Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l"

Transkript

1 e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomund Depesyon / Depession in Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome Ümit Dünd 1, Ahmet Ali Güven 2, Alpe Selim Kocoğlu 2, Hill Kle 2, Süleymn Ktl 2 1 Fiziksel Tıp ve Rehbilitsyon Anbilim Dlı, 2 Öğenci, Afyon Koctepe Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Afyonkhis, Tükiye Özet Amç: Bu çlışmnın mcı konik sevikl miyofsiyl ğı sendomlu (MAS) hstld depesyon, ğı ve disbilite seviyesini ştımk ve yşm klitesi ile ilişkisini belilemekti. Geeç ve Yöntem: 40 konik sevikl MAS lı hst ve yş ve cinsiyet çısındn benze 40 sğlıklı kontol çlışmy dhil edildi. Hstl ve kontolle gösel nolog skl (GAS) ile gece, istiht ve heket ğısı çısındn değelendiildi. Fonksiyonel disbiliteyi hesplmk için boyun disbilite indeksi (BDİ) kullnıldı. Yşm klitesi kıs fom-36 (SF-36) ile ölçüldü. Hstlın ve kontol gubunun emosyonel duumlı Beck depesyon ölçeği (BDÖ) ile değelendiildi. Bulgul: Hstl ve kontolle sınd demogfik veile çısındn fk yoktu. Konik sevikl MAS lı hstlın SF-36 skolı kontolleden dh düşüktü. Hstld BDİ, BDÖ ve GAS skolı kontollee göe yüksekti. Konik sevikl MAS lı hstlın BDÖ skolı ile SF-36 nın lt pmetelei sınd negtif ve çok ykın bi ilişki bulundu (fiziksel işlevle (:-0,599, p<0,001), fiziksel poblemlee bğlı olk ollede engellenme (:-0,558, p<0,001), bedensel cı (:-0,540, p<0,001), genel sğlık lgısı (:-0,708, p<0,001), yşm enejisi (:-0,692, p<0,001), sosyl işlevle (:-0,559, p<0,001), duygusl sounl bğlı olk ollede engellenme (: -0,537, p<0,001) ve uhsl sğlık (: -0,787, p<0,001). Ttışm: Konik sevikl MAS lı hstld BDÖ skolı sğlıklı kontollee göe dh yüksekti ve yşm kliteleini olumsuz etkile. Konik sevikl MAS lı hstlın psikiytik yönden değelendimelei yşm kliteleini tıck ve tedvi sonuçlının iyileşmesini sğlycktı. Anht Kelimele Konik Sevikl Miyofsyl Ağı Sendomu; Depesyon; Yşm Klitesi Abstct Aim: The im of this study ws to investigte the levels of depession, pin nd disbility in ptients with chonic cevicl miyofscil pin syndome (MPS) nd to detemine thei ssocition with qulity of life. Mteil nd Method: Foty ptients with Cevicl MPS nd 40 ge nd sex-mtched helthy contols enolled in this study. The socil nd demogphic chcteistics of the ptients nd contols wee exmined. All ptients nd contols wee evluted with espect to pin (t night, est nd movement) nd ssessed by visul nlog scle (VAS). Neck disbility index (NDI) ws used to clculte functionl disbility. Qulity of life ws evluted with the the Shot Fom 36 Helth Suvey (SF-36). Also ll of the ptients nd contols undewent Beck depession inventoy (BDI). Results: Thee ws no sttisticl diffeence between the ptients nd contol cses ccoding to demogphicl dt. The SF-36 scoes of the study ptients wee lowe thn contols. NDI, BDI nd VAS scoes wee highe in the ptients with chonic cevicl MPS comped to contols. BDI scoes of the ptients with chonic cevicl MPS wee negtively nd closely ssocited with subpmetes of the SF-36 (physicl function (:-0,599, p<0.001), ole limittions due to physicl functioning (:-0,558, p<0.001), bodily pin (:-0.540, p<0.001), genel helth (:- 0,708 p<0.001), vitlity (:-0,692, p<0.001), socil functioning (:-0,559, p<0.001), ole limittions due to emotionl poblems (:-0,537, p<0.001) nd mentl helth (: -0,787, p<0.001). Discussion: BDI scoes e highe in ptients with chonic cevicl MPS thn helthy contols nd negtively ffect thei qulity of life. Psychitic evlution of the ptients with chonic cevicl MPS my impove thei qulity of life nd tetments outcome. Keywods Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome; Depession; Qulity Of Life DOI: /JCAM.2453 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Ümit Dünd, Afyon Koctepe Ünivesitesi Hstnesi Fiziksel Tıp ve Rehbilitsyon AD. Afyonkhis, Tukey. GSM: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomund Depesyon / Depession in Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome Giiş Miyofsiyl ğı sendomu (MAS), ks ve/vey fsiyld tetik nokt ve gegin bntlın vlığı ve bu noktlın uyılmsı ile ynsıyn ğı, duyusl değişiklikle ve lokl seğime cevbının gelişmesi ile kkteize bi yumuşk doku omtizmsı vey bölgesel ğı sendomudu [1]. Çoğu vkd tpezius ksı tutulduğundn boyun ve üst sıt ğısı MAS d en sık göülen ykınmdı. Bu sendomun pevlnsı son yılld dmtik bi tış göstemişti ve ks iskelet ğısı nedenlei sınd ön sıld ye lmktdı. MAS tedvisinde tetik noktlın inktivsyonu ve gegin ks bntlının gevşetilmesi mçlnı. Hedef, ks geginliğini yok edeek noml ks uzunluğu, işlev ve gücüne ulşmk ve hstlın çektiği konik ğıyı hfifletmekti [2]. Ağı, insnın en önemli duyumlındn biisi olup günlük klinik uygulmdki en yygın ykınmldn biini oluştuu. Ağı fiziksel, dvnışsl, emosyonel ve kognitif boyutlı oln kompleks bi etkileşim olk kbul edilmektedi [3]. Konik ğı, uykusuzluk, bunltı ve depesyonl bilikte bulunbilmektedi ve komobid y d ikincil olk gelişmiş bi etkinlik zlmsın yol çk tıbbi, sosyl ve ekonomik bi soun olk oty çıkbilmektedi [4]. Konik ğısı bulunn hstld yüksek ond depesyon göüldüğü bildiilmektedi [5]. Boyun ğısının uzun süe devm etmesi hstlın yşm klitesinde bozulml neden olk hstld üzüntü, çesizlik duygulının yeleşmesine neden olbili. Konik ğısı oln kişililein önemli bi bölümünde ek tnı olk psikiytik belitile y d bozuklukl mevcuttu. Psikolojik etkenle fiziksel bozuklukl yol çbildiği gibi, fiziksel bozukluklın d hstlın psikolojisini olumsuz etkilediği kbul edilmektedi. Konik ğı sendomlınd depesyon sık göülmekteyken, biincil psikiytik bi bozukluk d sıklıkl ğı nedeni olmktdı [6]. Fiziksel ğı ile psikiytik bozukluklın bilikteliğindeki nedensonuç ilişkisi genellikle belilenememektedi. Biz bu çlışmd, genel toplumd sık kşılşıln bi sğlık poblemi oln sevikl MAS hstlındki ğı, disbilite, depesyon düzeyini ve bunlın yşm klitesi üzeine etkileini ştımyı mçldık. Geeç ve Yöntem Çlışmy yşlı sınd değişen 40 (31 kdın/9 ekek) konik sevikl MAS tnılı hst ve yş ve cinsiyet çısındn benze 40 (29 kdın/11 ekek) sğlıklı gönüllü (kontol) dhil edildi. Bu bi olgu kontol çlışmsıdı. Konik sevikl MAS hstlı için çlışmy lınm kitei üç ydn uzun süen konik sevikl MAS hstlık tnısının bulunmsı idi. Sevikl MAS tnısı Simons tfındn öneilen şğıdki kitelee göe koyuldu [7]; Mjö kitele: 1. Boyund bölgesel ğı ykınmsı 2. Miyofsiyl tetik noktnın beklenen ynsıyn ğı dğılımınd ğı ykınmsı vey değişmiş duyu 3. Plpsyond gegin bnt vlığı 4. Gegin bnt boyunc bi noktd şiddetli nokt hsssiyeti 5. Ölçülebilen kısıtlnmış heket çıklığı Minö kitele: 1. Hsss nokty bsınç uygulyk klinik ğı ykınmsının vey değişmiş duyunun yeniden oluştuulmsı 2. Gegin bnttki hsss nokty çpz plpsyonl vey iğne sokulmsı ile lokl seğime cevbının oty çıkmsı 3. Ksı gemekle vey hsss nokty enjeksiyonl ğının levlenmesi Sevikl MAS tnısı 5 mjö kite ve en z bi minö kite vlığınd konuldu. Dışlm kitelei ise; hmilelik, eski spinl cehi, vetebnın enflmtuv, enfeksiyöz vey mlign hstlıklı, psikiytik tnı ve ntidepesn ilç kullnımı vey öyküsünün bulunmsı idi. Kontol gubunu oluştun sğlıklı gönüllülein hiçbiisi ntidepesn ilç kullnmıyodu ve psikiytik bi tnı lmmışldı. Hstlın ve kontol gubunun sosyo-demogfik özelliklei sogulndı. Gece ğısı, istiht ğısı ve heket ğısı 10 cm uzunluğundki gösel nolog skl (GAS) ile değelendiildi (0: ğı yok iken 10: en şiddetli ğı). Fonksiyonel disbiliteyi değelendimek için boyun disbilite indeksi (BDİ) kullnıldı. Yşm klitesi ise kıs fom-36 (SF-36) ile ölçüldü. Hstlın ve kontol gubunun emosyonel duumlı Beck depesyon ölçeği (BDÖ) ile değelendiildi. BDİ 10 pçdn oluşu ve he bi pç 0-5 sınd skolnı. Mksimum sko 50 di. Elde edilen sonuç 2 ile çpılk yüzde skou elde edilebili. Bizde bu çlışmd elde edilen skou 2 ile çptık [8]. Hstld yşm klitesi SF-36 ile değelendiildi. Ölçek 36 mddeden oluşmktdı ve bunl 8 boyutun ölçümünü sğlmktdı: Fiziksel işlevle, sosyl işlevle, fiziksel poblemlee bğlı olk ollede engellenme, bedensel cı, uhsl sğlık, duygusl sounl bğlı olk ollede engellenme, yşm enejisi, genel sğlık lgısı. Alt ölçekle sğlığı 0 ile 100 sınd değelendimektedi ve 0 kötü sğlık duumunu gösteiken, 100 iyi sğlık duumun işet etmektedi [9]. Hstlın ve kontol gubunun depesyon eğilim düzeyleini belilemek mcı ile BDÖ kullnıldı. He souy 0-3 sınd pun veileek toplm Beck skou (0-63) elde edildi. BDÖ, depesyon tnısı koymk için değil, kişinin depesyon belitileinin deecesini, objektif olk kendisinin değelendimesi için kullnılı. Depesyon deecesi için eşik değe olk 17 kbul edilmektedi [10]. Gönüllü olu fomu çlışm öncesinde bütün hstldn lınmıştı. İsttistiksel Anliz; P<0,05 nlmlı kbul edildi. Kolmogoov- Sminov testi ile veilein noml dğılım göstediği bulundu. Olgu ve kontol gubunun veileinin otlm değelei Student ın t testi kullnılk kşılştııldı. Ktegoik değişkenlein kşılştıılmsı için Ki ke testi kullnıldı. Olgu gubund veile sındki koelsyonl Peson koelsyon ktsyısı testi ile belilendi. Bütün nlizle Windows için SPSS 13.0 pogmı kullnılk geçekleştiildi. Sonuçl Sevikl MAS tnılı hstlın ve kontol gubunun demogfik özelliklei Tblo 1 de veilmişti. Cinsiyet dğılımı, vücut kütle indeksi (VKİ), medeni duumlı ve eğitim duumlı çısındn gupl sınd nlmlı fk sptnmdı. Sevikl MAS tnılı hstlın GAS ile heket ğısı, gece ğısı ve istiht ğısı skolı, kontol gubun onl nlmlı ölçüde yüksek bulundu (p<0,001). Sevikl MAS tnılı hstlın BDÖ skolı kont- 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomund Depesyon / Depession in Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome Tblo 1. Konik sevikl miyofsiyl ğı sendomlu hstlın ve kontol gubunun sosyodemogfik özellikleinin kşılştıılmsı Hst Gubu (n: 40) Kontol 2 (n: 40) P Cinsiyet (K/E) 31/9 29/11 >0,05 VKİ (kg/m²) 2,58±0,26 2,56±0,29 >0,05 Yş 37,7±8,7 36,6±9,6 >0,05 Medeni duumu >0,05 Evli 33 (%82,5) 34(%85) Dul 1(%2,5) 2(%5) Bek 6(%15) 4(%10) Eğitim Duumu >0,05 İlköğetim 12(%30) 11(%27,5) Lise 17(%42,5) 20(%50) Ünivesite 11(%27,5) 9(%22,5) (VKİ;vücut kitle indeksi) ol gubun onl yüksek bulundu (p<0,001). Hstlın BDÖ otlm değei 19,3±11,1, kontol gubunun ise 9,8±9,3 olk bulundu (Tblo 2). Sevikl MAS tnılı hstlın 24 inde (% 60) BDÖ skou 17 ve üzeindeydi. Kontol gubund ise ylnızc 7(% 17,5) olgud BDÖ skou 17 ve üzeinde tespit edildi. Sevikl MAS tnılı hstlın BDİ skolı kontol gubun onl yüksek bulundu (p<0,001). Ayıc Sevikl MAS tnılı hstlın SF-36 nın tüm lt gup skolı kontol gubun göe nlmlı olk dh düşüktü (Tblo 2). Tblo 2. Konik sevikl miyofsiyl ğı sendomlu hstlın ve kontol gubunun ğı, SF-36, Beck depesyon ölçeği ve Boyun disbilite indeksi nketi ölçüm değeleinin kşılştımsı Hst Gubu (n: 40) Kontol 2 (n: 40) P Heket ğısı GAS (cm) 5,2±2,4 2,3±1,7 <0,001 İstiht ğısı GAS (cm) 4,5±2,5 1,4±1,2 <0,001 Gece ğısı GAS (cm) 4,6±2,7 0,7±0,9 <0,001 BDİ 32,7±15,1 10,5±9,5 <0,001 BDO 19,3±11,1 9,8±9,3 <0,001 Fiziksel işlevle, SF-36 49,0±25,1 90,1±14,2 <0,001 FPBRE, SF-36 22,5±31,4 80,3±30,5 <0,001 Bedensel cı, SF-36 34,4±17,7 68,2±23,3 <0,001 Genel sğlık lgısı, SF-36 38,1±20,2 59,5±17,2 <0,001 Yşm enejisi, SF-36 43,0±21,5 54,5±19,4 0,01 Sosyl işlevle, SF-36 51,6±22,4 73,1±23,1 <0,001 DSBRE, SF-36 26,6±36,3 60,1±44,1 <0,001 Ruhsl sğlık, SF-36 43,1±16,5 60,2±18,9 <0,001 (GAS; gösel nolog skl, BDİ; boyun disbilite indeksi, BDÖ: Beck depesyon ölçeği, SF-36; kıs fom-36, FPBRE; fiziksel poblemlee bğlı olk ollede engellenme, DSBRE; duygusl sounl bğlı olk ollede engellenme) p<0,001) ve duygusl sounl bğlı olk ollede engellenme (=-0,537, p<0,001) lt guplınd ise iyi deecede negtif koelsyon sptndı (Tblo 3). Ayıc GAS gece ğısı skolının SF-36 nın fiziksel işlevle (=-0,740, p<0,001), fiziksel poblemlee bğlı olk ollede engellenme (=-0,609, p<0,001), bedensel cı (=-0,596, p<0,001), genel sğlık lgısı (=-0,528, p<0,001), duygusl sounl bğlı olk ollede engellenme (=-0,501, p<0,001) ve uhsl sğlık (=-0,529, p<0,001) lt guplınd iyi deecede negtif koelsyon; yşm enejisi (=- 0,381, p<0,001) ve sosyl işlevle (=-0,432, p<0,001) lt guplınd ise ot decede negtif koelsyon sptndı. İstiht ve heket ğısı GAS skolı sısıyl SF-36 nın lt guplındn fiziksel işlevle (=-0,690, p<0,001 ve =-0,701, p<0,001), fiziksel poblemlee bğlı olk ollede engellenme (=-0,577, p<0,001 ve =-0,592, p<0,001) ve bedensel cı (=-0,538, p<0,001 ve =-0,504, p<0,001) ile iyi deecede negtif koelsyon ve SF 36 nın diğe lt guplıyl ile ot deecede negtif koelsyon shipti (Tblo 3). Hstlın BDİ skolı ise, SF-36 nın fiziksel işlevle (=-0,801, p<0,001) lt gubund çok iyi deecede negtif koelsyon; duygusl sounl bğlı olk ollede engellenme (=-0,460, p<0,001) lt gubund ot deecede negtif koelsyon ve SF-36 nın diğe lt guplıyl ise iyi deecede negtif koelsyon göstedi (Tblo 3). Ttışm Hstlın bilişsel ve kültüel özelliklei, değelen diicinin deneyimlei, ğının fklı hstlıkld fklı nitelikte ve nicelikte olbilmesi, ğı tnı mının ypılmsını güçleştimektedi [11]. Uluslsı Ağı Çlışmlı Biliği ne göe ğı; mevcut y d potnsiyel doku hsı ile ilişkili olk tif edilen hoş olmyn duyusl ve duygusl bi deneyimdi [12]. Konik ğı ise 3-6 ydn dh uzun süen ve uzun süeli tedvi geektien, öznel ve çok boyutlu yşn tısı oln, duyusl, duygusl, dvnışsl ve bilişsel bileşenlei içeen ğı olk tnımlnmktdı [13]. Konik ğı stes ytn bi duumdu, sıklıkl kişisel yeteneklei ve çevesel kynklı etkileyeek kişide kötü psikolojik dengeye, yşm klitesinde zlmy, disbilitede tmy ve kişile sı ilişkilede zolukl neden olu [14]. Boyun ğısı genel popülsyonun %45-%54 ünde göülü [15]. Bi delemede 1 yıllık boyun ğısı pevlnsının 16.7% il 75.1% sınd göüldüğü (otlm %37,2) ve Ameik Bileşik Devletlei nde işçilein hstlık nedeniyle çlışmmsı nedeniyle oluşn iş gücü kybının bel ğısındn son gelen en sık ikinci nedeni olduğudu [16]. Sevikl MAS boyun ğısının sık göülen nedenleinden biidi. Hstlığının yeteince tedvi edilememesi hstnın Sevikl MAS tnılı hstlın SF-36 skolının bzı klinik veile ile koelsyonlın bkıldığınd; hstlın BDÖ skolı ile SF-36 nın uhsl sğlık lt gubund çok iyi deecede negtif koelsyon (=-0,787, p<0.001); fiziksel işlevle (=-0,599, p<0,001), fiziksel poblemlee bğlı olk ollede engellenme (=-0,558, p<0,001), bedensel cı (=-0,540, p<0,001), genel sğlık lgısı (=-0,708, p<0,001), yşm enejisi (=- 0,692, p<0,001), sosyl işlevle (=-0,559, Tblo 3. Konik sevikl miyofsiyl ğı sendomlu hstld BDİ, BDÖ, GAS ve SF-36 nın lt bölümlei lındki koelsyonl n=40 Fiziksel işlevle FPBRE Bedensel cı GSA Yşm enejisi Sosyl işlevle DSBRE Ruhsl Sğlık BDİ :-0,801* :--0,678* :--0,690* :-0,620* :-0,561* -0,577* :-0,460* :-0,652* BDÖ :-0,599* :-0,558* :-0,540* :-0,708* :-0,692* :-0,559* :-0,537* :-0,787* GAS,HA :-0,701* :-0,592* :-0,504* :-0,455* :-0,429* -0,436* :-0,389* :-0,422* GAS, İA :-0,690* :-0,577* :-0,538* :-0,443* :-0,380* :-0,428* :-0,327* :-0,474* GAS, GA :-0,740* :-0,609* :-0-596* :-0,528* :-0,381* :-0,432* :-0,501* :-0,529* (BDİ; boyun disbilite indeksi, BDÖ: Beck depesyon ölçeği, SF-36; kıs fom-36, GAS, HA; gösel nolog skl, heket ğısı, GAS, İA: gösel nolog skl, istiht ğısı, GAS, GA; gösel nolog skl, gece ğısı, GSA; genel sğlık lgısı, FPBRE; fiziksel poblemlee bğlı olk ollede engellenme, DSBRE; duygusl sounl bğlı olk ollede engellenme, *=p<0,001) 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomund Depesyon / Depession in Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome konikleşmesine yol çmkt kişide ek psikiytik poblemlein oluşmsın neden olmktdı. Konik sevikl MAS ın ğı, disbilite gibi negtif sonuçlındn ziyde son yılld psikolojik etkilei ön sıl tşınmy bşlmıştı. Bizim bu çlışmd temel mcımız konik sevikl MAS tnılı hstld bi psikiytik bozukluk oln depesyon eğilim düzeyini ştımk ve yıc depesyon düzeyinin hstlın yşm klitesi, ğı ve disbilite ile oln ilişkisini değelendimekti. Çlışm sonuçlın bktığımızd, konik sevikl MAS lı hstld depesyon düzeyinin sğlıklı kontollee göe yüksek olduğunu ve yşm klitesinin zldığını ve bu sonuçlın konik sevikl MAS tnılı hstlın ğı ve disbilite skolı ile ykındn ilişkili olduğunu gödük. Konik ğısı bulunn hstld en sık göülen psikiytik duumun depesyon olduğu genel popülsyond depesyon sıklığı % 5-8 iken konik ğılı hstld % sınd değiştiği bildiilmektedi [17]. Bi bşk çlışmd, konik ğının depesyon ve nksiyete ile sıklıkl bi d göüldüğü, hstnın benlik sygısınd düşmeye yol çtığı bildiilmişti [18]. Yzıcı ve kdşlının [19] yptığı bi çlışmd ise konik bel, boyun ve diz ğısı oln hstld nksiyete ve depesyon düzeyinin yüksek olduğu ve yşm klitesini olumsuz etkilediği bulunmuştu. Yine litetüde boyun vey bel ğısı ile depesyon sındki ilişkiyi gösteen biçok çlışm vdı [20-21]. Bizim çlışmmızd d sğlıklı bieylele kşılştııldığınd, konik sevikl MAS tnılı hstld depesyon göülme onının dh fzl olduğu, tespit edildi. Konik sevikl MAS hstld, nksiyete ve depesyonun son mı oty çıktığı y d komobid bi duum mu olduğu çık değildi. Anksiyete ve depesyon bu tü boyun ğılının sebebi değil sonucu olbileceği gibi depesyon, nksiyete ve sevikl MAS ğılı otk bi biyolojik temele ship olbili. Psikolojik stesin, supspinl desendn ğı-inhibitö ktivitesinin zlmsı ve nosiseptif uyıml supspinl şıı duylılık gibi sntl fktöle cılığı ile seflik ve sevikl ksld istemsiz ksılml neden olduğu düşünülmektedi [22]. Konik fiziksel özülü bieylede disbilite, günlük yşm ktiviteleinde bğımlılık ve konik ğı nedeniyle ktivite kısıtlılığı ve sosyl izolsyon ve depesyon meydn gelmekte, bu d yşm memnuniyeti ve yşm klitesinde düşüşe neden olmktdı [23]. Aynı şekilde konik sevikl MAS hstlındki boyun disbilitesi, ğı bilikte oln vey sondn gelişen, nksiyete ve depesyon, kişinin iş ypbilme yeteneğini, günlük yşm ktiviteleini ve fiziksel pefomnsını olumsuz yönde etkileyeek yşm memnuniyetini düşümektedi. Bizim çlışmmızd konik sevikl MAS tnılı hstld disbilite, ğı ve depesyon ile yşm klitesi sınd negtif yönlü kuvvetli bi ilişki bulundu. Sğlıklı bieylele kşılştııldığınd, ğı, disbilite, depesyon ve yşm klitesi çısındn he iki gup sınd d nlmlı bi fklılık olduğu tespit edildi. Koelsyon nlizi konik sevikl MAS tnılı hstlın BDÖ skolının SF-36 nın tüm lt pmetelei ile çok ykındn ilişkili (negtif koelsyon) olduğunu göstedi. Litetüü tdığımızd depesyonun yşm klitesini olumsuz etkilediğini gösteen yyınl mevcuttu [24]. Çlışmy dhil ettiğimiz konik sevikl MAS tnılı hstlın ğı skolının (GAS) SF-36 nın dh çok fiziksel lt guplı ile ykındn ilişkili bulunuken, BDÖ skolının ise hem fiziksel hem de sosyl lt guplı ile çok ykındn ilişkili bulunmsı sevikl MAS tnılı hstldki depesyon düzeyinin yşm klitesini bozn en önemli nedenleden bii olbileceği fikini desteklemektedi. Bütün bu sonuçlı bilikte değelendiecek olusk konik sevikl MAS tnılı hstld, kişilein hissettiği ğı ve disbilitenin kişinin hem fiziksel ktivitesini hem de sosyl yşmını kısıtlyk yşm klitesini bozmsı, kişide depesif bulgul geliştiebilecek bi otm gelişmesine neden olbileceği sonucun vbiliiz. Bu hipotezi Rush ve kdşlının [25] yptığı bi çlışm desteklemektedi. Bu çlışmd fiziksel çıdn ktif oln konik bel ğılı hstld depesyon iskinin düşük olduğunu bildimişledi. Çlışmmızın en önemli kısıtlılıklı çlışmy dhil edilen vklın ve kontollein syılının zlığı ve yıc hstlın ve kontollein yşm koşullının sogulnmmış olmsıydı. Hstlın ve kontollein yşm koşullındki fklılıkl hstlın depesyon skolını etkileyebili. Sonuç olk konik sevikl MAS tnılı hstlın hem ğı skolının hem de fiziksel ktiviteleinin, yşm kliteleinin ve BDÖ skolının kontollee göe nlmlı olk dh kötü olduğunu tespit ettik. Bu, bize konik sevikl MAS tnısı konuln hstld psikiytik değelendime ypılmsının fydlı olcğını göstemişti. Konik sevikl MAS tnılı hstlın BDÖ skolının yüksek olmsı yşm kliteleini he lnd beligin ölçüde etkilemektedi. Özellikle medikl ve fizik tedvinin yetesiz kldığı, BDÖ skolı yüksek ve yşm klitesi skolı düşük oln konik sevikl MAS tnılı hstlın tedvisine dvnışsl tedvi ve psikolojik desteğin sğlnmsının hstldki bşı sonuçlını tıcğını düşünmekteyiz. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Ficton JR. Myofscil pin syndome: Chcteistics nd epidemiology. In: Ficton JR, Awd EA, edito. Advnces in pin esech nd thepy. New Yok: Rven Pess; p Bog-Stein J, Simons DG. Myofscil pin. Ach Phys Med Rehbil 2002;83: Özkn S. Ağılı hsty psikiytik yklşım. Psycho Med 1995;1: Simon EP. The COPE Pogm: Tetment efficcy nd medicl utiliztion outcome of chonic pin mngement pogm t mjo mility hospitl. Mility Medicine 2000;165: Rudy TE, Kens RD, Tuk DC. Chonic pin nd depession: towd cognitivebehviol medition model. Pin 1988;35: Dokst MK. Ağı ve psikiyti. Ege Psikiyti Süekli Yyınlı: Konsültsyon Liyezon Psikiytisi-II 1997;2: Özcn ME, Yutsızoğlu Ö, Blki S, Alty Z, Eği M. Bel ğısı oln hstld hot-pck, TENS, ultsound ve egzesizin HAMD skolın etkisi. Andolu Psikiyti Deg 2000;1: Venon H, Mio S. The Neck Disbility Index: A study of elibility nd vlidity. J Mnipultive Physiol The 1991;14: Kocyiğit H, Aydemi O, Fişek G, Ölmez N, Memiş A. Kıs Fom-36 (KF-36) nın Tükçe vesiyonunun güvenililiği ve geçeliliği. İlç ve Tedvi 1999;12: Hisli N. Beck Depesyon Ölçeğinin bi Tük önekleminde geçelilik ve güvenililiği. Psikoloji Deg 1988;6: K H, Aby E. Konik ğıy psikiytik yklşım. Ando lu Psikiyti Degisi 2000;1(2): Meskey H. Clssifiction of chonic pin. In: Meskey H nd Bogduk N,editos. 2nd ed. IASP Tsk Foce on Txonomy, IASP Pess, Settle, WA,1994.p Gonzles VA, Mtelli MF, Bke JM. Psychologicl ssess ment of pesons with chonic pin. NeuoRehbilittion 2000;14(2): Lmé IE, Petes ML, Vleyen JWS, Kleef M, Ptijn J. Qulity of life in chonic pin is moe ssocited with beliefs bout pin, then with pin intensity. Eu J Pin 2005;9: Feje R, Ohm-Kyvik K, Htvigsen J. The pevlence of neck pin in the wold popultion: systemtic citicl eview of the litetue. Eu Spine J 2006;15: Wight A, Mye TG, Gtchel RJ. Outcomes of disbling cevicl spine disodes 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomund Depesyon / Depession in Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome in compenstion injuies: pospective compison to tetiy ehbilittion esponse to chonic lumb spine disodes. Spine 1999;24: Hythonthwite JA, Siebe WJ, Kens RD. Depession nd the chonic pin expeience. Pin 1991;46: Sy K, Bilen A, Aıkn K. Konik ğı hstlınd öfke, benlik sygısı ve leksitimi. Tük Klin Psikiyti Deg 2001;2: Yzıcı K, Tot Ş, Biçe A, Yzıcı A, Butuk V. Bel ve boyun ğısı hstlınd nksiyete, depesyon ve yşm klitesi. Klinik Psikiyti 2003;6: Leino P, Mgni G. Depessive nd distess symptoms s pedicts of low-bck pin, neck-shoulde pin, nd othe musculoskeletl mobidity: A 10-ye follow-up of metl industy employees. Pin 1993;53: Wxmn SE, Tipp DA, Flmenbum R. The mediting ole of depession nd negtive ptne esponses in chonic low bck pin nd eltionship stisfction. J Pin 2008;9: Fields HL, Bsbum AI. Centl nevous system mechnisms of pin modultion. In: Wll PD, Melzck RD, editos. Textbook of pin, 3d ed. Edinbugh: Chuchill- Livingstone; 1994; Budh CN, Osteåke AL. Life stisfction in individuls with spinl cod injuy nd pin. Clin Rehbil 2007;21(1): Wells KB, Stewt A, Hys R, Bunm MA, Roges W, Dniels MD, et l. The functioning nd well-being of depessed ptients. Results fom the medicl outcome study. JAMA 1989;262: Rush AJ, Poltin P, Gtchel RJ. Depession nd chonic low bck pin estblishing pioities in tetment. Spine 2000;25: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi Özgün Arştırm / Originl Investigtion Multipl Sklerozd Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yşm Klitesi İlişkisi: Bir Rehbilitsyon Merkezi Deneyimi Reltionship with Functionl Sttus nd Qulity of Life Associted

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h e A þ t ý m Pedicting Risk of Type 2 Dibetes Mellitus: A Popultion-Bsed Study l n i j i O O i g in Tip-2 Diybet Risk Thmini: Toplum Tbnlı Bi Çlışm h c s Re l Tip-2 Diybet Risk Thmini / Pedicting Risk of

Detaylı

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi

Down sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi İzmi D. Behçet Uz Çocuk Hast. Degisi 20; ():7-0 doi:0.5222/buchd.20.7 Klinik Aaştıma Down sendomlu çocuklaın anneleinin aile işlevleini algılama ve sosyal destek düzeyleinin değelendiilmesi Assessment

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Kronik fiziksel özürlü bireylerde ağrı, depresyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki

Kronik fiziksel özürlü bireylerde ağrı, depresyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki AĞRI 200;22():30-36 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Konik fiziksel özülü bieylede ağı, deesyon, anksiyete ve fonksiyonel bağımsızlık ile yaşam kalitesi aasındaki ilişki The elation between health-elated

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ Motor Prçlrının Değişken Yük Duruun Göre Hesbı Bir lzeenin sonsuz periyott (10 7-10 8 periyod olrk kbul edilir)prçlndn dynbileceği ksiu gerileye

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır.

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır. 1 Temel Elektik Kvml Aşğıdki notl, D.J.Giffit s in Elektomnyetik Teoi kitındn lınmıştı. 1- Elektik Aln (E) Yüklü i cisim, fzl elekton vey potonu oln i cisimdi. Cisimdeki u fzl net yükün üyüklüğü, fzl oln

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı