C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53"

Transkript

1 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı bilgi çağına girilmesiyle birlike yaırımcılar arasında günden güne önem kazanmakadır. Yaırımcılar geçmiş fiya harekelerine dayanarak gelecekeki fiya harekelerini öngörümlemeke, gelecekeki geiri dağılımlarını bu şekilde ahminlemeye çalışmakadırlar. Bununla birlike deneim ve gözeim oorieri de piyasadaki ekinlik düzeyine önem vermeke, özellikle gelişmeke olan borsalarda bu yönlü çalışmalar ağırlık kazanmakadır. Bu çalışmada gelişmiş bir ülke nieliğindeki ABD de hesaplanan S&P500 endeksine ai hafalık geiri serileri üzerinden ekinlik esleri gerçekleşirilmişir. Elde edilen sonuçlar; S&P 500 endeksinde yer alan hisselerin rassal yürüyüş hipoezine uygun olarak hareke eiği başka bir ifadeyle piyasanın zayıf formda ekin olduğunu gösermekle birlike sözkonusu endekse dahil hisselerin fiyalarının amamen geçmiş dönem fiya harekelerinden bağımsız olduğunu ifade emekedir. Anahar Kelimeler: Ekin Piyasalar Hipoezi, S&P 500, Birim Kök Tesi, Zayıf Formda Ekinlik Financial Marke Efficiency: An Applicaion on S&P 500 Index Absrac The concep of financial efficiency has been becoming imporan beween invesors day by day, by means of enering he informaion age. Invesors foresee fuure price movemens based on pas price movemens and hey ry o predic he fuure income disribuion in his way. Noneheless, auhoriarian of audiing and supervision emphasizes on he efficiency level a he marke; especially, in emerging sock exchanges his kinds of sudies have been gaining imporance. In his sudy, efficiency ess were performed over weekly reurn series belonging o S&P 500 index ha were calculaed in a developed counry USA. The resul ha were obained express ha he shares in he S&P 500 index ac in accordance wih random walking hypohesis; in oher words, besides showing he efficiency of marke in he weak form hey express ha he prices of he shares in he S&P 500 index are compleely independen from he pas price movemens. Key words: Efficien Marke Hypohesis, S&P 500 Index, Uni Roo Tes, Weak Form Efficiency * Yrd. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniv., İkisadi ve İdari Bilimler Fak., İşleme Bölümü, İzmir. ** Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniv., İkisadi ve İdari Bilimler Fak., İşleme Bölümü, İzmir. *** Dokuz Eylül Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü, İşleme ABD, İzmir.

2 54 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ GİRİŞ Piyasa ekinliği konusu, yaırımcılarda risk olgusunu doğurması bakımından günden güne önem arz emekedir. Finansal piyasalarda yaırımcılar bilgisel ekinlik üzerinde durmaka, risk olgusunun, bilginin; araflar arasında farklı düzeyde yayılmasından doğduğuna inanmakadırlar. Ekin bir piyasada hiçbir kaılımcı geçmiş fiya harekelerini analiz ederek oralama piyasa geirisi üzerinde bir geiri elde edememekedir. Bu görüşe karşın ekin piyasa hipoezine karşı çıkan çalışmalar ise, hiçbir piyasanın ekin olmadığını dolayısıyla hisse senedi fiya rendlerinin çeşili kaniaif yönemler yardımıyla analiz edilmesi sonucu ahminlenebileceğini savunmakadırlar. Bu çalışmada finansal piyasalarda ekinlik kavramı incelenmiş, gelişmiş bir ülke endeksi olan S&P 500 endeksine ai ekinlik düzeyi incelenmişir. Çalışmanın bundan sonraki bölümleri şu şekilde düzenlenmişir. Giriş bölümünün ardından çalışmanın ikinci bölümünde finansal piyasa ekinliği kavramı arışılmış, bilginin derecesine göre oluşan farklı ekinlik düzeylerine ve rassal yürüyüş hipoezine değinilmişir. Çalışmanın üçüncü bölümünde lieraürde piyasa ekinliği üzerine hazırlanan çeşili araşırmalara yer verilmiş, bu araşırmaların sonuçları değerlendirilmişir. Çalışmanın dördüncü bölümü veri ve meodoloji olarak hazırlanmışır. Çalışma kapsamında incelenen veri dönemi ve analizde kullanılacak yönemlerin açıklanmasının ardından, beşinci bölümde analiz sonuçları ve bulgulara yer verilmişir. Çalışmanın alıncı bölümünde ise sonuç kısmı yer almış, elde edilen bulgular yorumlanmışır. I. FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ Ekinlik kavramı finans biliminin merkezi durumundadır. Özünde ekinlik erimi, uygun bilginin finansal varlıkların fiyaına yansıyabildiği bir piyasayı anımlamak için kullanılmakadır (Dimson ve Mussavian,1998: 91). Fama (1970) ya göre piyasanın ekinlik ölçüü; menkul kıyme fiyalarının, piyasaya ilişkin bilgiler yoluyla ahmin edilebilirlik derecesidir. Yani bir piyasa, mevcu bilgiler fiyalara yansıdığı ölçüde ekin olmakadır. Bu nokada, bilgi yöneiminin önemi oraya çıkmakadır. Daha ecrübeli, bilgili yaırımcılar ve bilgi eknolojilerindeki ilerlemeler borsayı daha ekin kılmakadır (Gu, 2003: 402). Piyasanın ekin olması için yaırımcılar bilgiye özgürce ulaşabilmeli, yaırımcılar arasında rekabe ve ileişim oramı yaraılmalıdır (Abeysekara, 2001: 251). Fama ya göre büün bilgilerin fiyalara yansıdığı ekin bir piyasada, fiyaa herhangi bir değişme oluyorsa, bunun ek nedeni beklenmeyen yeni bir bilginin piyasaya ulaşmasıdır. Böyle bir bilgi karşısında menkul kıymein fiyaı aşağı ve yukarı doğru hareke halinde olacakır. Aşağı ve yukarı hareke, piyasaya gelen fiya lehine önemsiz olayların sayıca çokluğu ve önemli aleyheki olayların sayıca azlığıyla dengelenecekir. Menkul kıyme fiyalarındaki bu durum, fiyaların maringale özelliğinden kaynaklanmakadır. Maringale özelliği, dürüs bir oyunda kumarbazın bir sonraki urda durumunun, şimdiki durumundan farklı olmayacağı anlamına gelmekedir. Bu özellik dolayısıyla menkul kıyme fiyaları

3 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, öngörülemez bir nielik arzemekedir. Fama ekin piyasalar hipoezinin bu nedenle rassal yürüyüş hipoezine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade emekedir (Alun,1992: 5). Piyasa ekinliği lieraürde 3 düzeyde gerçekleşmekedir. Buna göre piyasa bilginin fiyalara yansıma düzeyine göre 3 formda ekin olabilir: Zayıf formda ekin piyasa Yarı güçlü formda ekin piyasa Güçlü formda ekin piyasa 1. Zayıf Formda Ekin Piyasa Kuramı Zayıf formda ekin piyasa hipoezi, menkul kıymelerin geçmişe ilişkin üm bilgilerinin bugünkü fiyalara yansıdığını savunmakadır. Böylece hisse senedinin geçmiş fiyaları, gelecek fiyalarını belirlemekedir (Tezcanlı, 1996: 22). Zayıf formda piyasa ekinliğinde bilgi olarak piyasa verileri dikkae alınmakadır. Piyasa verileri ise esas iibariyle hisse senedinin fiyaı ve işlem hacmi gibi bilgileri içermekedir (Dağlı, 2004: 311). Zayıf formda ekin piyasa hisse senedi fiya harekelerinin maringale özelliğinden bahsedilmekedir. Bu durum rassal yuürüyüş hipoeziyle es edilmekedir. A. Rassal Yürüyüş Hipoezi Rekabeçi piyasalarda fiya oluşumlarının daha iyi anlaşılmasıyla birlike, rassal yürüyüş hipoezi, ekin piyasa hipoeziyle uarlı olabilecek gözlemlerin bir sei olarak görülmeye başlanmışır (Dimson ve Mussavian, 1998: 94). Aynı özelliklere sahip piyasada fiyalar mevcu üm bilgiyi yansımaka ve sonuça fiyalardaki değişimler eorik olarak beklenmeyen haberlerin oraya çıkmasından kaynaklanmakadır. Buna göre, hisse senedi geirileri isaisiki erimlerle rassal değişkenler olarak anımlanmakadır. Bu durumu doğrulamak amacıyla rassal yürüyüş hipoezi yaygın olarak incelenmişir. Buna göre fiyalar rassal hareke izler ve fiyalardaki değişimler birbirinden bağımsızdır. Bu gibi durumlarda arihsel verilere dayanan sraejiler izlenemez (Blasco vd.,1997: 667). Rassal yürüyüş hipoezine göre, bir menkul kıymein fiya düzeyi kümülaif esadüfi sayılar serisinin göserdiği davranış gibi ahmin edilebilecek bir şey değildir. Hisse senedi fiyalarındaki değişikliklerden elde edilen geçmiş dönem bilgileri gelecekeki fiya harekelerinin ahmin edilmesinde kullanılamazlar (Bildik, 2000: 9). Başka bir ifadeyle rassal yürüyüş hipoezine göre mevcu bilgi seinin kullanılması yoluyla geleceğe ilişkin aşırı mikarda kazanç elde emek mümkün değildir. Rassal yürüyüş hipoezi, bir hisse senedinin piyasada oluşan fiyalarını amaçsız ya da rassal (esadüfi) bir yürüyüşe benzeir ve ekin bir piyasada birbirini izleyen fiya ve geirilerindeki değişmelerin birbirinden bağımsız ve esadüfi dağıldığını varsayar. Birbirini izleyen fiyaların bağımsızlığı, herhangi bir anda o hisse senedinin oralama fiyaının, gerçek değerine eşi ya da yakın olduğu anlamını aşımakadır. Gerçek değerden sapmalar olması değişik yaırımcıların aynı bilgileri farklı değerlendirmelerinden kaynaklanmaka, zaman içinde denge durumuna gelmekedir (Hayırsever Başürk, 2004: 13).

4 56 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ 2. Yarı Güçlü Formda Ekin Piyasa Hipoezi Yarı güçlü formda piyasa ekinliği kamuya duyurulan üm bilgilerin hisse senedi fiyaına doğrudan yansıdığını ifade emekedir. Zayıf formda ekinlikeki bir piyasada sözkonusu olan piyasa verilerine ilişkin bilgilere ek olarak hisse başına gelir, emeü, sermaye arırımları, muhasebe sisemindeki değişiklikler ve finansal darboğazlar gibi kamuya duyurulmuş olan üm bilgiler doğrudan ve hızla hisse senelerinin fiyalarına yansımakadır (Dağlı, 2004: 311). 3. Güçlü Ekin Formda Piyasa Hipoezi Güçlü formda piyasa ekinliği, hisse senedi fiyalarının kamuya duyurulmuş veya duyurulmamış (özel) büün bilgileri yansıığını ileri sürer. Güçlü formda piyasa ekinliği, piyasa verileri ile kamuya duyurulmuş mevcu bilgilerin yanında kamuya duyurulmamış özel bilgilerin de hisse senedi fiyalarına anında ve am olarak yansıdığını kabul eiği için zayıf formda piyasa ekinliği ile yarı kuvveli formda piyasa ekinliğini kapsamakadır (Dağlı, 2004: 311). Sonuç olarak; zayıf formda ekin, yarı güçlü formda ekin ve güçlü formda ekin piyasalar birbirinden bağımsız değildir. Piyasanın yarı güçlü formda ekin olabilmesi için zayıf formda da ekin olması gerekmekedir. Çünkü üm fiya harekeleri dikkali bir yaırımcının yararlanabileceği şekilde ahmin edilebilir olmalıdır. Buna benzer şekilde, piyasanın güçlü formda ekin olabilmesi için hem zayıf, hem de yarı güçlü formda ekin olması gerekmekedir. Aksi halde piyasa, fiya ile ilgili üm bilgileri içermez (Karan, 2001: 269). Şekil 1: Üç ayrı formdaki piyasa ekinliğinin birbirleri ile ilişkileri Kaynak: Mehme Baha KARAN, Yaırım Analizi ve Porföy Yöneimi, Gazi Kiabevi, Ankara, 2001, s 26

5 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, II. LİTERATÜR TARAMASI Finansal piyasaların ekinliği konusu borsalarda işlem hacimlerinin armasıyla birlike ilgi çekici bir hal almışır. Bu alanda çok sayıda es gelişirilmiş, lieraürde birçok çalışma yapılmışır. Çalışmanın bu bölümünde piyasa ekinliğine ilişkin çeşili araşırmalara yer verilmişir. Asya ülkeleri için yapılan zayıf ekinlik araşırmaları incelendiğinde; Worhingon ve Higgs, (2005), gelişmeke olan on Asya ülke borsası (Çin, Hindisan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Kore, Tayvan, Tayland, Sri Lanka) ve gelişmiş beş ülke borsası için (Avusralya, Hong Kong, Yeni Zelanda, Japonya, Singapur) ekinlik araşırması gerçekleşirmişlerdir. Çalışmada piyasa ekinliği, rassal Yürüyüş, Sıralı Korelasyon ve Run Tesleri, Augmened Dickey Fuller Tesi, Philips Perron, Kwiakowski, Phillips, Schmid and Srihin (KPSS) birim kök esleri ve Çoklu Varyans Oranı (MVR) ile sınanmışır. Birim kök eslerine göre Avusralya ve Tayvan hariç büün borsaların zayıf formda ekin olduğu, daha kaı olan varyans oranı eslerine göre ise gelişmeke olan borsalardan hiçbirinin rassal yürüyüş gösermediği dolayısıyla zayıf formda ekin olmadığı, buna karşılık gelişmiş borsalardan ise sadece Hong Kong, Yeni Zelanda ve Japonya borsalarının ise en kaı rassal yürüyüş krieri ile uyumluluğu sapanmışır. Başka bir ifadeyle sözkounusu borsalar zayıf formda ekin bulunmuşur. Lim vd. (2003), Malezya daki Kuala Lumpur borsası için döneminde günlük kapanış değerlerine göre Windowed Tes prosedürünü uygulamışlar ve sözkonusu borsanın ekinliğini sapamaya çalışmışlardır. Çalışma sonucunda Kuala Lumpur borasının zayıf formda ekin olduğu sapanmışır. Ma ve Barnes (2001) çalışmalarında Çin Borsası nın ekinlik düzeyini araşırmışlardır. Çalışmada dönemi incelenmiş, bu kapsamda hem Shanghai Borsası, hem de Shenzhen Borsası ele alınmışır. Çalışma kapsamında Fama sandarları kullanılmış ve Çin Borsası nın zayıf formda dahi ekin olmadığı sapanmışır. Poshakwale (1996) çalışmasında, Hindisan için Bombay Borsası nın ekinliğini, yılları arası günlük fiya verileri kullanılarak araşırmış sözkonusu borsanın zayıf formda dahi ekinliğinin olmadığı sapanmışır. Avrupa borsalarının zayıf ekinliği üzerine yapılan araşırmalar ele alındığında ise, Worhingon ve Higgs (2003), Avrupa daki gelişmiş borsalar üzerine bir ekinlik araşırması gerçekleşirmişler, günlük geirilerine göre onalı gelişmiş (Avusurya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanisan, İalya, İrlanda, Hollanda, Norveç, Porekiz, İspanya, İsveç, İngilere) ve dör ane de gelişmeke olan borsayı (Çek Cumhuriyei, Macarisan, Rusya, Polonya) analizlerine dahil emişlerdir. Rassal Yürüyüş, Sıralı Korelasyon ve Run Tesleri, Augmened Dickey Fuller, Philips Perron, Kwiakowski, Phillips, Schmid and Shin (KPSS) birim kök esleri ve Çoklu Varyans Oranı (MVR) esi yine çalışma da kullanılan analiz yönemleri olarak sıralanmışır. Çalışma sonucunda gelişmeke olan borsalardan sadece Macarisan borsası nda rassal yürüyüş anımlanmış ve bundan dolayı Macarisan Borsası nın zayıf formda ekin, olduğu sonucuna varılmışır. Gelişmiş borsalardan ise sadece Almanya, İrlanda, Porekiz, İsveç ve

6 58 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ Birleşik Krallık da zayıf formda ekinlik sapanmışır. Abrosimova ve Linowski (2005) çalışmalarında Rusya Borsası üzerine ekinlik esleri gerçekleşirmişlerdir. Çalışma kapsamında RTS endeksinin aylık, hafalık ve günlük verileri kullanılmış, aylık veriler için yapılan analizde rassal yürüyüş alernaif hipoezi reddedilememiş ancak günlük ve hafalık veriler için reddedilmişir. Bu sonuca göre Rusya Borsası nın aylık veriler için zayıf formda ekin, günlük ve hafalık veriler için ise zayıf formda dahi ekin olmadığı sonucuna varılmışır. Hájek (2007) çalışmasında, dönemi verilerine dayanarak Çek Cumhuriyei Borsası nın ekinliğini es emişir. Çalışma sonucunda ekin piyasa hipoezinin zayıf ekinliği bu piyasa için doğrulanamamışır. Özcan ve Yılancı (2009) çalışmalarında, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası 100 endeksini ele alarak Türk hisse senedi piyasasının ekinliğini araşırmışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, verinin doğrusal birim kök içerdiğini, bununla birlike rassal modelin kalınılarının bağımlı olarak dağıldığını göserdiğinden, İsanbul Menkul Kıymeler Borsa sının zayıf formda dahi ekin olmadığı sapanmışır. Oradoğu ve Arap ülkelerinin borsaları için yapılan araşırmalar incelendiğinde; Awad ve Daraghma (2009) çalışmalarında, Filisin Menkul Kıymeler Borsası nın zayıf ekinliği, günlük geirilere göre hem Sıralı Korelasyon Tesi hem de Run Tesleri uygulanarak araşırılmışır. Araşırma sonucunda Filisin Borsasının zayıf formda dahi ekinliğinin olmadığı sapanmışır. Zion vd. (2003) çalışmalarında Tel Aviv Borsası TSA 25 endeksi ile SP 500 endeksi arası ekinlik faklılıklarını araşırmışlardır. Çalışma sonucunda S&P 500 endeksinin zayıf formda ekin, buna karşın TSA 25 endeksi içinse göreceli kısa harekeli oralama için piyasa ekinliği bulunamamışır. Bu araşırma gelişmiş bir borsanın piyasa ekinliğinin TSA gibi gelişmeke olan bir borsadan daha fazla olduğunu gösermekedir. Mousafa (2004) çalışmasında, Birleşik Arap Emirlikleri Borsası (UAE) için zayıf formda ekinlik araşırması gerçekleşirmiş, çalışma sonucunda UAE nin yeni gelişen, yeni kurumsallaşsan ve işlem hacmi çok düşük bir borsa olmasına rağmen, zayıf formda ekin olduğu bulunmuşur. Asiri (2008), Bahreyn Borsası (BSE) için yapığı çalışmada BSE nın zayıf formda ekin olduğu bulunmuşur. Amerika ülkeleri için yapılan araşırmalar incelendiğinde; Urruia (1995) çalışmasında Lain Amerika nın gelişmeke olan borsalarının rassal yürüyüş göserip gösermediğinin araşırmışır. Çalışmada Varyans Oran Tesi kullanılmış, yerel para birimlerinin Aralık 1975 Mar 1991 aylık fiya verileri ile Arjanin, Şili, Brezilya için ekinliği es edilmişir. Çalışma sonucunda Varyans Oran Tesi ve Rassal Yürüyüş Hipoezi reddedilmiş bununla birlike Run Tesi büün gelişmeke olan Lain Amerika borsalarının zayıf forma ekin olduğunu gösermişir.

7 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, III. VERİ VE METODOLOJİ Çalışmada kullanılan veri sei ve meodoloji hakkında aşağıda bilgi verilmişir. 4. Veri Sei Çalışmada, S&P 500 endeksinin döneminde, hafalık kapanış fiyaları üzerinden ekinlik düzeyi incelenmişir. Veriler, web siesinden elde edilmişir. Hafalık geiri ahminlemesinde ise endekse ai verilerin logarimik geiri serisi kullanılmışır. Hafalık logarimik geiri serisi: Pw, R = w, ln (1) Pw, 1 şeklinde hesaplanmışıır. P w,, w ayının hafasına ai endeks kapanış fiyaını, R w, ise bir önceki işgününe göre logarimik düzeyde hesaplanmış fiya değişimini ifade emekedir. 5. Meodoloji Zaman serileri, birçok alanda geçerli olan ve genel anlamda bir değişkenin ardışık dönemlerde gözlenen değerlerinin zamana bağlı olarak sıralanması ile elde edilen sayı dizileridir. Her zaman serisinin, bir olasılıklı yada rassal süreç ile oluşuğu düşünülebilir. Olasılıklı süreç ile onun dışavurumu arasındaki ayrım, kesi verilerindeki anaküle ve örneklem ayrımına yakındır. Nasıl bir anaküleye ilişkin çıkarsamalar için örneklem verileri kullanılıyorsa, zaman serilerinde de geride yaan olasılıklı süreçle ilgili çıkarımlar yapmak için bu dışavurum kullanılır. Zaman serisi analisleri arafından büyük ilgi göserilen ve incelenen bir olasılıklı süreç ise durağan olasılıklı süreçir (Gujararii, 2006: 713). Durağan zaman serilerinin modellenmesinde ise en fazla kullanılan modelleme, ardışık bağlanımlı büünleşik harekeli oralama (ARMA), yaygın ismiyle Box- Jenkins yöneimidir. Bu çalışmada ekinlik sınaması için Dickey Fuller Tesi, Korelogram ve ARMA esleri kullanılmışır. B. Dickey Fuller Tesi Dickey Fuller esi, bir zaman serisinin birim kök içerip içermediğini belirlemeye yarayan işlemdir. D. A. Dickey ve W. A. Fuller arafından 1970'li yıllarda gelişirilmişir. H 0 : ρ = 1 hipoezi ile, geleneksel yolla hesaplanan isaisiği bu ese, τ (au) isaisiği olarak bilinir. τ isaisiğinin eşik değerleri Dickey ve Fuller arafından Mone Carlo simülasyonları ile çizelgeleşirilmişir. Liareürde τ sınaması, Dickey-Fuller (DF) sınaması olarak da bilinmekedir. Eğer H : ρ 1 hipoezi reddedilirse, başka bir ifadeyle zaman serisi durağan ise 0 =

8 60 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ bilinen esi kullanılabilir. Dickey-Fuller τ isaisiğinin hesaplanması için, ahmin edilen ρ kasayısı kendi sandar haasına bölünür. ρ = 1hipoezinin reddedilmediğinin görülmesi amacıyla Dickey Fuller çizelgelerine başvurulur. Ancak çizelgeler am yeerli değildir ve MacKinnon arafından Mone Carlo simülasyonlarıyla büyük ölçüde genişleilmişir (Gujararii, 2006: 719). Eğer τ isaisiğinin mulak değeri DF nin yada McKinnon DF nin mulak eşik τ değerinden büyükse, verilmiş zaman serisinin durağan olduğunu ileri süren hipoezi reddedemeyiz; τ, eşik değerinden düşük ise zaman serisi durağan değildir. Dickey Fuller esi aşağıdaki kalıplara uyan regresyonlarda uygulanmakadır: ΔY ΔY = δ + μ Y 1 = β + δ + μ 1 Y 1 ΔY = β + β + δy + μ (4) Burada, zaman eğilim değişkenidir. Her bir durumda H 0 hipoezi, başka bir ifadeyle δ=0, birim kök var biçimindedir. Denklem 2 ile diğer iki regresyon arasındaki (denklem 3 ve denklem 4) arasındaki fark sabi erimin ve eğilimin değişkene kaılmasıdır. Eğer düzelilir: μ haa erimi ardışık bağımlı ise denklem 4 aşağıdaki şekilde ΔY = β 1 + β 2 + δy 1 + α ΔY i + ε (5) Gecikmeli fark erimlerinin sayısı, çoğunlukla görgül olarak belirlenmekedir. Burada emel noka, Denklem 5 eki haa erimi ardışık bağımsız olana kadar erim ilavesi yapmakır. H 0 hipoezi, buradaδ = 0 ya da ρ = 1 dir, başka bir ifadeyle seri durağan değildir. C. Phillips Perron Tesi Phillips Perron esi, zaman serilerinin birim kök içerip içermediğinin belirlenmesinde kullanılan diğer bir esir. Phillips Perron (1988) esi ADF esinden farklılıklar gösermeke olup, bu model aracılığıyla paramerik bir model olmadığından normal dağılım gösermeyen serilerde daha sağlıklı sonuçlar elde edilmekir. Phillips Perron (PP) için H 0 hipoezi birim kökün varlığını yani serinin durağan olmadığını alernaif hipoez ise serinin birim kök içermediğini yani serinin durağan olduğunu ifade emekedir. PP es isaisiği değeri, isaisiklerin kriik değerlerinden daha negaif ise birim kök varlığını öne süren sıfır hipoezi red edimekedir. (2) (3)

9 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, D. Korelogram Korelogram ile durağanlık esi ookorelasyon fonksiyonuna (ACF) dayanmakadır. Ookorelasyon fonksiyonu, serinin bazı değerleri ve gecikmeli değerleri arasındaki ilişkinin boyuunu belirlemekedir. Değişik zaman aralıkları (k) için bulunacak ACF (k) kasayısı değerleri ilişkilendirildiğinde, korelogram elde edilmekedir. ACF (k) değerleri 1 ve 1 arasında yer almakadır. ACF, eğer çok yüksek bir değerden başlayıp çok yavaş küçülüyorsa, bu serinin durağan olmadığının bir gösergesidir. Söz konusu hipoez esi her bir ACF (k) değeri için (1/ n) değeri bulunarak yapılmakadır. Eğer ACF (k) değeri güven aralığı dışında kalıyorsa ookorelasyon vardır. Kısmi korelasyon fonksiyonu gecikmeli değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade emekedir. Kısmi korelasyon fonksiyonu ile korelasyon Y ve Y -k değerleri arasındaki erimlerin ekisi çıkarılarak bulunmakadır. Büün bu ACF (k) değerlerinin eşzamanlı olarak sıfıra eşi olduğunun esi için diğer bir yönemde, Box-Pierce ve Ljung-Box isaisiğinin kullanılmasıdır E. ARMA Modeli Zaman serilerinde bir analiz ve ahmin yönemi olan Box-Jenkins ekniği; kesikli, doğrusal ve sokasik süreçlere dayanmakadır. Ooregresif, ooregresifharekeli oralama ve birleşirilmiş ooregresif-harekeli oralama Box-Jenkins ahmin modelleridir. AR (p), MA (q) ve bunların birleşimi olan ARMA (p,q) durağan süreçlere uygulanırken; ARIMA (p,d,q) durağan olmayan süreçlere uygulanmakadır. (Topçuoğlu vd., 2005: 91). ARMA süreci serinin durağan olduğu varsayımına dayanmakadır. Kısaca durağan bir zaman serisinin oralaması, varyansı, orak varyansı zamanla değişmez. Ancak çoğu ikisadi zaman serisinin durağan olmadığı yani büünleşik olduğu bilinmekedir. AR süreci; Y δ = α1 ( Y 1 δ ) + α + μt (6) 2 Burada δ, Y nin oralamasıdır; μt ise oralaması sıfır, varyansı σ sabi ilişkisiz rassal bir haa erimidir yani beyaz gürülülüdür. Bu durumda Y nin, birinci dereceden ardışık bağlanımlı yada AR (1) sürecine uyduğu söylenebilir. Burada Y nin dönemindeki değeri, bir önceki dönemlerde aldığı değere, rassal bir değere bağlıdır. Y δ = α ( Y δ) + α ( Y δ) α ( Y δ) + μ p 1 (7) Bu durumda, Y, p inci dereceden ardışık bağlanımlı sürece ya da AR(p) sürecine uymakadır.

10 62 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ MA süreci; Y = + β 0μ + β1μ 1 μ (8) Burada μ bir sabi, μ, daha önce olduğu gibi, beyaz gürülülü olasılık bozucu erimdir. Bu denklemde dönemindeki Y, bir sabi erim ile şimdiki ve eski haa erimlerinin harekeli oralamasının oplamına eşiir. Bu durum Y nin birinci dereceden harekeli oralama sürecine ya da MA(1) sürecine uymakadır. MA süreci ise aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: Y = μ + β... μ 0 μ + β1μ 1 + μ2 + β2μ βq q (9) Şüphesiz Y zaman serisi, hem AR hem de MA süreci özelliklerini aşıyabilir, dolayısıyla ARMA olabilir. O halde, Y, ARMA (p,q) sürecine uyar ve şu şekilde yazılabilir: p i= 1 i q X = ε + Φ X + Ω ε (10) i İ = 1 i i Model sadece AR (p) ile kurulursa Yule-Walker denklemleri çözüm için yeerli olacakır ARMA(p,q) şeklinde bir model kurulduğunda ise önce p ve q değerlerinin kaç olacağına karar verilir, Başka bir ifadeyle kaç gecikmeli değişken kullanılacağı önem kazanır. Genelde p ve q nun küçük seçilmesi avsiye edilmekedir. p ve q sayıları seçildiken sonra ise model, en küçük kareler yönemi ile ahmin edilebilir. IV. BULGULAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ Tablo:1 Tanımlayıcı İsaisikler Oralama Medyan Maksimum Minimum Sandar Sapma Çarpıklık Kurosis Basıklık J-B

11 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, S&P 500 endeksinin hafalık geiri serisinin anımlayıcı isaisikleri Tablo 1 de verilmişir. Serinin çarpıklık kasayısı poziif bulunmuş, serinin sağdan çarpık olduğu bulgulanmışır. Dağılımın 4. momenini ifade eden basıklık ölçüsü ise oldukça yüksek çıkmış, serinin basıklığı yüksek bulunmuşur, ancak bu durum finansal zaman serilerinin genel bir özelliğidir. Jarque Bera normallik esine göre oluşurulan, H 0, seri normal dağılım göserir hipoezi, % 5 anlamlılık düzeyinde göre 0.00<0.05 olduğundan red edilebilir. Buna göre H 1 : seri normal dağılım gösermez hipoezi kabul edilebilir. Tablo:2 Dickey Fuller Tes Sonuçları Augmened Dickey-Fuller es isaisiği -isaisiği Kriik Tes Değerleri: 1% düzeyinde *MacKinnon (1996) ek araflı p değerleri. 5% düzeyinde % düzeyinde Olasılık Değeri.* Phillips-Perron es isaisiği Tablo 3: Phillips-Perron Tes Sonuçları Düzelilmiş -isaisiği Kriik Tes Değerleri: 1% düzeyinde * MacKinnon (1996) ek araflı p değerleri 5% düzeyinde % düzeyinde Olasılık Değeri.* Dickey Fuller es isaisiğine göre ADF değeri nin mulak değeri %1, %5, %10 anlamlılık seviyesinde kriik değerlerinden mulak olarak büyük olması sebebiyle serinin durağan olduğu söylenebilir. Phillips Perron esinde, es isaisiğinin değeri kriik değerinden mulak değer olarak daha büyükse sıfır hipoezi red edilir. Tablo 3, S&P 500 endeksi geiri serisinin durağanlık analizini gösermekedir. Phillips Perron es isaisiği değeri ; %1, %5, %10 kriik değerlerinden mulak değer olarak daha büyük olduğundan birim kök vardır hipoezi red edilir. Buradan hareke edilerek de serinin durağan olduğu söylenebilir.

12 64 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ Veri seinin korelogram çizimi incelendiğinde de aynı durum görülmekedir. Bağım çizim olarak da adlandırılan korelogram esinin en belirgin özelliği çok yüksek bir değer ile (gecikme 1 iken 0.97 kadar) başlayıp çok yavaş küçülmesidir. Veri seinin bağım çizimi incelendiğinde serinin durağan olduğu görülmekedir. Tablo:3 Bağım Çizime Dayanan Durağanlık Tesi

13 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, Tablo:4 ARMA Modeli Değişken Kasayı Sandar Haa -isaisiği Olasılık C AR(1) MA(1) ARMA(1,1) modelinin değişkenleri % 5 anlamlılık düzeyinde anlamdı değildir. Buradan harekele S&P 500 endeks geiri serisinin kendinden bir önceki dönemle arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılmakadır. SONUÇ VE ÖNERİLER Bilgisel anlamda ekinliğin arışıldığı finansal piyasalarda risk kavramı, yaırımcıların kararlarında önemli bir eken olarak karşımıza çıkmakadır. Finansal piyasa akörleri belirsizliği oradan kaldırarak riski minimum düzeye indirmek bununla birlike asarruflarından maksimum geiriyi elde emeyi amaçlamakadırlar. Bu nedenle de piyasalarda yeni gelen bilginin fiyalara nasıl yansıdığı sorusu önem kazanmakadır. Dolayısıyla bu nokada bilgi yöneimi olgusu oraya çıkmakadır. Piyasaya gelen bilgilerin amamı hisse senedi fiya harekelerine yansıdığında yaırımcılar, kararlarını daha şeffaf bir oramda alacak ve asarruflarından daha yüksek geiriler elde edebileceklerdir. Bu anlamda gelişmiş borsalar, gelişmeke olan borsalara nazaran daha fazla avanaja sahip olmakadır. Çünkü işlem hacminin yüksek olması, deneim ve gözeim faaliyelerinin daha sıkı şekilde yürüülmesini, yaırımcıların korunmasına yönelik daha sıkı edbirler alınmasını, yaırımcıların kararlarını alırken piyasayı ekileyecek olayların daha küçük boyulu eki yaramasını sağlamakadır. Böylece gelişmiş piyasalardaki ekinlik düzeyi gelişmeke olan piyasalara nazaran göreli olarak daha yüksek düzeyde gerçekleşmekedir. Bu nokadan harekele çalışmada gelişmiş bir piyasa nieliğindeki ABD piyasalarında hesaplanan S&P 500 endeksine ai ekinlik düzeyi dönemi için incelenmişir. Çalışma kapsamında ADF ve PP birim kök esleri, korelogram ve ARMA süreçleri ile endekse ai geiri serileri incelenmişir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre S&P 500 endeksi hafalık geiri serisinin rassal yürüyüş hipoezine uyduğu, dolayısıyla endeksin zayıf formda ekin olduğu bulgulanmışır. Buna göre S&P 500 endeksine dahil hisse senelerine ai fiyaların, bu hisse senedi ile ilgili üm bilgileri yansıığı sonucuna ulaşılmışır. Dolayısıyla ilgili piyasada asarruflarını hisse senelerinde değerlendiren yaırımcıların aşırı kar ya da aşırı zarar durumlarıyla karşılaşmaları, gelişmeke olan piyasalara nazaran daha düşükür. Geçmiş fiya harekelerine ai bilgiler ilgili dönemde yaırımcılar arasında eşi dağılmış ve üm hisse senedi fiyalarına yansımışır. Ancak ekinlik ile ilgili yapılan çalışmalarda analiz dönemi de önem kazanmakadır. Farklı zaman dönemlerinde yapılan analizler yaırımcılara yol göserici nielike olacak ve ekinlik düzeylerinin değişmesine yol açabilecekir. Bu nedenle çalışma sonuçlarının sadece ilgili zaman dönemindeki ekinlik düzeyini

14 66 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ yansıması açısından gelecek dönemlerin değerlendirilmesinde yaırımcıya bilgi sağlayacağı düşünülmekedir. KAYNAKLAR ABEYSEKARA, Sarah (2001), Efficien Marke Hypohesis And Emerging Capial Marke in Sri Lanka: Evidence From he Colombo Sock Exchange, Journal Of Business Finance & Accouning, Vol: 28; ABROSIMOVA, Naalia; Dirk LINOWSKI, (2005), Tesing he Weak-Form Efficiency of he Russian Sock Marke European Finance Associaion Conference and a he Cenre for Economic and Financial Research, Moscow; 1-27 ALEXEEV, Viali, Francis TAPON, (2009), Tesing Weak Form Efficiency on he Torono Sock Exchange 15h Inernaional Conference Compuing in Economics and Finance, Sydney; 1-28 ALTUN, Oğuz (1992), Sermaye Piyasalarında Ekinlik: İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Fiya Ekinliği Tesi; Sermaye Piyasası Kurulu Araşırma Dairesi, Ankara ASIRI, Baool (2008), Tesing Weak-Form Efficiency In The Bahrain Sock Marke. Inernaional Journal of Emerging Markes Vol 3: 1; AWAD, Ibrahim, Zahran DARAGHMA (2009), Tesing he Weak-Form Efficiency of he Palesinian Securiies Inernaional Research Journal of Finance and Economics, Issue 32; 7-17 BAHA, KARAN, Mehme (2001), Yaırım Analizi ve Porföy Yöneimi, Gazi Kiabevi, Ankara, BENZION Uri, Paul KLEIN (2003), Efficiency Differences Beween he S&P 500 and he Tel-Aviv 25 Indices: A Moving Average Comparison Inernaional Journal Of Business, Vol 8: 3; BİLDİK, Recep (2000), Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma, İMKB Yayınları, İsanbul BLASCO, Naividad; Del Crisina RIO and Rafael SANTAMARIA (1997), The Random Walk Hypohesis In The Spanish Sock Marke: , Journal of Business Finance & Accouning, Vol: 24; DAĞLI, Hüseyin (2004), Sermaye Piyasası ve Porföy Analizi, Derya Kiabevi, Trabzon DHARMASENA, K.A.S.D.B., David BESSLER (2004), Weak-Form Efficiency Vs Semi-Srong Form Efficiency in Price Discovery: an Applicaion o Inernaional Black Tea Markes Sri Lankan Journal of Agriculural Economics. Vol. 6: 1; 1-24 DIMSON, Elroy, Massoud MUSSAVIAN (1998), A Brief Hisory of Marke Efficiency, European Financial Managemen, Vol: 4: 1; 1-14 GUJARATI, Damodar N. (Çev: Ümi SENESEN - Gülay Günlük SENESEN) (2006), Temel Ekonomeri, Lieraür Yayınları, İsanbul

15 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, HAJEK, Jan (2007), Czech Capial Marke Weak-Form Efficiency,Seleced Issues Vol: 4; HAYIRSEVER, BAŞTÜRK, Feride (2004), F/K oranı ve Firma Büyüklüğü Anomalilerinin Bir Arada Ele Alınarak Porföy Oluşurulması ve Bir Uygulama Örneği, TC. Anadolu Üniversiesi Yayınları, No: 1564, Eskişehir KILIÇ, Bilgin, Süleyman (2005), Tes of he Weak Form Efficien Marke Hypohesis for he Isanbul Sock Exchange by Markov Chains Mehodology Çukurova Üniversiesi SBE Dergisi Cil: 14: 1; KUTLAR, Aziz (2000), Ekonomerik Zaman Serileri, Gazi Kiabevi, Ankara LIM KIAN-Ping; Venus Khin LIEW SEN and Tsen WONG HOCK (2003), Weak-form Efficien Marke Hypohesis, Behavioural Finance and Episodic Transien Dependencies: The Case of he Kuala Lumpur Sock Exchange Finance , EconWPA; 2-26 MA, Shiguang, Michelle L. BARNES (2004) Are China s Sock Markes Really Weakform Efficien? CIES Discuission Paper No:119 MOBAREK Asma, Keavin KEASEY (2000), Weak-Form Marke Efficiency Of an Emerging Marke: Evidence from Dhaka Sock Marke of Bangladesh Journal of Business Finance & Accouning, Vol: 32(7) & (8); MOUSTAFA M.A (2004 ), Tesing he Weak-Form Efficiency of he Unied Arab Emiraes Sock Marke Inernaional Journal Of Busıness, 9(3); ÖZCAN Burcu, Veli YILANCI (2009), Türk Hisse Senedi Piyasasının Zayıf Formda Ekinliğinin Tesi İkisa İşleme ve Finans Dergisi Cil: 24: 274; POSHAKWALE, Sunil (1996 ) Evidence on Weak Form Efficiencyand Day of he Week Effec in he Indian Sock Marke Finance India Vol. 10: 3; TEZCANLI, Varış, Meral (1996), İçeriden Öğrenenlerin Ticarei ve Manipülasyonlar, İMKB Yayınları, İsanbul TOPÇUOĞLU, Kıvanç; Gülay PAMUK ve Musafa ÖZGÜREL (2005), Gediz Havzası Yağışlarının Sokasik Modellemesi Ege Üniversiesi Ziraa Fakülesi Dergisi, Vol 42:3; URRUTIA, Jorge L. (1995), Tess of Random Walk and Marke Efficiency for Lain American Emerging Markes Journal of Financial Research, Vol 18: 3; WORTHINGTON, Andrew, Helen HIGGS (2006), Weak-Form Marke Effciency in Asian Emerging and Developed Equiy Markes: Comparaive Tess of Random Walk Behaviour Accouning Research Journal, Vol 19: 1; 54-63

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 PİYASA ETKİNLİĞİ HİPOTEZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ Fama ZEREN Yrd.Doç.Dr., İnönü Üniversiesi,İ.İ.B.F., Ekonomeri Bölümü, fama.zeren@inonu.edu.r, 04223774317 Hakan KARA Öğr.Grv., İnönü Üniversiesi,

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI

RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ RASSAL YÜRÜYÜŞ TEORİSİ ve İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SINANMASI Serkan KÖSE

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 2, 2009 243 HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Mer URAL (*) Erhan DEMİRELİ (**) Öze: Finansal

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI Dergisi YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Ali ACARAVCI Musafa Kemal Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi acaravci@homail.com ÖZET Bu çalışma,

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ * Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 10 Sayı: 49 Volume: 10 Issue: 49 Nisan 2017 April 2017 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 REEL DÖVİZ KURLARINDA

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:23 Sayı:1, Yıl:2008, ss:

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:23 Sayı:1, Yıl:2008, ss: Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:23 Sayı:1, Yıl:2008, ss:125-134. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ FRACTAL ANALİZİ Hakan AYGÖREN * ÖZET Yaırımcılar risk ve geiri

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 Döviz Kuru, Alın Fiyaları ve Borsa Geirileri Yönünün Yüksek Dereceden Markov Zincirleri leri ile Tahmini Esimaion of Direcion of Exchange Rae, Gold

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10 econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working

Detaylı

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Selim DAĞLIOĞLU EKİM - 010 ANKARA T.C. KÜLTÜR

Detaylı

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi

Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbütünleşme Analizi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye nin Marshall-Lerner Koşuluna İlişkin Parçalı Eşbüünleşme Analizi Yrd. Doç. Dr. C. Erdem HEPAKTAN Celal Bayar Üniversiesi,

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVI, SAYI 1 OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN 1 Nazan ŞAK 2 Öze Bu çalışma OECD ülkeleri

Detaylı

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi 8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi SPSS Projec: Airline Passengers daa se is used for various analyses in his online raining workshop, which includes: Times series analysis [building ARIMA models] Proje:

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI MÖDAV 2009/4 89 Arş. Grv. Dr. Koray KAYALIDERE 1* Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN 2* Yrd. Doç Dr. Hüseyin AKTAŞ

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 7, CİLT XXII, AYI 1 FİNANAL ZAMAN ERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME IÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Doç. Dr. Ömer ÖNALAN * Öze Bu çalışmada, finansal menkul kıyme zaman serilerinin

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Populaion Sudies, 2012, 34, 31-50 31 TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Ölümlülük ahminleri, demografi ve aküerya bilimlerinde önemli bir rol oynamakadır.

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı In. Journal of Managemen Economics and Business, ICAFR 16 Special Issue KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN WAGNER VE KEYNES

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 3, Sayı: 4, 009 05 FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI (*) Öze: Bu çalışmada, nominal

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR ÜSTEL VE LOGARİTM TMİK FONKSİYONLAR Şekil 5.1a Üsel Fonksiyonlar 2 y 10 8, 1 y = f = b b> 6 4 2-3 -2-1 1 2 3 Şekil 5.1b Üsel Fonksiyonlar 3 y 50 2 y = f = 2 40 30 20 y = f = 2 10-2 -1 1 2 3 4 Şekil 5.1c

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı