Ntionl Collboting Cente fo Women s nd Childen s Helth. Antentl ce; outine ce fo the helthy pegnnt womn. London: RCOG Pess; p Hcettepe Ünivesitesi Nüfus Etütlei Enstitüsü. Tükiye nüfus ve sğlık ştımsı, 2008 (TNSA 2008). Hcettepe Ünivesitesi Nüfus Etütlei Enstitüsü, Sğlık Bknlığı An Çocuk Sğlığı ve Aile Plnlmsı Genel Müdülüğü, Bşbknlık Devlet Plnlm Teşkiltı Müsteşlığı ve TÜBİTAK, Ank: Hcettepe Ünivesitesi Hstnelei Bsımevi; 2009.p Sğlık Bknlığı An Çocuk Sğlığı ve Aile Plnlmsı Genel Müdülüğü. Doğum öncesi bkım yönetim ehbei. Doğum öncesi bkım izlem potokolü genelgesi 2008/13. Sğlık Bknlığı An Çocuk Sğlığı ve Aile Plnlmsı Genel Müdülüğü; Ank: Meyes LS, Gmst G, Guino AJ. Applied multivite esech design nd intepettion. New Delhi London: SAGE Publictions Ltd; 2006.p Tun T, Ceyln SS, Teyikçi S. Annelein düzenli pentl bkım lm duumlı ve etkileyen fktöle. Fıt Sğlık Hizmetlei Degisi 2008;3(9): Mısılıoğlu DE, Aliefendioğlu D, Fidn K, Çkmk FN, Hbel A. Sğlık Bknlığı Ank Etlik Doğumevi ve Kdın Hstlıklı Eğitim ve Aştım Hstnesinde doğum ypn nnelein ntentl bkım hizmetleinden ylnm duumunun değelendiilmesi. Peintoloji Degisi 2006;14(1): WHO. Antentl ce in developing counties: pomises, chievements nd missed oppotunities: n nlysis of tends, levels nd diffeentils, Genev: WHO Pess; 2003.p Le tice e N, Vendittelli F, Ughetto S, Jnky E. Do the qulity of pentl ce hve n impct on obsteticl outcomes? Gyne cologie Obste tique & Fetilite 2013;41(5): Choté AA, de Goot CJM, Buijnzeels MA, Redekop K, Jddoe VWV, Hofmn A, Steeges EAP, Mckenbch JP, Foets M. Ethnic diffeences in ntentl ce use in lge multi-ethnic ubn popultion in the Nethelnds. Midwifey 2011; 27(1): Le tice e N, Vendittelli F, Ughetto S, Jnky E. Do the qulity of pentl ce hve n impct on obsteticl outcomes? Gyne cologie Obste tique & Fetilite doi: /j.gyobfe Officil Sttistics of Finlnd. Ptuients, biths nd newbons Sttisticl summy 30/2008. Hls Helt: Stkes; Zho Q, Hung ZJ, Yng S, Pn J, Smith B, Xu B. The utiliztion of ntentl ce mong ul-to-ubn mignt women in Shnghi: hospitl-bsed cosssectionl study. BMC Public Helth 2012; 12. doi: / Kılıç M. Sğlık ocklınd göevli ebele tfındn veilen doğum öncesi bkımın değelendiilmesi. Sğlık Bilimlei Degisi 2009;18(3): Ciceklioglu M, Soye MT, Ocek ZA. Fctos ssocited with the utiliztion nd content of pentl ce in westen ubn distict of Tukey. Int J Qul Helth Ce 2005;17(6): Ntionl Cente fo Helth Sttistics. Helth, United Sttes, 2011: With Specil Fetue on Socioeconomic Sttus nd Helth. Govenment Pinting Office U.S. Wshington DC p Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 5

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi İzmi D. Behçet Uz Çocuk Hast. Degisi 20; ():7-0 doi:0.5222/buchd.20.7 Klinik Aaştıma Down sendomlu çocuklaın anneleinin aile işlevleini algılama ve sosyal destek düzeyleinin değelendiilmesi Assessment

Detaylı

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h e A þ t ý m Pedicting Risk of Type 2 Dibetes Mellitus: A Popultion-Bsed Study l n i j i O O i g in Tip-2 Diybet Risk Thmini: Toplum Tbnlı Bi Çlışm h c s Re l Tip-2 Diybet Risk Thmini / Pedicting Risk of

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR KESİTSEL RŞTIRMLR KESİTSEL RŞTIRMLR PREVLNS RŞTIRMSI DURUM SPTM RŞTIRMSI ROSSSETIONL STUDY ROSSSETIONL SURVEY PREVLNE STUDY BSELINE SURVEY 1 2 Kesitsel çalışmalar, belirli bir populasyonda, belirli bir

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur.

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur. TOPLANTI BİLGİ NOTU RAPOR TARİH 18.07.2014 SAAT 09.00-10.00 NO: 1 YER MTMD ATAŞEHİR KONU Yurt Dışı Projelerde Mlzeme Alım Anketi DÜZENLEYEN Nezih GİRAY Meknik Teist Mütehhitleri Derneği üyelerine yönelik

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı