Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye"

Transkript

1 e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi Btın 2, Duygu Megn 1, Özkn Yılmz 2, Ali Demi 2, Osmn Toktş 2 1 Göğüs Cehisi AD, 2 Genel Cehi AD, Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Vn, Tükiye Özet Amç Postopetif solunum kompliksyonlı (PSK) yukı btın giişimleinde şğı btın giişimleine göe yüksek bi ond göülü. Bu kompliksyonldn biiside plevl efüzyonldı. Bu çlışmd yukı btın meliytlındn son gelişen plevl efüzyonun sıklığı ve nedenlei, plevl efüzyon gelişen olguld postopetif solunum fonksiyonu ve teyel kn gzı değişikliklei litetü eşliğinde ttışılmıştı. Geeç ve Yöntemle Yukı btın meliytı oln 148 olgudn plevl efüzyon gelişmiş 47 (%31.75) olgu estospektif olk incelendi. Peopetif ve postopetif solunum fonksiyon testi (SFT) ile teiyel kn gzı (AKG) sonuçlı, seum lbumin ve potein değelei kydedildi. Hstlın nestezi tipi, meliyt tipi ve kesi şeklini içeen cehi özelliklei tespit edildi. Bulgul Plevl efüzyon, olgulın 8 inde (%17.02) biltel, 21 inde (%44.69) sğ, 18 inde (%38.29) sol tft gelişmişti. Postopetif dönemde plevl efüzyon gelişen olgulın %40.42 sinin (19 olgu) kciğe ve sf yollı cehisi, %23.41 inin (11 olgu) dlk ve pnkes cehisi ve %36.17 sinin (17 olgu) diğe cehi giişimle geçidiği tespit edildi. Sonuç Yukı btın cehisi sonsınd, difgmnın peiton ötüsünün bütünlüğünün bozulduğu duumld yüksek bsınçlı bdominl kviteden negtif bsınçlı plevl boşluğ sıvı geçişi mümkündü. Postopetif dönemde ol lım ve beslenme düzeni değişikliğine bğlı oluşck hipolbuminemi ve hipopoteineminin plevl efüzyon oluşumun neden olbili. Bu nedenle opesyonu geçekleştien doktol, hstnın postopetif dönem tkipleinde bu kompliksyonu göz dı etmemelidile. Abstct Aim Postopetive pulmony complictions, following uppe bdominl sugey, occu t te which is highe, thn lowe bdominl sugey. One of these complictions is pleul effusion. In this study, the fequency nd cuses of pleul effusions nd the chnges of the blood gs vlues nd pulmony functions of the ptients with pleul effusions, occued fte uppe bdominl sugey e discussed in the ccompniment of the litetue. Mteil nd Methods 148 ptients to whom uppe dominl sugey is pefomed nd in 47 of these ptients pleul effusion is developed (31.75%), wee exmined estospectivitely. Peopetive nd postopetive pulmony function tests (PFT) nd teil blood gs (ABG) esults nd the blood poteins, lbumin vlues wee ecoded. The nesthesi type, the sugey popeties, involving type of sugey nd the sugicl incision wee detemined. Results Pleul effusion is detected biltelly in 8 ptients (17:02), t the ight side in 21 ptients (44.69%),nd t the left side in 18 ptients (38.29%). The 40.42% (19 cses) of the ptients who hs pleul effusion in the postopetive peiod, hd live nd gllbldde sugey, the %23.41 (11 cses) hd spleen nd pnces sugey nd the %36.17 (17 cses) hd the othe sugicl pocedues. Conclusions While the uppe bdominl sugey, impiment of the integity of the diphgm s peitoneum tht coves the bdominl cvity whee thee is highliquid pessue, my cuse the liquid tnsition to the pleul spce tht hs negtive pessue. Hypolbuminemi nd hipopoteinemi, tht will occu due to the chnges of ol intke nd diet egultion in the postopetive peiod, my cuse eson fo the pleul effusion. Fo this eson, doctos who pefomed these sugey pocedues, should not ignoe this compliction, in the peiod of postopetive follow-ups of the ptients. Anht Kelimele Btın, Cehi, Plevl Efüzyon. Keywods Abdomen, Sugey, Pleul Effusion. DOI: /JCAM. 305 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2011;2(3):16-20 Coesponding Autho:Ufuk Çobnoğlu, Ades: Yüzüncü Yıl Ünivesitesi Tıp Fkültesi Aştım Hstnesi Göğüs Cehisi AD. Vn. Phone: GSM: Fx: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

2 Giiş Btın bölgesi meliytlınd oluşn postopetif solunum kompliksyonlı (PSK) solunum sistemi svunm meknizmlını önemli ölçüde etkilemekte; yıc hstnede klış süesi ve mliyetleini de tımktdı [1]. PSK lı kdiyk kompliksyonl kd sık göülmektedi. Bunl telektzi, pnömoni, kut bonşit, bonkospzm, pulmone tomboemboli, plevl sıvı, pnömotoks, uzmış meknik ventilsyon ve solunum yetmezliği olk syılbili [2]. Ypıln meliytld, ilei yş, sig, obezite, cehi tipi, nestezi tipi ve süesi, yndş sistemik hstlıkl bşlıc isk fktöleini oluştumktdı [3]. Kompliksyondn dolyı ölen hstlın %25 inde diekt olk solunum sistemi soumlu iken, diğe %25 inde ise klinik tbloyu ğılştın ek bi ptoloji bulunu. Bu çlışmnın mcı; yukı btın cehisi uygulnn olguld postopetif solunum kompliksyonlındn biisi oln pulmone efüzyonun sıklığı ve nedenleini ştımktı. ypıldı. Giiş Vitl Cpcity (VC), Foced Expitoy Volume (FEV1), Foced Cpcity (FVC), değelei sptndı. FEV1 değei, Btın Vitl bölgesi meliytlınd oluşn postopetif solubeklenen değein %80 ninden düşüksolunum olnl ptolojik knum kompliksyonlı (PSK) sistemi olk svunm bul edildi. AKG değelei, z 30 etkilemekte; dk. od hvsı soluyn hstmeknizmlını önemlien ölçüde yıc hstnede dn knının, Synthesis 25 mk klışlınn süesite ve mliyetleini de tımktdı [1]. cihzd PSK lı nliz kdiedilmesi sonucu elde kd edildi. sık Bun göe PO2 nin 80 mmhg nın yk kompliksyonl göülmektedi. Bunl telektzi, ltınd olmsı 45 mmhg nın olmsı pnömoni, kutve/vey bonşit,pco2 in bonkospzm, pulmoneüzeinde tomboemboli, ptolojik olk değelendiildi. Hstlın tipi,ve meliplevl sıvı, pnömotoks, uzmış mekniknestezi ventilsyon soluyt ve kesi şeklini cehi belilendi. Light numtipi yetmezliği olkiçeen syılbili [2]. özelliklei Ypıln meliytld, ilei kitelei [4] obezite, doğultusund sıvınıntipi tnsudt, yş, sig, cehi plevl tipi, nestezi ve süesi,eksudt yndş yımı ypıldı. sistemik hstlıkl bşlıc isk fktöleini oluştumktdı [3]. İsttistiksel değelendime içinhstlın SPSS 16,0 pogmı kullnıldı. Kompliksyondn dolyı ölen %25 inde diekt olk peopetif ve postopetif dönemdeki, teyel kn solunum sistemi soumlu iken, diğe %25 inde ise klinik tbloyu gzı, peifeikekoksijen stüsyonu ve çlışmnın solunum fonksiyon tesğılştın bi ptoloji bulunu. Bu mcı; yukı tlei değelei Pied-Smples t testi ilepostopetif kşılştııldı. solunum P<0.05 btın cehisi uygulnn olguld nlmlı olk kbul edildi. kompliksyonlındn biisi oln pulmone efüzyonun sıklığı ve nedenleini ştımktı. Bulgul Geeç vedemogfik Yöntem özelliklei Tblo 2 de sunulmuştu. Plevl efüzyon olgulın (%17.02) 21 inde uygulnn (%44.69) yıllı8 inde sınd yukıbiltel, btın cehisi sğ, 18 inde (%38.29) sol tft tespit edildi. Dispne (%80.85) 148 olgudn plevl efüzyon gelişmiş 47 (%31.75) olgu eten sık göülen semptom olup bunu(%40.43) sısıyl,kdın, öksüük ospektif olk incelendi. 19 u 28 i(%44.69), (%58.57) göğüs (%17.02) ve46.7 hemoptizi ekek, ğısı yş otlmlı ± 11.81(%4.25) (23-77)izlemekteydi. idi. HstlınPlevpel efüzyonl bilikte hstlın opetif ve postopetif kciğe 7 sinde gfilei (%14.89) kliniğimiz telektzi, tfındn 3 ünde (%6.38) pnömoni, (%4.25) pulmone emboli beve değelendiildi. Hstlın2 sinde peopetif klsifiksyonu 2 sinde kut bonşit sptndı. Plevl efüzyonl bilikte lilendi(%4.25) (Tblo 1). Bun göe opesyon öncesi dyogfik olk telektzi gelişen olgulın dödü, pnömoni, pulmone embolioln, ve kciğe bulgulı ve kdiyoloji dekompnssyon bulgulı kut bonşit gelişen olgulın tümü mevcut sig içen olguldı. kciğe ve kdiyolojik ptolojilei hstl ile özofgus Plevl 17 (%36.18) olgud spontn olkçlışm (<300cc) ve mideefüzyon cehisinde tokotomi uygulnn hstl dışı geileken, 18 (%38.29) olgudklp tosentez (350cc-550cc), tutuldul. Postopetif dönemde yetmezliğine bğlı plevl 12 (%25.53) olgud ise çlışmy tüp tokostomi (800cc-1400cc) ile efüzyon gelişen olgul dhil edilmedile. boşltıldı. Tüpsig tokostomi msif efüzyonu olnl, püüln yş, cinsiyet, lışknlığı, yndş hstlıklı, ilç kullnımı, myisi olnl kşın efüzyonu meliyt tnısı, ve fizikyinelenen muyene tosentezlee ve dyolojik bulgulı, peopetek hstlsolunum uygulndı. Plevl testi efüzyonlın tif veeden postopetif fonksiyon (SFT) ile%23.40 ı teiyel eksudt, tnsudt vsfınd SFT, idi. Efüzyonun eksud ve kn gzı%76.60 ı (AKG) sonuçlı kydedildi. Vmx Sensomedics tnsud vsıflının uygulnn opesyon tipiotuu (çık vey lpocdiopulmony Execise Testing cihzınd pozisyond ypıldı. V Foced Vit beklenen d bul edildi. dn lınn edilmesi s ltınd olm ptolojik o yt tipi ve kitelei [ yımı yp İsttistikse gzı, peif tlei değe nlmlı ol Gfik içenolgulın olgulındiğe diğe olgul fonksiyon testi Gfik Sig içen olgul göegöe kn solunum gzı değelei değelei Gfik 2. Si değelei Geeç ve Yöntem yıllı sınd yukı btın cehisi uygulnn 148 olgudn plevl efüzyon gelişmiş 47 (%31.75) olgu etospektif olk incelendi. 19 u (%40.43) kdın, 28 i (%58.57) ekek, yş otlmlı 46.7 ± (23-77) idi. Hstlın peopetif ve postopetif kciğe gfilei kliniğimiz tfındn değelendiildi. Hstlın peopetif klsifiksyonu belilendi (Tblo 1). Bun göe opesyon öncesi dyogfik olk kciğe bulgulı ve kdiyoloji dekompnssyon bulgulı oln, kciğe ve kdiyolojik ptolojilei mevcut hstl ile özofgus ve mide cehisinde tokotomi uygulnn hstl çlışm dışı tutuldul. Postopetif dönemde klp yetmezliğine bğlı plevl efüzyon gelişen olgul çlışmy dhil edilmedile. yş, cinsiyet, sig lışknlığı, yndş hstlıklı, ilç kullnımı, meliyt tnısı, fizik muyene ve dyolojik bulgulı, peopetif ve postopetif solunum fonksiyon testi (SFT) ile teiyel kn gzı (AKG) sonuçlı kydedildi. SFT, Vmx Sensomedics Cdiopulmony Execise Testing cihzınd otuu pozisyond Gfik 1. Sig içen olgulın diğe olgul göe kn gzı değelei Tblo 1. Fiziksel duumun (Ameicn Society of Anesthesiologists) Sınıflndıılmsı Tblo duumun (Ameicn Tblo1.2.Fiziksel demogfik özellikleisociety of Anesthesiologists) Sınıflndıılmsı I Noml sğlıklı bi hst Cinsiyet I Noml Kdın 19 (%40.43) Ekek 28 (%58.57) II Hfif sistemik htsızlık tşımkt vey önemli isk gubu II Sig III Şiddetli sistemik hstlık IV Hyti süekli isk ltınd, şiddetli sistemik hstlığı bulunn hst V Opesyon geçimeden yşmsı beklenmeyen hst VI Beyin olumu geçekleşmiş ve ognlı lınbilecek hst 17 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine sğlıklı bi hst sistemik hstlık Tblo 2. O Geçiilmiş kciğe hstlıklı Tübeküloz 3 (%6.38) Pnömoni 5 (%10.63) Kist Hidtik 2 (%4.25) Cinsiyet Kdın 19 (% Ekek 28 ( Kullndıklı ilçl Metotexte, Bigunid, Sülfonilüe, İnsilün, Amntdin Sig İçiyo 27 İçmiyo 12 Bıkmış 8 Hfif sistemik htsızlık tşımkt vey önemli isk gubu İçiyo 27 (%57.45) İçmiyo 12 (%25.53) III 8 (%17.02) Şiddetli Bıkmış Bulgul d efüzyon o sğ, 18 ind en sık gö göğüs ğ l efüzyo 3 ünde (% 2 sinde (% telektzi kut bonş Plevl efü geileken 12 (%25.5 boşltıldı. myisi ol tek ede eksudt, % tnsud v Yndş hstlık IVMellitus Hyti5 (%10.63) süekli isk ltınd, şiddetli sistemik hstlığı bulunn Dibetes Böbek Yetmezliği Romtoid V AtitOpesyon geçimeden yşmsı beklenmeyen hst Pkinson Heptit B 2 (%4.25) VIA Beyin3olumu Heptit (%6.38) geçekleşmiş ve ognlı lınbilecek hst hst 17 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 17 Yndş hst Dibetes Me Böbek Yetm Romtoid A Pkinson Heptit B Heptit A

3 Tblo 3. cehi özelliklei Tblo 4. peopetif ve postopetif peifeik oksijen stüsyonu ve kn gzı değelei Anestezi tipi Genel 41 (%87.23) Epidul 6 (%12.77) Klinik sınıflmsı I 4 (%8.51) II 25 (%53.20) III 16 (%34.04) IV 2 (%4.23) Ameliyt tipi Açık 36 (%76.59) Lpooskopik 11 (%23.41) Kesi tiplei Göbek üstü medin 17 (%36.17) Subkostl 11 (%23.41) Pmedin 6 (%17.78) Umblikl 2 (%4.23) Lposkopik 11 (%23.41) Ameliyt çeşitlei Lposkopik splenektomi Lposkopik dlk psesi deenjı Lposkopik kciğe penkim biyopsisi Lposkopik sf kesesi meliytlı Lposkopik kciğe kist hidtik denjı Splenektomi Splenofi Epigstik heniofi Sğ heptik lobektomi Heptik segmentektomi (Sol medil) Heptik te knlizsyonu Koledokoduodonestomi Pnkes psödokist denjı Pnkes fistül onımı Totl pnketektomi Ppill vtei sfinkteotomi-sfinkteoplsti Pekutn bilie deenj Helle özofgomyotomi Nisen fundopliksyon Tnshitl özofjektomi Totl gstektomi Divetikülektomi Antektomi Belsey psiyel fundopliksyon Mide pefosyonu onımı Kciğede kistotomi, kistektomi Tblo 5. peopetif ve postopetif solunum fonksiyon testi değelei Değişken Zmn n Otlm St. Ht St. Spm Minimum Medyn Mksimum P VC FVC FEV1 Peop Postop b 2.66 Peop Postop c 1.98 Peop Postop c 1.77 Aynı sütundki fklı küçük hfle, zmnl sındki fklı göstemektedi (p<0.05). Tblo 6. Olguld peoepetif ve postopetif dönem Albumin ve Totl potein düzeylei Seum lbumin (g/dl) (n:47) Peopetif 4.73± ±1.54 Postopetif 3.54± ±1.78 Seum totl potein (g/dl) (n:47) oskopik) ve çeşidi ile bi ilişkisi sptnmdı. Üst btın cehisi ypıln olgulın çoğunluğu genel nestezi (%87.23) ltınd çık giişimle (%76.59) ve göbek üstü medin kesi (%36.17) ile opee edilmişledi (Tblo 3). Postopetif dönemde plevl efüzyon gelişen olgulın %40.42 sinin (19 olgu) kciğe ve sf yollı cehisi, %23.41 inin (11 olgu) dlk ve pnkes cehisi ve %36.17 sinin (17 olgu) diğe cehi giişimle geçidiği tespit edildi. peopetif ve postopetif psiyel oksijen bsıncı ve kn gzı değelei incelendi. Sig içen hstld dh fzl olmk (Gfik 1) üzee plevl efüzyon gelişiminden son değelein düştüğü ve bunun isttistiksel olk nlmlı (p=0.001) olduğu tespit edildi (Tblo 4). Peopetif ve postopetif solunum fonksiyon testlei kşılştııldığınd postopetif dönemde plevl efüzyon geliştikten son solunum fonksiyon testleindeki bozulmnın isttistiksel olk nlmlı (p<0.05) Peopetif değelei SO 2 85± ±6.63 PH 7.32± ±0.058 PCO ± ±5.16 PO ± ±1.12 HCO ± ±1.24 Postopetif değelei (Plevl efüzyon gelişimden son) olduğu göüldü (Tblo 5). Aynı şekilde sig içenlede solunum fonksiyon testi değeleinin postopetif dönemde dh düşük olduğu belilendi. (Gfik 2). Olguld peopetif ve postopetif dönemdeki seum lbumin ve totl potein düzeylei belilendi (Tblo 6). Bun göe peopetif dönemde 14 (%29.78) kişide seum lbumin ( otlm; 2.61 ± 0.60) ve totl potein (otlm; 4.53 ± 0.94) düzeyinin noml sınıldn düşük olduğu sptndı. Bu olgulın tümü 50 yşınd büyük hstldı. Postopetif dönemde 21 (%44.68) kişide seum lbumin (otlm; 2.27 ± 0.63) ve 24 (%51.06) kişide seum totl potein (otlm; 4.30 ± 1.002) düzeylei zlmış olk sptndı. Bu çlışmd PPE nedeniyle tkip edilen 47 olgu içeisinde solunum kompliksyonu nedeni ile motlite tespit edilmemişti. Ttışm Btın meliytlı sonsınd kompliksyon oluşmsınd etkili oln bitkım isk fktölei vdı. Ypıln pek çok çlışmd peopetif dönemin klinik değelendimesinde elde edilen veilein, postopetif solunum kompliksyonu iskini belilemede önemli olduğu vugulnmıştı [5]. Kocbş, postopetif solunum kompliksyonu iskinin belilenmesinde en önemli veile in solunum sisteminin peopetif klinik değelendiilmesi sonucu elde edildiğini belitmişti [6]. Toks dışı mjö cehi uygulnn hstld PSK sıklığı, %10-30 sınddı [1]. Postopetif hipoksemi genellikle ventilsyon-pefüzyon (V/Q) bozukluğu vey hipoventilsyonl ilgilidi. Cehi sonsı göülen kut ve ciddi hipoksemile genellikle hv yolu obstüksiyonuyl biliktedi [7]. Diyfgmtik disfonksiyon, bdominl ve tosik cehi sonsı oluşu ve PSK lını çıklybili. Diyfgmtik güçsüzlük nöomüsküle blokj ve yetesiz ğı kesimine bğlı değildi. Fenik siniin efleks inhibisyonu sonucund diyfgmtik disfonksiyon oluştuğu düşünülmektedi. Bu duum telektzi gelişimini kolylştıı. Gönüllüle üzeinde ypıln bi çlışmd, nestezi sısınd fenik sini stimülsyonu ypılk postopetif telektzi gelişiminde zlm sğlnmıştı [8]. Biçok çlışm, bşt obstüktif kciğe hstlıklı olmk üzee, ltt ytn kciğe hstlığının PSK nu gelişimi için isk oluştuduğunu göstemişti [1]. KOAH t PSK sıklığının tmsı hv yolu obstüksiyonundn öte, eşlik eden kdiyovsküle hstlık ve solunum ksı güçsüzlüğüne bğlnmıştı [9]. Postopetif estüktif ve bun eşlik eden bonkopulmone kompliksyonlın oluşumunun n nedeni olk toks duvının fonksiyonel bi biiminin meknik sınılnmsıyl di- P Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 yfgm ve btın ön duvı ele lınmlıdı. Bunl çok syıd yzın d göüşüne göe; intopetif olk geekli cehi y d tvmtik değişikliklele, btın ön duvı insizyonu, çılmsı ve ektölele genişletilmesidi [10,11]. Bun; y ğısı, peitonl dütü ve üst bdomendeki otonom sini ypısının ylnmsı y d iitsyonu d ekleni. Bu etkenle eflektoik olk diyfgm ve intekostl dlelein heketliliğini kısıtl. Bun kşılık lt btın giişimlei sısınd (sigm ezeksiyonu, ileoçekl ezeksiyon, dein nteio ektum ezeksiyonu, posttektomile) diekt bsı ve opesyon shsının gösteimi için geiye kln tüm intestinumun diyfgm üzeine yüklenmesiyle üst bdomendeki otonom sini ypısın dütü ve üst btın kompesyonu ypılmsı ventilsyon shsını dltk PSK n neden olbili. Hstlın genel sğlık duumu PSK için önemli bi fktödü. Hstlın fiziksel duumunu belilemede nın sınıflmsı kullnılmktdı. Mitchell ve k. klinik sınıflmsının PSK ile ilişkisi olmdığını bildiiken [12], Hll ve kdşlı ise ykın ilişkili olduğunu vugulmktdı [2]. Bizim çlışmmızd postopetif plevl efüzyon (PPE) gelişen olgulın 25 i (%53.20) II, 16 sı (%34.04) III olk değelendiilmişti (Tblo 3). Ypıln çlışml, genel nestezinin epidul vey spinl nesteziye göe dh fzl PSK iski tşıdığını göstemektedi [13]. Genel nestezi uygulnmsı, kciğe meknikleinde önemli değişikliklee neden olmktdı. Bunlın en önemlilei; lveole mkofjlın syı ve fonksiyonlının, mukosilie kliensin ve süfktn slınımının zlmsı, bun kşılık lveole-kpille geçigenliği ve pulmone dmlın nöohumol meditölee duylılığının tmsıdı. Çlışmmızd PPE gelişen olgulın %87.23 ü genel nestezi ile opee edilmişti. Litetüde PSK gelişimi çısındn yukı btın giişimlei, şğı btın giişimleine göe yüksek bi iski öne çıkı [10]. Hnsen ve kdşlı litetü üzeinde yptıklı 20 yıllık ştımd yukı btın giişimleinden son göülen bonkopulmone kompliksyonlın %12-80 sınd geniş bi yelpze üzeinde dğıldığını belitmişledi. Kendi gözlemleinde ise yukı btın giişimleine tbi tutuln hstlın %75 inde ufk vey büyük çpt PSK göüldüğünü çıklmışldı [14]. Cuschiei ve kdşlı ise çlışmlınd bütün postopetif kompliksyonlın %50-75 inin yukı btın opesyonu geçien hstld oty çıktığını göstemişledi [15]. Htung ve kdşlı 1990 yılınd yptıklı bi ştımd yukı btın giişimleinden son göülen bonkopulmone kompliksyonlın toplm %9.34 civınd ve şğı btın meliytlıyl kşılştııldıklı zmn ise %5.75 dh ğılıklı olduğunu sptmışldı [11]. Genellikle cehi giişim diyfgmy ne kd ykıns PSK iski o kd fzldı. Toks ve üst btın cehisi %10-40 sınd PSK iski tşı. Pedesen ve k. yukı btın cehi sonsı solunum kompliksyonlını %33, lt btın cehisi sonsı ise %16 olk belilemişledi [16]. Çlışmmızd hstl uygulnn bdominl kesile: göbek üstü medin 17 (%36.17), subkostl 11 (%23.41), lposkopik 11 (%23.41), pmedin 6 (%17.78), umblikl 2 (%4.23), şeklinde sılnmktdı (Tblo 3). Btın meliytlındn son gelişen PSK lındn biisi oln PPE sıklığı ile ilgili biçok çlışm fklı değele vemektedi [17-20]. Nielsen ve kdşlı [17], PPE sıklığını %69.5 olk belitiken, bşk seilede bu on %1-59 sınd değişmektedi [19-21]. Ti ve Young [19] 346 olguluk seisinde 5, Wightmn [18] 455 olguluk seisinde 1 PPE sptndığını bildimişti. Light ve Geoge un [20] çlışmsınd ise bu sıklık %59 olk gösteilmişti. Ülkemizden E ve Kotn ın [21] yptığı çlışmd bu on Nielsen [17] ve Mtsumt nın [22] sonuçlı ile uyumlu olk %60.7 olk tespit edilmişti. Bizim çlışmmızd ise üst kın opesyonu geçien olguld PPE göülme sıklığı %31.75 olk sptndı. Göüldüğü gibi litetüdeki onl sınd önemli eşitsizlikle vdı. Bu belki de metodolojik fklılıklın bi sonucu olk değelendiilebili. Plevl efüzyon kciğe hstlıklı y d sistemik hstlıkl bğlı olk oty çıkbili. En sık plevl efüzyon nedenlei konjestif klp yetmezliği, pnömoni ve knsedi. Dh son ise pulmone emboli, vil hstlıkl, koone by-pss cehisi, sioz, kın içi ognlı tutn hstlıkl ve üemi gelmektedi [23]. Plevl efüzyon, plevl sıvının sekesyonu ile bsopsiyonu sındki dengenin bozulmsı sonucu oluşu. Plevl sıvının fzl üetilmesi vey lenftik obstüksiyon bğlı bsopsiyond zlm, plevl efüzyon oluşumunun temel meknizmsıdı. Bununl bebe plevl boşluktki hidosttik ve onkotik bsınçld değişikliğe yol çn, kciğeden vey bşk ognldn kynklnn ptolojile plevl efüzyon yol çbilile [24]. Sol ventikül yetmezliği, pnömoni ve pulmone emboli gibi ptolojile kciğedeki intestisyel bsıncı tık plevl sıvı üetiminin tmsın sebep olul. Supeio ven kv sendomund göülen tmış sistemik venöz bsınç, plevl sıvının bsopsiyonunu zltı. Siozd göülen zlmış seum lbümin düzeyi, onkotik bsınçld zlmy bğlı olk sıvının kpilleleden fzl miktd kçmsın ve bsopsiyonun zlmsın yol ç. Ayıc btınd sıvı biikimi de diyfmdki knll cılığıyl, plevl boşluğ sıvı geçmesine sebep olu. Tümöe bğlı plevl efüzyonl ise lenftik vey bonşiyl obstüksiyonun ynısı, pulmone tedeki bi tümö embolisinden vey tümö hüceleinden üetilen fzl miktd sıvıdn kynklnbili. Tümöle hipolbüminemi gibi sistemik etkilei cılığıyl d plevl efüzyon neden olul. Rdysyon tedvisi ve bzı kemotepi ilçlı (metotekst, siklofosfmid, bleomisin) ise plöit oluştuup, plevl sıvının bsopsiyonunu bozbili [24]. Üst kın bölgesinde en sık uygulnn opesyonl kciğe sf sistemi ptolojileine bğlıdı. Bu opesyonld diyfgmtik kubbe ile bilikte kus kostumun eksplosyonu kısıtlmsı nedeniyle, kciğein peitonel sıcı bğlı cehl tfındn sıklıkl mobilize edilip yeteli göüş lnı sğlnı. Diyfgmtik peitonel tbknın bütünlüğün bozulmsın neden oln bu işlem sonucund ekstpeitonel subfenik mesfenin kın boşluğu ile diekt ilişkisi söz konusu olu ve kın ve göğüs boşluklının doğudn iştikini sğlyn diyfgmd mevcut küçük pol cılığı ile kındn göğüs boşluğun sıvı diffüzyonu geçekleşi [25]. Kın içi ve göğüs içi bsınç fkının meliyt sonsı devede bsk peistltizminin zlmsı ve ğı gibi nedenlele tmsı kın içi sıvının plevl boşluğ diffüzyonunu kolylştın bi diğe etkendi [22]. Postopetif devede noml ptofizyolojik sodyum ve su etnsiyonun ilveten kciğe cehisi uygulnn hstld heptik ödem ve totl splnknik ve potl vsküle dienç tışı nedeni ile geçici potl hipetnsiyon oluşmsı btın içeisinde sıvı biikimine ve bu sıvının plevl boşluğ difüzyonun neden olbili [19,22]. Htz ve k. kın içi sıvı biikimi olmdn d plevl effüzyon olbileceğini belitmişledi. Bu hstld muhtemelen plevl boşluğ geçen sıvı toplm sit oluşumu kddı [25]. Mtsumt ve k. kciğe cehisi sonsı meknik ventilsyon uygulyk göğüs içi bsıncını pozitif tuttuklı hstlınd PPE sıklığının Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 19

5 nlmlı deecede zldığını fkt diğe pulmone kompliksyonld bi zlm sptmdıklını bildimişledi [22]. Bu bulgu postopetif devede plevl sıvı biikiminin kın ve göğüs boşluğu sındki bsınç fkı nedeni ile olduğu göüşünü destekle niteliktedi. Bu çlışmd postopetif plevl effüzyon gelişen 47 olgunun %40.42 sinin (19 olgu) kciğe ve sf yollı cehisi, %23.41 inin (11 olgu) dlk ve pnkes cehisi ve %36.17 sinin (17 olgu) diğe cehi giişimle geçidiği tespit edildi. Fklı sonuç bildien ştıml [26] stlns d, çoğund yşl bilikte lbümin ve poteinde zlm olduğu ve bund özellikle yşlı bieylede beslenme bozukluklının, olsı biçok konik hstlık vlığının ve zln iskelet ksı miktının önemli olü olduğu bildiilmişti [27]. Çlışmmızd peopetif dönemde tümü 50 yşındn büyük 14 (%29.78) olgud seum lbumin ve potein düzeylei düşük bulunmuştu. Bu zlm yşlnmnın doğl bi sonucu olk göülebileceği gibi, besin lımının zlmsı vey hstlımızı cehiye götüen konik hstlıklın vlığı gibi nedenlele de kısmen çıklnbili. Seum Albumin noml değei; g/dl olup, kn düzeyleinde zlm (hipolbüminemi) kn onkotik bsıncının düşmesine bu d dokul sınd sıvı biikimine neden olk ödeme neden olu. Totl potein düzeylei; yş sınd g/ dl, 60 yştn büyüklede g/dl olup nutisyonel duumun değelendiilmesi ile böbek ve kciğe hstlıklının tkibinde kullnılı. Hipeimmünoglobulinemi, poliklonl vey monoklonl gmmoptile ve şıı dehidtsyond seum potein düzeyi tken, potein kybettien gstoenteoptile, ynıkl, nefotik sendom, konik kcie hstlıklı, mlbsobsiyon, mlnutisyon ve gmglobulinemilede ise potein düzeyi düşe. Postoetif dönemde PPE gelişen 21(%44.68) olgud seum Albumin ve 24 (%51.06) olgud seum totl potein düzeyleinin geek uygulnn opesyonun ntüüne ve geekse postopetif ol lım ve beslenme düzeni değişiklikleine bğlı olk düştüğü tespit edilmiş ve bu duumun plevl efüzyon neden oln etkenleden biisi olduğu sonucun vılmıştı. Sonuç olk, en sık postopetif pulmone sounlın diyfgmtik disfonksiyon, obstüktif kciğe hstlıklınd kötüleşme, telektzi ve pnömoni olduğu, özellikle üst btın ve toks cehisi sonsı meknik ventilsyon geekliliği ve plevl efüzyon göülme olsılığının ttığı söylenebili. Üst kın cehisi sonsınd, diyfgmnın peiton ötüsünün bütünlüğünün bozulduğu vkld diyfgmtik pousl cılığı ile yüksek bsınçlı kın boşluğundn negtif bsınçlı plevl boşluğ sıvı geçişinin olbileceği, postopetif dönemde ol lım ve beslenme düzeni değişikliğine bğlı oluşck hipolbuminemi ve hipopoteineminin plevl efüzyonun oluşumun neden olbileceği, oluşn plevl efüzyonun hstnın solunum fonksiyonu ve teiyel kn gzı değeleini bozk genel solunum kpsitesini olumsuz olk etkileyebileceği, bunun mobidite tışın neden olbileceği göz önünde bulunduulmlıdı. Kynkl 1. Wne DO. Peventing postopetive pulmony complictions: the ole of the nesthesiologist. Anesthesiology. 2000;92: Hll JC, Tl RA, Hll JL, Mnde J. A multivite nlysis of the isk of pulmony complictions fte lpotomy. Chest. 1991;99: Nkgw M, Tnk H, Tsukum H, Kishi Y. Reltionship between the dution of the peopetive smoke-fee peiod nd the incidence of postopetive pulmony complictions fte pulmony sugey. Chest. 2001;120: Light RW, McGego MI, Luchsinge PC, Bll WC J. Pleul effusions: the dignostic seption of tnsudtes nd exudtes. Ann Inten Med. 1972;77: Lwence VA, Dhnd R, Hilsenbeck SG, Pge CP. Risk of pulmony complictions fte elective bdominl sugey. Chest. 1996;110: Kocbş A, K K, Ozgu G, Sonmez H, Bugut R. Vlue of peopetive spiomety to pedict postopetive pulmony complictions. Respi Med. 1996;90: Rock P, Rich PB. Postopetive pulmony complictions. Cu Opin Anesthesiol 2003;16: Hedenstien G, Tokics L, Lundquist H et l. Phenic neve stimultion duing hlothne nesthesi. Effects of telectsis. Anesthesiol. 1994;80: Koenke K, Lwence VA, Theoux JF et l. Postopetive complictions fte thocic nd mjo bdominl sugey in ptients with nd without obstuctive lung disese. Chest. 1993;104: Dueil B, Contineu JP, Desmonts JM. Effects nd uppe of lowe bdominl sugey on diphmtic function. Bit. J.Anesth. 1987;59: Htung HJ, Lenk U. Int - und postopetive Kompliktionen bei bdominllen infenlen Aotenneuysmen. Anesthesist. 1989;38; Mitchell CK, Smoge SH, Pfeife MP, Vogel RL, Pndit MK, Donnelly PJ et l. Multivite nlysis of fctos ssocited with postopetive pulmony complictions following genel elective sugey. Ach. Sug. 1998;133: Chistopheson R, Bettie C, Fnk SM. Peiopetive mobidity in ptients ndomized to epidul o genel nesthesi fo lowe extemity vscul sugey. Peiopetive Ischemi Rndomized Anesthesi Til Study Goup. Anesthesiology. 1993;79: Hnsen G, Dblos PA, Steinet R. Pulmony Complictions, Ventiltion nd blood Gses fte Uppe Abdominl Sugey. Act Anesth Scnd. 1977;21:2ll Cuschiei RJ, Mon CG, Howie JC, McAdle CS. Postopetive pin nd pulmony complictions; compision of the nlgesic egimes. B. J. Sug. 1985;72: Pedesen T, Elisen K, Heniksen E. A pospective study of isk fctos nd cdiopulmony complictions ssocited with nesthesi nd sugey: Risk indictos of cdiopulmony mobidity. Act Anesthesiol Scnd. 1990;34: Nielsen PH, Jepsen SB, Olsen AD. Postopetive pleul effusion following uppe bdominl sugey. Chest. 1989;96: Wightmn J. Pospective suvey of the incidence of postopetive pulmone complictions. B. J. Sug. 1968;55: Ti T, Young NK. Postopetive pulmone complictions: A pospective study, in the tophics. B. J. Sug. 1974;61: Light RW, Geoge RB. Incidence nd significnce of pleul effusions fte bdominl sugey. Chest. 1976;69: E M, Kotn Ç. Üst Kın Ameliytlı Sonsı Plevl Effüzyonl. Vn Tıp Degisi. 1997;4: Mtsumt T, Knemtsu T, Okudi Y, Sugimchi K, Zitsu A. Postopetive mechnicl ventiltion peventing the occuence of pleul effusion fte heptectomy. Sugey. 1987; Mel M. Epidemiology of pleul effusions. Eu Respi Mon 2002: 22: Shn SA. Diseses of the pleu nd pleul spce. In: Bum GL, Cpo JD, Celli BR, Klinsky JB. Textbook of Pulmony Diseses. 6th ed. Phildelphi, Lippincott-Rven, 1998; Htz RS, Bomlski J, LoCiceo J, Muphy RL. Pleul scites without bdominl fluid. J Thoc Cdiovsc Sug. 1984;87: Fu A, Seekumn Ni K. Age effect on fibinogen nd lbumin synthesis in humns. Am. J. Physiol. 1998; 275(6 Pt 1):E Djousse L, Rothmn KJ, Cupples LA, Levy D, Ellison RC. Seum lbumin nd isk of myocdil infction nd ll-cuse motlity in the Fminghm Offsping Study. Cicultion. 2002;106: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

GENLEŞME BÖLÜM Çubuk İlk boy MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Uzama miktarı. Sıcaklık artışı ( C) X L 2T 2a. Y 2L 3T 3a.

GENLEŞME BÖLÜM Çubuk İlk boy MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Uzama miktarı. Sıcaklık artışı ( C) X L 2T 2a. Y 2L 3T 3a. GENEŞE BÖÜ 17 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖÜER 4 60 1 Çubuk İlk boy Sıcklık tışı ( C) Uzm miktı 2 2 60 60 50 40 2 3 3 4 2 4 I,, çubuklının ilk boylı eşitti 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 > di ile ynı olbili, fklıdı

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi.

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi. e r l Ar þ t ý r m Cost Anlysis of Ptients with Upper Gstrointestinl Hemorrhge n i j ri O O i g in Üst Gstrointestinl Sistem Knmsı ile Bşvurn Hstlrın Mliyet Anlizi h c r s Re l Üst Gstrointestinl Knm Mliyeti

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı